Đừng để đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn!
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15166
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không muốn vào mà những kẻ muốn vào các người cũng không để họ vào” (Mt 23,13)
THỨ HAI SAU CN 21 TN

Mt 23,13-22

TÌM LẠI HẠNH PHÚC

Suy niệm: Chỉ trong một đoạn ngắn Mt 23,13-29, có 7 lần Chúa Giêsu kêu lên “khốn cho các ngươi!” cũng là 7 lần Chúa muốn diễn tả nỗi đau khổ của Người trước tình trạng các kinh sư và người Pharisêu lạm dụng ân sủng của Thiên Chúa. Họ được biết Lề Luật Thiên Chúa và thường nói về Lề Luật cho người khác. Thế nhưng, họ không sống những Lề Luật ấy như những hồng ân Chúa ban; trái lại, họ xem sự hiểu biết họ có được là một công trạng và sử dụng những công trạng ấy để thu về những nguồn lợi vật chất. Những hồng ân họ có được lẽ ra phải trở nên niềm hạnh phúc cho những người đang khát khao được biết Thiên Chúa, nay bị họ biến thành gánh nặng và nỗi khổ tâm cho người đến với Thiên Chúa.

Mời bạn: dừng chân và nghĩ đến những hồng ân Chúa ban cho bạn. Bạn đã sử dụng những ân huệ đó như thế nào để giúp cho người chung quanh nhận biết và sống với Thiên Chúa?

Chia sẻ: Kể cho nhau những ân huệ bạn lãnh nhận được bởi Chúa ban và những khó khăn khi sử dụng những ơn ấy giúp người khác biết Chúa.

Sống Lời Chúa: Mời các bạn trong nhóm của bạn cùng chia sẻ Lời Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bao bọc cuộc đời con bằng ân sủng của Chúa và dùng con làm khí cụ lan tỏa những ân sủng ấy. Xin cho con dùng trọn cả đời để dâng lời tạ ơn Chúa miệt mài như những chú chim trên cành ríu rít kể ra muôn ơn Chúa ban cho muôn loài.
Sống Lời Chúa mỗi ngày - Tháng 7
Thứ hai 01-01-2024 Lễ Mẹ Thiên Chúa "Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng" (Lc 2,19)
Thứ ba 02-01-2024 Thứ ba Bát Nhật Giáng Sinh Ông Gioan trả lời: “Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết” (Ga 1,26)
Thứ tư 03-01-2024 Thứ tư Bát Nhật Giáng Sinh Gioan thấy Đức Giêsu đang tiến về phía mình, liền nói: “Đây Chiên Thiên Chúa đây Đấng gánh tội trần gian” (Ga 1,29)
Thứ năm 04-01-2024 Thứ năm Bát Nhật Giáng Sinh Ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: ‘Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia”. Rồi dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. (Ga 1,40-42)
Thứ sáu 05-01-2024 Thứ sáu Bát Nhật Giáng Sinh Đức Giêsu nói: "Các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người" (Ga 1,51)
Thứ sáu 05-01-2024 Thứ sáu Bát Nhật Giáng Sinh Ông Philipphê gặp ông Nathanael và nói: “Đấng mà sách luật Môisê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp; đó chính là ông Giêsu, con ông Giuse…”. (Ga 1,45)
Thứ ba 09-01-2024 Thứ ba sau CN 1 TN “Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” (Mc 1,27)
Thứ tư 10-01-2024 Thứ tư sau CN 1 TN Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem đến cho người mọi kẻ ốm đau và quỷ ám… Sáng sớm, Người đã dậy, ra đi một nơi hoang vắng và cầu nguyện… Rồi Người đi khắp miền Galilê rao giảng trong các hội đường và trừ quỷ. (Mc 1,32.35.39)
Thứ năm 11-01-2024 Thứ năm sau CN 1 TN Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người. (Mc 1,45)
Thứ sáu 12-01-2024 Thứ sáu sau CN 1 TN Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi”. (Mc 2,5)
Thứ bảy 13-01-2024 Thứ bảy sau CN 1 TN Những kinh sư thuộc nhóm Pharisêu thấy Chúa Giêsu ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế thì nói với các môn đệ Người: “Sao! ông này ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!” (Mc 2,16)
Thứ hai 15-01-2024 Thứ hai sau CN 2 TN Có người đến hỏi Đức Giêsu: “Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Đức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?” (Mc 2,18-19)
Thứ ba 16-01-2024 Thứ ba sau CN 2 TN “Ngày sabát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sabát” (Mc 2,27)
Thứ tư 17-01-2024 Thứ tư sau CN 2 TN “Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” (Mc 3,4)
Thứ năm 18-01-2024 Thứ năm sau CN 2 TN “Người chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người” (Mc 3,10)
Thứ sáu 19-01-2024 Thứ sáu sau CN 2 TN Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng. (Mc 3,14)
Thứ bảy 20-01-2024 Thứ bảy sau CN 2 TN Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. (Mc 3,21)
