Nếu bạn cảm thây đời mình bị mất mát và băn khoăn về ý nghĩa kiếp người, bạn hãy cám ơn cuộc sống vì có nhiều người đã không được sống hết tuổi trẻ của mình để có được những trải nghiệm như bạn.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 13703
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14163
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 765
  • ♥ Video: 2252
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
“Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi” (Ga 12,44)

tin vào đẤng đưỢc sai đẾn

“Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi” (Ga 12,44)

 

Suy niệm: Tục ngữ có câu: “Vì thần mà nể cây đa”. Cây đa, một vật vốn dĩ tầm thường lại được kính trọng, không phải vì nó bỗng nhiên có giá trị hay quyền lực tự chính nó nhưng chính vì “nể mặt” “ông thần” mà người ta nghĩ là đang nương náu nơi nó. Sự thật đó còn hùng hồn biết mấy nơi sứ mạng của Đức Giêsu Kitô. Người không những là “sứ giả” của Thiên Chúa, là người “nói lời của Thiên Chúa”, mà hơn nữa, Người còn là Lời của Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa: Thiên Chúa hiện thân nơi con người Giêsu. Giữa “Đấng đã sai tôi”“Đấng được Chúa Cha sai đến” không có một khoảng cách nào. Vì thế, “sự sống đời đời là nhận biết Thiên Chúa” và điều đó cũng đồng nghĩa với “tin vào Đấng mà Cha đã sai”.

Mời bạn: Giống như tông đồ Philípphê, bạn được mời gọi nhìn thấy và tin vào Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”. Mà Chúa Giêsu Kitô thì vẫn hiện diện đó, nơi Bí tích Thánh Thể. Vậy mời bạn hãy đến gặp chính Thiên Chúa qua việc kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Chia sẻ: Muốn biết Chúa Cha thì đến với Chúa Kitô. Muốn biết Chúa Kitô thì hãy đọc Thánh Kinh. Bạn đã say mê đọc Lời Chúa để gặp gỡ Ngài chưa?

Sống Lời Chúa: Bạn hãy coi việc rước lễ như việc trọng tâm, không thể thiếu cho cuộc sống tâm linh của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là đủ cho chúng con rồi. Xin cho chúng con biết đến với Chúa trong Bí tích Thánh Thể, để ngay ở trần gian này chúng con đã được gặp gỡ và kết hiệp với Chúa, là Hạnh Phúc vĩnh cửu của chúng con.

 

Sống Lời Chúa mỗi ngày - Tháng 11
Thứ tư 01-01-2020 Mother of God "Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng" (Lc 2,19)
Thứ hai 13-01-2020 Monday Có người đến hỏi Đức Giêsu: “Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Đức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?” (Mc 2,18-19)
Thứ ba 14-01-2020 Tuesday “Ngày sabát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sabát” (Mc 2,27)
Thứ tư 15-01-2020 Wednesday “Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” (Mc 3,4)
Thứ năm 16-01-2020 Thursday “Người chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người” (Mc 3,10)
Thứ sáu 17-01-2020 Friday Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng. (Mc 3,14)
Thứ bảy 18-01-2020 Saturday Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. (Mc 3,21)
Thứ hai 20-01-2020 Monday Thứ Hai sau CN 3 TN - A
Thứ ba 21-01-2020 Tuesday Thứ Ba sau CN 3 TN - A
Thứ tư 22-01-2020 Wednesday Thứ Tư sau CN 3 TN - A
Thứ năm 23-01-2020 Thursday “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông” (Lc 10,9)
Thứ sáu 24-01-2020 Friday Chúa Giêsu dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà nói với họ, tùy theo mức họ có thể nghe. (Mc 4,33)
Thứ hai 27-01-2020 Monday (Kẻ trước kia đã bị quỷ ám) ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh. (Mc 5,20)
Thứ ba 28-01-2020 Tuesday “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an…” (Mc 5,34)
Thứ tư 29-01-2020 Wednesday “Người lấy làm lạ vì họ không tin” (Mc 6,6)
Thứ năm 30-01-2020 Thursday Thứ Năm sau CN IV TN
Thứ sáu 31-01-2020 Friday Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. (Mc 6,28)
Thứ bảy 01-02-2020 Saturday Chúa Giêsu bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. (Mc 6,31)
Thứ hai 03-02-2020 Monday “Bất cứ ai chạm đến Người, thì đều được khỏi” (Mc 6,56)
Thứ ba 04-02-2020 Tuesday “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.” (Mc 7,6)
Thứ tư 05-02-2020 Wednesday “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,15)
Thứ năm 06-02-2020 Thursday “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con” (Mc 7,27)
Thứ sáu 07-02-2020 Friday Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: “Épphatha, hãy mở ra!” Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. (Mc 7,34-35)
Thứ bảy 08-02-2020 Saturday “Thầy chạnh lòng thương đám đông vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn” (Mc 8,2)
Thứ hai 10-02-2020 Monday Thứ Hai sau CN VI, TN
Thứ ba 11-02-2020 Tuesday Thứ Ba sau CN VI, TN
