Hạnh phúc của cuộc đời phụ thuộc vào những suy nghĩ tích cực của chúng ta.

Marcus Aurelius
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15166
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
NEWS - TTCG
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 08/02/2012 12:00:00 SA)
A  A  A
Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 6/2010, Tuần 2

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 6/2010, Tuần 2

 

Tháng 6/2010

Tuần 2: Vai trò của Kitô hữu giáo dân trong Giáo Hội

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.1 VAI TRÒ CỦA KITÔ HỮU GIÁO DÂN TRONG GIÁO HỘI

A. TRÌNH BÀY

Giáo dân là toàn bộ các Kitô hữu không thuộc thành phần có chức thánh hoặc tu sĩ, được tháp nhập với Chúa Kitô nhờ bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức, được hội nhập vào dân Thiên Chúa, được tham dự chức năng tiên tri, tư tế và mục tử của Chúa Kitô theo cách thức riêng của mình là “tìm kiếm Nước Thiên Chúa ngay trong chính việc quản trị và sắp đặt các sự việc trần thế theo ý Thiên Chúa. Họ sống giữa trần gian, nghĩa là giữa tất cả cũng như từng công việc và bổn phận trần thế, giữa những cảnh sống thường ngày trong gia đình và ngoài xã hội... để như men từ bên trong, họ thánh hóa thế giới... hầu ca tụng Ðấng Tạo Hóa và Ðấng Cứu Ðộ” (GH 31).

Cụ thể, giáo dân tham dự vào chức vụ tiên tri của Chúa Kitô bằng việc Phúc Âm hóa, “nghĩa là loan báo Chúa Kitô bằng đời sống chứng tá và bằng lời nói”. Ðặc biệt trong đời sống hôn nhân và gia đình, trong sinh hoạt nghề nghiệp và những dấn thân xã hội khác (x. GH 35). Những giáo dân có khả năng và được đào tạo còn có thể góp phần trong việc dạy giáo lý (GL 774), dạy các khoa học thánh (GL 229), và trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội (GL 823).

Giáo dân tham dự vào chức vụ tư tế của Chúa Kitô bằng việc làm cho “mọi hoạt động, kinh nguyện, công việc tông đồ, đời sống hôn nhân và gia đình, việc làm ăn thường ngày, việc giải lao cho tâm trí cũng như thể xác và mọi thử thách của cuộc sống... trở nên hiến lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô” (GH 34), và hiến lễ đó được liên kết với việc dâng lên Chúa Cha. Như thế “giáo dân thánh hiến thế giới này cho Thiên Chúa, thờ phượng Thiên Chúa khắp nơi bằng đời sống thánh thiện của mình” (GH 34).

Giáo dân tham dự vào chức vụ mục tử của Chúa Kitô, khi họ “chiến thắng ách thống trị của tội lỗi nơi mình, bằng một đời sống từ bỏ mình và thánh thiện” (GH 36), khi “làm cho những giá trị luân lý thấm nhập vào văn hóa và các công trình của loài người” (GH 36), khi “thi hành những tác vụ khác nhau tùy theo ơn huệ và đặc sủng mà Chúa trao ban” (LBTM 11).

Giáo Hội tại Việt Nam cách nào đó vẫn chưa quan tâm đủ đến vai trò người giáo dân trong Giáo Hội. Nhiều giáo dân vẫn tự cho mình chỉ là một “cánh tay”, một dụng cụ hỗ trợ hàng giáo sĩ hơn là những người chia sẻ trách nhiệm trong cùng một sứ mệnh Chúa trao. Quả thật, đây vẫn còn là một thách đố cho Giáo Hội tại Việt Nam khi phải trở nên “cộng đoàn của các cộng đoàn”, hay “nguyên lý hiệp thông” của các cộng đoàn.

B. HỎI ĐÁP

1- H. Theo Công Đồng, giáo dân là ai?

T. Giáo dân là toàn bộ các Kitô hữu không thuộc thành phần có chức thánh hoặc tu sĩ, được tháp nhập với Chúa Kitô nhờ bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức, được hội nhập vào dân Thiên Chúa, được tham dự các chức vụ tiên tri, tư tế và mục tử của Chúa Kitô theo cách thức riêng của mình.

2- H. Vai trò chính yếu của giáo dân là gì?