Thứ hai 22-01-2024 Thứ hai sau CN 3 TN “Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” (Mc 3, 29)
Thứ ba 23-01-2024 Thứ ba sau CN 3 TN Thứ Ba sau CN 3 TN - A
Thứ tư 24-01-2024 Thứ tư sau CN 3 TN Thứ Tư sau CN 3 TN - A
Thứ năm 25-01-2024 Thứ năm sau CN 3 TN “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16, 15)
Thứ sáu 26-01-2024 Thứ sáu sau CN 3 TN “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về" (Lc 10,2) 
Thứ bảy 27-01-2024 Thứ bảy sau CN 3 TN “Người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (Mc 4,41)
Thứ hai 29-01-2024 Thứ hai sau CN 4 TN (Kẻ trước kia đã bị quỷ ám) ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh. (Mc 5,20)
Thứ ba 30-01-2024 Thứ ba sau CN 4 TN “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an…” (Mc 5,34)
Thứ tư 31-01-2024 Thứ tư sau CN 4 TN “Người lấy làm lạ vì họ không tin” (Mc 6,6)
Thứ năm 01-02-2024 Thứ năm sau CN 4 TN Thứ Năm sau CN IV TN
Thứ sáu 02-02-2024 Thứ sáu sau CN 4 TN “Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth, miền Galilê” (Lc 2,39)
Thứ bảy 03-02-2024 Thứ bảy sau CN 4 TN Chúa Giêsu bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. (Mc 6,31)
Thứ hai 05-02-2024 Thứ hai sau CN 5 TN “Bất cứ ai chạm đến Người, thì đều được khỏi” (Mc 6,56)
Thứ ba 06-02-2024 Thứ ba sau CN 5 TN “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.” (Mc 7,6)
Thứ tư 07-02-2024 Thứ tư sau CN 5 TN “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,15)
Thứ năm 08-02-2024 Thứ năm sau CN 5 TN “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con” (Mc 7,27)
Thứ sáu 09-02-2024 Thứ sáu sau CN 5 TN Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: “Épphatha, hãy mở ra!” Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. (Mc 7,34-35)
Thứ bảy 10-02-2024 Thứ bảy sau CN 5 TN “Thầy chạnh lòng thương đám đông vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn” (Mc 8,2)
Thứ hai 12-02-2024 Thứ hai sau CN 6 TN Quyền năng và yêu thương
Thứ ba 13-02-2024 Thứ ba sau CN 6 TN Hình và bóng
Thứ tư 14-02-2024 Lễ Tro “Khi anh làm việc lành phúc đức… cầu nguyện… ăn chay…Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo” (Mt 6,1.5.16)
Thứ năm 15-02-2024 Thứ Năm sau Lễ Tro Đức Giêsu nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo." (Lc 9,24)
Thứ sáu 16-02-2024 Thứ Sáu sau Lễ Tro Đức Giêsu nói: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.” (Mt 9,15)
Thứ bảy 17-02-2024 Thứ Bảy sau Lễ Tro Đức Giêsu nói: "Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.” (Lc 5,32)
Thứ hai 19-02-2024 Thứ hai sau CN 1 Mùa Chay Thứ Hai sau CN I MC
Thứ hai 19-02-2024 Thứ hai sau CN 1 Mùa Chay “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40)
Thứ ba 20-02-2024 Thứ ba sau CN 1 Mùa Chay “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời” (Mt 6,7)
Thứ tư 21-02-2024 Thứ tư sau CN 1 Mùa Chay “Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna” (Lc 11,29)
Thứ năm 22-02-2024 Thứ năm sau CN 1 Mùa Chay Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)
Thứ sáu 23-02-2024 Thứ sáu sau CN 1 Mùa Chay “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20)
Thứ bảy 24-02-2024 Thứ bảy sau CN 1 Mùa Chay “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em” (Mt 5,44-45)
Thứ hai 26-02-2024 Thứ hai sau CN 2 Mùa Chay Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Mc 6,36)
Thứ ba 27-02-2024 Thứ ba sau CN 2 Mùa Chay “Phần anh em, đừng để ai gọi mình là thầy vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời” (Mt 23,8-9)
Thứ tư 28-02-2024 Thứ tư sau CN 2 Mùa Chay “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả” (Mt 20,21)
Thứ năm 29-02-2024 Thứ năm sau CN 2 Mùa Chay Abraham nói: “Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ” (Lc 16,25)
Thứ bảy 02-03-2024 Thứ bảy sau CN 2 Mùa Chay “Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy” (Lc 15,32)
Thứ ba 19-03-2024 Kính Thánh Cả Giuse Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà (Mt 1,24)
Thứ hai 25-03-2024 Thứ Hai Tuần Thánh “Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu” (Lc 1,31)
Thứ hai 25-03-2024 Thứ Hai Tuần Thánh Trinh Nữ sẽ thụ thai sinh con trai sẽ gọi tên là Giêsu. Ngài là Con Đấng tối cao. Ngài sẽ lên ngai Đavít, làm vua trên nhà Giacob đến đời đời. Vương quyền Ngài vô tận.
