Con người thường hay đếm những khó khăn, nhưng lại không đếm những niềm vui. Nếu họ cộng tổng số lại, họ sẽ nhận ra rằng mỗi một số mệnh đều có đủ hạnh phúc cho mình.

Fyodor Dostoevsky (1821-1881)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 14160
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2261
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
VUI HỌC THÁNH KINH
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 07/08/2013)
A  A  A
CN 24 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 18,21-35

TIN MỪNG

21 Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” 22 Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”.

23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết”. 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao!” 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh”. 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

21 Then Peter approaching asked him, “Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as seven times?”

22 Jesus answered, “I say to you, not seven times but seventy-seven times”.

23 That is why the kingdom of heaven may be likened to a king who decided to settle accounts with his servants.

24 When he began the accounting, a debtor was brought before him who owed him a huge amount.

25 Since he had no way of paying it back, his master ordered him to be sold, along with his wife, his children, and all his property, in payment of the debt.

26 At that, the servant fell down, did him homage, and said, 'Be patient with me, and I will pay you back in full.'27 Moved with compassion the master of that servant let him go and forgave him the loan.

28 When that servant had left, he found one of his fellow servants who owed him a much smaller amount. He seized him and started to choke him, demanding, 'Pay back what you owe.'29 Falling to his knees, his fellow servant begged him, 'Be patient with me, and I will pay you back.'30 But he refused. Instead, he had him put in prison until he paid back the debt.

31 Now when his fellow servants saw what had happened, they were deeply disturbed, and went to their master and reported the whole affair.

32 His master summoned him and said to him, 'You wicked servant! I forgave you your entire debt because you begged me to.

33 Should you not have had pity on your fellow servant, as I had pity on you?' 34 Then in anger his master handed him over to the torturers until he should pay back the whole debt. 35 So will my heavenly Father do to you, unless each of you forgives his brother from his heart”.

I. HÌNH TÔ MÀU CHÚA NHẬT XXIV TN A

* Chủ đề của hình này là gì?

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Thánh Mátthêu 18,35

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM CHÚA NHẬT XXIV TN A

1. Ai đã hỏi Đức Giêsu rằng: thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần (Mt 18,21)

a. Ông Giuđa

b. Ông Giacôbê

c. Ông Gioan

d. Ông Phêrô

2. Đức Giêsu bảo phải tha đến mấy lần? (Mt 18,22)

a. Đến bảy lần

b. Đến bảy mươi lần

c. Đến bảy mươi lần bảy

d. Đến bảy mươi bảy lần

3. Khi thấy người đầy tớ sấp mình xuống bái lạy, và xin hoãn lại món nợ, người chủ đã có thái độ gì? (Mt 18,28)

a. Vui mừng

b. Chạnh lòng thương và tha luôn món nợ

c. An ủi và khuyên bảo

d. Tống vào ngục tối

4. Thái độ của tên đầy tớ khi gặp bạn mình mắc nợ thế nào? (Mt 18,28)

a. Túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao”.

b. Chạnh lòng thương và tha thứ

c. Cho khất nợ 1 thời gian

d. Cho từ từ rồi trả nợ

5. Khi thấy tên đầy tớ đối xử với bạn mình như thế, người chủ đã có thái độ gì? (Mt 18,34)

a. Nổi cơn thịnh nộ, trao cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông

b. Tha thứ tất cả

c. Khuyên bảo: hãy yêu tha nhân

d. Cho từ từ trả nợ

III. Ô CHỮ CHÚA NHẬT XXIV TN A


Những gợi ý

1. Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta phải hết lòng làm gì cho anh em mình? (Mt 18,35)

2. Ai đã hỏi Đức Giêsu rằng con phải tha thứ cho anh em con đến mấy lần? (Mt 18,21)

3. Trước mặt tôn chủ, tên đầy tớ sấp mình làm gì? (Mt 18,26)

4. Điều gì được ví như chuyện 1 ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách? (Mt 18,23)

5. Người chủ nổi cơn thịnh nộ, trao tên đầy tớ độc ác cho lính làm gì? (Mt 18,34)

06. Đức Giêsu dạy phải tha thứ bao nhiêu lần bảy? (Mt 18,22)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG

Cha của Thầy ở trên trời

sẽ đối xử với anh em như thế,

nếu mỗi người trong anh em

không hết lòng tha thứ cho anh em mình.

(Tin Mừng thánh Mátthêu 18,35)

 *** 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT XXIII TN A

Mt 18,15-20

I. HÌNH TÔ MÀU CHÚA NHẬT XXIII TN A

* Chủ đề: Sửa lỗi

* Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,15a

Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó.

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

CHÚA NHẬT XXIII TN. A

1. a. Hãy đi sửa lỗi nó  (Mt 18,15)

2. b. Chinh phục được người anh em (Mt 18,15)

3. d. Chỉ có a và c đúng (Mt 18,15-17)

4. b. Hợp lời cầu xin bất cứ điều gì (Mt 18,19)

5. a. thì có Thầy ở đấy, giữa họ (Mt 18,20)

III.  Lời giải đáp Ô CHỮ

CHÚA NHẬT XXIII TN A

1. Hội Thánh (Mt 18,17)

2. Thu thuế (Mt 18,17)

3. Sửa lỗi (Mt 18,15)

4. Phạm tội (Mt 18,15)

5. Cha Thầy (Mt 18,19)

6. Cầu xin (Mt 18,19)

Hàng dọc: Tha Thứ


Nguyễn Thái Hùng
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10-2021
Cầu cho Giáo hội biết rộng mở cho tất cả mọi người
Chúng ta cầu nguyện cho Giáo hội; luôn trung thành và can đảm rao giảng Tin Mừng, xin cho Giáo Hội luôn là một cộng đoàn yêu thương huynh đệ và mãi thăng tiến trong tình yêu hiệp thông.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@