Đời sống đức tin của mọi người có những lúc bước đi trong ánh sáng, nhưng cũng có những khi đi trong tăm tối. Nếu bạn muốn bước đi trong ánh sáng, hãy để cho Lời Chúa hướng dẫn bạn.

ĐGH Bênêđictô XVI
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15177
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
PHỤNG VỤ
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 01/03/2014 1:55:44 SA)
A  A  A
Lịch Phụng vụ tháng 3-2014
Theo truyền thống đã lâu đời trong Giáo Hội, tháng 3 hằng năm là tháng đặc biệt dâng kính Thánh Giuse với ngày 19-3 là Lễ Trọng kính Thánh Giuse, Bạn Đức Trinh Nữ Maria. Ngoài ra trong tháng 3 này, chúng ta sẽ mừng Lễ các Chúa Nhật 8
 Thường Niên (năm A), Thứ Tư Lễ Tro, Chúa Nhật 1, 2, 3, 4 Mùa Chay (Năm A) và Lễ Truyền Tin.
 
CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN (Ngày 2 Tháng 3)

Bài Đọc 1 (Isaia 49,14-15) nói đến tình thương của Thiên Chúa đối với Dân Chúa. Trong Bài Đọc 2 (1 Corinto 4,1-5), Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta đừng xét đoán ai. Hãy để "khi Chúa đến, Người sẽ đưa ra ánh sáng những điều dấu kín trong bóng tối và phơi bày những ý định của tâm hồn, và bấy giờ Thiên Chúa sẽ ban thưởng tương xứng cho những công việc mỗi người đã làm." Trong Bài Phúc Âm (Mattheu 6,24-34), Chúa Giêsu dạy chúng ta "không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được".

Rồi Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta: "Ngày nào có sự khốn khó của ngày đó. Nhưng chúng ta hãy phó thác mọi sự trong tay Chúa và Ngài sẽ lo cho chúng ta."

THỨ TƯ LỄ TRO (Ngày 5 Tháng 3)

Mùa Chay là mùa Ăn Năn Hối Cải, như Giáo Hội đã nhắc nhở chúng ta ngày  Thứ Tư Lễ Tro hôm nay. Chúa là Đấng từ bi, nhân hậu, người kiên nhẫn chờ đợi chúng ta chừa bỏ tội lỗi để trở về đường ngay nẻo chính. Nhưng chúng ta không được lợi dụng lòng nhân từ của Chúa để cứ đắm chìm trong đam mê tội lỗi "sống thù nghịch với Thánh Giá của Chúa  Kitô... thì chung cục cuộc đời của chúng ta sẽ phải  hư vong!"        

Các Bài Đọc: Bài đọc1 (Sách Tiên tri Gioen 2,12-18) ghi lại lời Chúa nói với dân Chúa là "Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót... Chúng ta hãy thật lòng ăn năn sám hối tội lỗi và Người sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi chúng ta". Trong Bài Đọc 2 (2 Corinto 5,20 - 6,2), Thánh Phaolo nhắc nhở chúng ta hãy thật lòng ăn năn sám hối tội lỗi thì Thiên Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Thánh Phaolo nhắc lại Lời Chúa: "Dịp thuận tiện đến rồi, Ta đã nhậm lời ngươi. Vào ngày giải thoát, Ta đã cứu vớt ngươi. Bây giờ là cơ hội thuận tiện, giờ đây là giờ cứu thoát." Bài Phúc Âm (Mattheu 6,1-6.16-18): Có 3 việc Giáo Hội đặc biệt khuyến khích chúng ta phải làm trong Mùa Chay, đó  là cầu nguyện, hy sinh hãm mình, và làm việc từ thiện (mà chúng ta quen gọi là "làm phúc bố thí"). Nhưng trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy làm những việc đó một cách kín đáo "đừng để tay trái biết việc tay phải làm!" Chúng ta làm, mà "không để phô trương cho thiên hạ thấy", nhưng chỉ để làm đẹp lòng Chúa và vì muốn yêu thương phục vụ mọi người trong tinh thân "mến Chúa, yêu người".

Trong Thánh lễ hôm nay không đọc Kinh Tin Kính; nhưng sau Bài Giảng, vị Chủ Tế sẽ làm phép tro, và mọi người sẽ lên lãnh  tro trên trán theo hình Thánh Giá, với lời nhắc nhủ: "Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng" (Marcô 1,15); hoặc "hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về tro bụi!" (x. Sáng Thế 3,19).