Thứ năm 28-03-2024 Lễ Vượt Qua Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. (Ga 13,14)
Thứ sáu 29-03-2024 Thứ Sáu Tuần Thánh Chúa Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19,30)
Thứ bảy 30-03-2024 Vọng Phục Sinh Sao các bà lại tìm Người Sống ở nơi kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã sống lại rồi. (Lc 24,5b)
Thứ hai 01-04-2024 Thứ hai sau CN Thứ hai Phục Sinh “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó” (Mt 28,10)
Thứ hai 01-04-2024 Thứ hai sau CN Thứ hai Phục Sinh “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó” (Mt 28,10)
Thứ ba 02-04-2024 Thứ ba sau CN Thứ ba Phục Sinh Đức Giêsu khiển trách các môn đệ không tin và cứng lòng (x. Mc 16,14)
Thứ ba 02-04-2024 Thứ ba sau CN Thứ ba Phục Sinh “Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em” (Ga 20,17)
Thứ tư 03-04-2024 Thứ tư sau CN Thứ tư Phục Sinh “Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,32)
Thứ tư 03-04-2024 Thứ tư sau CN Thứ tư Phục Sinh “Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người” (Lc 24,31)
Thứ năm 04-04-2024 Thứ năm sau CN Thứ năm Phục Sinh Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” (Lc 24,36)
Thứ năm 04-04-2024 Thứ năm sau CN Thứ năm Phục Sinh Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: ‘Bình an cho anh em!’... (Lc 24,36)
Thứ sáu 05-04-2024 Thứ sáu sau CN Thứ sáu Phục Sinh Đức Giêsu nói: “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi: “Ông là ai?” vì các ông biết rằng đó là Chúa (Ga 21,11-12)
Thứ sáu 05-04-2024 Thứ sáu sau CN Thứ sáu Phục Sinh “Này các chú, không có gì ăn ư?” (Ga 21,5)
Thứ bảy 06-04-2024 Thứ bảy sau CN Thứ bảy Phục Sinh Người tỏ mình ra cho chính nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng (Mc 16,14)
Thứ bảy 06-04-2024 Thứ bảy sau CN Thứ bảy Phục Sinh Đức Giêsu nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15)
Thứ hai 08-04-2024 Thứ hai sau CN Lòng Thương Xót “... Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi Nước và Thần Khí” (Ga 3,5)
Thứ hai 08-04-2024 Thứ hai sau CN Lòng Thương Xót “Tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” (Ga 3,3)
Thứ ba 09-04-2024 Thứ ba sau CN Lòng Thương Xót “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,15)
Thứ ba 09-04-2024 Thứ ba sau CN Lòng Thương Xót “… cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” (Ga 3,7b)
Thứ tư 10-04-2024 Thứ tư sau CN Lòng Thương Xót “Kẻ sống theo sự thật thì đến cùng Ánh Sáng...” (Ga 3,21)
Thứ tư 10-04-2024 Thứ tư sau CN Lòng Thương Xót “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian… để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ”(Ga 3,17)
Thứ năm 11-04-2024 Thứ năm sau CN Lòng Thương Xót “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói chuyện dưới đất..." (Ga 3,31)
Thứ năm 11-04-2024 Thứ năm sau CN Lòng Thương Xót “Đấng từ trời cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất” (Ga 3,31)
Thứ sáu 12-04-2024 Thứ sáu sau CN Lòng Thương Xót “Cho thì có phúc hơn nhận” (Cv 20,35)
Thứ bảy 13-04-2024 Thứ bảy sau CN Lòng Thương Xót Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6,20)
Thứ bảy 13-04-2024 Thứ bảy sau CN Lòng Thương Xót Biển động vì gió thổi mạnh… Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ !” (Ga 6,18-20)
Thứ hai 15-04-2024 Thứ hai sau CN 3Easter “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến” (Ga 6,29)
Thứ hai 15-04-2024 Thứ hai sau CN 3Easter Có những người thuộc hội đường xúi mấy người phao lên rằng: “Chúng tôi đã nghe hắn (Stêphanô) nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Môsê và Thiên Chúa”… (Cv 6,11)
Thứ ba 16-04-2024 Thứ ba sau CN 3Easter “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông?” (Ga 6,30)
Thứ ba 16-04-2024 Thứ ba sau CN 3Easter “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Ga 6,35)
Thứ tư 17-04-2024 Thứ tư sau CN 3Easter “Tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 6,38)
Thứ tư 17-04-2024 Thứ tư sau CN 3Easter “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15)
Thứ năm 18-04-2024 Thứ năm sau CN 3Easter “Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời...” (Ga 6,51)
Thứ năm 18-04-2024 Thứ năm sau CN 3Easter “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51)
Thứ sáu 19-04-2024 Thứ sáu sau CN 3Easter “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở trong tôi và tôi ở trong người ấy” (Ga 6,56)
Thứ sáu 19-04-2024 Thứ sáu sau CN 3Easter “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời... ” (Ga 6,54-55)
Thứ bảy 20-04-2024 Thứ bảy sau CN 3Easter “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”(Ga 6,51.60)
Thứ bảy 20-04-2024 Thứ bảy sau CN 3Easter “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.”... Nhiều môn đệ Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe cho nổi” (Ga 6,51.60)
Thứ hai 22-04-2024 Thứ hai sau CN 4Easter “Tôi là cửa cho chiên ra vào… Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ” (Ga 10,7-9)
Thứ ba 23-04-2024 Thứ ba sau CN 4Easter “Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết” (Ga 10,24)
Thứ tư 24-04-2024 Thứ tư sau CN 4Easter “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi” (Ga 12,44)
Thứ năm 25-04-2024 Thứ năm sau CN 4Easter Các Tông đồ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. (Mc 16,20)