Thứ tư 12-02-2020 Wednesday “Anh có thấy gì không?” Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta…” (Mc 8,23b-24)
Thứ năm 13-02-2020 Thursday “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó”. Chúa Giêsu lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8,28-29)
Thứ sáu 14-02-2020 Friday Khi ấy, Chúa Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34)
Thứ bảy 15-02-2020 Saturday “Thưa Thầy, chúng con ở đây hay quá! Chúng con xin dựng ba cái lều, Thầy một cái, ông Môsê một cái, và ông Êlia một cái” (Mc 9,5)
Thứ hai 17-02-2020 Monday “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi” (Mc 9,28-29)
Thứ ba 18-02-2020 Tuesday “Ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy” (Mc 9,37)
Thứ tư 19-02-2020 Wednesday Thứ Tư sau CN VII, TN
Thứ năm 20-02-2020 Thursday Thứ Năm sau CN VII, TN
Thứ sáu 21-02-2020 Friday Thứ Sáu sau CN VII, TN
Thứ bảy 22-02-2020 Saturday Thứ Bảy sau CN VII, TN
Thứ hai 24-02-2020 Monday “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Mc 10,17)
Thứ ba 25-02-2020 Tuesday “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” (Mc 10,28)
Thứ tư 26-02-2020 Ash Wednesday “Khi anh làm việc lành phúc đức… cầu nguyện… ăn chay…Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo” (Mt 6,1.5.16)
Thứ năm 27-02-2020 Thu after Ash Wednesday Đức Giêsu nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo." (Lc 9,24)
Thứ sáu 28-02-2020 Friday after Ash Wednesday Đức Giêsu nói: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.” (Mt 9,15)
Thứ bảy 29-02-2020 Saturday after Ash Wednesday Đức Giêsu nói: "Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.” (Lc 5,32)
Thứ hai 02-03-2020 Monday Thứ Hai sau CN I MC
Thứ hai 02-03-2020 Monday “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40)
Thứ ba 03-03-2020 Tuesday “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời” (Mt 6,7)
Thứ tư 04-03-2020 Wednesday “Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna” (Lc 11,29)
Thứ năm 05-03-2020 Thursday “Anh em cứ xin thì sẽ được” (Mt 7,7)
Thứ sáu 06-03-2020 Friday “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20)
Thứ bảy 07-03-2020 Saturday “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em” (Mt 5,44-45)
Thứ hai 09-03-2020 Monday Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Mc 6,36)
Thứ ba 10-03-2020 Tuesday “Phần anh em, đừng để ai gọi mình là thầy vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời” (Mt 23,8-9)
Thứ tư 11-03-2020 Wednesday “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả” (Mt 20,21)
Thứ năm 12-03-2020 Thursday Abraham nói: “Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ” (Lc 16,25)
Thứ bảy 14-03-2020 Saturday “Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy” (Lc 15,32)
Thứ năm 09-04-2020 Passover Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. (Ga 13,14)
Thứ sáu 10-04-2020 Good Friday Chúa Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19,30)
Thứ hai 13-04-2020 Monday “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó” (Mt 28,10)
Thứ hai 13-04-2020 Monday “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó” (Mt 28,10)
Thứ ba 14-04-2020 Tuesday Đức Giêsu khiển trách các môn đệ không tin và cứng lòng (x. Mc 16,14)
Thứ ba 14-04-2020 Tuesday “Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em” (Ga 20,17)
Thứ tư 15-04-2020 Wednesday “Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,32)
Thứ tư 15-04-2020 Wednesday “Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người” (Lc 24,31)
Thứ năm 16-04-2020 Thursday Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” (Lc 24,36)
Thứ năm 16-04-2020 Thursday Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: ‘Bình an cho anh em!’... (Lc 24,36)
Thứ sáu 17-04-2020 Friday Đức Giêsu nói: “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi: “Ông là ai?” vì các ông biết rằng đó là Chúa (Ga 21,11-12)
Thứ sáu 17-04-2020 Friday “Này các chú, không có gì ăn ư?” (Ga 21,5)
Thứ bảy 18-04-2020 Saturday Người tỏ mình ra cho chính nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng (Mc 16,14)
Thứ bảy 18-04-2020 Saturday Đức Giêsu nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15)
Thứ hai 20-04-2020 Monday “... Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi Nước và Thần Khí” (Ga 3,5)
Thứ hai 20-04-2020 Monday “Tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” (Ga 3,3)
Thứ ba 21-04-2020 Tuesday “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,15)
Thứ ba 21-04-2020 Tuesday “… cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” (Ga 3,7b)
Thứ tư 22-04-2020 Wednesday “Kẻ sống theo sự thật thì đến cùng Ánh Sáng...” (Ga 3,21)
