Bất cứ ai hạnh phúc sẽ làm người khác hạnh phúc.

Anne Frank
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15166
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
PHỤNG VỤ
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 26/03/2013 3:39:08 CH)
A  A  A
Lịch Phụng vụ tháng 4-2013
Trong tháng này, chúng ta sẽ mừng lễ các Chúa Nhật 2, 3, 4 và 5 Mùa Phục Sinh (Năm C); đồng thời chúng ta cũng kính đặc biệt Lễ Truyền Tin.

CHÚA NHẬT 2 MÙA PHỤC SINH (Ngày 7/4): Chúa Nhật hôm nay cũng được gọi là Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót; đặc biệt để kính lòng Chúa thương xót chúng ta thật sâu xa đến nỗi đã sai Con Một Ngài xuống trần gian, mặc lấy thân phận con người để chia sẻ cuộc sống của chúng ta, để rao giảng Tình Chúa Thương Xót cho chúng ta, đã chịu nạn chịu chết trên Thánh Giá để cứu chuộc chúng ta, đã sống lại và về trời vinh hiển để mở đường về trời cho chúng ta (Xin nhớ lại lời đọc trong Kinh Tin Kính). Tất cả là vì tình yêu thương đối với chúng ta, đúng như lời Thánh Gioan nói: "THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU!" (1 Gioan 4,8).

Các Bài Đọc: Chúng ta nên lưu ý, trong Mùa Phục Sinh, Bài Đọc 1 thường được trích trong Sách Tông Đồ Công Vụ là cuốn sách ghi lại các hoạt động truyền giáo của Các Tông Đồ, sau khi Chúa Giêsu đã lên Trời. Bài Đọc 2 thường được trích trong Sách Khải Huyền, là cuốn sách cuối cùng trong bộ Kinh Thánh, viết theo thể văn 'khải huyền' (thường thịnh hành vào thời đó), gồm những thị kiến tác giả đã được lĩnh nhận và ghi lại để an ủi các tín hữu đang bị bách hại vào thời các Thánh Tông Đồ. Bài Phúc Âm thường được trích trong Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Bài Đọc 1 hôm nay (Cv 5,12-16) ghi lại công việc rao giảng của Thánh Phêrô tại Giêrusalem: "Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng", và Thánh Phêrô "làm nhiều phép lạ phi thường để chữa lành các bịnh nhân, cũng như các người bị quỷ ám." Bài Đọc 2 (Sách Khải Huyền 1,9-11,12-13,17-19) ghi lại những lời mở đầu về những thị kiến mà tác giả nhận được và viết ra. Bài Phúc Âm trích trong Phúc Âm theo Thánh Gioan (20,19-31) ghi lại lần Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các Tông Đồ (mà không có ông Tôma ở đó), và Chúa Giêsu chúc bình an cho các ông rồi cho các ông xem "tay và cạnh sườn của Chúa" để củng cố niềm tin vào việc Chúa đã phục sinh; rồi Chúa Giêsu ban Chúa Thánh Thần cho các ông và ban quyền tha tội cho các ông "Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha, các con cầm buộc ai thì người ấy bị cầm buộc"; tiếp theo là lần Chúa hiện ra có cả Tôma, và bảo ông "hãy xỏ ngón tay con vào đây và đừng cứng lòng nữa!" và Chúa Giêsu cũng nói "Hỡi Tôma, vì con trông thấy Thầy nên con mới tin; nhưng phúc cho những ai không thấy mà tin!" Đây là những lời thật an ủi chúng ta, vì chúng ta được Chúa thương ban Đức Tin cho chúng ta, và "chúng ta thật có phúc vì không thấy mà tin". Đó là điều chúng ta phải ghi nhớ luôn trong tâm trí và dâng lời cảm tạ Chúa, nhất là trong Năm Đức Tin này.