Thứ sáu 26-04-2024 Thứ sáu sau CN 4Easter “Anh em đừng xao xuyến!... Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14,1-3)
Thứ sáu 26-04-2024 Thứ sáu sau CN 4Easter “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1)
Thứ bảy 27-04-2024 Thứ bảy sau CN 4Easter Ông Philípphê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện”. Đức Giêsu trả lời: “… Ai thấy Thầy, là thấy Chúa Cha” (Ga 14,8-9)
Thứ bảy 27-04-2024 Thứ bảy sau CN 4Easter “Ông không phải là con bác thợ sao?” (Mt 13,55)
Thứ ba 30-04-2024 Thứ ba sau CN 5Easter “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27)
Thứ ba 30-04-2024 Thứ ba sau CN 5Easter “Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha” (Ga 14,28)
Thứ tư 01-05-2024 Thứ tư sau CN 5Easter “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.” (Mt 13,57)
Thứ năm 02-05-2024 Thứ năm sau CN 5Easter “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9)
Thứ năm 02-05-2024 Thứ năm sau CN 5Easter “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người” (Ga 15,10)
Thứ sáu 03-05-2024 Thứ sáu sau CN 5Easter Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa... (Ga 14,12)
Thứ bảy 04-05-2024 Thứ bảy sau CN 5Easter "Vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian nên thế gian ghét anh em” (Ga 15,19)
Thứ bảy 04-05-2024 Thứ bảy sau CN 5Easter “Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó” (Ga 15,19)
Thứ hai 06-05-2024 Thứ hai sau CN 6Easter “Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa” (Ga 16,2)
Thứ hai 06-05-2024 Thứ hai sau CN 6Easter “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy… như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người” (Ga 15,9.10)
Thứ ba 07-05-2024 Thứ ba sau CN 6Easter "... Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Nếu Thầy không ra đi, Đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em, nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (Ga 16,7)
Thứ ba 07-05-2024 Thứ ba sau CN 6Easter “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em” (Ga 16,7)
Thứ tư 08-05-2024 Thứ tư sau CN 6Easter “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13)
Thứ tư 08-05-2024 Thứ tư sau CN 6Easter “Khi nào Thần Khí Sự Thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn" (Ga 16,13)
Thứ năm 09-05-2024 Lễ Lên Trời “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.” (Lc 24,49)
Thứ sáu 10-05-2024 Thứ sáu sau CN 6Easter “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em...” (Ga 15,16)
Thứ sáu 10-05-2024 Thứ sáu sau CN 6Easter “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16,20)
Thứ bảy 11-05-2024 Thứ bảy sau CN 6Easter “Thật, Thầy bảo thật anh em, anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy…” (Ga 16,23)
Thứ hai 13-05-2024 Thứ hai sau CN 7Easter “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33)
Thứ hai 13-05-2024 Thứ hai sau CN 7Easter "Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33)
Thứ ba 14-05-2024 Thứ ba sau CN 7Easter “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9)
Thứ tư 15-05-2024 Thứ tư sau CN 7Easter “Lạy Cha, xin cho họ nên một như chúng ta” (Ga 17,11b)
Thứ tư 15-05-2024 Thứ tư sau CN 7Easter Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian” (Ga 17,14)
Thứ năm 16-05-2024 Thứ năm sau CN 7Easter “… để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta” (Ga 17,21)
Thứ năm 16-05-2024 Thứ năm sau CN 7Easter “… để tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con” (Ga 17,21)
Thứ sáu 17-05-2024 Thứ sáu sau CN 7Easter Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,15)
Thứ sáu 17-05-2024 Thứ sáu sau CN 7Easter “Ông Phêrô đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,15)
Thứ bảy 18-05-2024 Thứ bảy sau CN 7Easter “Còn nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra” (Ga 21,25)
Thứ bảy 18-05-2024 Thứ bảy sau CN 7Easter Đức Giê su nói với ông Phêrô: “Phần anh, hãy theo Thầy” (Ga 21,22)
Thứ hai 20-05-2024 Thứ hai sau CN Pentecost "Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mc 10,22)
Thứ ba 21-05-2024 Thứ ba sau CN Pentecost “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy” (Mc 10,28)
Thứ tư 22-05-2024 Thứ tư sau CN Pentecost “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mc 10,43)
Thứ năm 23-05-2024 Thứ năm sau CN Pentecost “Lạy ông Giêsu, con Vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10,48)
Thứ sáu 24-05-2024 Thứ sáu sau CN Pentecost “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa” (Mc. 11,22)
Thứ bảy 25-05-2024 Thứ bảy sau CN Pentecost “Ông lấy quyền gì mà làm điều đó?” (Mc 11,28)
Thứ hai 27-05-2024 Thứ hai sau CN 8 TN “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Mc 10,17)
Thứ ba 28-05-2024 Thứ ba sau CN 8 TN “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” (Mc 10,28)
Thứ tư 29-05-2024 Thứ tư sau CN 8 TN "Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư…" (Mc 10,37)
Thứ năm 30-05-2024 Thứ năm sau CN 8 TN Bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào hỏi bà Elisabeth… Bà Maria ở lại với bà Elisabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. (Lc 1,39-40.56)
Thứ sáu 31-05-2024 Lễ Thăm Viếng Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. (Lc 1,46-47)
