Tôi học được cách đây rất lâu rằng những người hạnh phúc nhất chính là những người làm nhiều điều nhất cho tha nhân.

Booker T. Washington (1856-1915)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15177
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
VUI HỌC THÁNH KINH
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 08/11/2011)
A  A  A
Lễ Các Thánh Tử đạo VN

VUI HỌC THÁNH KINH

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

(Lc 9,23-26)

 

TIN MỪNG

23 Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? 26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.

23 Then he said to all, "If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me.

24 For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it.

25 What profit is there for one to gain the whole world yet lose or forfeit himself? 26 Whoever is ashamed of me and of my words, the Son of Man will be ashamed of when he comes in his glory and in the glory of the Father and of the holy angels.

I. HÌNH TÔ MÀU


- Chủ đề của hình này là gì?

…………………………………………………………………………...

- Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Luca 9,24

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

II. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

1. Giáo hội Việt Nam có bao nhiêu vị tử đạo được phong hiển thánh?

a. 113                                     

b. 117

c. 118   

d. 120

2. Đức Giáo Hoàng nào đã phong hiển thánh cho các vị Tử đạo Việt Nam?

a. Đức Giáo hoàng Piô XII.

b. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII.

c. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

d. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI.

3. Người tín hữu tử đạo đầu tiên ở Đàng Trong tên là gì?

a. Bà Anê Lê Thị Thành

b. Thầy Anrê Phú Yên

c. Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh

d. Anh Phanxicô

4. Người tín hữu đầu tiên của Giáo hội Việt Nam tên là gì?

a. Công Chúa Mai Hoa 

b. Ông Đỗ Hưng Viễn

c. Bà Lê Thị Thành      

d. Thầy Anrê Phú Yên

5. Người tín hữu tử đạo đầu tiên ở Đàng Ngoài tên là gì?

a. Bà Anê Lê Thị Thành

b. Thầy Anrê Phú Yên

c. Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh

d. Anh Phanxicô

6. Các chứng nhân đức tin của Giáo hội Việt Nam được tuyên thánh vào ngày nào?

a. Ngày 01.01.1988

b. Ngày 19.06.1988

c. Ngày 29.06.1988 

d. Ngày 01.11.1988

7. Thầy giảng Anrê Phú Yên được Đức giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước?

a. ĐGH Alexandro VII  

b. ĐGH Gioan XXIII

c. ĐGH Piô XII 

d. ĐGH Gioan Phalô II

8. Ngài là giáo sư Chủng viện Trung Linh, là linh mục Việt Nam tử đạo đầu tiên. Ngài để lại dấu ấn sâu đậm khi diễn ra Hội đồng Tứ Giáo tại phủ của chú Chúa Trịnh Sâm. Nơi đây đại diện của 4 tôn giáo Khổng - Tử - Lão và Thiên Chúa  trình bày về nguồn gốc con người, mục đích cuộc đời và đời sau của mỗi người.

a. Lm. Vinh sơn PHẠM HIẾU LIÊM

b. Lm. Giuse MARCHAND DU

c. Lm. Phaolô LÊ BẢO TỊNH

d. Lm. Philipphê PHAN VĂN MINH

9. Ngài là Giám đốc Chủng viện Vĩnh Trị, là người yêu mến  thánh giá đến nỗi người ta gọi kháo nhau: Ông này nghiện thánh giá. Tên ngài là gì?

a. Lm. Anrê TRẦN AN DŨNG LẠC

b. Lm. Giuse MARCHAND DU

c. Lm. Phaolô LÊ BẢO TỊNH

d. Lm. Philipphê PHAN VĂN MINH

10. Một thừa sai Paris, cuộc tử đạo của ngài mang màu sắc bi tráng nhất. Ngài là vị tử đạo duy nhất bị án bá đao, nghĩa là bị cắt xẻo đủ 100 nhát trước khi bị chặt làm 4 phần, còn thủ cấp bị nghiền nát đổ xuống biển.

a. Lm. Giuse MARCHAND DU

b. Gm. Ignatiô DELGADO Y 

c. Gm. Têphanô CUENOT THỂ 

d. Gm. Đaminh HENARES MINH

III. Ô CHỮ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM


NHỮNG GỢI Ý:

1. Một linh mục thừa sai Paris, cuộc tử đạo của ngài mang màu sắc bi tráng nhất. Ngài là vị tử đạo duy nhất bị án bá đao, nghĩa là bị cắt xẻo đủ 100 nhát trước khi bị chặt làm 4 phần, còn thủ cấp bị nghiền nát đổ xuống biển.

2. Là linh mục, một người con của Giáo phận Vĩnh Long được vinh dự cùng soạn tự điển với Đức cha Tabert Từ. Chủng viện giáo phận Vĩnh Long đã nhận ngài làm thánh bổn mạng.

3. Là thầy giảng dòng ba Đaminh, đã bị bắt cùng tử đạo với Đức cha Henares Minh. Thầy luôn nói: “Tôi sẵn sàng đi theo Đức cha Henares Minh cho đến chết, sẵn sàng chịu mọi cực khổ như ngài, kể cả cái chết dữ tợn nhất”.

4. Ngài là vị quan án, người làng Quần Cống, tỉnh Nam Định.

5. Quan thái bộc đời vua Tự Đức, bị dẫn đi xung quanh nội thành Huế 3 ngày rồi mới chém đầu.

6. Một linh mục bị xử tử dưới triều vua Minh Mạng, được mọi người quý trọng đến nỗi khi ra pháp trường họ xin được khiêng ngài, còn 10 lý hình được lệnh chém thì trốn hết.

