Nếu bạn chán nản vì mối quan hệ xấu đi, hãy nghĩ tới những kẻ không bao giờ biết hương vị của tình thương yêu và được người yêu thương lại.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 20011
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2251
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
VUI HỌC THÁNH KINH
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 23/09/2013)
A  A  A
CN 26 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 16,19-31
TIN MỪNG

Dụ ngôn ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khó

19 "Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.

23 "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tận đàng xa, và thấy anh Ladarô trong lòng tổ phụ. 24 Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm! 25 Ông Abraham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.

27 "Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Ladarô đến nhà cha con, 28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này! 29 Ông Abraham đáp: "Chúng đã có Môsê và các Ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. 30 Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. 31 Ông Abraham đáp: "Môsê và các Ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin."

19 "There was a rich man who dressed in purple garments and fine linen and dined sumptuously each day.

20 And lying at his door was a poor man named Lazarus, covered with sores,21 who would gladly have eaten his fill of the scraps that fell from the rich man's table. Dogs even used to come and lick his sores.

22 When the poor man died, he was carried away by angels to the bosom of Abraham. The rich man also died and was buried,23 and from the netherworld, where he was in torment, he raised his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side.

24 And he cried out, 'Father Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am suffering torment in these flames.'25 Abraham replied, 'My child, remember that you received what was good during your lifetime while Lazarus likewise received what was bad; but now he is comforted here, whereas you are tormented.

26 Moreover, between us and you a great chasm is established to prevent anyone from crossing who might wish to go from our side to yours or from your side to ours.'27 He said, 'Then I beg you, father, send him to my father's house,28 for I have five brothers, so that he may warn them, lest they too come to this place of torment.'29 But Abraham replied, 'They have Moses and the prophets. Let them listen to them.'30 He said, 'Oh no, father Abraham, but if someone from the dead goes to them, they will repent.'31 Then Abraham said, 'If they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded if someone should rise from the dead.'"


I. HÌNH TÔ MÀU* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết lại câu TM Thánh Luca 16,23

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Cuộc sống của người giàu có thế nào? (Lc 16,19)

a. Chăm lo chăm làm
b. Mặc toàn lụa là gấm vóc
c. Ngày ngày yến tiệc linh đình
d. Chỉ b và c đúng

2. Người nghèo chết được đưa đi đâu? (Lc 16,22)

a. Được chôn vào hầm mộ
b. Bị quăng vào âm phủ
c. Được đem vào lòng Abraham
d. Đem đi chôn

3. Dưới âm phủ, ông nhà giàu bị gì? (Lc 16,24)

a. Nấu trong vạc dầu sôi
b. Đánh đập
c. Đóng đinh
d. Lửa thiêu đốt

4. Người giàu có xin tổ phụ Abraham điều gì? (Lc 16,23-28)

a. Tha thứ cho con
b. Sai anh Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát
c. Sai anh Ladarô đến nhà cho con báo tin cho 5 anh em con
d. Chỉ b và c đúng

5. Người còn sống có những ai để họ lắng nghe? (Lc 16,21)

a. Môsê
b. Các ngôn sứ
c. Các thiên thần
d. Chỉ a và b đúng

III. Ô CHỮ Những gợi ý

1. Khi chết, anh Ladarô được ai đem vào lòng ông Abraham? (Lc 16,22)

2. Dưới âm phủ, ông nhà giàu bị gì? (Lc 16,24)

3. Theo lời ông nhà giàu, nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ mới làm gì? (Lc 16,30)

4. Người nghèo chết được đưa vào lòng của ai? (Lc 16,22)

5. Suốt đời ông nhà giàu đã nhận được điều gì? (Lc 16,25)

6. Người còn sống có những ai để họ lắng nghe? (Lc 16,21)

7. Ở đâu ông nhà giàu đang chịu cực hình? (Lc 16,23)

8. Người còn sống có ai để họ lắng nghe? (Lc 16,21)

9. Dưới âm phủ, ông nhà giàu chịu gì? (Lc 16,23)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH  HỌC THUỘC LÒNG

“Lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con.” (Lc 16,24a)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 26 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Cuộc sống đời sau
 
* Câu TM Thánh Luca 16,23: "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tận đàng xa, và thấy anh Ladarô trong lòng tổ phụ.

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. d. Chỉ b và c đúng (Lc 16,19)
2. c. Được đem vào lòng Abraham (Lc 16,22)
3. d. Lửa thiêu đốt (Lc 16,24)
4. d. Chỉ b và c đúng (Lc 16,23-28)
5. d. Chỉ a và b đúng (Lc 16,21)

III. Giải đáp Ô CHỮ 

1. Thiên thần (Lc 16,22)
2. Lửa thiêu đốt (Lc 16,24)
3. Ăn năn sám hối (Lc 16,30)
4. Ápraham (Lc 16,22)
5. Phần phước (Lc 16,25)
6. Ngôn sứ (Lc 16,21)
7. Âm phủ (Lc 16,23)
8. Môsê (Lc 16,21)
9. Cực hình (Lc 16,23)

Hàng dọc: Tình người

Nguyễn Thái Hùng
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@