Sự tử tế và lịch thiệp có thể làm cho một người tầm thường trở nên cao quý hơn. Sự lãnh đạm và thiếu quan tâm làm một người cao quý trở thành tầm thường.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15093
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
PHỤNG VỤ
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 30/09/2013 1:13:05 SA)
A  A  A
Lịch Phụng vụ tháng 10-2013
Tháng 10  thường được gọi là Tháng Mân Côi với lễ Mân Côi vào ngày 7-10-2013. Ngoài ra, trong tháng này, chúng ta cũng mừng các Chúa Nhật Thường Niên (Năm C) 27, 28, 29, 30 và Lễ Kính Thiên Thần Bản Mệnh, Lễ Kính hai Thánh Tông Đồ Simon và Tađêô.

LỄ KÍNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH (Ngày 2 tháng 10): Thánh lễ hôm nay nhắc nhở chúng ta là mỗi người chúng ta đều có một vị Thiên Thần hằng che chở chúng ta trong cuộc sống trần gian, giúp chúng ta phần hồn, phần xác trên cuộc hành trình Đức Tin tiến về nước Chúa, giúp chúng ta làm những điều lành và giúp chúng ta thắng vượt tội lỗi. Các Thiên Thần thường được nói đến trong nhiều đoạn Kinh Thánh Cựu Ước (Xin xem Bài Đọc 1 Thánh lễ hôm nay: Xuất hành 23,20-23) cũng như Tân Ước. Chúa Giêsu nói đến các Thiên Thần  khi Ngài nói các Thiên Thần của các trẻ em "hằng chiêm ngưỡng Thánh Nhan Cha Ta, Đấng ngự trên trời" (Xin Xem bài Phúc Âm Thánh Lễ hôm nay: Matthêu 18,1-5.10).

CHÚA NHẬT 27 (Ngày 6/10): Trong Bài Phúc Âm hôm nay (Luca 17,5-10), khi các Tông đồ xin Chúa "thêm Đức Tin cho chúng con", Chúa Giêsu đã nhấn mạnh Đức Tin nơi Chúa có thể làm cho chúng ta làm được những việc kỳ diệu vượt qua mọi trí hiểu biết của chúng ta và làm cho chúng ta luôn phụng sự Chúa với lòng khiêm tốn, mà không dám kể công lao của mình trước mặt Chúa.

Bài Đọc 1 (Sách Habacuc 1,2-3; 2,2-4) ghi lại những lời than van về việc Thiên Chúa không để ý đến những lời Tiên tri kêu cầu cùng Chúa và Chúa cứ để  những kẻ làm điều dữ gây ra bao nhiêu tội ác. Nhưng Chúa trả lời Tiên tri là vào thời gian sau hết, kẻ làm điều dữ sẽ bị luận phạt; còn những người lành sẽ được thưởng công; nên phải kiên nhẫn cầu xin với lòng tin mạnh mẽ. Trong Bài Đọc 2 (2 Timôtêô 1,6-8.13-14), Thánh Phaolô nhắc nhở ông Timôtêô và mọi người chúng ta hãy trung thành với ơn gọi của mỗi người và hãy "đồng lao công tác trong việc rao giảng Tin Mừng tình thương của Chúa" và cầu xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ chúng ta làm lành, lánh dữ với Niềm Tin mạnh mẽ và lòng yêu mến Chúa chân thành.

Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy tha thiết cầu xin Chúa "thêm Đức Tin cho chúng ta", nhất là trong Năm Đức Tin này; để chúng ta có được "một Đức Tin mạnh mẽ; Đức Tin sống bởi Đức Mến... Đức Tin vững vàng không lay chuyển tựa núi đá, để chúng ta an tâm vững chí giữa những cơn đau khổ, những nỗi vất vả, những sự thất vọng ở đời..." (trích trong bản kinh Tessera của Hội đoàn legio Mariae).

LỄ MÂN CÔI (Ngày 7/10): Thánh lễ hôm nay kính tước hiệu Mân Côi của Đức Mẹ và nhắc nhở chúng ta hãy siêng năng suy ngẫm cuộc đời trần gian của Chúa Giêsu cùng với Đức Mẹ, qua các mầu nhiệm Vui, Ánh Sáng, Thương, Mừng và những lời kinh Kính Mừng để chúc tụng và cầu xin với Đức Mẹ.  

Các Bài đọc: Bài đọc 1 (Cv 1,12-14); Bài Phúc Âm (Luca 1,26-38).