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY (Ngày 9 Tháng 3)

Bài Đọc 1 (Sáng Thế 2,7-9; 3,1-7) nói đến Tội Tông Truyền (Nguyên Tội): Thiên Chúa đã tạo dựng ông Adong và bà Eva, và cho sống trong vườn Địa Đàng và cho được ăn mọi  trái cây trong đó, trừ cây Trái Cấm. Cuộc sống của hai ông bà rất hạnh phúc; nhưng rồi bà Eva nghe lời con rắn xúi giục, nên đã không vâng lời Thiên Chúa và hái trái cấm ăn, rồi lại cám dỗ ông Adong ăn; nên Thiên Chúa đã lên án phạt tội hai ông bà; đó là tội kiêu ngạo, phản nghịch cùng Thiên Chúa. Vì hai ông bà là Tổ Tông loài người chúng ta, nên tội đó được truyền lại cho mọi người, và được gọi là Tội Tổ Tông Truyền (Nguyên Tội). Trong Bài Đọc 2 (Roma 5,12.17-19): Thánh Phaolô nói đến việc ông Adong đã phạm tội và vì tội của ông mà cả loài người đã bị ràng buộc trong tội lỗi và đưa đến sự chết. Nhưng Chúa Giêsu Kitô Đấng Cứu Thế đã hy sinh xuống trần gian và chịu chết để cứu chuộc chúng ta và đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Bài Phúc Âm (Mattheu 4,1-11) nói đến việc Chúa Giêsu đã ăn chay 40 đêm ngày và sau đó đã để cho ma quỷ cám dỗ 3 lần về  thú vui ăn uống, về ham danh và ham lợi.

Nhưng cả 3 lần, Chúa Giêsu đều dùng lời Kinh Thánh để phản lại và đã chiến thắng các cám dỗ của ma quỷ. Bấy giờ "ma quỷ mới bỏ Người mà đi và các Thiên Thần tiến lại và phụng sự Người".

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY (Ngày 16 Tháng 3)

Bài Đọc 1 (Sách  Sáng Thế 12,1-4) nói về việc Thiên Chúa gọi ông Abraham từ bỏ quê cha đất tổ để đi theo Chúa đến vùng đất mà Chúa muốn ông đến, để xây dựng một dân tộc của Chúa (Đó là Đất Israel bây giờ), và Thiên Chúa đã chúc phúc cho ông. Trong Bài Đọc 2 (2 Timothe 1,8-10), Thánh Phaolô nhắc nhở ông Timothê và mọi người chúng ta hãy ý thức là Chúa Giêsu Kitô đã đến và rao giảng Tin Mừng tình thương cho chúng ta và ban cho mọi người chúng ta ơn cứu độ. Bài Phúc Âm (Mattheu 17,1-9) ghi lại việc Chúa Giêsu biến hình trên núi trước mặt 3 Tông Đồ là Phêrô, Giacôbê và Gioan. Có ông Môsê và Elia cùng hiện đến đàm đạo với Chúa Giêsu, rồi các ông biến đi và lúc đó, "có tiếng từ trời phán ra: 'Đây là con ta yêu dấu đẹp lòng ta mọi đàng.'"

Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết noi gương lòng nhân lành của Chúa để sẵn sàng tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng ta cách này, cách khác. Trong tinh thần sám hối của Mùa Chay, chúng ta cũng hãy cầu nguyện xin Chúa giúp ta được ơn ăn năn hối cải tội lỗi của chúng ta, đi xưng tội, rồi quyết tâm chừa bỏ tội lỗi, xa tránh dịp tội và dâng những việc lành, những hy sinh hãm mình để đền tội (chúng ta hãy nhớ đến những lời chúng ta đọc trong kinh "Ăn Năn Tội"). Chúng ta cũng hãy nhớ lời Chúa Giêsu đã nói: "Người  khoẻ mạnh không cần thầy thuốc; người đau yếu mới cần thầy thuốc. Con Người đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi." ( Marco 2,17).
 