LỄ TRUYỀN TIN (Ngày 8/4): Thánh lễ hôm nay để kỷ niệm một biến cố rất quan trọng, đó là việc Sứ Thần Gabrien được Thiên Chúa sai đến báo tin cho Đức Maria biết là Mẹ đã được Thiên Chúa chọn để chịu thai Đấng Cứu Thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, nên Mẹ vẫn còn đồng trinh trọn đời; và Đức Maria đã vâng theo Thánh ý Chúa và thưa lời "Xin Vâng", ngay lúc đó Ngôi Lời xuống Thế trong lòng Đức Maria (Bài Phúc Âm hôm nay: Luca 1,26-38). Đây là giây phút thật quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân lọai, giây phút chia đôi cả lịch sử nhân loại, chia đôi thời gian Cựu Ước và Tân Ước. Giây phút nối kết trời và đất "Trời Đất giao hoà" (Thơ Hàn Mạc Tử). Vì thế trong Giáo Hội vẫn có thói quen giật chuông và nguyện kinh Truyền Tin mỗi ngày vào buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều, để chúng ta nhớ lại giây phút quan trọng đó (chúng ta nhớ đến kinh Truyền Tin). Trong Bài Đọc 1 (Isaia 7,10-14, 8:10), Tiên Tri Isaia được Thiên Chúa soi sáng cho biết trước việc "Một Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, và tên con trẻ sẽ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta." Trong Bài Đọc 2 (Thư Do Thái 10,4-10), Thánh Phaolô nói đến của lễ Chúa Giêsu vâng theo thánh ý Đức Chúa Cha dâng trên Thánh Giá thay thế của lễ thời Cựu Ước, và nhờ đó chúng ta được lĩnh ơn Cứu Độ đời đời.

CHÚA NHẬT 3 MÙA PHỤC SINH (Ngày 14/4)

Bài Đọc 1 (Cv 5,27-32,40-41) nói đến việc các Tông Đồ bị đe dọa và cấm không cho rao giảng Phúc Âm Tình Thương của Chúa; nhưng các Tông Đồ vẫn hiên ngang rao giảng. Khi bị đánh đòn, các Ngài lại lấy làm hãnh diện vì được chịu sỉ nhục vì danh Chúa Kitô." Bài Đọc 2 (Kh 5,11-14) nói đến thị kiến về ngai tòa cao sang của Thiên Chúa và việc "Chiên Con đã bị giết xứng đáng được lĩnh nhận quyền năng, phú quý,sự khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, và lời chúc tụng." Bài Phúc Âm (Gioan 21,1-19) ghi lại phép lạ Chúa Giêsu giúp các Tông Đồ đánh được một mẻ cá thật lớn. Sau đó Chúa Giêsu hỏi Thánh Phêrô 3 lần về lòng yêu mến Chúa của Thánh Phêrô và trao cho ông quyền thủ lãnh Giáo Hội trần gian, ngôi vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội; nhưng Chúa Giêsu cũng tiên báo cho ông về cuộc khổ nạn ông sẽ phải chịu vì danh Chúa.

Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho Giáo Hội, nhất là ở các nơi đang bị bách hại, cho Giáo Hội Việt Nam, cho Đức Giáo Hoàng và các vị chủ chăn trong Giáo Hội luôn được đầy ơn Chúa Thánh Thần để dẫn dắt đoàn chiên Chúa đi theo đường lối của Chúa.

CHÚA NHẬT 4 MÙA PHỤC SINH (Ngày 21/4): Chúa Nhật 4 mùa Phục Sinh thường được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Trong Bài Phúc Âm (Gioan10:27-30), Chúa Giêsu xác định "Ta và Chúa Cha là một" và Chúa Giêsu cũng nói "Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta..." Bài đọc 1 (Cv 13,14.43-52) ghi lại công việc truyền giáo của Thánh Phaolô và Barnaba tại Antiopia xứ Pisidia , nhiều người vui vẻ đón nhận Lời Chúa và tòng giáo, nhưng những người Do Thái đã tòng giáo ghen tức và đe dọa các Ngài và sau cùng trục xuất các Ngài đi khỏi đó. Bài Đọc 2 (Khải Huyền 7, 9.14-17) ghi lại thị kiến về "một đám đông không thể đếm được" mặc áo trắng dài và cầm cành lá vạn tuế, đang đứng trước Con Chiên. Các Ngài chính là các Thánh Tử Đạo đã chết vì đạo thánh Chúa và bây giờ được thưởng công trên Nước Chúa. Chúa Nhật hôm nay cũng được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, nhắc nhở chúng ta hãy dâng những hy sinh, hãm mình, và cầu nguyện hằng ngày cho Đức Giáo Hoàng và các vị chủ chăn. Chúng ta cũng cầu nguyện cho có nhiều ơn gọi nơi giới trẻ để hiến dâng cuộc đời cho Chúa và phục vụ Dân Chúa.

