Bí quyết của hạnh phúc là chiêm ngưỡng mà không ham muốn.

F.H. Bradlay
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 13899
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2260
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
VUI HỌC THÁNH KINH
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 10/11/2013)
A  A  A
CN 33 TN C - Tin Mừng Thánh Luca 21,5-19
TIN MỪNG

Bài giảng về sự sụp đổ của thành Giêrusalem


Nhập đề (Mt 24,1-3; Mc 13,1-4)

5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo: 6 "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào." 7 Họ hỏi Người: "Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước? "

Những điềm báo trước (Mt 24,4-13; Mc 13,5-13)

8 Đức Giêsu đáp: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính ta đây", và: "Thời kỳ đã đến gần"; anh em chớ có theo họ. 9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu". 10 Rồi Người nói tiếp: "Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. 11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.

12 "Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. 14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. 15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. 16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. 17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. 18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. 19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.

5  While some people were speaking about how the temple was adorned with costly stones and votive offerings, he said,6 "All that you see here--the days will come when there will not be left a stone upon another stone that will not be thrown down."

7 Then they asked him, "Teacher, when will this happen? And what sign will there be when all these things are about to happen?"

8 He answered, "See that you not be deceived, for many will come in my name, saying, 'I am he,' and 'The time has come.'  Do not follow them!9 When you hear of wars and insurrections, do not be terrified; for such things must happen first, but it will not immediately be the end."

10 Then he said to them, "Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom.

11 There will be powerful earthquakes, famines, and plagues from place to place; and awesome sights and mighty signs will come from the sky.

12 "Before all this happens, 4 however, they will seize and persecute you, they will hand you over to the synagogues and to prisons, and they will have you led before kings and governors because of my name.

13 It will lead to your giving testimony.

14 Remember, you are not to prepare your defense beforehand,15 for I myself shall give you a wisdom in speaking 5 that all your adversaries will be powerless to resist or refute.

16 You will even be handed over by parents, brothers, relatives, and friends, and they will put some of you to death.

17 You will be hated by all because of my name,18 but not a hair on your head will be destroyed.

19 By your perseverance you will secure your lives.I. HÌNH TÔ MÀU* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết lại câu TM Thánh Luca 21,9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1.Về Đền thờ Giêrusalem, Đức Giêsu nói gì? (Lc 21,6)

a. Sẽ có ngày bị tàn phá hết.
b. Không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.
c. Mọi việc phụng tự sẽ được cử hành tại đây.
d. Chỉ a và b đúng

2. Những điềm báo trước những ngày sau hết là gì? (Lc 21,8-9)

a. Nhiều người mạo danh thầy
b. Chiến tranh
c. Loạn lạc
d. Cả a, b và c đúng

3. Đây là những điều báo trước ngày sau hết: (Lc 21,11)

a. Ôn dịch và đói kém
b. Những trận động đất lớn
c. Những hiện tượng kinh khủng
d. Cả a, b và c đúng

4. Trong những ngày sau hết, anh em sẽ bị gì? (Lc 21,12)

a. Ngược đãi
b. Bỏ tù
c. Bị điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền
d. Cả a, b và c đúng

5. Khi bị ngược đãi, bắt bớ,… đó là cơ hội để anh em làm gì? (Lc 21,13)

a. Làm chứng cho đức tin
b. Chứng tỏ là môn đệ Thầy
c. Làm chứng cho Thầy
d. Tỏ mình can đảm

III. Ô CHỮ Những gợi ý

1. Một điềm báo trước ngày chung cuộc. (Lc 21,11)

2. Điều anh em sẽ bị trong những ngày sau hết. (Lc 21,8)

3. Nơi này sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào? (Lc 21,5)

4. Ai cảnh báo các môn đệ coi chừng kẻo bị lường gạt? (Lc 21,8)

5. Anh em sẽ bị điệu đến trước mặt ai? (Lc 21,12)

6. Khi bị bắt bớ, ngược đãi, … đó là cơ hội anh em làm gì cho Thầy? (Lc 21,13)

7. Cứ kiên trì anh em mới giữ được điều gì của mình? (Lc 21,19)

8. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì? (Lc 21,17)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.” (Lc 21,9)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 33 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Những điềm báo trước
 
* Câu TM Thánh Luca 21,9: "Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu."

II. TRẮC NGHIỆM

1. d. Chỉ a và b đúng (Lc 21,6)
2. d. Cả a, b và c đúng (Lc 21,8-9)
3. d. Cả a, b và c đúng (Lc 21,11)
4. d. Cả a, b và c đúng (Lc 21,12)
5. c. Làm chứng cho Thầy (Lc 21,13)

III. Ô CHỮ

1. Động đất lớn (Lc 21,11)
2. Ngược đãi (Lc 21,8)
3. Đền thờ (Lc 21,5)
4. Đức Giêsu (Lc 21,8)
5. Vua chúa (Lc 21,12)
6. Làm chứng (Lc 21,13)
7. Mạng sống (Lc 21,19)
8. Thù ghét (Lc 21,17)

Hàng dọc: Đứng vững

Nguyễn Thái Hùng
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 6-2021
Cầu cho các gia đình
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình Kitô hữu trên khắp thế giới; Xin cho họ hiện diện và cảm nghiệm được tình yêu thương chứa chan vô điều kiện mà thăng tiến trong sự thánh thiện trong cuộc sống thường ngày của họ.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@