Khi bạn nuôi dưỡng cay đắng, hạnh phúc sẽ cập bến ở một nơi khác. - Andy Rooney
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 18739
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
VUI HỌC THÁNH KINH
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 11/11/2012)
A  A  A
CN 33 TN B
Tin Mừng Thánh Marcô 13,24-32
Con Người quang lâm (Mt 24,29-31; Lc 21,25-28 )

24 "Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, 25 các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. 26 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 27 Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.

Dụ ngôn cây vả (Mt 24,32-36; Lc 21,29-33 )

28 "Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. 29 Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. 30 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. 32 "Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.

24 "But in those days after that tribulation the sun will be darkened, and the moon will not give its light,25 and the stars will be falling from the sky, and the powers in the heavens will be shaken.

26 And then they will see 'the Son of Man coming in the clouds' with great power and glory,27 and then he will send out the angels and gather (his) elect from the four winds, from the end of the earth to the end of the sky.

28 "Learn a lesson from the fig tree. When its branch becomes tender and sprouts leaves, you know that summer is near.

29 In the same way, when you see these things happening, know that he is near, at the gates.

30 Amen, I say to you, this generation will not pass away until all these things have taken place.

31 Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.

32 "But of that day or hour, no one knows, neither the angels in heaven, nor the Son, but only the Father.


I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng Thánh Máccô 13,26

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Trong những ngày đó, sau cơn gian nan thì điều gì xảy ra? (Mc 12,24)

a. Mặt trời sẽ ra tối tăm
b. Mặt trăng không còn chiếu sáng
c. Các ngôi sao từ trời sa xuống
d. Cả a, b và c đúng

2. Thiên hạ sẽ thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến? (Mc 12,26)

a. Đức Chúa
b. Con Người
c. Các Sứ thần
d. Đấng Cứu Thế

3. Khi cây vả xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, đó là mùa nào? (Mc 12,28)

a. Mùa xuân
b. Mùa hè
c. Mùa thu
d. Mùa đông

4. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những gì của Thầy sẽ chẳng qua đâu? (Mc 12,31)

a. Lời Thầy nói
b. Việc Thầy làm
c. Những phép lạ của Thầy
d. Những đau khổ

5. Với ngày sau cùng, chỉ có ai biết mà thôi? (Mc 12,32)

a. Các thiên sứ
b. Mẹ Maria
c. Các tông đồ
d. Chúa Cha

III. Ô CHỮ 


Những gợi ý

1. Trong những ngày ấy, cái gì sẽ không còn chiếu sáng nữa? (Mc 12,24)

2. Cây gì vào mùa hè cành lá xanh tươi va đâm chồi nảy lộc? (Mc 12,28)

3. Thiên hạ sẽ thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến? (Mc 12,26)

4. Trong những ngày ấy, mặt trời sẽ ra thế nào? (Mc 12,24)

5. Với ngày sau cùng, chỉ có ai biết mà thôi? (Mc 12,32)

6. Cả những người này ở trên trời cũng không biết về ngày hay giờ đó. (Mc 12,32)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Mc 13,31).

***

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 33 TN B

Tin Mừng Thánh Marcô 13,24-32


I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Ngày Quang lâm

* Câu Tin Mừng thánh Máccô 13,26: Thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.

II. TRẮC NGHIỆM

1. d. Cả a, b và c đúng (Mc 12,24)
2. b. Con Người (Mc 12,26)
3. b. Mùa hè (Mc 12,28)
4. a. Lời Thầy nói (Mc 12,31)
5. d. Chúa Cha (Mc 12,32)

III. Ô CHỮ 

1. Mặt trăng (Mc 12,24)
2. Cây vả (Mc 12,28)
3. Con Người (Mc 12,26)
4. Tối tăm (Mc 12,24)
5. Chúa Cha (Mc 12,32)
6. Thiên sứ  (Mc 12,32)

Hàng dọc: TẬN THẾ


Nguyễn Thái Hùng
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2019
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@