CHÚA NHẬT 28 (Ngày 13/10): Bài Phúc Âm (Luca 17,11-19) Thánh lễ hôm nay dạy chúng ta hãy luôn tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành phần hồn, phần xác Chúa hằng ban cho chúng ta mà chúng ta coi thường; như Chúa Giêsu đã làm phép lạ chữa mười người phong cùi, thế mà chỉ có một người trở lại tạ ơn Chúa Giêsu, mà anh ta lại là người xứ Samaria. Bài đọc 1 (2 Các Vua 5,14-17) nói về trường hợp ông Naaman nghe lời Tiên tri Êlisê đến tắm 7 lần trong giòng sông Giorđanô và được sạch bệnh cùi, và ông đã vui mừng trở lại để tạ ơn Tiên tri Êlisê, và ca tụng Thiên Chúa quyền năng. Trong Bài Đọc 2 (2 Timôtêô 2,8-13), Thánh Phaolô thành thực nói vói với ông Timôtêô và mọi người chúng ta là: "Nhờ ơn Chúa giúp, Thánh Phaolô đã sẵn sàng chịu xiềng xích như một kẻ gian ác vì công việc rao giảng Danh Chúa cho mọi người để được ơn cứu độ", và Thánh Phaolô xác quyết: "Nếu chúng ta cũng chết với Đức Giêsu Kitô, thì chúng ta sẽ cũng được sống với Người. Nếu chúng ta kiên nhẫn chịu đựng, chúng ta sẽ được thống  trị với Người."

CHÚA NHẬT 29 (Ngày 20/10): Trong Bài Phúc Âm hôm nay (Luca 18,1-8), Chúa Giêsu kể dụ ngôn "Quan toà bất chính" để dạy chúng ta hãy cầu nguyện và phó thác mọi sự trong tay Chúa; đừng bao giờ nản lòng, vì Chúa là Cha nhân từ luôn lắng nghe lời chúng ta cầu nguyện và ban ơn cứu giúp chúng ta vào lúc nào mà Ngài thấy tốt nhất cho chúng ta. Như vậy, chúng ta phải cầu nguyện với lòng tin tuyệt đối nơi Chúa, là Đấng hằng thương yêu và ban những gì tốt nhất cho chúng ta, phần hồn cũng như phần xác. Chúng ta cũng cần để ý điều quan trọng này là "cầu nguyện không phải là để bắt Chúa phải theo ý chúng ta, nhưng là để chúng ta nhận ra Thánh ý Chúa" và vâng theo Thánh Ý Chúa trong mọi sự; vì Thánh Ý Chúa luôn đem lại điều lành cho chúng ta, về phần hồn hay phần xác. Bài Đọc 1 (Xuất Hành 17,8-13) nói đến việc ông Môsê lên núi giang tay cầu nguyện, và Chúa đã giúp cho ông Giôsuê thắng được người Amalec muốn tấn công vào người Do Thái. Trong Bài Đọc 2 (2 Timôtêô 3,14 - 4,2), Thánh Phaolô cắt nghĩa cho ông Timôtêô và mọi người chúng ta biết Kinh Thánh là lời của Chúa và đã được Chúa linh ứng cho con người viết ra, chứ không phải là lời của con người; như vậy, tác giả của Kinh Thánh là chính Thiên Chúa. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết con đường công chính đưa chúng ta đến với Chúa. Chúng ta phải thực hành lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày và có bổn phận phải kiên nhẫn rao giảng Lời Chúa cho mọi người để mọi người có thể được ơn cứu rỗi, nếu họ biết lắng nghe và đem ra thực hành Lời Chúa "dù thời thế thuận lợi hay không".