Thứ tư 22-04-2020 Wednesday “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian… để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ”(Ga 3,17)
Thứ năm 23-04-2020 Thursday “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói chuyện dưới đất..." (Ga 3,31)
Thứ năm 23-04-2020 Thursday “Đấng từ trời cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất” (Ga 3,31)
Thứ sáu 24-04-2020 Friday “Cho thì có phúc hơn nhận” (Cv 20,35)
Thứ bảy 25-04-2020 Saturday Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6,20)
Thứ bảy 25-04-2020 Saturday Biển động vì gió thổi mạnh… Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ !” (Ga 6,18-20)
Thứ hai 27-04-2020 Monday “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến” (Ga 6,29)
Thứ hai 27-04-2020 Monday Có những người thuộc hội đường xúi mấy người phao lên rằng: “Chúng tôi đã nghe hắn (Stêphanô) nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Môsê và Thiên Chúa”… (Cv 6,11)
Thứ ba 28-04-2020 Tuesday “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông?” (Ga 6,30)
Thứ ba 28-04-2020 Tuesday “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Ga 6,35)
Thứ tư 29-04-2020 Wednesday “Tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 6,38)
Thứ tư 29-04-2020 Wednesday “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15)
Thứ năm 30-04-2020 Thursday “Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời...” (Ga 6,51)
Thứ năm 30-04-2020 Thursday “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51)
Thứ sáu 01-05-2020 Friday “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở trong tôi và tôi ở trong người ấy” (Ga 6,56)
Thứ sáu 01-05-2020 Friday “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời... ” (Ga 6,54-55)
Thứ bảy 02-05-2020 Saturday “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”(Ga 6,51.60)
Thứ bảy 02-05-2020 Saturday “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.”... Nhiều môn đệ Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe cho nổi” (Ga 6,51.60)
Thứ hai 04-05-2020 Monday “Tôi là cửa cho chiên ra vào… Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ” (Ga 10,7-9)
Thứ ba 05-05-2020 Tuesday “Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết” (Ga 10,24)
Thứ tư 06-05-2020 Wednesday “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi” (Ga 12,44)
Thứ năm 07-05-2020 Thursday "Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha" (Ga 14,9)
Thứ năm 07-05-2020 Thursday “Ai đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Ga 13,20)
Thứ sáu 08-05-2020 Friday “Anh em đừng xao xuyến!... Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14,1-3)
Thứ sáu 08-05-2020 Friday “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1)
Thứ bảy 09-05-2020 Saturday Ông Philípphê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện”. Đức Giêsu trả lời: “… Ai thấy Thầy, là thấy Chúa Cha” (Ga 14,8-9)
Thứ bảy 09-05-2020 Saturday “Ông không phải là con bác thợ sao?” (Mt 13,55)
Thứ hai 11-05-2020 Monday “Ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy” (Ga 14,21)
Thứ hai 11-05-2020 Monday “Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” (Ga 14,11)
Thứ ba 12-05-2020 Tuesday “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27)
Thứ ba 12-05-2020 Tuesday “Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha” (Ga 14,28)
Thứ tư 13-05-2020 Wednesday “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái...” (Ga 15,5)
Thứ tư 13-05-2020 Wednesday “Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5)
Thứ năm 14-05-2020 Thursday “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9)
Thứ năm 14-05-2020 Thursday “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người” (Ga 15,10)
Thứ sáu 15-05-2020 Friday “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12)
Thứ sáu 15-05-2020 Friday “Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15,15)
Thứ bảy 16-05-2020 Saturday "Vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian nên thế gian ghét anh em” (Ga 15,19)
Thứ bảy 16-05-2020 Saturday “Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó” (Ga 15,19)
Thứ hai 18-05-2020 Monday “Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa” (Ga 16,2)
Thứ hai 18-05-2020 Monday “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy… như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người” (Ga 15,9.10)
Thứ ba 19-05-2020 Tuesday "... Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Nếu Thầy không ra đi, Đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em, nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (Ga 16,7)
Thứ ba 19-05-2020 Tuesday “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em” (Ga 16,7)
Thứ tư 20-05-2020 Wednesday “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13)
