Hạnh phúc nào bằng nếu trên đời có một người đồng hành hợp ý.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15082
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
PHỤNG VỤ
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 24/09/2012 12:00:00 SA)
A  A  A
Lịch Phụng vụ tháng 10-2012
Trong Tháng 10, chúng ta sẽ mừng các Chúa Nhật 27, 28, 29, và 30 Mùa Thường Niên (Năm B).

CHÚA NHẬT 27 (ngày 7/10): Các Bài Đọc Sách Thánh Chúa Nhật này (Bài đọc 1: Sách Sáng Thế 2,18-24; Bài đọc 2: Thư Do Thái 2,9-11; Bài Phúc Âm theo Thánh Matcô 10,2-16) nói về đời sống Hôn Phối của các bậc vợ chồng và cho chúng ta những chỉ dẫn rõ rệt về Bí tích Hôn Phối theo Lề Luật của Chúa.

Ngay từ đầu sau khi đã dựng nên “muôn loài, muôn vật” khác nhau, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam (ông Adong) và một người nữ (bà Eva), và cho hai người kết hiệp với nhau thành vợ chồng để sinh con cái, để phát triển loài người trên mặt đất, từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Theo lề luật Chúa: Hôn Nhân luôn phải là sự kết hiệp giữa một Người Nam và một Người Nữ, không thể có hôn phối đồng tính giữa hai người đàn ông hoặc giữa hai người đàn bà.

Chỉ có một vợ, một chồng, và vợ chồng phải chung thuỷ với nhau trọn đời; trừ khi một người qua đời, thì người phối ngẫu còn sống mới có thể tái hôn. Vợ chồng không thể ly dị để kết hôn với người khác; đó là kết hôn bất hợp pháp.

Một trong các mục đích của hôn phối là để vợ chồng sinh con cái, nên phá thai là một trọng tội.

CHÚA NHẬT 28 (ngày 14/10): Bài đọc 1 trích trong Sách Khôn Ngoan (7,7-11) nói về Đức Khôn Ngoan, đây không phải là khôn ngoan theo thế gian; nhưng là sự Khôn Ngoan từ Thiên Chúa, sự Khôn Ngoan thật để hướng dẫn chúng ta biết tôn thờ Thiên Chúa và yêu thương, khiêm tốn phục vụ nhau trong cuộc sống hằng ngày và gầy dựng hạnh phúc thật trong cuộc sống xã hội, và trong gia đình. Sự Khôn Ngoan thật cũng để giúp chúng ta giữ các giới răn Chúa và lề luật của Giáo Hội, không cậy dựa vào của cải thế gian, và biết quảng đại giúp đỡ mọi người, nhất là những người nghèo khổ. Hơn nữa, còn được ơn gọi để từ bỏ mọi sự mà theo Chúa, dâng hiến cả cuộc đời cho Chúa để phục vụ Chúa và Giáo Hội (xem Bài Phúc Âm: Marcô 10,17-30); ngoài ra chính Sự Khôn thật giúp chúng ta biết Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự và chúng ta phải “trả lẽ về mọi hành vi trong đời sống chúng ta.” (xem Bài đọc 2: Thư Do Thái 4,12-13).

CHÚA NHẬT 29 (ngày 21/10): Bản tính tự nhiên của con người là “ham danh, ham lợi, ham lạc thú.” Ham danh làm cho chúng ta thích đưa mình lên trên người khác; ham lợi làm cho chúng ta tham lam của cải thế gian; và ham lạc thú làm cho chúng ta thích được thỏa mãn những thú vui xác thịt. Hôm nay các Bài Đọc Sách Thánh (Bài đọc 1: Isaia 53,10-11; Bài đọc 2: Thư Do Thái 4,4-16: Bài Phúc Âm Marcô 10,35-45) nói về tính ham danh, ham địa vị của con người và dạy chúng ta bài học khiêm tốn và phụng vụ tha nhân.

Bài Phúc Âm ghi lại việc hai anh em ông Giacôbê và Gioan đến xin với Chúa Giêsu “cho một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Chúa Giêsu trong vinh quang của Chúa!” Mười môn đệ khác thấy vậy lại “đem lòng bực tức với hai anh em ông Giacôbê và Gioan. Nhân đó, Chúa Giêsu dạy các môn đệ và mỗi người chúng ta bài học phục vụ trong khiêm tốn: “Những người có chức quyền ở thế gian thì lấy uy quyền mà trị dân và sai khiến người khác; nhưng các người theo Chúa thì phải làm đầy tớ cho mọi người. Ai muốn thành người cầm đầu thì hãy làm nô lệ cho mọi người”; vì chính Chúa Giêsu cũng không đến để bắt người ta phục vụ, “nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người.”

Người Do Thái cứ tưởng Đấng Cứu Thế sẽ đến trong uy quyền, trong vinh quang, trong huy hoàng; nhưng tiên tri Isaia hôm nay trong Bài đọc 1 đã nói tiên tri về “Đấng Cứu Thế đến để chịu đau khổ nhục nhã làm lễ vật đền tội cho nhân loại.” Thánh Phaolô trong Bài đọc 2 cũng nói đến Chúa Giêsu luôn cảm thông với sự yếu đuối của chúng ta, “vì Người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, chỉ trừ tội lỗi.”

