Tiền bạc có thể mua cho bạn rất nhiều thứ tốt đẹp, nhưng tất cả tiền bạc trên đời này không thể mua cho bạn sự thoả mãn.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 13725
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2252
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
SUY NIỆM » Suy Niệm Tin Mừng
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 17/01/2014 2:15:17 SA)
A  A  A
Giới thiệu Đức Giêsu là Con Chiên Thiên Chúa
(Chúa Nhật 2 Thường Niên A)
(Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34)
HIỆP SỐNG TIN MỪNG

I. HỌC LỜI CHÚA

1. TIN MỪNG: Ga 1,29-34


29 Ông Gioan thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, vì có trước tôi. 31 Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước”. 32 Ông Gioan còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. 34 Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

2. Ý CHÍNH

Đây là lời chứng thứ hai của Gioan Tẩy Giả về Đức Giêsu. Ông xác nhận Đức Giêsu là Con Chiên của Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Người là Đấng mà ông có sứ mệnh đi trước dọn đường. Gioan nhận ra Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai nhờ dấu chỉ mà Thiên Chúa đã cho biết như sau: “Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần.” Ông đã thấy điều ấy nơi Đức Giêsu khi làm phép rửa cho Người tại sông Giođan, và ông đã làm chứng rằng: “Người thực là Con Thiên Chúa.”

3. CHÚ THÍCH

- cc. 29-30: + Đây là Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa hay Chiên Vượt Qua thời kỳ Xuất Hành (x. Xh 12,3-46). Tin Mừng Gioan đề cập đến 3 điểm liên quan giữa Đức Giêsu và Chiên Vượt Qua: Một là toà án Philatô xét xử Đức Giêsu vào Giờ Thứ Sáu (tức 12 giờ trưa) trong ngày áp lễ Vượt Qua (x. Ga 9,14), đó là lúc các tư tế bắt đầu giết chiên để mừng lễ Vượt Qua tại Đền thờ Giêrusalem. Hai là cành hương thảo: Người Dothái lấy một bó hương thảo, nhúng vào chậu đựng máu chiên và quét lên khung cửa nhà. Điều này tương ứng với một tên lính lấy miếng bọt biển thấm giấm, buộc vào cành hương thảo đưa lên miệng Đức Giêsu (x. Ga 19,29). Ba là chỉ thị không được đánh gãy xương con chiên Vượt Qua đã được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu, khi quân lính không đánh dập ống chân Người (x. Ga 19,34). + Đấng xoá bỏ tội trần gian: Thánh Gioan thường dùng chữ “xoá” theo nghĩa “làm mất đi” (x. 1 Ga 3,5). Và như vậy “xoá tội” ở đây có nghĩa là giải thoát khỏi tội lỗi. Trong cuộc Vượt Qua, nhờ máu chiên được sát tế và quét lên khung cửa nhà mà các con trai đầu lòng của người Dothái được khỏi phải chết (x. Xh 12,23). Cũng vậy, nhân loại nhờ việc Đức Giêsu chịu chết sẽ được giải thoát khỏi ách tội lỗi, giống như bỏ đi cái gánh nặng đang phải mang vác. + Có người đến sau tôi, vì có trước tôi: Xét về thời gian: Đức Giêsu sinh sau Gioan 6 tháng (x. Lc 1,24.26). Nhưng xét về bản tính Thiên Chúa: Người vẫn hằng có trước khi Gioan ra chào đời. Nói câu này Gioan gián tiếp ám chỉ Thần tính của Đức Giêsu.

- cc. 31-32: + Tôi đã không biết Người: Kiểu nói “không biết” có nghĩa là Gioan đã không nhận ra Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai. Cái “không biết” của Gioan cũng giống như sự “không biết” của người Dothái trong câu Gioan nói: “Ở giữa các ông có Đấng mà các ông không biết.” (Ga 1,26). + Nhưng để Người được tỏ ra cho dân Israel: Việc Gioan làm phép rửa cho Đức Giêsu chính là cơ hội để Người tỏ mình là Đấng Thiên Sai cho dân Dothái nhận biết. + Ông Gioan còn làm chứng: Do những dấu chỉ “Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người”, mà Gioan đã nhận ra Đức Giêsu chính là “Con Thiên Chúa”, là “Đấng Thiên Chúa đã tuyển chọn”. + Thánh Thần như chim bồ câu: Kiểu nói này không khẳng định Thánh Thần hiện ra dưới hình của chim bồ câu, nhưng đáp xuống trên Đức Giêsu giống như tiếng rung nhè nhẹ của loài chim ấy. + Và ngự trên Người: Việc “Thánh Thần đáp xuống như chim bồ câu và lưu lại trên Đức Giêsu” tượng trưng cho hiệu quả của việc tuôn đổ ơn Thánh Thần, ban sự sống để thiết lập một dân Israel mới là Hội Thánh. Cũng vậy, trong ngày Lễ Hiện Xuống, “Lưỡi Lửa” không trực tiếp tượng trưng cho Chúa Thánh Thần, nhưng tượng trưng cho việc các Tông đồ được Thánh Thần ban cho “nói tiếng lạ” để công bố Tin Mừng khắp thế gian.

