Nếu bạn hỏng xe dọc đường, phải cuốc bộ vài dặm vài mới tìm ra được người giúp đỡ, hãy nghĩ tới những người bị liệt cả đôi chân, luôn khao khát được bước đi như bạn.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 14470
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2262
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Chúa Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19,30)
THỨ SÁU TUẦN THÁNH

THẾ LÀ ĐÃ HOÀN TẤT
 
Lời Chúa: Ga 18,1–19,42

Khi ấy, Đức Giêsu đi ra cùng với các môn đệ, sang bên kia suối Kítrôn. Ở đó, có một thửa vườn, Người cùng với các môn đệ đi vào. Giuđa, kẻ nộp Người, cũng biết nơi này, vì Người thường tụ họp ở đó với các môn đệ. Vậy, Giuđa tới đó, dẫn một toán quân cùng đám thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Pharisêu; họ mang theo đèn đuốc và khí giới. Đức Giêsu biết mọi việc sắp xảy đến cho mình, nên tiến ra và hỏi: “Các anh tìm ai?” Họ đáp: “Tìm Giêsu Nadarét.” Người nói: “Chính tôi đây.” Giuđa, kẻ nộp Người, cũng đứng chung với họ. Khi Người vừa nói: “Chính tôi đây”, thì họ lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi một lần nữa: “Các anh tìm ai?” Họ đáp: “Tìm Giêsu Nadarét.” Đức Giêsu nói: “Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây. Vậy, nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho những người này đi.” Thế là ứng nghiệm lời Đức Giêsu đã nói: “Những người Cha đã ban cho con, con không để mất một ai.”

Ông Simôn Phêrô có sẵn một thanh gươm, bèn tuốt ra, nhằm người đầy tớ vị thượng tế, mà chém đứt tai phải của y. Người đầy tớ ấy tên là Mankhô. Đức Giêsu nói với ông Phêrô: “Hãy xỏ gươm vào bao. Chén mà Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống?”

Bấy giờ toán quân và viên chỉ huy cùng đám thuộc hạ của người Do thái bắt Đức Giêsu và trói Người lại. Trước tiên, họ điệu Đức Giêsu đến ông Khanna là nhạc phụ ông Caipha. Ông Caipha làm thượng tế năm đó. Chính ông này đã đề nghị với người Do thái là nên để một người chết thay cho dân thì hơn.

Ông Simôn Phêrô và một môn đệ khác đi theo Đức Giêsu. Người môn đệ này quen biết vị thượng tế, nên cùng với Đức Giêsu vào sân trong của tư dinh vị thượng tế. Còn ông Phêrô đứng ở phía ngoài, gần cổng. Người môn đệ kia quen biết vị thượng tế ra nói với chị giữ cổng, rồi dẫn ông Phêrô vào. Người tớ gái giữ cổng nói với ông Phêrô: “Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của người ấy sao?” Ông liền đáp: “Đâu phải.” Vì trời lạnh, các đầy tớ và thuộc hạ đốt than và đứng sưởi ở đó; ông Phêrô cũng đứng sưởi với họ. Vị thượng tế tra hỏi Đức Giêsu về các môn đệ và giáo huấn của Người. Đức Giêsu trả lời: “Tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ; tôi hằng giảng dạy trong hội đường và tại Đền Thờ, nơi mọi người Do thái tụ họp. Tôi không hề nói điều gì lén lút. Sao ông lại hỏi tôi? Điều tôi đã nói, xin cứ hỏi những người đã nghe tôi. Chính họ biết tôi đã nói gì.” Đức Giêsu vừa dứt lời, thì một tên trong nhóm thuộc hạ đứng đó vả vào mặt Người mà nói: “Anh trả lời vị thượng tế như thế ư?” Đức Giêsu đáp: “Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?” Ông Khanna cho giải Người đến thượng tế Caipha, Người vẫn bị trói.