Thứ bảy 01-06-2024 Thứ bảy sau CN 8 TN Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?” (Mc 11,27-28)
Thứ bảy 08-06-2024 Thứ bảy sau CN CorpusChristy Đức Giêsu cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. (Lc 2,51)
Thứ bảy 08-06-2024 Thứ bảy sau CN CorpusChristy Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây phải cực lòng tìm con!” (Lc 2,46-51)
Thứ hai 10-06-2024 Thứ hai sau CN 10 TN “Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8)
Thứ ba 11-06-2024 Thứ ba sau CN 10 TN “Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy” (Mt 10,12)
Thứ tư 12-06-2024 Thứ tư sau CN 10 TN "Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn" (Mt 5,17)
Thứ năm 13-06-2024 Thứ năm sau CN 10 TN “Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,23-24)
Thứ hai 17-06-2024 Thứ hai sau CN 11 TN Đức Giêsu nói: “Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa” (Mt 5,39)
Thứ ba 18-06-2024 Thứ ba sau CN 11 TN “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48)
Thứ tư 19-06-2024 Thứ tư sau CN 11 TN “Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6,6)
Thứ năm 20-06-2024 Thứ năm sau CN 11 TN “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời” (Mt 6,9)
Thứ sáu 21-06-2024 Thứ sáu sau CN 11 TN “Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi” (Mt 6,20)
Thứ bảy 22-06-2024 Thứ bảy sau CN 11 TN “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người” (Mt 6,33)
Thứ hai 24-06-2024 Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả “Đứa trẻ này rồi sẽ ra thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em” (Lc 1,66)
Thứ ba 25-06-2024 Thứ ba sau CN 12 TN “Những gì anh em muốn người khác làm cho mình thì hãy làm cho người ta như vậy” (Mt 7,12)
Thứ tư 26-06-2024 Thứ tư sau CN 12 TN “Cứ xem họ sinh quả nào, thì biết họ là ai” (Mt 7,20)
Thứ năm 27-06-2024 Thứ năm sau CN 12 TN “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21)
Thứ sáu 28-06-2024 Thứ sáu sau CN 12 TN “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Người giơ tay đụng vào anh và nói: “Ta muốn anh sạch đi” (Mt 8,2b-3)
Thứ bảy 29-06-2024 Lễ Thánh Phêrô và Phaolô "Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18)
Thứ hai 01-07-2024 Thứ hai sau CN 13 TN “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo” (Mt 8,19)
Thứ ba 02-07-2024 Thứ ba sau CN 13 TN "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!" Chúa Giêsu nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!" Rồi Ngài trỗi dậy, ngăm đe gió và biển, và biển liền lặng như tờ. (Mt 8,23-27)
Thứ tư 03-07-2024 Thứ tư sau CN 13 TN “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20,29)
Thứ tư 03-07-2024 Thứ tư sau CN 13 TN “Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20,29)
Thứ năm 04-07-2024 Thứ năm sau CN 13 TN “Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế” (Mt 9,8)
Thứ sáu 05-07-2024 Thứ sáu sau CN 13 TN “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 9,13)
Thứ bảy 06-07-2024 Thứ bảy sau CN 13 TN "Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai" (Mt 9,14-17)
Thứ hai 08-07-2024 Thứ hai sau CN 14 TN Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người di vào, cầm lấy tay con bé, nó liền chỗi dậy (Mt 9,26)
Thứ ba 09-07-2024 Thứ ba sau CN 14 TN “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít” (Mt 9,37)
Thứ tư 10-07-2024 Thứ tư sau CN 14 TN “Đức Giêsu gọi nhóm Mười Hai lại, để ban cho các ông…” (Mt 10,1)
Thứ năm 11-07-2024 Thứ năm sau CN 14 TN “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng” (Mt 10,8-9)
Thứ sáu 12-07-2024 Thứ sáu sau CN 14 TN “Này, Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như con rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10,16)
Thứ bảy 13-07-2024 Thứ bảy sau CN 14 TN “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết” (Mt 10,26)
Thứ hai 15-07-2024 Thứ hai sau CN 15 TN “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10,37)
Thứ ba 16-07-2024 Thứ ba sau CN 15 TN “Bấy giờ, Đức Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối” (Mt 11,20)
Thứ tư 17-07-2024 Thứ tư sau CN 15 TN “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25)
Thứ năm 18-07-2024 Thứ năm sau CN 15 TN “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng” (Mt 11,29)
Thứ sáu 19-07-2024 Thứ sáu sau CN 15 TN “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12,7)
Thứ bảy 20-07-2024 Thứ bảy sau CN 15 TN “Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy; tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi” (Mt 12,20)
Thứ hai 22-07-2024 Thứ hai sau CN 16 TN “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mađalêna đi đến mộ” (Ga 20,1)
Thứ ba 23-07-2024 Thứ ba sau CN 16 TN “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50)
Thứ tư 24-07-2024 Thứ tư sau CN 16 TN “Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống” (Mt 20,28)
Thứ năm 25-07-2024 Thứ năm sau CN 16 TN Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. (Mt 13, 47-53)
Thứ sáu 26-07-2024 Thứ sáu sau CN 16 TN Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe." (Mt 13,6)
Thứ sáu 26-07-2024 Thứ sáu sau CN 16 TN “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe” (Mt 13,16)
