Hạnh phúc tuyệt đỉnh của cuộc đời là xác tín rằng chúng ta được yêu thương.

Victor Hugo
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 13477
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2251
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
VUI HỌC THÁNH KINH
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 30/05/2013)
A  A  A
Lễ Mình Máu Thánh Chúa C
Tin Mừng Thánh Luca 9,11b-17

TIN MỪNG

Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.

12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giêsu thưa Người rằng: "Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng." 13 Đức Giêsu bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này." 14 Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một." 15 Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. 16 Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. 17 Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.

He received them and spoke to them about the kingdom of God, and he healed those who needed to be cured.

12 As the day was drawing to a close, the Twelve approached him and said, "Dismiss the crowd so that they can go to the surrounding villages and farms and find lodging and provisions; for we are in a deserted place here."

13 He said to them, "Give them some food yourselves." They replied, "Five loaves and two fish are all we have, unless we ourselves go and buy food for all these people."

14 Now the men there numbered about five thousand. Then he said to his disciples, "Have them sit down in groups of (about) fifty."

15 They did so and made them all sit down.

16 Then taking 7 the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he said the blessing over them, broke them, and gave them to the disciples to set before the crowd.

17 They all ate and were satisfied. And when the leftover fragments were picked up, they filled twelve wicker baskets.


I. HÌNH TÔ MÀU* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM Thánh Luca  9,16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Đức Giêsu tiếp đón mọi người và nói với họ về điều gì? (Lc 9,11b)

a. Sự giải phóng dân tộc Do thái
b. Nước Thiên Chúa
c. Ơn cứu độ
d. Sự thương xót

2. Ngày đã bắt đầu tàn và đây là nơi hoang vắng, Đức Giêsu đã nói gì với các môn đệ? (Lc 9,13)

a. Anh em hãy bảo họ ra về
b. Anh em hãy bảo họ kiếm thức ăn
c. Chính anh em hãy cho họ ăn
d. Anh em hãy giải tán đám đông

3. Đức Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều với những gì? (Lc 9,16)

a. 2 con cá
b. 5 chiếc bánh
c. 6 chum rượu
d. Chỉ a và b đúng

4. Khi cầm lấy bánh và cá, Đức Giêsu làm gì? (Lc 9,16)

a. Ngước mắt lên trời
b. Dâng lời chúc tụng
c. Bẻ ra và trao các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông
d. Cả a, b và c đúng.

5. Sau khi dân chúng ăn no nê, người ta thu lại được bao nhiêu thúng đầy? (Lc 9,17)

a. 3 thúng đầy
b. 5 thúng đầy
c. 7 thúng đầy
d. 12 thúng đầy

III. Ô CHỮ 


Những gợi ý

1. Đức Giêsu cầm lấy bánh và cá ngước mắt lên đâu? (Lc 9,16)

2. Đây là thứ Đức Giêsu dùng để làm phép lạ hóa bánh ra nhiều? (Lc 9,8)

3. Đức Giêsu cầm lấy bao nhiêu chiếc bánh? (Lc 9,16)

4. Đức Giêsu làm phép lạ trước bao nhiêu người? (Lc 9,14)

5. Đức Giêsu cầm lấy bao nhiêu con cá? (Lc 9,16)

6. Khi cầm lấy bánh và cá, Đức Giêsu dâng lời gì? (Lc 9,16)

7. Sau khi dân chúng ăn uống no nê, các môn đệ thu lại được bao nhiêu thúng đầy? (Lc 9,17)

8. Ai đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều? (Lc 9,17)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Chính anh em hãy cho họ ăn." (Lc 9,13)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

LỄ MÌNH MÁU CHÚA C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Của ăn thật

* Tin Mừng Thánh Luca 9,16: Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. "Chính anh em hãy cho họ ăn."

II. TRẮC NGHIỆM

1. b. Nước Thiên Chúa (Lc 9,11b)
2. c. Chính anh em hãy cho họ ăn (Lc 9,13)
3. d. Chỉ a và b đúng (Lc 9,16)
4. d. Cả a, b và c đúng (Lc 9,16).
5. d. 12 thúng đầy (Lc 9,17)

III. Ô CHỮ 

1. Trời (Lc 9,16)
2. Bánh (Lc 9,8)
3. Năm (Lc 9,16)
4. Năm ngàn  (Lc 9,14)
5. Hai (Lc 9,16)
6. Chúc tụng (Lc 9,16)
7. Mười hai (Lc 9,17) 
8. Đức Giêsu (Lc 9,17)

Hàng dọc: Thánh Thể


Nguyễn Thái Hùng
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@