- cc. 33-34: + Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Câu này được lặp lại để nhấn mạnh việc Gioan không tự nhận biết Đức Kitô là Con Thiên Chúa nhưng do Thiên Chúa là Đấng sai ông làm phép rửa đã dạy. + Đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần: Làm phép rửa trong Thánh Thần là một thành ngữ ám chỉ công việc chính của Đức Giêsu là “xoá bỏ tội lỗi” bằng cách tuôn đổ ơn Thánh Thần xuống trên những kẻ tin và lãnh nhận phép rửa để được tha tội (x. Ga 3,5-8). + Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn: Gioan xác định việc ông làm chứng “Đức Giêsu là Đấng Thiên Chúa đã tuyển chọn” là do Thiên Chúa soi sáng. “Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” đồng nghĩa với “Con Thiên Chúa”, như lời sấm của Ngôn sứ Isaia: “Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn…” (Is 42,1). Việc Đức Giêsu được Thiên Chúa tuyển chọn gắn liền với việc Người được ban Thần Khí để chu toàn sứ mạng Thiên Sai.

4. CÂU HỎI

1) Nội dung lời chứng thứ hai của Gioan Tẩy Giả về Đức Giêsu như thế nào?

2) Ba điều Tin Mừng Gioan nêu ra chứng minh Đức Giêsu là con chiên cứu độ là gì?

3) Gioan muốn nói gì khi giới thiệu Đức Giêsu là “Đấng xoá bỏ tội trần gian”?

4) Gioan lớn hơn Đức Giêsu 6 tháng, mà sao ông lại nói Người đã có trước ông?

5) Từ “không biết” trong câu “Tôi đã không biết Người” có ý nghĩa thế nào?

6) “làm phép rửa trong Thánh Thần” là gì?

7) “Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” đồng nghĩa với “Con Thiên Chúa” trong lời tuyên sấm nào của Ngôn sứ Isaia ?

II. SỐNG LỜI CHÚA

1. LỜI CHÚA:
Gioan thấy Đức Giêsu tién về phía mình liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trằn gian”… Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.” (Ga 1,29.33-34).

2. CÂU CHUYỆN: ĐƯỢC SỐNG NHỜ CON CHIÊN

Một anh thợ nề kia đang làm việc trên mái Nhà thờ Verden, nước Đức. Khi anh đang đu mình trên tường cao để sửa lại phần mái của nhà thờ để chống dột thì dây an toàn anh đang mang đã bị đứt nên anh thợ bị rơi từ độ cao 20 mét xuống sàn nhà thờ. Nhưng rất may, một con chiên đang ăn cỏ ở vườn sau nhà thờ đột nhiên chạy đến ngay chỗ anh thợ đang làm việc, và anh ta đã thoát chết nhờ ngã đè lên con chiên ấy. Về sau, để tỏ lòng biết ơn con chiên ấy, người ta đã làm một bức tượng bằng đá quý khắc hình con chiên với hàng chữ “Con Chiên Cứu Độ”. Hiện nay bức tượng bằng đá nói trên vẫn được gắn trên tường Nhà thờ Verden để kỷ niệm câu chuyện cảm động nói trên. Tuy nhiên, hình ảnh con chiên nói trên chỉ là hình bóng của Đức Giêsu là Con Chiên Thiên Chúa, Đấng đã bị sát tế trên bàn thờ thập giá để tẩy xoá tội lỗi trần gian chúng ta.

