Phải khóc con người lúc sinh ra, chứ đâu phải lúc chết.

Montesquieu
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 14369
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2262
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
NEWS - TTCG
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 08/02/2012 12:00:00 SA)
A  A  A
Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 8/2010, Tuần 1

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 8/2010, Tuần 1

 

 

 

Tháng 8/2010

Tuần 1: Phát huy sự tham gia của giáo dân vào hoạt động tông đồ trong giáo xứ

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


ĐỀ TÀI 8: PHÁT HUY SỰ THAM GIA CỦA GIÁO DÂN
VÀO HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ TRONG GIÁO XỨ

A. TRÌNH BÀY

Trong Tông huấn Kitô Hữu Giáo Dân, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhận định về sự hiệp thông và tham gia của giáo dân vào sinh hoạt của giáo xứ như sau:

“Mọi giáo dân được mời gọi lưu ý hơn đến một đoạn văn rất sâu sắc, đầy ý nghĩa và hứng khởi của Công Đồng: ‘Trong những cộng đoàn giáo hội, hoạt động của giáo dân cần thiết đến nỗi nếu không có nó, chính hoạt động tông đồ của các chủ chăn thường không thể đạt được kết quả đầy đủ’ (TĐ 10). Đó là một khẳng định hết sức quan trọng cần được giải thích dưới ánh sáng của khoa Giáo Hội học hiệp thông. Các thừa tác vụ và đoàn sủng, vì khác biệt và bổ túc cho nhau, đều cần thiết cho sự tăng trưởng của Giáo Hội, mỗi thứ theo thể thức của mình.

... Giáo dân ngày càng phải xác tín mạnh mẽ hơn về ý nghĩa đặc biệt của việc dấn thân hoạt động tông đồ trong giáo xứ của mình. Một lần nữa, Công Đồng nhấn mạnh đến việc này: “Giáo xứ là gương điển hình cho hoạt động tông đồ trên bình diện cộng đoàn vì nó quy tụ mọi hạng người khác nhau vào trong lãnh giới của nó và lôi kéo họ vào trong Giáo Hội phổ quát. Giáo dân nên có thói quen làm việc trong giáo xứ đang khi kết hợp chặt chẽ với các linh mục của mình bằng cách đem đến với cộng đoàn giáo hội những vấn đề riêng của mình hay của thế giới, hoặc những vấn đề liên quan đến ơn cứu độ con người; để cùng nhau bàn luận và trao đổi, nghiên cứu và giải quyết. Họ cũng phải cộng tác ngần nào có thể vào các việc tông đồ và truyền giáo được bảo trợ bởi gia đình Giáo Hội địa phương của họ.”

... Trên hết mọi sự, mỗi người giáo dân nên ý thức đầy đủ mình là chi thể của Giáo Hội được trao phó một nhiệm vụ duy nhất, vốn không thể ủy thác cho người khác và phải được hoàn thành vì lợi ích của mọi người. Trong viễn tượng đó, Công Đồng có lý khi nhấn mạnh đến sự tuyệt đối cần thiết phải làm việc tông đồ của mỗi người: “Việc tông đồ mà mỗi người phải thực hiện vốn bắt nguồn từ đời sống Kitô giáo đích thực (x. Ga 4,14), là nguồn gốc và điều kiện của toàn bộ hoạt động tông đồ giáo dân, ngay trong biểu hiện tập thể của nó, và không gì có thể thay thế được. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, mọi giáo dân (gồm cả những người không có cơ hội hay khả năng tham gia các hiệp hội) đều được kêu gọi và đều có nhiệm vụ phải thực hành việc tông đồ cá nhân” (KTHGD 27-28).

B. HỎI-ĐÁP

1- H. Công Đồng Vaticanô II nhận định thế nào về vai trò của giáo xứ trong hoạt động tông đồ?

T. Theo Công Đồng, giáo xứ là thí dụ điển hình cho hoạt động tông đồ trên bình diện cộng đoàn, vì nó quy tụ mọi hạng người khác nhau trong cộng đoàn và dẫn họ vào trong Giáo Hội phổ quát.

2- H. Công Đồng Vaticanô II nhận định thế nào về sự cần thiết của tông đồ giáo dân trong giáo xứ?

T. Theo Công Đồng, hoạt động tông đồ giáo dân cần thiết đến nỗi nếu không có nó, chính hoạt động tông đồ của các chủ chăn thường không thể đạt được kết quả đầy đủ.

3- H. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhận định thế nào về tông đồ giáo dân trong giáo xứ?