Còn ông Simôn Phêrô thì vẫn đứng sưởi ở đó. Người ta nói với ông: “Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của ông ấy sao?” Ông liền chối: “Đâu phải.” Một trong các đầy tớ của vị thượng tế, có họ với người bị ông Phêrô chém đứt tai, lên tiếng hỏi: “Tôi đã chẳng thấy bác ở trong vườn với ông ấy sao?” Một lần nữa ông Phêrô lại chối, và ngay lúc ấy gà liền gáy.
Vậy, người Do thái điệu Đức Giêsu từ nhà ông Caipha đến dinh tổng trấn. Lúc đó trời vừa sáng. Nhưng họ không vào dinh kẻo bị nhiễm uế mà không ăn lễ Vượt Qua được. Vì thế, tổng trấn Philatô ra ngoài gặp họ và hỏi: “Các người tố cáo ông này về tội gì?”  Họ đáp: “Nếu ông này không làm điều ác, thì chúng tôi đã chẳng đem nộp cho quan.” Ông Philatô bảo họ: “Các người cứ đem ông ta đi mà xét xử theo luật của các người.” Người Do thái đáp: "Chúng tôi không có quyền xử tử ai cả.” Thế là ứng nghiệm lời Đức Giêsu đã nói, khi ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào.

Ông Philatô trở vào dinh, cho gọi Đức Giêsu và nói với Người: “Ông có phải là vua dân Do thái không?” Đức Giêsu đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?” Ông Philatô trả lời: “Tôi là người Do thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?” Đức Giêsu trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này.” Ông Philatô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao?” Đức Giêsu đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” Ông Philatô nói với Người: “Sự thật là gì?” Nói thế rồi, ông lại ra gặp người Do thái và bảo họ: “Phần ta, ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy. Theo tục lệ của các người, vào dịp lễ Vượt Qua, ta thường tha một người nào đó cho các người. Vậy các người có muốn ta tha vua dân Do thái cho các người không?” Họ lại la lên rằng: “Đừng tha nó, nhưng xin tha Baraba! " Mà Baraba là một tên cướp.

Bấy giờ ông Philatô truyền đem Đức Giêsu đi và đánh đòn Người. Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ. Họ đến gần và nói: “Kính chào Vua dân Do thái!”, rồi vả vào mặt Người.
Ông Philatô lại ra ngoài và nói với người Do thái: “Đây ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các người, để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy.” Vậy, Đức Giêsu bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Philatô nói với họ: “Đây là người!” Khi vừa thấy Đức Giêsu, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: “Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá!” Ông Philatô bảo họ: “Các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy.” Người Do thái đáp lại: “Chúng tôi có Lề Luật; và chiếu theo Lề Luật, thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là Con Thiên Chúa.”
Nghe lời đó, ông Philatô càng sợ hơn nữa. Ông lại trở vào dinh và nói với Đức Giêsu: “Ông từ đâu mà đến?” Nhưng Đức Giêsu không trả lời. Ông Philatô mới nói với Người: “Ông không trả lời tôi ư? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao?” Đức Giêsu đáp lại: “Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho ngài. Vì thế, kẻ nộp tôi cho ngài thì mắc tội nặng hơn.”

 Từ đó, ông Philatô tìm cách tha Người. Nhưng dân Do thái kêu lên rằng: “Nếu ngài tha nó, ngài không phải là bạn của Xêda. Ai xưng mình là vua, thì chống lại Xêda.” Khi nghe thấy thế, ông Philatô truyền dẫn Đức Giêsu ra ngoài. Ông đặt Người ngồi trên toà, ở nơi gọi là Nền Đá, tiếng Hípri là Gápbatha. Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua, vào khoảng mười hai giờ trưa. Ông Philatô nói với người Do thái: “Đây là vua các người!” Họ liền hô lớn: “Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá!” Ông Philatô nói với họ: “Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao?” Các thượng tế đáp: “Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xêda.” Bấy giờ ông Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá.

Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha; tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa. Ông Philatô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: “Giêsu Nadarét, Vua dân Do thái.” Trong dân Do thái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giêsu bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng: Hípri, Latinh và Hy lạp. Các thượng tế của người Do thái nói với ông Philatô: “Xin ngài đừng viết: “Vua dân Do thái”, nhưng viết: “Tên này đã nói: Ta là Vua dân Do thái”.” Ông Philatô trả lời: “Ta viết sao, cứ để vậy!”

Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được.” Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm.
Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!” Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.

Hôm đó là ngày áp lễ, người Do thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sabát, mà ngày sabát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Philatô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập. Lại có lời Kinh Thánh khác: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.

Sau đó, ông Giôxếp, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Giôxếp này là một môn đệ theo Đức Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do thái. Ông Philatô chấp thuận. Vậy, ông Giôxếp đến hạ thi hài Người xuống. Ông Nicôđêmô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do thái. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó.

Suy niệm

Vào Chúa nhật Lễ Lá chúng ta đã nghe đọc bài Thương Khó
trong các sách Tin Mừng Nhất Lãm.
Vào thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta luôn nghe đọc bài Thương Khó theo Gioan.
Thánh Gioan kể lại cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu với những nét riêng của ông.
Chúng ta trân trọng cái nhìn bổ sung của thánh Gioan cho những Tin Mừng khác.

Trong cuộc Khổ Nạn, Đức Giêsu của Gioan tỏ ra là người chủ động.
Ngài biết trước các biến cố sắp xảy ra, và Ngài có quyền năng làm chủ mọi sự.
Chính Ngài tiến ra và hỏi các kẻ đến bắt Ngài: “Các anh tìm  ai?”
Câu trả lời của Ngài đủ làm họ lùi lại và ngã xuống đất (18,4-9).
Đức Giêsu bình an và uy nghiêm bước vào cuộc Khổ nạn,
vì Ngài đã chấp nhận chén đắng Cha trao (18,11).

Khi bị vị thượng tế Khanna tra hỏi về giáo huấn,
chẳng chút sợ hãi, Ngài đã thẳng thắn từ chối trả lời (18,19-21).
Khi bị vả mặt, Ngài cũng đòi kẻ xúc phạm Ngài phải nói rõ tại sao (18,23).
Đức Giêsu bị đem tới dinh tổng trấn Philatô lúc trời đã sáng.
Philatô là người xét xử Đức Giêsu, nhưng có vẻ ông là người bị động.
Ông bị giằng co giữa một bên là Đức Giêsu đang ở trong dinh,
bên kia là đám đông và các nhà lãnh đạo Do thái giáo đang ở ngoài dinh.
Một bên là ông Giêsu mà ông không tìm thấy lý do nào để kết tội (18,38; 19,4.6).
Bên kia là chức tổng trấn và chức “Bạn của Xêda” mà ông đang nắm giữ (19,12).
Philatô không biết phải theo ai, chọn ai trong tình cảnh căng thẳng này.
Vì thế ông đã đi ra, đi vào cả thảy bảy lần (18,18,29.33.38; 19,1.4.9.13).
Đức Giêsu đã đối thoại khá dài với Philatô về Nước của Ngài (18,36-37),
một nước không có trên bản đồ, không có quân đội, không dùng bạo lực.
Nước của Ngài gồm những người biết nghe sự thật và đứng về phía sự thật,
sự thật này được Ngài làm chứng và cất tiếng nói lên.
“Đây là Vua các người”, Philatô đã giới thiệu Đức Giêsu như thế (19,14)
và ông đã cương quyết giữ lại tấm bảng treo trên thập giá mang dòng chữ :
“Giêsu Nazareth, Vua dân Dothái” (19,19).

Đức Giêsu đã tự mình vác thập giá lên đồi Sọ và bị đóng đinh vào giữa trưa.
Chiên Thiên Chúa bị giết đúng vào lúc ở Đền Thờ người ta giết chiên Vượt qua.
Đức Giêsu không cô đơn trên thập giá vì có Mẹ và người môn đệ dấu yêu.
Suốt một đời Ngài đã sống cho sứ mạng Cha trao, nay Ngài biết nó đã hoàn tất.
Chủ động cả trong cái chết, Ngài “gục đầu xuống và trao Thần Khí” (19,30).
Qua cái chết trên thập giá, Đức Giêsu cho thấy tình yêu lớn nhất của Ngài (15,13),
tình yêu trao hiến cả Máu và Nước từ trái tim bị đâm thâu (19,34).
Nhưng thập giá cũng cho thấy tình yêu của Cha khi ban Con Một cho ta (3,16).