LỄ TRỌNG KÍNH THÁNH GIUSE, BẠN ĐỨC TRINH NỮ MARIA (Ngày 19/3)

Trong một năm, có hai ngày lễ kính Thánh Giuse: Lễ Thánh Giuse Lao Công vào ngày 1-5 (Ngày Lễ Lao động Quốc tế) kính cuộc sống khiêm nhường và làm việc lao động vất vả của Thánh Giuse để sinh sống và nuôi gia đình. Còn Lễ Thánh Giuse, Bạn Đức Trinh Nữ Maria, mà chúng ta mừng hôm nay, kính Thánh Giuse là người công chính, đã được Thiên Chúa chọn để làm bạn đời của Đức Trinh Nữ Maria và là cha nuôi Chúa Giêsu. Thánh Lễ hôm nay cũng đề cao đời sống thánh thiện của Thánh Giuse mà Kinh Thánh gọi Ngài là "Đấng Công Chính", nên đã được Thiên Chúa chọn vào một vai trò rất quan trọng trong chương trình cứu thế của Thiên Chúa. Trước hết, Thánh Giuse đã luôn biết cầu nguyện với Thiên Chúa để nhận ra Thánh Ý Chúa, như khi thấy Đức Maria có thai, Thánh Giuse đã không giận dữ, tức tối, nhưng đã âm thầm cầu nguyện và đã được Thiên Chúa soi sáng cho biết là Đức Maria đã chịu thai Đấng Kitô bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, nên Thánh Giuse đã vui mừng rước Đức Maria về nhà mình như người vợ theo lề luật để bảo vệ Đức Maria không bị luật lệ kết án. Thánh Giuse đã luôn vâng theo Thánh ý Chúa và phó thác mọi sự trong tay Chúa, như khi phải đưa Đức Maria sắp đến ngày sinh đi Belem, rồi sinh Chúa Con nơi hang đá bò lừa, rồi lại vâng theo Thánh Ý Chúa đưa "Đức Mẹ và Hài Nhi Giêsu trốn sang Ai Cập", là nơi xa xôi phải đi bao ngày đàng, và lại không biết nói tiếng Ai Cập thì sinh sống làm sao; nhưng Ngài cứ đi như Thiên Chúa truyền dạy, không phàn nàn, than trách; chờ đến ngày nghe tin vua Hêrôđê đã băng hà mới đưa gia đình về lại quê hương và sinh sống tại Nazareth. Như vậy, Thánh Giuse đã luôn biết sống kết hiệp với Thiên Chúa trong sự tin tưởng và hoàn toàn phó thác nơi Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời. Hơn nữa, sau cả cuộc đời  thầm lặng, vất vả để cộng tác vào công việc của Thiên Chúa, Thánh Giuse đã chết trong thầm lặng. Kinh Thánh rất ít nói về Thánh Giuse. Nhưng Thiên Chúa đã soi sáng cho Giáo Hội nhận ra cuộc đời thánh thiện của Ngài và tôn kính Ngài như một Đại Thánh, nhận Ngài là Bổn Mạng của Giáo Hội toàn cầu. Giáo hội Việt Nam cũng nhận Thánh Giuse làm Bổn mạng, vì chính trong ngày lễ kinh Thánh Giuse (19-3), mà vị truyền giáo đầu tiên đã đặt chân lên quê hương Việt Nam để rao truyền Phúc Âm tình thương của Chúa cho dân tộc Việt Nam.
     
Các Bài Đọc: Bài Đọc 1 (2 Samuel 7,4-5.12-14,16); Bài Đọc 2 (Roma 4,13.16-18,22); Bài Phúc Âm (Mattheu 1,16.18-21,24; hoặc Luca 2,41-51)

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY (Ngày 23 Tháng 3)

Bài Đọc 1 (Sách Xuất Hành 17,3-7) ghi lại việc Chúa cho Ông Môsê làm phép lạ để dân chúng có nước uống trong thời gian họ vượt qua sa mạc khô cằn để tiến về Hứa Địa. Trong  Bài Đọc 2 (Roma 5,1-2.5-8), Thánh Phaolô ca tụng tình yêu Chúa đối với chúng ta thật là bao la, vì "ngay khi chúng ta còn yếu hèn, Chúa Giêsu Kitô, theo kỳ hẹn, đã chịu chết vì chúng ta là những kẻ tội lỗi". Bài Phúc Âm (Gioan 4,5-42) ghi lại việc Chúa Giêsu và các môn đệ đi qua xứ Samaria, và Chúa Giêsu ngồi nghỉ tại một giếng nước và có dịp nói chuyện với một phụ nữ Samaria, rồi nhân đó, Chúa Giêsu nói đến "nước hằng sống": "Ai uống nước ở giếng này sẽ còn khát; nhưng ai uống nước ta sẽ ban cho thì không bao giờ khát nữa, vì nước Ta ban cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt lên sự sống đời đời!"