T. Theo Đức Thánh Cha, việc giáo dân tham gia vào sinh hoạt giáo xứ hết sức cần thiết, vì dưới ánh sáng của mầu nhiệm Giáo Hội-Hiệp Thông, các thừa tác vụ và các đoàn sủng vốn khác biệt và bổ túc cho nhau, đều cần thiết cho sự tăng trưởng của Giáo Hội.

4- H. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, để dấn thân vào sinh hoạt của giáo xứ, giáo dân cần phải làm những gì?

T. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, giáo dân ngày càng phải xác tín hơn về ý nghĩa của việc dấn thân hoạt động tông đồ trong giáo xứ của mình, phải luôn ý thức sống động mình là một “chi thể của Giáo Hội” được trao phó một nhiệm vụ duy nhất vốn không thể thay thế và ủy thác cho người khác, và phải được hoàn thành vì lợi ích của mọi người.

5- H. Trong trường hợp không có cơ hội hay khả năng tham gia các hiệp hội, giáo dân phải làm gì để tham gia vào sinh hoạt tông đồ trong giáo xứ?

T. Những giáo dân không có cơ hội hay khả năng tham gia các hiệp hội, đều được kêu gọi và đều có nhiệm vụ phải thực hành việc tông đồ cá nhân.

C. GỢI Ý TRAO ĐỔI

1. Theo bạn, sự tham gia của giáo dân vào sinh hoạt giáo xứ có ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nào?

2. Những gì khích lệ và nâng đỡ sự tham gia của giáo dân vào sinh hoạt giáo xứ? Những gì ngăn cản và phá hoại sự tham gia của giáo dân vào sinh hoạt giáo xứ?

3. Giáo dân có thể tham gia vào hoạt động tông đồ của giáo xứ dưới những hình thức nào?

Ban Tổ chức Năm Thánh

 

Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 8/2010, Tuần 1

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   61 tin bài trong NEWS - TTCG
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 1/2011, Tuần 4 | Ban Tổ chức Năm Thánh 2010
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 1/2011, Tuần 3 | Ban Tổ chức Năm Thánh 2010
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 1/2011, Tuần 2 | Ban Tổ chức Năm Thánh 2010
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 12/2010, Tuần 1 | Ban Tổ chức Năm Thánh
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 11/2010, Tuần 4 | Ban Tổ chức Năm Thánh
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 11/2010, Tuần 3 | Ban Tổ chức Năm Thánh
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 11/2010, Tuần 2 | Ban Tổ chức Năm Thánh 2010
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 11/2010, Tuần 1 | Ban Tổ chức Năm Thánh
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 10/2010, Tuần 4 | Ban Tổ chức Năm Thánh 2010
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 10/2010, Tuần 3
  Tìm hiểu thêm về Kinh Năm Thánh 2010 của Hội đồng Giám mục Việt Nam
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 9/2010, Tuần 1
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 8/2010, Tuần 4
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 8/2010, Tuần 3
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 8/2010, Tuần 2
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 7/2010, Tuần 4
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 7/2010, Tuần 3
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 7/2010, Tuần 2
  Xây dựng mô hình Giáo Hội tham gia để thực thi sứ vụ
  Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 6/2010, Tuần 4
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 5-2022
Cầu cho giới trẻ được đầy niềm tin
Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người trẻ, có thể sống một cuộc sống trọn vẹn hoàn hảo; theo gương Đức Maria, biết lắng nghe, suy niệm và phân định với lòng can đảm, dạt dào đức tin để đưa ra hành động dấn thân phục vụ.
SUY NIỆM TIN MỪNG
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu Phép Rửa sẽ được cứu đo” (Mc 16,15)
“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20)
Nhìn lên Trời | Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
Góp phần kiến tạo Thiên đường đời sau ngay từ hôm nay | Lm. Đan Vinh
Chứng từ và việc rao giảng | Lm. Mark Link, S.J.
Chúa Cha | Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Làm chứng cho Chúa hôm nay | Lm. Đan Vinh
Ái mộ những sự trên trời | PM. Cao Huy Hoàng
Phòng Tiệc Ly là nơi Giáo Hội khai sinh và từ đó chảy ra con suối bác ái trở thành dòng sông lớn | Linh Tiến Khải
Hãy là chứng nhân của Thầy | Jos. Vinc. Ngọc Biển
Rao giảng việc sám hối | PM. Cao Huy Hoàng
Cùng lên trời với Chúa | Lm. Giuse Nguyễn Thành Long
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@