3. SUY NIỆM

Trong Tin Mừng hôm nay, ông Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Đức Giêsu với các môn đệ của ông như sau: “Đây Chiên Thiên Chúa. Đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.” (Ga 1,29). Qua đó, Gioan đã giới thiệu Đức Giêsu chính là Con Chiên cứu độ và là lễ vật đền tội thay thế lễ vật chiên cừu theo Luật Môsê:

1) Đức Giêsu là Con Chiên Lễ Vượt Qua

Thời kỳ Xuất Hành, để thi hành sứ mạng giải phóng con cái Israel khỏi ách nô lệ cho người Ai Cập, ông Môsê đã phải thi thố 10 dấu lạ trước mặt triều thần Ai Cập. Nhưng phải đến dấu lạ thứ mười, Pharaô Ai Cập mới chịu khuất phục và bằng lòng cho con cái Israel ra đi. Môsê liền truyền cho mỗi nhà Israel giết một chiên đực một tuổi để ăn thịt chiên với bánh không kịp ủ men. Họ phải lấy máu con chiên đó quét lên thành cửa nhà mình. Đêm hôm ấy, thần sứ huỷ diệt của Đức Chúa sẽ đánh phạt các con đầu lòng của người Ai Cập và vượt qua nhà có bôi máu chiên là nhà con cái Israel. Như vậy, các con đầu lòng con cái Israel đã được cứu khỏi phải chết nhờ máu con chiên Vượt Qua đã chịu chết thay. Về sau, Tông đồ Phaolô đã ví con chiên Lễ Vượt Qua là hình bóng của Đức Giêsu là Con Chiên Thiên Chúa: “Quả vậy, Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên Lễ Vượt Qua của chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng lấy men cũ là lòng gian tà và độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men, là lòng tinh tuyền và chân thật, mà ăn mừng Đại lễ.” (1 Cr 5,7-8).

2) Đức Giêsu là Đấng xoá bỏ tội trần gian

Theo Luật Môsê, mỗi ngày 2 lần sáng và chiều, các tư tế phải giết một con chiên trước bàn thờ làm lễ vật hiến tế dâng cho Đức Chúa để đền tội thay cho con cái Israel (x. Xh 29,38). Nhưng máu bò, máu dê cừu thực sự không thể xoá bỏ được tội lỗi nên Con Thiên Chúa đã chấp nhận xuống thế làm người, trở nên Con Chiên mới của Thiên Chúa, đổ máu mình ra để tẩy rửa tội lỗi trần gian. Khi giới thiệu Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa (x. Ga 1,29), Gioan Tẩy Giả cho thấy Người mới là lễ vật hoàn hảo được dâng lên Thiên Chúa để thay thế lễ vật chiên cừu thời Cựu Ước (x. Ds 28,3-8). Tác giả thư Dothái đã diễn tả về việc đền tội này: “Trước hết, Đức Kitô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. Rồi Người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ” (Dt 10,8-10). Ngày nay trong thánh lễ sau bài Vinh Tụng Ca, chủ tế cũng giới thiệu Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa như Gioan: “Đây Chiên Thiên Chúa, Đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.”

3) Kết hiệp với Đức Giêsu Chiên Thiên Chúa để góp phận cứu độ trần gian

- Ngôn sứ Isaia đã ví Người Tôi Tớ của Đức Giavê hiền lành và khiêm nhường như con chiên bị đem đi làm thịt mà không kêu lên một tiếng. Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng hôm nay cũng giới thiệu Người Tôi Tớ của Đức Chúa đó chính là Đức Giêsu, Con Chiên Cứu Độ: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.” (Ga 1,29). Con chiên là con vật hiền lành, ngoan ngoãn sống theo bầy đàn và vâng lời người mục tử chăn dắt chúng. Chiên còn hy sinh để phục vụ sự sống của chủ chiên. Ngôn sứ Êdêkien đã tố cáo các mục tử dân Israel tội ích kỷ khi họ chỉ lo tìm hưởng lợi nơi đàn chiên mà lại tỏ ra vô trách nhiệm đối với sự an nguy của chúng như sau: “Sữa chiên các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt.” (Ed 34,3). Thời Môsê con chiên cũng được chỉ định dùng làm lễ vật để sát tế dâng cho Đức Chúa và làm lễ vật đền tội thay cho dân chúng trong lễ xá tội.

