Hạnh phúc chỉ tồn tại khi chúng ta biết cách chia sẻ nó. - Christopher McCandless
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 19649
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2251
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
VUI HỌC THÁNH KINH
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 12/08/2013)
A  A  A
CN 20 TN C
Tin Mừng Thánh Luca 12,49-53
TIN MỪNG

Thái độ của Đức Giêsu trước cuộc Thương Khó

49 "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!

Thầy đến để gây chia rẽ (Mt 10,34-36)

51 "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng."

49 "I have come to set the earth on fire, and how I wish it were already blazing! 50 There is a baptism with which I must be baptized, and how great is my anguish until it is accomplished! 51 Do you think that I have come to establish peace on the earth? No, I tell you, but rather division.

52 From now on a household of five will be divided, three against two and two against three; 53 a father will be divided against his son and a son against his father, a mother against her daughter and a daughter against her mother, a mother-in-law against her daughter-in-law and a daughter-in-law against her mother-in-law."


I. HÌNH TÔ MÀU* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết lại câu TM Thánh Luca 12,49

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Đức Giêsu nói Thầy đã đến ném lửa vào đâu? (Lc 12,49)

a. Hoả ngục
b. Gia đình
c. Mặt đất
d. Xã hội

2. Đức Giêsu khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất việc gì? (Lc 12,50)

a. Rao giảng cho mọi dân mọi nước
b. Một phép rửa phải chịu
c. Tụ họp mọi người lại
d. Cả a, b và c đúng

3. Anh em tưởng Thầy đến đây để làm gì? (Lc 12,51)

a. Ban niềm vui cho trái đất
b. Ban hòa bình cho trái đất sao?
c. Ban ơn cứu độ cho những ai tin
d. Ban sự giải thoát

4. Đức Giêsu đến để gây gì? (Lc 12,51)

a. Sự chia rẽ
b. Lòng hận thì
c. Hạnh phúc đích thực
d. Con đường thờ phượng Thiên Chúa duy nhất.

5. Trong một nhà có bao nhiêu người chia rẻ nhau vì tin vào Đức Giêsu? (Lc 12,52)

a. 2 người
b. 3 người
c. 4 người
d. 5 người

III. Ô CHỮ 
 

Những gợi ý

1. Đức Giêsu nói Thầy đã đến ném lửa vào đâu? (Lc 12,49)

2. Đây là điều Đức Giêsu phải chịu? (Lc 12,50)

3. Đây là điều các môn đệ tưởng Đức Giêsu đến để ban cho trái đất. (Lc 12,51)

4. Ai đã đến ném lửa vào mặt đất? (Lc 12,49)

5. Thầy đã đến ném lửa … … … mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. (Lc 12,49)

6. Đức Giêsu ném gì vào mặt đất? (Lc 12,49)

7. Trong nhà có bao nhiêu người chống lại nhau? (Lc 12,52)

8. Mẹ chồng chống lại ai? (Lc 12,53)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì? 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49)

***

Giải đáp

 VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 20 TN B

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Đức Giêsu ném lửa

*  Tin Mừng thánh Luca 12,49: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. c. Mặt đất (Lc 12,49)
2. b. Một phép rửa phải chịu (Lc 12,50)
3. b. Ban hoà bình cho trái đất sao? (Lc 12,51)
4. a. Sự chia rẽ (Lc 12,51)
5. d. 5 người (Lc 12,52)

III. Giải đáp Ô CHỮ 

1. Mặt đất (Lc 12,49)
2. Phép rửa (Lc 12,50)
3. Hoà bình (Lc 12,51)
4. Đức Giêsu (Lc 12,49)
5. Vào (Lc 12,49)
6. Lửa (Lc 12,49)
7. Năm (Lc 12,52)
8. Nàng dâu (Lc 12,53)

Hàng dọc: Đứng vững


Nguyễn Thái Hùng
Ngày 12 tháng 11 năm Kỷ Hợi
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2019
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@