Hỡi người bạn nhỏ, bạn đang lo lắng sao? Bạn đang thao thức trong lo lắng sao? Đừng lo lắng… Tôi đang ở đây. Cơn nước lũ sẽ rút dần, nạn đói sẽ chấm dứt, mặt trời sẽ lại chiếu sáng vào ngày mai, và tôi luôn ở bên chăm sóc bạn. (Charlie Brown to Snoopy in Peanuts)

Charles Schulz
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15181
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
PHỤNG VỤ
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 30/12/2011 12:00:00 SA)
A  A  A
Lịch Phụng vụ tháng 1-2012
Chúng ta bắt đầu Lịch Phụng vụ tháng 1-2012 (và bắt đầu năm mới 2012) với Chúa Nhật trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, và vì là ngày đầu năm mới dương lịch, nên cũng là Lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Tiếp theo, chúng ta sẽ mừng Chúa Nhật Lễ Hiển Linh, Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Lễ Chúa Nhật 2, 3, 4 Mùa Thường Niên (Chu kỳ năm B).

LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA (Chúa Nhật ngày 1-1-2012): Thánh lễ hôm nay kính Mầu nhiệm Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa (Lời nguyện Tiến lễ), Mẹ Chúa Giêsu, và Mẹ Giáo Hội (Lời nguyện Hiệp lễ). Hôm nay, chúng ta vui mừng với Mẹ Maria vì Mẹ đã được diễm phúc sinh ra Ngôi Hai Thiên Chúa, khi Ngôi Hai xuống thế làm người để chuộc tội nhân loại. Mẹ đã chịu thai Ngôi Lời Thiên Chúa qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, và vì thế mà vẫn còn đồng trinh trọn vẹn suốt đời.

Hôm nay cũng là ngày Đầu Năm Dương Lịch, nên cũng là ngày cầu nguyện đặc biệt cho Hoà bình Thế giới. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, ban hoà bình cho toàn thế giới, cho các dân tộc, cho quê hương và Giáo hội Việt Nam.

Các Bài đọc Sách Thánh: Bài đọc 1 (Sách Dân Số 6,22-27) ghi lại những lời Chúa chúc phúc và sự bình an cho Aaron và dòng dõi của ông. Bài đọc 2 (Galat 4,4-7): Vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã cho Con Một sinh xuống trần gian qua một người phụ nữ, để cứu chuộc chúng ta và cho chúng ta được diễm phúc làm con Thiên Chúa và thưa với Chúa là Cha. Bài Phúc Âm (Luca 2,16-21) ghi lại đọan các Mục Đồng được Thiên Thần báo tin và đến kính thờ Chúa Hài Nhi mới sinh ra tại Belem, và họ cũng đã được thấy Đức Maria và Thánh Giuse đang ở đó.

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH (ngày 8-1): Thánh lễ hôm nay kính nhớ việc Chúa tỏ mình ra cho các dân tộc ngoài Do Thái qua việc các nhà Đạo sĩ từ Đông phương, được Thiên Chúa soi sáng và dẫn đường đến thờ lạy Chúa Hài Nhi mới giáng sinh ở Belem và dâng kính các lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Lễ này ngày xưa gọi là Lễ Ba Vua, vì người ta lầm tưởng đó là ba vua. Nhưng đó là các Đạo sĩ, những người đại diện các dân tộc ngoài Do Thái đang thành tâm tìm Thiên Chúa chân thật. Bài đọc 1 (Isaia 60,1-6): Đây là những lời Tiên tri Isaia ca tụng thời đại huy hoàng khi Đấng Messia xuất hiện và các dân tộc được loan báo Tin Mừng. Bài đọc 2 (Ephêsô 3,2-3.5-6): Thánh Phaolô nói đến ân huệ Chúa thương ban cho Ngài để đem Tin Mừng đến cho các dân ngoài Do Thái (Dân Ngoại), và các dân tộc được hưởng lời hứa ơn cứu độ. Bài Phúc Âm (Matthêu 2,1-12) ghi lại đọan các nhà Đạo sĩ từ Đông phương (đại diện cho các dân tộc ngoài Do Thái) được Thiên Chúa soi sáng, dẫn đường đến thờ lạy Chúa Hài Nhi mới sinh tại Bêlem và dâng kính lễ vật.