CHÚA NHẬT 5 MÙA PHỤC SINH (Ngày 28/4): Trong bài Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay (Gioan 13,31-35), trong khung cảnh thân thương giữa Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu tha thiết kêu gọi các Thánh Tông Đồ hãy thương yêu nhau. Chúa Giêsu nói: "Thầy ban cho các con một Giới Răn mới là các con hãy thương yêu nhau như Thầy yêu thương các con", và Chúa Giêsu nói tiếp "Mọi người sẽ nhận ra các con là môn đệ của Thầy khi họ thấy các con thương yêu nhau." Bài Đọc 1 (Cv 14,21-27) tiếp tục nói về công cuộc truyền giáo của Thánh Phaolô và Barnaba tại các vùng Antiokia, Lystra, Icôniô, Pisidia, Pamphylia, Pergiê và Atilia. Nhiều người ngoại được ơn trở lại Đạo Thánh Chúa. Các Ngni cầu nguyện cho họ và khuyến khích mọi người hãy giữ vững Đức Tin nơi Chúa, dù phải trải qua bao nhiêu gian truân, thử thách. Rồi các Ngài tổ chức các Cộng đoàn và đặt các vị "Niên Trưởng" để thay mặt các Ngài coi sóc mỗi Cộng đoàn. Rồi các Ngài tiếp tục đi các nơi khác để rao giảng Đạo Thánh Chúa. Trong Bài Đọc 2 (Kh 21,1-5), tác giả ghi lại thị kiến về "Thành Giêrusalem mới" nơi Thiên Chúa ngự giữa Dân Chúa và lau khô những giọt nước mắt của họ, không còn khóc than đau khổ nữa; đó thật là "Một Trời Mới Đất Mới", là hình ảnh Nước Thiên Đàng.

Trong Thánh lễ hôm nay chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn giữ vững Đức Tin, vượt qua mọi gian nan khốn khó trên con đường tiến về Nước Chúa hưởng hạnh phúc đời đời. Xin Chúa cũng giúp chúng ta đoàn kết thương yêu nhau và tìm mọi dịp để đem Đức Tin đến cho mọi người chung quanh chúng ta, giữa gia đình, tại cộng đoàn, sở làm; đặc biệt trong năm Đức Tin này.

Xin Chúa, nhờ lời Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse, và các Thánh chuyển cầu, ban muôn ơn lành cho chúng ta và gìn giữ chúng ta trong ơn nghĩa Chúa luôn. Chúng ta cũng cùng cầu nguyện cho toàn thể Giáo Hội, đặc biệt cho Quê Hương và Giáo hội Việt Nam và các nơi đang bị bách hại.


Lm. Aphong Trần Đức Phương
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Lịch Phụng vụ tháng 4-2013

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   189 tin bài trong PHỤNG VỤ
  Lịch Phụng vụ tháng 3-2014 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 1-2014 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 11-2013 | Lm. An Phong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 10-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 9-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 8-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 7-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 6-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 5-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Có đọc tên Giám mục danh dự (emeritus, nghỉ hưu) trong Kinh nguyện Thánh Thể không? | Nguyễn Trọng Đa
  Lịch Phụng vụ tháng 3-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 2-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 1-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 12-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 11-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 10-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Hôn khi chúc bình an | Cao Nguyên
  Lịch Phụng vụ tháng 9-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Các lễ cử hành cuộc đời Đức Mẹ | Linh Tiến Khải
  Tầm quan trọng và ý nghĩa các lễ kính Đức Maria trong Năm Phụng vụ | Linh Tiến Khải
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7-2024
Cầu nguyện cho việc mục vụ các bệnh nhân
Chúng ta hãy cầu nguyện để bí tích Xức dầu Bệnh nhân ban cho những người lãnh nhận cũng như những người thân của họ sức mạnh của Thiên Chúa và ngày càng trở nên với tất cả dấu chỉ hữu hình của lòng trắc ẩn và sự hy vọng.
For the pastoral care of the sick
July’s prayer intention asks that the sacrament of the anointing of the sick bestows “the Lord’s strength to those who receive it and to their loved ones.”
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@