- Ngày nay Hội Thánh chính là đoàn chiên của Thiên Chúa cũng được mời gọi kết hiệp với Đức Giêsu là Con Chiên Vượt Qua cứu độ nhân loại. Nhờ Bí tích Thánh Tẩy, mỗi tín hữu được trở thành chi thể của Chúa Giêsu và được dự phần vào chức vụ tư tế của Người nên chúng ta cũng được mời gọi làm con chiên đền tội, để cùng với Người, chúng ta dâng trót đời mình làm hy lễ cứu rỗi thế gian. Mỗi tín hữu cần luôn hiệp thông với Chúa Giêsu bằng việc mỗi ngày chu toàn việc bổn phận, dâng lên Chúa các việc hy sinh hãm mình, việc bác ái, các đau khổ gặp phải khi bị người chung quanh hiểu lầm chống đối… để kết hiệp với của lễ trên bàn thờ là Chúa Giêsu, Con Chiên Thiên Chúa, Đấng đã chịu chết trên bàn thờ thập giá để xin ơn tha tội cho mọi người. Hình bóng của con chiên Cựu Ước đã được nên trọn trong Đức Giêsu Chiên Thiên Chúa thời Tân Ước.

4. THẢO LUẬN

1) Tước hiệu Chiên Thiên Chúa gợi lên tình yêu, sự hy sinh và sự khải hoàn. Bạn sẽ làm gì để xứng đáng nhận được ơn cứu độ mà Con Chiên Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, đã vì yêu thương sẵn sàng chịu chết để đem lại sự sống đời đời cho bạn?

2) Khi bị hiểu lầm, bị vu khống oan uổng, bạn sẽ làm gì để noi gương Đức Giêsu?

5. NGUYỆN CẦU

LẠY CHÚA GIÊSU! Xin cho chúng con biết noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả biết giới thiệu Chúa là Con Chiên Thiên Chúa bằng lời nói và hành động trước mặt mọi người. Mỗi lần dự lễ, xin giúp chúng con biết dâng lên Thiên Chúa những sự hy sinh vất vả, những công việc tông đồ bác ái để kết hiệp với lễ vật Mình Máu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Nhờ đó chúng con hy vọng sẽ được tẩy xóa tội lỗi và được hưởng ơn cứu độ của Chúa.

X) HIỆP CÙNG MẸ MARIA.

Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

Lm. Đan Vinh
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Giới thiệu Đức Giêsu là Con Chiên Thiên Chúa[|(Chúa Nhật 2 Thường Niên A)|(Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34)]

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   1974 tin bài trong SUY NIỆM » Suy Niệm Tin Mừng
  Hãy vào cửa của sự sống | Jos. Vinc. Ngọc Biển
  Mẹ Maria là ưu phẩm của Thiên Chúa | Jos. Vinc. Ngọc Biển
  Muốn được cứu độ, hãy tỉnh thức | Jos.Vinc. Ngọc Biển
  Cẩn trọng khi sử dụng tiền của | Jos. Vinc. Ngọc Biển
  Giữ mình khỏi mọi thứ tham lam | Lm. Đan Vinh
  Kinh Lạy Cha - Lời cầu nguyện phong phú | Lm. Đan Vinh
  Lời kinh tuyệt diệu của muôn thế hệ | Jos. Vinc. Ngọc Biển
  Lắng nghe và đón nhận Lời Chúa là người khôn ngoan | Jos. Vinc. Ngọc Biển
  Chỉ một chuyện cần mà thôi | Lm. Đan Vinh
  Có xót thương mới được cứu độ | Jos. Vinc. Ngọc Biển
  Yêu thương cụ thể là dừng lại, cúi xuống và phục vụ | Lm. Đan Vinh
  Điều kiện cần của người thừa sai | Jos.Vinc. Ngọc Biển
  Loan báo Tin Mừng là sống chứng nhân | Lm. Đan Vinh
  Muốn theo Chúa, cần có điều kiện gì? | Jos.Vinc. Ngọc Biển
  Dứt khoát chọn làm môn đệ của Chúa | Lm. Đan Vinh
  Bỏ mình và vác thập giá để đi theo Đức Giêsu | Jos.Vinc. Ngọc Biển
  Để nên môn đệ thực sự của Đức Giêsu | Lm. Đan Vinh
  Chân lý và lòng thương xót phải luôn tồn tại | Jos. Vinc. Ngọc Biển
  Này anh thanh niên, ta bảo anh: "Hãy trỗi dậy!" | Lm. Đan Vinh
  Cảm thông để xót thương | Jos.Vinc. Ngọc Biển
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@