Mỗi người bạn tượng trưng cho một thế giới đối với chúng ta, một thế giới không được sinh ra cho đến khi họ xuất hiện, và chỉ khi cuộc gặp gỡ này diễn ra thì một thế giới mới được sinh ra.

Anais Nin (1903-1977)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 13514
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2251
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
VUI HỌC THÁNH KINH
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 18/05/2014)
A  A  A
CN VI PS A - Tin Mừng Thánh Gioan 14,15-21
TIN MỪNG

15 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.

15 "If you love me, you will keep my commandments.

16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.17 Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.

16 And I will ask the Father, and he will give you another Advocate 8 to be with you always,17 the Spirit of truth, 9 which the world cannot accept, because it neither sees nor knows it. But you know it, because it remains with you, and will be in you.

18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em.19 Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. 20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. 21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy."

18 I will not leave you orphans; I will come to you. 1019 In a little while the world will no longer see me, but you will see me, because I live and you will live.

20 On that day you will realize that I am in my Father and you are in me and I in you.

21 Whoever has my commandments and observes them is the one who loves me. And whoever loves me will be loved by my Father, and I will love him and reveal myself to him."


I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?

…………………………………………………

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Thánh Gioan 14,16

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

II. TRẮC NGHIỆM

1. Đức Giêsu nói: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em… …” (Ga 14,15)

a. Sẽ giữ các điều răn của Thầy.
b. Sẽ được chung hưởng hạnh phúc với Thầy
c. Sẽ thuộc vể Thầy
d. Sẽ được Cha Thầy chúc phúc.

2. Đấng Bảo Trợ mà Đức Giêsu xin Chúa Cha được gọi là gì? (Ga 14,17)

a. Thần khí sự thật
b. Ánh sáng thế gian
c. Nguồn ơn cứu độ
d. Sự sống vĩnh cửu.

3. Ai không thể đón nhận vì không thấy cũng chẳng biết Người? (Ga 14,17)

a. Các môn đệ
b. Thế gian
c. Các ngôn sứ
d. Các Ki tô hữu

4. “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là… … … .” (Ga 14,21)

a. Người thuộc về Thầy
b. Người được chúa phúc
c. Kẻ yêu mến Thầy
d. Người đi theo Thầy.

5. “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy … … … .” (Ga 14,21)

a. Thương xót
b. Chúc phúc
c. Yêu mến
d. Cứu độ

III. Ô CHỮ
 


Những gợi ý

1. “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy… …” (Ga 14,21)

2. Những kẻ yêu mến Thầy là những người có và giữ các điều gì của Thầy? (Ga 14,21)

3. Đáng Bảo Trợ sẽ ở với các môn đệ bao lâu? (Ga 14,16)

4. Đức Giêsu nói thầy sẽ không để anh em thế nào? (Ga 14,18)

5. Ai không thể đón nhận vì không thấy cũng chẳng biết Người? (Ga 14,17)

6. Tên gọi của Người được Đức Giêsu xin sẽ đến ở với anh em luôn mãi. (Ga 14,16)

7. Chẳng bao lâu nữa, ai sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống? (Ga 14,19)

8. Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi, đó là ai ? (Ga 14,17)

9. Đức Giêsu xin ai để Người ban cho anh em Đấng Bảo Trợ. (Ga 14,16)

10. Ai yêu mến Thầy thì sẽ được ai yêu mến lại? (Ga 14,20)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Ai có và giữ các điều răn của Thầy, kẻ ấy mới là kẻ yêu mến Thầy.” (Ga 14,21)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 6  PHỤC SINH A

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Chúa Giêsu giữa các môn đệ.

* Tin Mừng Thánh Gioan 14,16: Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.

II. TRẮC NGHIỆM

1. a. Sẽ giữ các điều răn của Thầy. (Ga 14,15)
2. a. Thần khí sự thật (Ga 14,17)
3. b. Thế gian  (Ga 14,17)
4. c. Kẻ yêu mến Thầy  (Ga 14,21)
5. c. Yêu mến (Ga 14,21)

III.  Ô CHỮ

1. Yêu mến (Ga 14, 21)
2. Điều Răn (Ga 14,21)
3. Luôn mãi (Ga 14,16)
4. Mồ côi (Ga 14,18)
5. Thế gian (Ga 14,17)
6. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16)
7. Thế gian (Ga 14,19)
8. Thần Khí Sự Thật (Ga 14,17)
9. Chúa Cha (Ga 14,16)
10. Cha Thầy (Ga 14,20)

Hàng dọc: Yêu Mến Thầy

Nguyễn Thái Hùng
Mồng 8 tháng 4 năm Canh Tý
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 5-2020
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@