Thứ tư 20-05-2020 Wednesday “Khi nào Thần Khí Sự Thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn" (Ga 16,13)
Thứ năm 21-05-2020 Ascention “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.” (Lc 24,49)
Thứ hai 25-05-2020 Monday “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33)
Thứ hai 25-05-2020 Monday "Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33)
Thứ ba 26-05-2020 Tuesday “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha, ... để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người” (Ga 17,1-2)
Thứ ba 26-05-2020 Tuesday “Mọi sự của con đều là của Cha, và mọi sự của Cha đều là của con” (Ga 17,10)
Thứ tư 27-05-2020 Wednesday “Lạy Cha, xin cho họ nên một như chúng ta” (Ga 17,11b)
Thứ tư 27-05-2020 Wednesday Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian” (Ga 17,14)
Thứ năm 28-05-2020 Thursday “… để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta” (Ga 17,21)
Thứ năm 28-05-2020 Thursday “… để tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con” (Ga 17,21)
Thứ sáu 29-05-2020 Friday Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,15)
Thứ sáu 29-05-2020 Friday “Ông Phêrô đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,15)
Thứ bảy 30-05-2020 Saturday “Còn nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra” (Ga 21,25)
Thứ bảy 30-05-2020 Saturday Đức Giê su nói với ông Phêrô: “Phần anh, hãy theo Thầy” (Ga 21,22)
Thứ hai 08-06-2020 Monday “Rồi ông lại sai nhiều người khác: kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu: người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ” (Mc 12,5-6)
Thứ ba 09-06-2020 Tuesday Chúa Giêsu bảo họ: “Của Xêda, trả về Xêda, của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa” (Mc 12,17)
Thứ tư 10-06-2020 Wednesday "Thiên Chúa không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống" (Mc 12,27)
Thứ năm 11-06-2020 Thursday “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quí hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ” (Mc 12,33)
Thứ sáu 12-06-2020 Friday “Chính Đavít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Đavít được?” (Mc 12,37)
Thứ bảy 13-06-2020 Saturday “Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền (vào thùng dâng cúng). Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm” (Mc 12,41-42)
Thứ hai 15-06-2020 Monday “Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8)
Thứ ba 16-06-2020 Tuesday “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?… Cũng chẳng ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi sáng cho mọi người trong nhà” (Mt 5,13.15)
Thứ tư 17-06-2020 Wednesday "Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn" (Mt 5,17)
Thứ năm 18-06-2020 Thursday “Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,23-24)
Thứ hai 22-06-2020 Monday Đức Giêsu nói: “Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa” (Mt 5,39)
Thứ ba 23-06-2020 Tuesday “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48)
Thứ tư 24-06-2020 Wednesday “Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6,6)
Thứ năm 25-06-2020 Thursday “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời” (Mt 6,9)
Thứ sáu 26-06-2020 Friday “Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi” (Mt 6,20)
Thứ bảy 27-06-2020 Saturday “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người” (Mt 6,33)
Thứ hai 29-06-2020 Monday “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo” (Mt 8,19)
Thứ ba 30-06-2020 Tuesday "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!" Chúa Giêsu nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!" Rồi Ngài trỗi dậy, ngăm đe gió và biển, và biển liền lặng như tờ. (Mt 8,23-27)
Thứ tư 01-07-2020 Wednesday “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?” (Mt 8,29)
Thứ năm 02-07-2020 Thursday “Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế” (Mt 9,8)
Thứ sáu 03-07-2020 Friday “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 9,13)
Thứ bảy 04-07-2020 Saturday "Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai" (Mt 9,14-17)
Thứ hai 06-07-2020 Monday Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người di vào, cầm lấy tay con bé, nó liền chỗi dậy (Mt 9,26)
Thứ ba 07-07-2020 Tuesday “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít” (Mt 9,37)
Thứ tư 08-07-2020 Wednesday “Đức Giêsu gọi nhóm Mười Hai lại, để ban cho các ông…” (Mt 10,1)
Thứ năm 09-07-2020 Thursday “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng” (Mt 10,8-9)
Thứ sáu 10-07-2020 Friday “Này, Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như con rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10,16)