Thứ bảy 27-07-2024 Thứ bảy sau CN 16 TN “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy nhổ cỏ lùng trước đã, bó thành bó và đốt đi, rồi sau đó, hãy thu lúa vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13,30)
Thứ ba 30-07-2024 Thứ ba sau CN 17 TN “Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy” (Mt 13,37-38)
Thứ tư 31-07-2024 Thứ tư sau CN 17 TN “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng…” (Mt 13,44)
Thứ năm 01-08-2024 Thứ năm sau CN 17 TN “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài” (Mc 13,47-48)
Thứ sáu 02-08-2024 Thứ sáu sau CN 17 TN “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương và gia đình mình mà thôi” (Mt 13,57)
Thứ bảy 03-08-2024 Thứ bảy sau CN 17 TN “Nhân ngày sinh nhật của vua Hêrôđê, con gái bà Hêrôđia biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó vua thề là hễ cô xin gì , vua cũng ban cho” (Mt 14,6-7)
Thứ hai 05-08-2024 Thứ hai sau CN 18 TN Đức Giêsu bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn đi” (Mt 14,16)
Thứ ba 06-08-2024 Thứ ba sau CN 18 TN Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác (Lc 9,29)
Thứ tư 07-08-2024 Thứ tư sau CN 18 TN “Lạy Ngài là Con Vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” (Mt 15,22)
Thứ năm 08-08-2024 Thứ năm sau CN 18 TN “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18)
Thứ sáu 09-08-2024 Thứ sáu sau CN 18 TN Thứ 6 Sau CN 18 TN
Thứ hai 12-08-2024 Thứ hai sau CN 19 TN Đức Giêsu nói với họ: “Con Người sắp bị nộp trong tay người đời, và họ sẽ giết Ngài và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại” (Mt 17,22-23)
Thứ ba 13-08-2024 Thứ ba sau CN 19 TN “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12,25)
Thứ tư 14-08-2024 Thứ tư sau CN 19 TN “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó” (Mt 18,15)
Thứ năm 15-08-2024 ĐM Hồn Xác Lên Trời “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả… Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.” (Lc 1,49.52)
Thứ sáu 16-08-2024 Thứ sáu sau CN 19 TN “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,6)
Thứ bảy 17-08-2024 Thứ bảy sau CN 19 TN “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng” (Mt 19,14)
Thứ hai 19-08-2024 Thứ hai sau CN 20 TN “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” (Mt 19,16)
Thứ ba 20-08-2024 Thứ ba sau CN 20 TN “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19,27)
Thứ tư 21-08-2024 Thứ tư sau CN 20 TN Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?” Họ đáp: “Vì không ai mướn chúng tôi”. Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!” (Mt 20,6-7)
Thứ năm 22-08-2024 Thứ năm sau CN 20 TN “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37)
Thứ sáu 23-08-2024 Thứ sáu sau CN 20 TN Chúa Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi,... và phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,37-39)
Thứ bảy 24-08-2024 Thứ bảy sau CN 20 TN Ông Nathanaen bảo: “Từ Nazareth, làm sao có cái hay được?” Ông Philípphê trả lời: “Cứ đến mà xem” (Ga 1,46)
Thứ hai 26-08-2024 Thứ hai sau CN 21 TN “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không muốn vào mà những kẻ muốn vào các người cũng không để họ vào” (Mt 23,13)
Thứ ba 27-08-2024 Thứ ba sau CN 21 TN “Hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình, các ngươi nộp thuế thập phân... mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công bình, lòng nhân và thành tín” (Mt 23,23)
Thứ tư 28-08-2024 Thứ tư sau CN 21 TN “Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế” (Mt 23,27)
Thứ năm 29-08-2024 Thứ năm sau CN 21 TN “Vua Hêrôđê nể sợ ông Gioan vì biết ông là người công chính thánh thiện” (Mc 6,20)
Thứ sáu 30-08-2024 Thứ sáu sau CN 21 TN “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể... Họ vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo” (Mt 25,1-4)
Thứ bảy 31-08-2024 Thứ bảy sau CN 21 TN “Của ông đây, ông cầm lấy” (Mt 25,25)
Thứ hai 02-09-2024 Thứ hai sau CN 22 TN “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,21)
Thứ ba 03-09-2024 Thứ ba sau CN 22 TN Mọi người kinh ngạc nói với nhau: “Lời ấy lạ lùng thật! Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho quỷ và quỷ phải xuất”. Và tiếng đồn về Đức Giêsu lan ra khắp nơi trong vùng (Lc 4,36-37)
Thứ tư 04-09-2024 Thứ tư sau CN 22 TN Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ (Lc 4,40)
Thứ năm 05-09-2024 Thứ năm sau CN 22 TN Ông Simon thưa với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới" (Lc 5,5)
Thứ sáu 06-09-2024 Thứ sáu sau CN 22 TN “Rượu mới thì phải đổ vào bầu mới” (Lc 5,38)
Thứ bảy 07-09-2024 Thứ bảy sau CN 22 TN Vào một ngày sabát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pharisêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sabát?” (Lc 6,1-2)
Thứ hai 09-09-2024 Thứ hai sau CN 23 TN Chúa Giêsu nói với người bị bại tay: “Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ tay ra và được lành. (Lc 6,9)
Thứ ba 10-09-2024 Thứ ba sau CN 23 TN “Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 6,12)
Thứ tư 11-09-2024 Thứ tư sau CN 23 TN “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc vì anh em sẽ được vui cười” (Lc 6,21)
Thứ năm 12-09-2024 Thứ năm sau CN 23 TN “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em” (Lc 6,27-28)