7. Một linh mục bị bắt đến lần thứ 3 như là ý Chúa muốn. Ngài được lãnh phúc tử đạo tại Cửa Ô, Cầu Giấy, Hà Nội, ngày 21.12.1839.

8. Ngài là chủng sinh can đảm, trước những lợi danh trần thế đã nói: “Tôi chỉ mong chức quyền trên trời, chớ không màng chi danh vọng trần thế”.

9. Ngài là Giám mục Thừa sai Paris, đã xin ĐGH Grêgôriô XVI chia Địa phận Đàng Trong thành hai Địa Phận Đông và Địa Phận Tây để dễ dàng chăm sóc, với khẩu hiệu: “Để tín hữu vững tin, phải đào tạo những tông đồ truyền giáo”.

10. Là thầy giảng dòng ba Đaminh, đi theo Đức cha Hermosilla, cùng bị bắt với Đức cha và được chết ở pháp trường Năm mẫu.

11. Thánh tử đạo làm nghề y sĩ, người làng Nhu Lý, Quảng Trị.

12. Một thương gia đầy lòng quảng đại chết dưới triều vua Thiệu Trị vì đã chở Đức giám mục Lefebre Nghĩa và các cha về nước.

13. Ngài là Giám đốc Chủng viện Vĩnh Trị, là người yêu mến thánh giá đến nỗi người ta gọi kháo nhau: Ông này nghiện thánh giá.

14. Ngài là quan thị vệ dưới triều vua Minh Mạng, nên vua muốn hành hình diễn ra âm thầm, ban đêm.

15. Đức Giáo Hoàng đã phong các chân phước của Giáo hội Việt Nam lên bậc hiển thánh.

16. Vị linh mục chết dưới triều vua Minh Mạng với chỉ dụ của vua: “Ông là người bản quốc, là đạo trưởng Giatô, bị bắt mà vẫn không chịu bỏ đạo, thật là người ngu muội, cố tình không theo đường phải, vậy trảm quyết ngay, giải về Nam Định làm gì?”

17. Vị Thánh nữ Tử đạo của Giáo hội Việt Nam.

18. Ngài còn có tên gọi là Năm Thuông, có án lưu đày biệt xứ tại Vĩnh Long. Sau khi chết được đưa về quê tại Gò Thị. Hiện nay, hài cốt của ngài ở tại Chủng viện Làng Sông (Bình Định).

19. Là một người con của Tây Ban Nha, Giám mục thuộc dòng Đaminh, luôn hăng say rao giảng Tin Mừng. Dẫu đã chết ở trong ngục, nhưng ngài vẫn bị đưa ra pháp trường chém đầu như án đã đề ra.

20. Ngài là giáo sư Chủng viện Trung Linh, là linh mục Việt Nam tử đạo đầu tiên. Ngài để lại dấu ấn sâu đậm khi diễn ra Hội đồng Tứ Giáo tại phủ của chú Chúa Trịnh Sâm. Nơi đây đại diện của 4 tôn giáo Khổng - Tử - Lão và Thiên Chúa  trình bày về nguồn gốc con người, mục đích cuộc đời và đời sau của mỗi người.

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG

Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

(Lc 9,24)

***

GIẢI ĐÁP

VUI HỌC THÁNH KINH

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: CÁC THÁNH TỬ ĐẠO

* Câu Tin Mừng thánh Luca 9,24:

Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

II. Giải đáp

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

1. b. 117

2. c. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

3. b. Thầy Anrê Phú Yên (26.7.1644)

4. b. Ông Đỗ Hưng Viễn

5. d. Anh Phanxicô

6. b. Ngày 19.06.1988

7. d. ĐGH Gioan Phalô II

8. a. Lm Vinh sơn PHẠM HIẾU LIÊM

9. c. Lm Phaolô LÊ BẢO TỊNH

10. a. Giuse MARCHAND DU Lm

III. Giải đáp

Ô CHỮ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

1. Lm. Giuse MARCHAND DU

2. Lm. Philipphê PHAN VĂN MINH

3. Thầy giảng Phanxicô ĐỖ VĂN CHIỂU

4. Quan án Đaminh PHẠM TRỌNG KHẢM

5. Quan thái bộc Micae HỒ ĐÌNH HY

6. Linh mục Luca VŨ BÁ LOAN

7. Linh mục Anrê TRẦN AN DŨNG LẠC

8. Chủng sinh Tôma TRẦN VĂN THIỆN

9. Giám mục Têphanô CUENOT THỂ  

10. Giuse NGUYỄN DUY KHANG

11. Y sĩ Simon PHAN ĐẮC HÒA

12. Thương gia Mátthêu LÊ VĂN GẪM

13. Lm. Phaolô LÊ BẢO TỊNH

14. Phaolô TỐNG VIẾT BƯỜNG

15. ĐGH GIOAN PHAOLÔ II      

16. Lm. Vinh Sơn ĐỖ YẾN

17. Anê LÊ THỊ THÀNH   

18. Anrê NGUYỄN KIM THÔNG 

19. Giám mục Ignatiô DELGADO Y

20. Vinh Sơn PHẠM HIẾU LIÊM          

    Hàng dọc: CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Nguyễn Thái Hùng
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7-2024
Cầu nguyện cho việc mục vụ các bệnh nhân
Chúng ta hãy cầu nguyện để bí tích Xức dầu Bệnh nhân ban cho những người lãnh nhận cũng như những người thân của họ sức mạnh của Thiên Chúa và ngày càng trở nên với tất cả dấu chỉ hữu hình của lòng trắc ẩn và sự hy vọng.
For the pastoral care of the sick
July’s prayer intention asks that the sacrament of the anointing of the sick bestows “the Lord’s strength to those who receive it and to their loved ones.”
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@