Thứ bảy 11-07-2020 Saturday “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết” (Mt 10,26)
Thứ hai 13-07-2020 Monday “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10,37)
Thứ ba 14-07-2020 Tuesday “Bấy giờ, Đức Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối” (Mt 11,20)
Thứ tư 15-07-2020 Wednesday “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25)
Thứ năm 16-07-2020 Thursday “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng” (Mt 11,29)
Thứ sáu 17-07-2020 Friday “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12,7)
Thứ bảy 18-07-2020 Saturday “Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy; tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi” (Mt 12,20)
Thứ hai 20-07-2020 Monday Chúa Giêsu nói: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ của ngôn sứ Giona” (Mt 12,39)
Thứ ba 21-07-2020 Tuesday “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50)
Thứ tư 22-07-2020 Wednesday “Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống” (Mt 20,28)
Thứ năm 23-07-2020 Thursday Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. (Mt 13, 47-53)
Thứ sáu 24-07-2020 Friday “Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục” (Mt 13,23)
Thứ bảy 25-07-2020 Saturday “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy nhổ cỏ lùng trước đã, bó thành bó và đốt đi, rồi sau đó, hãy thu lúa vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13,30)
Thứ hai 27-07-2020 Monday “Nước Trời cũng giống như hạt cải… Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất” (Mt 13,31-32)
Thứ ba 28-07-2020 Tuesday “Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy” (Mt 13,37-38)
Thứ tư 29-07-2020 Wednesday “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng…” (Mt 13,44)
Thứ năm 30-07-2020 Thursday “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài” (Mc 13,47-48)
Thứ sáu 31-07-2020 Friday “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương và gia đình mình mà thôi” (Mt 13,57)
Thứ bảy 01-08-2020 Saturday “Nhân ngày sinh nhật của vua Hêrôđê, con gái bà Hêrôđia biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó vua thề là hễ cô xin gì , vua cũng ban cho” (Mt 14,6-7)
Thứ hai 03-08-2020 Monday Đức Giêsu bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn đi” (Mt 14,16)
Thứ ba 04-08-2020 Tuesday Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ… (Mt 14,29-30)
Thứ tư 05-08-2020 Wednesday “Lạy Ngài là Con Vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” (Mt 15,22)
Thứ năm 06-08-2020 Thursday “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18)
Thứ sáu 07-08-2020 Friday Thứ 6 Sau CN 18 TN
Thứ bảy 08-08-2020 Saturday “Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng không được” (Mt 17,16)
Thứ hai 10-08-2020 Monday Đức Giêsu nói với họ: “Con Người sắp bị nộp trong tay người đời, và họ sẽ giết Ngài và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại” (Mt 17,22-23)
Thứ ba 11-08-2020 Tuesday “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12,25)
Thứ tư 12-08-2020 Wednesday “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó” (Mt 18,15)
Thứ năm 13-08-2020 Thursday “Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,34)
Thứ sáu 14-08-2020 Friday “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,6)
Thứ bảy 15-08-2020 Saturday “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng” (Mt 19,14)
Thứ hai 17-08-2020 Monday “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” (Mt 19,16)
Thứ ba 18-08-2020 Tuesday “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19,27)
Thứ tư 19-08-2020 Wednesday Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?” Họ đáp: “Vì không ai mướn chúng tôi”. Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!” (Mt 20,6-7)
Thứ năm 20-08-2020 Thursday “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình” (Mt 22,2)
Thứ sáu 21-08-2020 Friday Chúa Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi,... và phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,37-39)
Thứ bảy 22-08-2020 Saturday “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải là người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 23,11-12)
Thứ hai 24-08-2020 Monday “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không muốn vào mà những kẻ muốn vào các người cũng không để họ vào” (Mt 23,13)
Thứ ba 25-08-2020 Tuesday “Hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình, các ngươi nộp thuế thập phân... mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công bình, lòng nhân và thành tín” (Mt 23,23)
Thứ tư 26-08-2020 Wednesday “Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế” (Mt 23,27)
