Không phải giàu có hay cao sang tạo ra hạnh phúc nhưng chính là sự tĩnh lặng và công việc. (Thomas Jefferson)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 13102
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2251
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
VUI HỌC THÁNH KINH
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 04/03/2014)
A  A  A
CN I MC A - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,1-11
TIN MỪNG

1 Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!" 4 Nhưng Người đáp: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra."

5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá."

7 Đức Giêsu đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."

8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, 9 và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi."

10 Đức Giêsu liền nói: "Xatan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."

11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

1 Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil.

2 He fasted for forty days and forty nights, 2 and afterwards he was hungry.

3 The tempter approached and said to him, "If you are the Son of God, command that these stones become loaves of bread."

4  He said in reply, "It is written: 'One does not live by bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God.'"

5  Then the devil took him to the holy city, and made him stand on the parapet of the temple,6 and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down. For it is written: 'He will command his angels concerning you and 'with their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone.'"


7 Jesus answered him, "Again it is written, 'You shall not put the Lord, your God, to the test.'"

8 Then the devil took him up to a very high mountain, and showed him all the kingdoms of the world in their magnificence,9 and he said to him, "All these I shall give to you, if you will prostrate yourself and worship me." 

10 At this, Jesus said to him, "Get away, Satan! It is written: 'The Lord, your God, shall you worship and him alone shall you serve.'"

11 Then the devil left him and, behold, angels came and ministered to him.


I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Ai đã dẫn Đức Giêsu vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ? (Mt 4,1)

a. Thần Khí
b. Chúa Cha
c. Ông Gioan tẩy giả
d. Xatan

2. Đức Giêsu đã ăn chay cầu nguyện ròng rã bao nhiêu ngày đêm? (Mt 4,2)

a. 4 ngày đêm
b. 7 ngày đêm
c. 40 ngày đêm
d. 44 ngày đêm

3. Đức Giêsu nói: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng… … …” (Mt 4,4)

a. Còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.
b. Còn sống nhờ lời Thiên Chúa.
c. Còn sống nhờ lời Tin Mừng.
d. Còn thực thi những lời Thiên Chúa phán ra.

4. Đức Giêsu nói: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là… … …” (Mt 4,7)

a. Thiên Chúa của ngươi.
b. Đấng tạo dựng nên ngươi.
c. Thiên Chúa toàn năng.
d. Thiên Chúa, Chúa vũ trụ.

5. Đức Giêsu nói: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và… …. …” (Mt 4,10)

a. Phải lắng nghe lời Ngài.
b. Phải tuân giữ các giới răn của Ngài.
c. Phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi .
d. Phải yêu mến Ngài.

III. Ô CHỮNhững gợi ý

1. Trong hoang địa 40 ngày đêm, Đức Giêsu đã làm gì? (Mt 4,1-2)

2. Đức Giêsu nói với quỷ rằng: “Ngươi phải… … … Đức Chúa, là Thiên Chúa của ngươi”. (Mt 4,11)

3. Đức Giêsu ở trong hoang địa bao nhiêu ngày đêm? (Mt 4,2)

4. Trong hoang địa, ma quỷ đã làm gì Đức Giêsu? (Mt 4,2)

5. Khi thấy Đức Giêsu đói, quỷ cám dỗ Ngài biến cái gì trở nên bánh để ăn? (Mt 4,3)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì ?

IV. CÂU THÁNH KINH  HỌC THUỘC LÒNG

“Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” (Mt 4,10)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Thần Khí và Đức Giêsu

* Câu Tin mừng Thánh Mátthêu 4,1: Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ

II. TRẮC NGHIỆM

1. a. Thần Khí (Mt 4,1)
2. c. 40 ngày đêm (Mt 4,2)
3. a. Còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. (Mt 4,4)
4. a. Thiên Chúa của ngươi. (Mt 4,7)
5. c. Phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi. (Mt 4,10)

III. Ô CHỮ

1. Ăn chay (Mt 4,1-2)
2. Bái lạy (Mt 4,11)
3. Bốn mươi (Mt 4,2)
4. Cám dỗ (Mt 4,2)
5. Hòn đá (Mt 4,3)

Hàng dọc: Cám dỗ

Nguyễn Thái Hùng
Mồng 7 tháng 3 năm Canh Tý
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 3-2020
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@