LỄ TRUYỀN TIN (Ngày 25 Tháng 3)


Thánh lễ hôm nay, cách Lễ Giáng Sinh 9 tháng, để mừng việc Thiên Chúa sai Sứ thần Gabriel  đến báo tin cho Đức Mẹ Maria biết Chúa đã chọn Đức Maria là mẹ Đấng Cứu Thế, và Đức Mẹ sẽ thụ thai Đức Chúa Con, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Khi biết rõ ý Chúa Cha là sẽ cho mình thụ thai và sinh ra Ngôi Lời Nhập thể mà vẫn còn giữ được lời hứa trọn đời đồng trinh, Đức Mẹ đã thưa lời xin vâng, và "và Ngôi Hai đã xuống thế làm người và ở cùng nhân loại chúng ta" và đúng 9 tháng sau, "Đức Chúa Con đã sinh ra tại hang đá Belem". (Chúng ta nhớ đến Kinh Truyền Tin và Ngắm Năm Sự Vui).

Các Bài Đọc:  Bài Đọc 1 (Isaia 7,10-14; 8-10); Bài Đọc 2 (Do Thái 10,4-10); Bài Phúc Âm (Luca 1,26-38).

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY (Ngày 30 Tháng 3)

Các Bài Đọc: Bài Đọc 1 (1 Samuel 16:1,6-7,10-13) ghi lại việc Chúa sai Tiên tri Samuel đến nhà ông Isai, thành Belem, xức dầu cho Đavid, con út ông Isai, để phong Đavid làm vua. Trong Bài Đọc 2 (Epheso 5,8-14), Thánh Phaolô nhắc nhở giáo dân thành Ephêsô, cũng như mọi người chúng ta, hãy nhớ mình đã được thoát khỏi tối tăm của tội lỗi, chúng ta hãy tỉnh thức và luôn sống như con cái sự sáng, hãy luôn sống đẹp lòng Chúa. Bài Phúc Âm (Gioan 9,1-41) tường thuật lại việc Chúa Giêsu chữa người mù từ khi mới sinh, và bị nhóm biệt phái tố cáo là đã Chữa bệnh vào ngày sabbat, là ngày nghỉ của người Do Thái. Rồi khi gặp lại anh, Chúa Giêsu đã hỏi: "Anh có tin Con Thiên Chúa không?" Anh đã hỏi lại: "Nhưng Ngài là ai để  tôi tin?" Chúa Giêsu bảo anh: "Đó là người anh đang nhìn thấy đây và đang nói với anh." Anh ta liền thưa: "Lạy Thầy, con tin." Rồi anh sấp mình thờ lạy Chúa Giêsu.

Nhờ lời Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh bầu cử, xin Chúa chúc lành cho chúng ta, và giúp chúng ta sống sốt sắng Mùa Chay Thánh, dâng nhiều lời cầu nguyện và hy sinh hãm mình, làm việc từ thiện giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ của chúng ta, và chuẩn bị cho xứng đáng để mừng Đại lễ Phục sinh sắp tới.

Lm. Anphong Trần Đức Phương
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Lịch Phụng vụ tháng 3-2014

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   189 tin bài trong PHỤNG VỤ
  Lịch Phụng vụ tháng 1-2014 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 11-2013 | Lm. An Phong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 10-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 9-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 8-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 7-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 6-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 5-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 4-2013 | Lm. Aphong Trần Đức Phương
  Có đọc tên Giám mục danh dự (emeritus, nghỉ hưu) trong Kinh nguyện Thánh Thể không? | Nguyễn Trọng Đa
  Lịch Phụng vụ tháng 3-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 2-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 1-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 12-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 11-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 10-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Hôn khi chúc bình an | Cao Nguyên
  Lịch Phụng vụ tháng 9-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Các lễ cử hành cuộc đời Đức Mẹ | Linh Tiến Khải
  Tầm quan trọng và ý nghĩa các lễ kính Đức Maria trong Năm Phụng vụ | Linh Tiến Khải
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7-2024
Cầu nguyện cho việc mục vụ các bệnh nhân
Chúng ta hãy cầu nguyện để bí tích Xức dầu Bệnh nhân ban cho những người lãnh nhận cũng như những người thân của họ sức mạnh của Thiên Chúa và ngày càng trở nên với tất cả dấu chỉ hữu hình của lòng trắc ẩn và sự hy vọng.
For the pastoral care of the sick
July’s prayer intention asks that the sacrament of the anointing of the sick bestows “the Lord’s strength to those who receive it and to their loved ones.”
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@