Thứ sáu 13-09-2024 Thứ sáu sau CN 23 TN “Hãy lấy cái xà trong mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong mắt người anh em” (Lc 6,42)
Thứ bảy 14-09-2024 Suy tôn Thánh giá “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,14-15)
Thứ hai 16-09-2024 Thứ hai sau CN 24 TN “Ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế” (Lc 7,9)
Thứ ba 17-09-2024 Thứ ba sau CN 24 TN “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người” (Lc 7,16)
Thứ tư 18-09-2024 Thứ tư sau CN 24 TN “Tôi phải ví thế hệ này với ai... Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ” (Lc 7,31-32)
Thứ năm 19-09-2024 Thứ năm sau CN 24 TN “Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều” (Lc 7,47)
Thứ năm 19-09-2024 Thứ năm sau CN 24 TN “Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều” (Lc 7,37)
Thứ sáu 20-09-2024 Thứ sáu sau CN 24 TN “Đèn được đặt trên đế, để những ai vào thì nhìn thấy ánh sáng” (Lc 8,16)
Thứ bảy 21-09-2024 Thứ bảy sau CN 24 TN Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Mátthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người (Mt 9,9)
Thứ hai 23-09-2024 Thứ hai sau CN 25 TN “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che hay đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế...” (Lc 8,16)
Thứ ba 24-09-2024 Thứ ba sau CN 25 TN “Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa bệnh nhân” (Lc 9,2)
Thứ tư 25-09-2024 Thứ tư sau CN 25 TN “Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa bệnh nhân” (Lc 9,2)
Thứ năm 26-09-2024 Thứ năm sau CN 25 TN Hêrôđê nói: “Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Chúa Giêsu (Lc 9,8-9)
Thứ sáu 27-09-2024 Thứ sáu sau CN 25 TN “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa” (Lc 9,20)
Thứ bảy 28-09-2024 Thứ bảy sau CN 25 TN Các ông không hiểu lời đó… Nhưng các ông sợ không dám hỏi Người về điều ấy (Lc 9,45)
Thứ hai 30-09-2024 Thứ hai sau CN 26 TN “Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất” (Lc 9,48)
Thứ ba 01-10-2024 Thứ ba sau CN 26 TN “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3)
Thứ tư 02-10-2024 Thứ tư sau CN 26 TN “Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 18,10)
Thứ năm 03-10-2024 Thứ năm sau CN 26 TN “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người” (Lc 10,2)
Thứ sáu 04-10-2024 Thứ sáu sau CN 26 TN “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Lc 10,25)
Thứ bảy 05-10-2024 Thứ bảy sau CN 26 TN "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe."(Lc 10,23-24)
Thứ hai 07-10-2024 Đức Mẹ Mân Côi “Vâng… xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38)
Thứ hai 07-10-2024 Đức Mẹ Mân Côi Bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói” (Lc 1,38)
Thứ ba 08-10-2024 Thứ ba sau CN 27 TN “Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi” (Lc 10,42)
Thứ tư 09-10-2024 Thứ tư sau CN 27 TN “Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy” (Lc 11,3)
Thứ năm 10-10-2024 Thứ năm sau CN 27 TN "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho..." (Lc 11, 5-13)
Thứ sáu 11-10-2024 Thứ sáu sau CN 27 TN “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lc 11,23)
Thứ bảy 12-10-2024 Thứ bảy sau CN 27 TN "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28)
Thứ hai 14-10-2024 Thứ hai sau CN 28 TN “… Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này” (Lc 11,30)
Thứ ba 15-10-2024 Thứ ba sau CN 28 TN “Năm con chim sẻ chỉ bán được có hai hào phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa” (Lc 12,6)
Thứ tư 16-10-2024 Thứ tư sau CN 28 TN “Khốn cho các người, hỡi những người Pharisêu! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Chúa” (Lc 11,42)
Thứ năm 17-10-2024 Thứ năm sau CN 28 TN “Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12,15)
Thứ sáu 18-10-2024 Thứ sáu sau CN 28 TN Chúa Giêsu bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít; vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2)
Thứ bảy 19-10-2024 Thứ bảy sau CN 28 TN “Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ” (Lc 12,37)
Thứ hai 21-10-2024 Thứ hai sau CN 29 TN "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó."(Lc 12, 16-21)
Thứ ba 22-10-2024 Thứ ba sau CN 29 TN Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.(Lc 12, 35-38)
Thứ tư 23-10-2024 Thứ tư sau CN 29 TN “Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi nhiều” (Lc 12,48)
Thứ năm 24-10-2024 Thứ năm sau CN 29 TN “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12,51)
Thứ sáu 25-10-2024 Thứ sáu sau CN 29 TN “Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?” (Lc 12,57)
Thứ bảy 26-10-2024 Thứ bảy sau CN 29 TN “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái” (Lc 13,8-9)
Thứ hai 28-10-2024 Thứ hai sau CN 30 TN “... Người đã thức suốt đêm để cầu nguyện... chọn lấy mười hai ông và gọi là tông đồ” (Lc 6,12-13)
Thứ ba 29-10-2024 Thứ ba sau CN 30 TN “Hạt cải lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được” (Lc 13,19)
Thứ tư 30-10-2024 Thứ tư sau CN 30 TN “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24)
Thứ sáu 01-11-2024 Lễ Các Thánh "Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao" (Mt 5,12)