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA (ngày 9-1): Thánh lễ hôm nay kỷ niệm việc Chúa Giêsu đến dòng sông Giođan để xin Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho Ngài. Đây không phải là Bí tích Rửa Tội, nhưng là phép rửa để tỏ lòng thống hối và chuẫn bị tâm hồn đón chờ Chúa đến, do Thánh Gioan Tẩy Giả ban. Chúa Giêsu xin Gioan ban phép rửa không phải để được thanh tẩy, vì Ngài là Thiên Chúa chí thánh; nhưng qua dịp này, Chúa Giêsu xuất hiện và mở đầu cuộc sống công khai ra đi rao giảng Tin Mừng. Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên Ngài, và Chúa Cha đã phán: “Này là con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng”. Bài đọc 1 (Isaia 42,1-4.6-7): Tiên tri Isaia được Thiên Chúa soi sáng cho biết về Đấng Cứu Thế đến và những đức tính đặc biệt của Ngài.

Bài đọc 2 (Tông đồ Công vụ 10,34-38) ghi lại bài giảng của Thánh Phêrô về việc Chúa Cứu Thế đã đến và đã rao giảng Tin mừng cứu độ cho Dân Do Thái và qua các Tông đồ, cho các dân tộc ngoài Do Thái. Bài Phúc Âm (Marcô 1,7-11): ghi lại phép rửa thống hối của Thánh Gioan Tẩy Giả tại dòng sông Giođan và Chúa Giêsu đã khởi đầu cuộc sống công khai rao giảng của Ngài bằng việc cùng đến dòng sông Giođan để lãnh phép rửa.

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN (ngày 15-1): Mùa Thường Niên là thời gian để chúng ta suy niệm và sống lại cuộc đời công khai rao giảng của Chúa Giêsu. Thánh lễ Chúa Nhật hôm nay nói về việc Thiên Chúa chọn một số vị làm tiên tri trong thời gian Cựu Ước và việc Chúa Giêsu bắt đầu chọn các vị mà sau này sẽ là các Tông đồ đi rao giảng Tin Mừng, sau khi Chúa Giêsu đã sống lại và lên Trời. Bài đọc 1 (1 Samuel 3,3-10.19) nói đến việc Thiên Chúa gọi và chọn Samuel để làm tiên tri của Chúa, và Samuel đã lắng nghe và nhận ra tiếng Chúa gọi, rồi ra đi làm tiên tri cho Chúa. Bài đọc 2 (1 Côrintô 6,13-15.17-20): Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta phải xa tránh những tội xác thịt làm ố nhơ thân xác chúng ta, vì “thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần… Chúng ta phải tôn vinh Thiên Chúa trong thân xác chúng ta”. Bài Phúc Âm (Gioan 1,35-42) ghi lại việc Thánh Gioan Tiền Hô giới thiệu môn đệ của Ngài với Chúa Giêsu, và sau đó hai môn đệ đã đi theo Chúa Giêsu, trong đó có Anrê, anh ông Simon Phêrô. Sau đó, Anrê đã nói với em mình, và Simon Phêrô cùng đến gặp Chúa Giêsu và Chúa Giêsu đã đổi tên ông Simon là Kêpha có nghĩa là tảng đá.

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN (ngày 22-1) nói về việc Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng Tin Mừng cho dân chúng và tiếp tục gọi thêm một số người để huấn luyện sau này nên các Tông đồ tiếp tục công cuộc rao giảng Tin Mừng tình thương cho các dân tộc. Bài đọc 1 (Giona 3,1-5.10) ghi lại việc Thiên Chúa gọi ông Giona đi làm tiên tri cho Chúa để kêu gọi thành Ninivê ăn năn thống hối, và cả thành Ninivê, từ vua quan đến dân chúng, đã ăn chay, sám hối lỗi lầm và đã được Chúa thương tha thứ. Bài đọc 2 (1 Côrintô 7,29-31): Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta hãy nhớ cuộc đời này đi qua rất mau, chúng ta hãy sống đơn giản và siêu thóat để đón chờ Chúa đến với chúng ta bất cứ lúc nào, giờ nào mà chúng ta không ngờ. Bài Phúc Âmv(Marcô 1,14-20) ghi lại việc Chúa Giêsu đi Galilêa để rao giảng Tin Mừng và tiếp tục gọi thêm các Tông đồ theo Chúa, như Anrê và em là Simon Phêrô, Giacôbê và em là Gioan.