Thứ năm 27-08-2020 Thursday “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào giờ nào Chúa của anh em sẽ đến” (Mt 24,32)
Thứ sáu 28-08-2020 Friday “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể... Họ vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo” (Mt 25,1-4)
Thứ bảy 29-08-2020 Saturday “Của ông đây, ông cầm lấy” (Mt 25,25)
Thứ hai 31-08-2020 Monday “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,21)
Thứ ba 01-09-2020 Tuesday Mọi người kinh ngạc nói với nhau: “Lời ấy lạ lùng thật! Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho quỷ và quỷ phải xuất”. Và tiếng đồn về Đức Giêsu lan ra khắp nơi trong vùng (Lc 4,36-37)
Thứ tư 02-09-2020 Wednesday Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ (Lc 4,40)
Thứ năm 03-09-2020 Thursday Ông Simon thưa với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới" (Lc 5,5)
Thứ sáu 04-09-2020 Friday “Rượu mới thì phải đổ vào bầu mới” (Lc 5,38)
Thứ bảy 05-09-2020 Saturday Vào một ngày sabát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pharisêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sabát?” (Lc 6,1-2)
Thứ hai 07-09-2020 Monday Chúa Giêsu nói với người bị bại tay: “Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ tay ra và được lành. (Lc 6,9)
Thứ ba 08-09-2020 Tuesday “Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 6,12)
Thứ tư 09-09-2020 Wednesday “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc vì anh em sẽ được vui cười” (Lc 6,21)
Thứ năm 10-09-2020 Thursday “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em” (Lc 6,27-28)
Thứ sáu 11-09-2020 Friday “Hãy lấy cái xà trong mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong mắt người anh em” (Lc 6,42)
Thứ bảy 12-09-2020 Saturday Hãy xây nhà trên đá... để nước lũ có dâng lên thì nhà vẫn đứng vững (x. Lc 6,48)
Thứ hai 14-09-2020 Monday “Ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế” (Lc 7,9)
Thứ ba 15-09-2020 Tuesday “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người” (Lc 7,16)
Thứ tư 16-09-2020 Wednesday “Tôi phải ví thế hệ này với ai... Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ” (Lc 7,31-32)
Thứ năm 17-09-2020 Thursday “Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều” (Lc 7,47)
Thứ năm 17-09-2020 Thursday “Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều” (Lc 7,37)
Thứ sáu 18-09-2020 Friday “Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ” (Lc 8,3)
Thứ bảy 19-09-2020 Saturday “Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả” (Lc 8,15)
Thứ hai 21-09-2020 Monday “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che hay đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế...” (Lc 8,16)
Thứ ba 22-09-2020 Tuesday “Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa bệnh nhân” (Lc 9,2)
Thứ tư 23-09-2020 Wednesday “Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa bệnh nhân” (Lc 9,2)
Thứ năm 24-09-2020 Thursday Hêrôđê nói: “Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Chúa Giêsu (Lc 9,8-9)
Thứ sáu 25-09-2020 Friday “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa” (Lc 9,20)
Thứ bảy 26-09-2020 Saturday Các ông không hiểu lời đó… Nhưng các ông sợ không dám hỏi Người về điều ấy (Lc 9,45)
Thứ hai 28-09-2020 Monday “Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất” (Lc 9,48)
Thứ ba 29-09-2020 Tuesday “Người nhất quyết đi lên Giêrusalem… Rồi Thầy trò đi sang làng khác” (Lc 9,51.56)
Thứ tư 30-09-2020 Wednesday "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Đức Giê-su bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."(c 61-62)
Thứ năm 01-10-2020 Thursday “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người” (Lc 10,2)
Thứ sáu 02-10-2020 Friday Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.(Lc 13-16)
Thứ bảy 03-10-2020 Saturday "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe."(Lc 10,23-24)
Thứ hai 05-10-2020 Monday Điều răn lớn nhất
Thứ ba 06-10-2020 Tuesday “Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi” (Lc 10,42)
Thứ tư 07-10-2020 Wednesday “Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy” (Lc 11,3)
Thứ năm 08-10-2020 Thursday "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho..." (Lc 11, 5-13)
Thứ sáu 09-10-2020 Friday “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lc 11,23)
Thứ bảy 10-10-2020 Saturday "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28)
Thứ hai 12-10-2020 Monday “… Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này” (Lc 11,30)
Thứ ba 13-10-2020 Tuesday Có một ông Pharisêu mời Chúa Giêsu đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pharisêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn (Lc 11,38)