T. Vai trò chính yếu của giáo dân là tìm kiếm Nước Thiên Chúa ngay trong chính việc quản trị và xếp đặt các sự việc trần thế theo ý Thiên Chúa. Họ sống giữa trần gian, nghĩa là giữa tất cả cũng như từng công việc và bổn phận trần thế, giữa những cảnh sống thường ngày trong gia đình và ngoài xã hội... để như men từ bên trong, thánh hóa thế giới... hầu ca tụng Ðấng Tạo Hóa và Ðấng Cứu Ðộ.

3- H. Giáo dân tham dự vào chức vụ tiên tri của Chúa Kitô như thế nào?

T. Giáo dân tham dự vào chức vụ tiên tri của Chúa Kitô bằng việc Phúc Âm hóa, nghĩa là loan báo Chúa Kitô bằng đời sống chứng tá và bằng lời nói.

4- H. Giáo dân tham dự vào chức vụ tư tế của Chúa Kitô như thế nào?

T. Giáo dân tham dự vào chức vụ tư tế của Chúa Kitô qua việc làm cho “mọi hoạt động, kinh nguyện, công việc tông đồ, đời sống hôn nhân và gia đình, việc làm ăn thường ngày, việc giải lao cho tâm trí cũng như thể xác và mọi thử thách của cuộc sống... trở nên hiến lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô” (GH 34).

5- H. Giáo dân tham dự vào chức vụ mục tử của Chúa Kitô như thế nào?

T. Giáo dân tham dự vào chức vụ mục tử của Chúa Kitô khi “chiến thắng ách thống trị của tội lỗi nơi mình, bằng một đời sống từ bỏ mình và thánh thiện” (GH 36), khi “làm cho những giá trị luân lý thấm nhập vào văn hóa và các công trình của loài người” (GH 36), khi “thi hành những tác vụ khác nhau tùy theo ơn huệ và đặc sủng mà Chúa trao ban” (LBTM 11).

C. GỢI Ý TRAO ĐỔI

1. Theo bạn, tính cách riêng và đặc thù của giáo dân trong Giáo Hội là gì?

2. Là giáo dân, bạn ý thức thế nào về vai trò và nhiệm vụ của mình trong Giáo Hội?

3. Là giáo dân, bạn tham dự thế nào vào các chức vụ tiên tri, tư tế và mục tử của Chúa Kitô?

 

Ban Tổ chức Năm Thánh 2010

 

Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 6/2010, Tuần 2

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   61 tin bài trong NEWS - TTCG
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 1/2011, Tuần 4 | Ban Tổ chức Năm Thánh 2010
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 1/2011, Tuần 3 | Ban Tổ chức Năm Thánh 2010
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 1/2011, Tuần 2 | Ban Tổ chức Năm Thánh 2010
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 12/2010, Tuần 1 | Ban Tổ chức Năm Thánh
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 11/2010, Tuần 4 | Ban Tổ chức Năm Thánh
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 11/2010, Tuần 3 | Ban Tổ chức Năm Thánh
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 11/2010, Tuần 2 | Ban Tổ chức Năm Thánh 2010
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 11/2010, Tuần 1 | Ban Tổ chức Năm Thánh
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 10/2010, Tuần 4 | Ban Tổ chức Năm Thánh 2010
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 10/2010, Tuần 3
  Tìm hiểu thêm về Kinh Năm Thánh 2010 của Hội đồng Giám mục Việt Nam
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 9/2010, Tuần 1
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 8/2010, Tuần 4
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 8/2010, Tuần 3
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 8/2010, Tuần 2
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 8/2010, Tuần 1
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 7/2010, Tuần 4
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 7/2010, Tuần 3
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 7/2010, Tuần 2
  Xây dựng mô hình Giáo Hội tham gia để thực thi sứ vụ
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7-2024
Cầu nguyện cho việc mục vụ các bệnh nhân
Chúng ta hãy cầu nguyện để bí tích Xức dầu Bệnh nhân ban cho những người lãnh nhận cũng như những người thân của họ sức mạnh của Thiên Chúa và ngày càng trở nên với tất cả dấu chỉ hữu hình của lòng trắc ẩn và sự hy vọng.
For the pastoral care of the sick
July’s prayer intention asks that the sacrament of the anointing of the sick bestows “the Lord’s strength to those who receive it and to their loved ones.”
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@