CHÚA NHẬT 30 (ngày 28/10): ĐỨC TIN là nền tảng của đời sống đạo của chúng ta. Nhờ có Đức Tin tuyệt đối nơi Chúa là Cha chúng ta, là Đấng toàn năng, là đấng nhân từ hay thương xót, mà chúng đã mời dám đến với Chúa để tôn vinh và cầu xin, để chúng ta luôn có lòng Trông Cậy vững vàng và phó thác mọi sự trong tay Chúa; đồng thời, thêm lòng Mến Chúa và noi gương Chúa, chúng ta yêu tha nhân như chính mình. Chúa Giêsu khi chữa các bệnh nhân khác nhau, Chúa không nói “Ta đã chữa ngươi” hay “Đấng Toàn Năng đã chữa ngươi”… Nhưng Chúa luôn nói “Đức Tin của con đã chữa con.” Như trong bài Phúc Âm hôm nay (Marcô 10,6-52), Chúa Giêsu chữa cho anh Batimê khỏi mù và Chúa nói: “Đức Tin của con đã chữa con!” Vì anh có lòng tin tuyệt đối nơi Chúa; dù người ta la mắng, xua đuổi anh, nhưng anh vẫn can đảm đến với Chúa và kêu xin Chúa thương chữa anh. Chúa Giêsu đã chữa anh khỏi mù.

Người Do Thái là dân riêng của Chúa, Chúa đã thử thách và tôi luyện đức tin của họ bằng nhiều đau khổ, bằng những cuộc lưu đày biệt xứ. Nhiều khi họ nản lòng kêu trách Chúa, nhưng Chúa lại cho các Tiên Tri đến an ủi và nâng đỡ đức tin cho họ; như tiên tri Giêrêmia trong Bài đọc 1 hôm nay (Giêrêmia 31, 7-9) đã được Chúa sai đến với họ để loan báo cho họ biết là “Chúa sẽ lấy lòng nhân từ và dẫn dắt họ trở về”, trong “niềm hân hoan vui mừng.”

Trong Bài đọc 2 (Thư Do Thái 5,1-6), Thánh Phaolô viết: “Chúa Giêsu là vị Thượng Tế đời đời, và vì thương Dân Chúa, Chúa đã chọn một số người để làm Thầy Tư Tế để lo việc Chúa và để dâng lễ vật đền tội. Nhưng dù là Tư Tế, các Ngài vẫn là con người yếu đuối hay sa ngã, nên “các Ngài phải dâng Lễ đền tội cho chính mình trước… Không ai được quyền tự dành lấy quyền làm Tư Tế, nhưng phải được chính Chúa chọn, như Chúa đã chọn Aaron.”

Ngày 11-10 năm nay cũng là ngày khai mạc "NĂM ĐỨC TIN" để kỷ niệm 50 năm Công đồng Vatican II, và sẽ kết thúc vào ngày 24-11-2013. Năm Đức Tin là để mọi người chúng ta, nhìn lại cuộc sống Đức Tin của chúng ta và sống cho xứng đáng hơn với ơn gọi của mỗi người, như một giáo sĩ, hay tu sĩ, hay giáo dân, giữa thế giới hôm nay đang bị tục hoá và chạy theo những thú tính của con người, chủ trương vô thần, chủ trương ly dị, phá thai, đồng tình luyến ái…

Theo truyền thống lâu đời trong Giáo Hội, Tháng 10 là Tháng Mân Côi kính Mẹ Maria, đặc biệt qua việc lần chuỗi Mân Côi, để suy ngẫm và sống lại các Mầu nhiệm của Chúa Giêsu trong cuộc sống trần gian: Vui, Sáng, Thương và Mừng. Vậy trong tháng này, chúng ta hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi để xin Mẹ Maria bầu cử, xin Chúa “thêm Đức Tin cho chúng ta”, để chúng ta xa tránh tội lỗi, hy sinh hãm mình, giữ các giới răn Chúa và lề luật của Giáo Hội để sống xứng đáng con cái Chúa và Mẹ Maria.

Nhờ lời Mẹ Maria, các Thánh Tử đạo Việt Nam và các Thánh chuyễn cầu, xin Chúa thương chúc lành cho chúng ta và gìn giữ chúng ta trong ơn nghĩa Chúa luôn.
 

Lm. Anphong Trần Đức Phương
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Lịch Phụng vụ tháng 10-2012

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   189 tin bài trong PHỤNG VỤ
  Lịch Phụng vụ tháng 3-2014 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 1-2014 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 11-2013 | Lm. An Phong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 10-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 9-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 8-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 7-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 6-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 5-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 4-2013 | Lm. Aphong Trần Đức Phương
  Có đọc tên Giám mục danh dự (emeritus, nghỉ hưu) trong Kinh nguyện Thánh Thể không? | Nguyễn Trọng Đa
  Lịch Phụng vụ tháng 3-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 2-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 1-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 12-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 11-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Hôn khi chúc bình an | Cao Nguyên
  Lịch Phụng vụ tháng 9-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Các lễ cử hành cuộc đời Đức Mẹ | Linh Tiến Khải
  Tầm quan trọng và ý nghĩa các lễ kính Đức Maria trong Năm Phụng vụ | Linh Tiến Khải
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@