Thứ tư 14-10-2020 Wednesday “Khốn cho các người, hỡi những người Pharisêu! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Chúa” (Lc 11,42)
Thứ năm 15-10-2020 Thursday “Khốn cho các ngươi! Các ngươi xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các ngươi đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các ngươi vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các ngươi” (Lc 11,47-48)
Thứ bảy 17-10-2020 Saturday “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì” (Lc 12,11)
Thứ hai 19-10-2020 Monday "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó."(Lc 12, 16-21)
Thứ ba 20-10-2020 Tuesday Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.(Lc 12, 35-38)
Thứ tư 21-10-2020 Wednesday “Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi nhiều” (Lc 12,48)
Thứ năm 22-10-2020 Thursday “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12,51)
Thứ sáu 23-10-2020 Friday “Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?” (Lc 12,57)
Thứ bảy 24-10-2020 Saturday “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái” (Lc 13,8-9)
Thứ hai 26-10-2020 Monday "... Còn bà này, là con cháu ông Abraham, bị Satan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sabát sao?” (Lc 13,15-16)
Thứ ba 27-10-2020 Tuesday “Hạt cải lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được” (Lc 13,19)
Thứ tư 28-10-2020 Wednesday “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24)
Thứ sáu 30-10-2020 Friday “Ai trong các ông có con trai hay con bò sa xuống giếng, mà lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sabát?” (Lc 1,5)
Thứ bảy 31-10-2020 Saturday “Khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết” (Lc 14,8a)
Thứ hai 02-11-2020 Monday "Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại" (Lc 14,13-14)
Thứ ba 03-11-2020 Tuesday Ông chủ bảo người đầy tớ: "Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi." (Lc 14,23-24)
Thứ tư 04-11-2020 Wednesday “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,33)
Thứ năm 05-11-2020 Thursday "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn” (Lc 15,7)
Thứ sáu 06-11-2020 Friday “Anh mắc nợ... bao nhiêu? Hãy lấy văn tự mà viết lại...” (Lc 16,5.7)
Thứ bảy 07-11-2020 Saturday “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền bạc, họ sẽ đưa rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu” (Lc 16,9)
Thứ hai 09-11-2020 Monday “Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh… một ngày 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó” (Lc 17,3-4)
Thứ ba 10-11-2020 Tuesday “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2,16)
Thứ tư 11-11-2020 Wednesday "... Có mười người phong hủi đón gặp Người, họ kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy Đức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch” (Lc 17,12-14)
Thứ năm 12-11-2020 Thursday “Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17,21)
Thứ sáu 13-11-2020 Friday Đức Giêsu nói: “Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ cứu được” (Lc 17,33)
Thứ bảy 14-11-2020 Saturday “Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?” (Lc 18,7)
Thứ hai 16-11-2020 Monday Người nói: “Anh hãy thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Lập tức anh ta nhìn thấy được và đi theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa (Lc 18,42-43)
Thứ ba 17-11-2020 Tuesday “Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lc 19,8)
Thứ tư 18-11-2020 Wednesday “Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén” (Lc 19,16)
Thứ năm 19-11-2020 Thursday Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19,41-42)
Thứ năm 19-11-2020 Thursday Thứ 5 sau CN 33TN
Thứ sáu 20-11-2020 Friday “Đã có lời chép rằng: Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp” (Lc 19,45-46)
Thứ bảy 21-11-2020 Saturday “Người là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống” (Lc 20,38)
Thứ hai 23-11-2020 Monday “Thầy bảo thật anh em, bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết” (Lc 21,3)
Thứ ba 24-11-2020 Tuesday Nhân có mấy người nói về Đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết” (Lc 21,5-6)
Thứ tư 25-11-2020 Wednesday "Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em... vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy" (Lc 21,12-13)
Thứ năm 26-11-2020 Thursday "Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc" (Lc 21,28)
Thứ sáu 27-11-2020 Friday “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21,33)
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 11-2020
Chúng ta cầu nguyện cho sự tiến bộ của robot và trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ con người.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@