Hãy yêu thương như bạn vẫn thường yêu, hãy sống như bạn vẫn thường sống, nhưng với một niềm tin là bạn không thể có cuộc sống này lần nữa.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 13425
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14163
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2252
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
VUI HỌC THÁNH KINH
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 21/01/2014)
A  A  A
CN 3 TN A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,12-23
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 TN A
Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,12-23

TIN MỪNG

Đức Giêsu lánh qua miền Galilê (Mc 1,14-15; Lc 4,14-15)

12 Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê. 13 Rồi Người bỏ Nadarét, đến ở Caphácnaum, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Dơvulun và Náptali, 14 để ứng nghiệm lời Ngôn sứ Isaia nói: 15 Này đất Dơvulun, và đất Náptali, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Giođan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại! 16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

17 Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."

Đức Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (Mc 1,16 -20; Lc 5,1-11)

18 Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 19 Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." 20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

12 When he heard that John had been arrested, he withdrew to Galilee.

13 He left Nazareth and went to live in Capernaum by the sea, in the region of Zebulun and Naphtali, 14 that what had been said through Isaiah the prophet might be fulfilled: 15 "Land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, 16 the people who sit in darkness have seen a great light, on those dwelling in a land overshadowed by death light has arisen."

17 From that time on, Jesus began to preach and say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand."


18 As he was walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon who is called Peter, and his brother Andrew, casting a net into the sea; they were fishermen.

19 He said to them, "Come after me, and I will make you fishers of men."

20 At once they left their nets and followed him.

21 He walked along from there and saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat, with their father Zebedee, mending their nets. He called them, 22 and immediately they left their boat and their father and followed him.

23 He went around all of Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and curing every disease and illness among the people.

I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,19

………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

II. TRẮC NGHIỆM

1. Tại Caphácnaum, Đức Giêsu đến Giêrusalem bắt đầu rao giảng và nói: “Anh em hãy sám hối,…” (Mt 4,17)

a. Vì Nước Trời đã đến gần.
b. Để được ơn cứu độ.
c. Để được Thiên Chúa chúc lành.
d. Và tin vào Tin Mừng.

2. Ở đâu, Đức Giêsu đã kêu gọi các tông đồ đầu tiên (Mt 4,18)

a. Galilê
b. Samari
c. Giuđê
d. Vùng Thập Tỉnh

3. “Đoàn dân đang ngồi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.” Đây là lời của ngôn sứ nào? (Mt 4,14)

a. Ngôn sứ Mikha
b. Ngôn sứ Êdêkien
c. Ngôn sứ Isaia
d. Ngôn sứ Samuen

4. Những người được Đức Giêsu kêu gọi đầu tiên là ai? (Mt 4,18)

a. Ông Simon và Nathanaen
b. Ông Phêrô và Anrê
c. Ông Phêrô và Giuđa
d. Ông Gioan và Tađêô

5. Lời Đức Giêsu nói với các môn đệ đầu tiên: “Anh em hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh…” (Mt 4,14).

a. Thành những kẻ lưới người như lưới cá.
b. Thành các môn đệ thân tín của tôi.
c. Thành những người tài giỏi.
d. Được mọi người ca tụng.

III. Ô CHỮNhững gợi ý

1. “Đoàn dân đang ngồi đợi trong cảnh tối tăm để thấy một ánh sáng huy hoàng.” Đây là lời của ngôn sứ nào? (Mt 4,14-16)

2. Anh của ông Phêrô. (Mt 4,18)

3. Điều Đức Giêsu kêu gọi mọi người khi người bắt đầu rao giảng. (Mt 4,17)

4. “Đoàn dân đang ngồi đợi trong cảnh tối tăm để thấy một ánh sáng…” (Mt 4,16)

5. Anh em hãy sám hối, vì… đã đến gần (Mt 4,7).

6. Ở đâu, Đức Giêsu đã kêu gọi các tông đồ đầu tiên (Mt 4,18)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” (Mt 4,17)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 3 TN A


I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề: Kêu gọi

* Tin mừng Thánh Mátthêu 4,19: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá."

II. TRẮC NGHIỆM

1. a. Vì Nước Trời đã đến gần. (Mt 4,17)
2. a. Galilê (Mt 4,18)
3. c. Ngôn sứ Isaia (Mt 4,14)
4. b. Ông Phêrô và Anrê (Mt 4,18)
5. a. Thành những kẻ lưới người như lưới cá (Mt 4,14).

III. Ô CHỮ  

1. Isaia (Mt 4,14 -16)
2. Anrê (Mt 4,18)
3. Sám hối (Mt 4,17)
4. Huy hoàng (Mt 4,16)
5. Nước Trời (Mt 4,17)
6. Galilê (Mt 4,18)

Hàng dọc: Sám Hối

Nguyễn Thái Hùng
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10-2020
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@