Thứ bảy 02-11-2024 Các Đẳng Linh hồn “Tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,39)
Thứ hai 04-11-2024 Thứ hai sau CN 31 TN "Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại" (Lc 14,13-14)
Thứ ba 05-11-2024 Thứ ba sau CN 31 TN Ông chủ bảo người đầy tớ: "Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi." (Lc 14,23-24)
Thứ tư 06-11-2024 Thứ tư sau CN 31 TN “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,33)
Thứ năm 07-11-2024 Thứ năm sau CN 31 TN "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn” (Lc 15,7)
Thứ sáu 08-11-2024 Thứ sáu sau CN 31 TN “Anh mắc nợ... bao nhiêu? Hãy lấy văn tự mà viết lại...” (Lc 16,5.7)
Thứ bảy 09-11-2024 Thứ bảy sau CN 31 TN “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền bạc, họ sẽ đưa rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu” (Lc 16,9)
Thứ ba 12-11-2024 Thứ ba sau CN 32 TN “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2,16)
Thứ tư 13-11-2024 Thứ tư sau CN 32 TN "... Có mười người phong hủi đón gặp Người, họ kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy Đức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch” (Lc 17,12-14)
Thứ năm 14-11-2024 Thứ năm sau CN 32 TN “Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17,21)
Thứ sáu 15-11-2024 Thứ sáu sau CN 32 TN Đức Giêsu nói: “Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ cứu được” (Lc 17,33)
Thứ bảy 16-11-2024 Thứ bảy sau CN 32 TN “Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?” (Lc 18,7)
Thứ ba 19-11-2024 Thứ ba sau CN 33 TN “Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lc 19,8)
Thứ tư 20-11-2024 Thứ tư sau CN 33 TN “Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén” (Lc 19,16)
Thứ năm 21-11-2024 Thứ năm sau CN 33 TN Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19,41-42)
Thứ năm 21-11-2024 Thứ năm sau CN 33 TN Thứ 5 sau CN 33TN
Thứ sáu 22-11-2024 Thứ sáu sau CN 33 TN “Đã có lời chép rằng: Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp” (Lc 19,45-46)
Thứ bảy 23-11-2024 Thứ bảy sau CN 33 TN “Người là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống” (Lc 20,38)
Thứ năm 28-11-2024 Lễ Tạ ơn Người quan trọng nhất trong lúc này là người đang đối diện với ta, giờ phút quan trọng nhất đối với ta trong lúc này là giây phút hiện tại, công việc quan trọng nhất là công việc bác ái yêu thương.
Thứ bảy 30-11-2024 Thứ bảy sau CN Chúa Kitô Vua Chúa Giêsu bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,19)
Thứ ba 17-12-2024 Thứ ba Bát Nhật Giáng Sinh “Ông Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô” (Mt 1,16)
Thứ tư 18-12-2024 Thứ tư Bát Nhật Giáng Sinh “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” (Mt 1,23)
Thứ năm 19-12-2024 Thứ năm Bát Nhật Giáng Sinh Khi thời gian phục vụ ở Đền Thờ đã mãn, ông Dacaria trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elisabeth vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng. Bà tự nhủ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời” (Lc 1,23-25)
Thứ năm 19-12-2024 Thứ năm Bát Nhật Giáng Sinh Ít lâu sau, bà Êlisabeth có thai, bà ẩn mình năm tháng. Bà tự nhủ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời” (Lc 1,24-25)
Thứ sáu 20-12-2024 Thứ sáu Bát Nhật Giáng Sinh “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38)
Thứ sáu 20-12-2024 Thứ sáu Bát Nhật Giáng Sinh “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói” (Lc 1,38)
Thứ bảy 21-12-2024 Thứ bảy Bát Nhật Giáng Sinh “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabeth” (Lc 1,39-40)
Thứ hai 23-12-2024 Thứ hai Bát Nhật Giáng Sinh Họ tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không được! Phải đặt tên cháu là Gioan” (Lc 1,60)
Thứ tư 25-12-2024 Chúa Giáng Sinh “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14)
Thứ tư 25-12-2024 Chúa Giáng Sinh "Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa" (Lc 2,11)
Thứ năm 26-12-2024 Thứ năm Bát Nhật Giáng Sinh Họ ném đá Stêphanô đang lúc ông cầu xin rằng: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con”. Rồi ông quỳ xuống kêu lớn tiếng: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này”. Nói thế rồi, ông an nghỉ. (Cv 7,59-60)
Thứ sáu 27-12-2024 Thứ sáu Bát Nhật Giáng Sinh “Người môn đệ Chúa yêu..., ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,2.8)
Thứ bảy 28-12-2024 Thứ bảy Bát Nhật Giáng Sinh Bấy giờ, Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận từ hai tuổi trở xuống. (Mt 2,16)
Thứ hai 30-12-2024 Thứ hai Bát Nhật Giáng Sinh “Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm phụng thờ Thiên Chúa” (Lc 2,37b)
Thứ ba 31-12-2024 Thứ ba Bát Nhật Giáng Sinh “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14)
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7-2024
Cầu nguyện cho việc mục vụ các bệnh nhân
Chúng ta hãy cầu nguyện để bí tích Xức dầu Bệnh nhân ban cho những người lãnh nhận cũng như những người thân của họ sức mạnh của Thiên Chúa và ngày càng trở nên với tất cả dấu chỉ hữu hình của lòng trắc ẩn và sự hy vọng.
For the pastoral care of the sick
July’s prayer intention asks that the sacrament of the anointing of the sick bestows “the Lord’s strength to those who receive it and to their loved ones.”
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@