CHÚA NHẬT 30 (Ngày  27/10): Trong Bài Phúc Âm hôm nay (Luca 18,9-14), Chúa Giêsu kể dụ ngôn "Người Pharisiêu và người thu thuế lên Đền thờ cầu nguyện": Người Pharisiêu tự cho mình là người công chính nên ông đứng thẳng người và kể ra các công lao của ông và ông tự cho mình sống đời sống hơn hẳn người thu thuế. Trái lại, người thu thuế tự nhận mình là người tội lỗi, nên ông cúi đầu xuống cầu nguyện, xin Chúa thương tha thứ các tội lỗi cho ông. Rồi Chúa Giêsu kết luận: "Người thu thuế ra về và được tha tội, còn người Pharisiêu thì không", và Chúa Giêsu nói: "Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên, còn ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống" để dạy chúng ta hãy sống khiêm tốn và không bao giờ dám coi thường và kết án người khác. Bài Đọc 1 (Sách Đức Huấn Ca 35,12-14.16-18) nói đến Thiên Chúa là Đấng Chí Công, luôn xót thương những người nghèo khó, mồ côi, cô nhi, quả phụ và luôn nhận lời họ cầu xin. Ai khiêm tốn cầu nguyện thì Chúa lắng nghe và ban ơn cho họ. Trong Bài Đọc 2 (2 Timôtêô 4,6-8.16-18), Thánh Phaolô tạ ơn Chúa đã nâng đỡ công cuộc truyền giáo của Ngài và giúp Ngài thắng vượt mọi khó khăn trong "trận chiến chính nghĩa" và nhờ ơn Chúa, Ngài đã có thể chạy đến cùng đường và chu toàn mọi bổn phận truyền giáo mà Chúa đã trao cho Ngài, và sẵn sàng ban cho Ngài "mũ triều thiên công chính" vì Ngài đã đến tuổi già, và Ngài  chỉ còn chờ đợi cái chết sắp đến với Ngài để được về với Chúa.

LỄ KÍNH HAI THÁNH TÔNG ĐỒ SIMON VÀ GIUĐÊ (Ngày 28/10): Thánh Giuđê cũng thường được gọi là "Giuđê Tađêô", "là con ông Giacôbê" và là một trong 12 Tông đồ của Chúa (Xin xem Luca 6,12-16). Thánh Giuđê là tác giả Thánh Thư mang tên ngài - "Thư Giuđê" - trong đó ngài khuyên những người tân tòng phải ý tứ đừng nghe theo những lời giảng dạy sai lạc của những kẻ đạo đức giả hình. Theo truyền thống, Thánh Giuđê chịu tử đạo, bị treo trên Thánh Giá ở Persia sau khi đã đi rao giảng tại Ai Cập rồi sang Persia. Thánh Simon (cũng được gọi là Simon nhiệt thành) giảng dạy tại Ai Cập và sau cùng sang Persia truyền giáo với Thánh Giuđê và cùng chịu tử đạo ở đó. Các Bài Đọc: Bài đọc 1 (Êphêsô 2,19-22); Bài Phúc Âm (Luca 6,12-16).  

Chúng ta hãy hợp ý cầu xin Chúa, nhờ lời Mẹ Maria, Thánh Giuse, Thánh Thiên Thần Bản Mệnh, và các Thánh bầu cử, giúp chúng ta biết cầu nguyện và tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành phần hồn, phần xác Chúa vẫn ban cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày (chúng ta hãy nhớ lại Kinh Cám Ơn mà chúng ta thường đọc vào cuối buổi cầu nguyện ban tối và ban sáng); và xin cho chúng ta luôn can đảm chịu đựng mọi thử thách, khó khăn, bệnh tật, khổ đau trong cuộc đời, để "vác Thánh Gia theo chân Chúa" trong cuộc hành trình Đức Tin tiến về quê hương Nước Trời.  

TrongTháng Mân Côi này, chúng ta hãy siêng năng lần Tràng Chuỗi Mân Côi để thờ phượng Chúa và tôn vinh Mẹ Maria.  

Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho toàn thể Giáo Hội, cho Quê Hương và Giáo hội Việt Nam. Xin Mẹ Maria, Thánh Giuse và các Thánh chuyển cầu cho chúng ta. Amen.

Lm. Anphong Trần Đức Phương
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Lịch Phụng vụ tháng 10-2013

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   189 tin bài trong PHỤNG VỤ
  Lịch Phụng vụ tháng 3-2014 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 1-2014 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 11-2013 | Lm. An Phong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 9-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 8-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 7-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 6-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 5-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 4-2013 | Lm. Aphong Trần Đức Phương
  Có đọc tên Giám mục danh dự (emeritus, nghỉ hưu) trong Kinh nguyện Thánh Thể không? | Nguyễn Trọng Đa
  Lịch Phụng vụ tháng 3-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 2-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 1-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 12-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 11-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 10-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Hôn khi chúc bình an | Cao Nguyên
  Lịch Phụng vụ tháng 9-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Các lễ cử hành cuộc đời Đức Mẹ | Linh Tiến Khải
  Tầm quan trọng và ý nghĩa các lễ kính Đức Maria trong Năm Phụng vụ | Linh Tiến Khải
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2024
Cầu nguyện cho vai trò của những người nữ
Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
For the dignity of women
During April, Catholics are asked to pray that “the dignity and worth of women be recognized in every culture.” The prayer intention includes praying for an end to the discrimination many women face in different parts of the world.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@