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN (ngày 29-1): Trong khi rao giảng Tin Mừng tình thương, Chúa Giêsu còn làm các phép lạ đi kèm để chữa lành các bịnh nhân, giúp đỡ những ai đến cầu xin Chúa giúp đỡ cách này hay cách khác. Bài đọc 1 (Đệ Nhị Luật 18,15-20) ghi lại đoạn ông Môisê, theo lời yêu cầu của dân chúng, đã xin với Chúa chọn các vị đại diện để dạy bảo họ, và Chúa đã chọn các vị gọi là các tiên tri để đến với họ mà cảnh tỉnh và sửa đổi những lỗi lầm của họ. Các vị tiên tri phải được chính Chúa chọn và phải trung thành với nhiệm vụ. Bài đọc 2 (1 Côrintô 7,32-35): Trong đoạn này, Thánh Phaolô nói đến nhiệm vụ giáo dân phải sống xứng đáng và chu toàn nhiệm vụ của mình tuỳ theo hoàn cảnh; dù có gia đình hay sống độc thân, mọi người đều có nhiệm vụ riêng Chúa trao ban và phải lo chu toàn xứng đáng. Bài Phúc Âm (Marcô 1,21-28) ghi lại đọan Chúa Giêsu giảng dạy tại Caparnaum như Đấng có uy quyền, và Chúa Giêsu đã chữa lành người bị quỷ ô uế ám; dân chúng rất thán phục và loan tin vui đi các nơi.

Tháng Giêng là tháng đầu năm dương lịch 2012, chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Chúa đã cho chúng ta sống qua năm 2011 bình an, với muôn ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta, gia đình chúng ta trong suốt năm 2011. Xin Chúa cũng thương tha thứ những lỗi lầm trong quá khứ, và cũng dâng năm mới 2012 lên Chúa, xin Chúa luôn gìn giữ chúng ta, gia đình chúng ta trong ơn nghĩa Chúa luôn. Xin Chúa giúp chúng ta luôn sống xứng đáng như những tín hữu của Chúa trong mỗi môi trường chúng ta sống hằng ngày: trong gia đình, nơi khu xóm, và sở làm. Xin Mẹ Maria, Thánh Giuse, các Thánh Tử Đạo Việt Nam và các Thánh chuyển cầu cho chúng ta. 

Lm. Anphong Trần Đức Phương
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Lịch Phụng vụ tháng 1-2012

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   189 tin bài trong PHỤNG VỤ
  Lịch Phụng vụ tháng 3-2014 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 1-2014 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 11-2013 | Lm. An Phong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 10-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 9-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 8-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 7-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 6-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 5-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 4-2013 | Lm. Aphong Trần Đức Phương
  Có đọc tên Giám mục danh dự (emeritus, nghỉ hưu) trong Kinh nguyện Thánh Thể không? | Nguyễn Trọng Đa
  Lịch Phụng vụ tháng 3-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 2-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 1-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 12-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 11-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 10-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Hôn khi chúc bình an | Cao Nguyên
  Lịch Phụng vụ tháng 9-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Các lễ cử hành cuộc đời Đức Mẹ | Linh Tiến Khải
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7-2024
Cầu nguyện cho việc mục vụ các bệnh nhân
Chúng ta hãy cầu nguyện để bí tích Xức dầu Bệnh nhân ban cho những người lãnh nhận cũng như những người thân của họ sức mạnh của Thiên Chúa và ngày càng trở nên với tất cả dấu chỉ hữu hình của lòng trắc ẩn và sự hy vọng.
For the pastoral care of the sick
July’s prayer intention asks that the sacrament of the anointing of the sick bestows “the Lord’s strength to those who receive it and to their loved ones.”
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@