Đức Giêsu Kitô đã trở về với Cha bằng con đường khó đi.
Người Kitô hữu cũng về với Thiên Chúa bằng con đường hẹp.
Ước gì chúng ta sống cuộc Khổ nạn của mình với sự bình an, can đảm của Giêsu.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
vì Chúa đã bẻ tấm bánh trao cho chúng con,
xin cho những người nghèo khổ được no đủ.

Vì Chúa đã xao xuyến trong Vườn Dầu,
xin cho các bạn trẻ đủ sức đối diện
với những khó khăn gay gắt của cuộc sống.

Vì Chúa bị kết án bất công,
xin cho chúng con can đảm bênh vực sự thật.

Vì Chúa bị làm nhục và nhạo báng,
xin cho phụ nữ và trẻ em được tôn trọng.

Vì Chúa chịu vác thập giá nặng nề,
xin cho những người bệnh tật được đỡ nâng.

Vì Chúa bị lột áo và đóng đinh,
xin cho sự hiền hòa thắng được bạo lực.

Vì Chúa dang tay chết trên thập giá,
xin cho đất nối lại với trời,
con người nối lại mối dây liên đới với nhau.

Vì Chúa đã phục sinh trong niềm vui òa vỡ,
xin cho chúng con biết đón lấy đời thường
với tâm hồn thanh thản bình an. Amen.
 
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Sống Lời Chúa mỗi ngày - Tháng 12
Thứ bảy 01-01-2022 Lễ Mẹ Thiên Chúa "Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng" (Lc 2,19)
Thứ hai 10-01-2022 Thứ hai sau CN 1 TN “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mc 1,17)
Thứ ba 11-01-2022 Thứ ba sau CN 1 TN “Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” (Mc 1,27)
Thứ tư 12-01-2022 Thứ tư sau CN 1 TN Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem đến cho người mọi kẻ ốm đau và quỷ ám… Sáng sớm, Người đã dậy, ra đi một nơi hoang vắng và cầu nguyện… Rồi Người đi khắp miền Galilê rao giảng trong các hội đường và trừ quỷ. (Mc 1,32.35.39)
Thứ năm 13-01-2022 Thứ năm sau CN 1 TN Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người. (Mc 1,45)
Thứ sáu 14-01-2022 Thứ sáu sau CN 1 TN Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi”. (Mc 2,5)
Thứ bảy 15-01-2022 Thứ bảy sau CN 1 TN Những kinh sư thuộc nhóm Pharisêu thấy Chúa Giêsu ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế thì nói với các môn đệ Người: “Sao! ông này ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!” (Mc 2,16)
Thứ hai 17-01-2022 Thứ hai sau CN 2 TN Có người đến hỏi Đức Giêsu: “Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Đức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?” (Mc 2,18-19)
Thứ ba 18-01-2022 Thứ ba sau CN 2 TN “Ngày sabát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sabát” (Mc 2,27)
Thứ tư 19-01-2022 Thứ tư sau CN 2 TN “Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” (Mc 3,4)
Thứ năm 20-01-2022 Thứ năm sau CN 2 TN “Người chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người” (Mc 3,10)
Thứ sáu 21-01-2022 Thứ sáu sau CN 2 TN Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng. (Mc 3,14)
Thứ bảy 22-01-2022 Thứ bảy sau CN 2 TN Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. (Mc 3,21)
Thứ hai 24-01-2022 Thứ hai sau CN 3 TN “Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” (Mc 3, 29)
Thứ ba 25-01-2022 Thứ ba sau CN 3 TN “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16, 15)
Thứ tư 26-01-2022 Thứ tư sau CN 3 TN “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về" (Lc 10,2) 
Thứ năm 27-01-2022 Thứ năm sau CN 3 TN “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông” (Lc 10,9)
Thứ sáu 28-01-2022 Thứ sáu sau CN 3 TN Chúa Giêsu dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà nói với họ, tùy theo mức họ có thể nghe. (Mc 4,33)
Thứ bảy 29-01-2022 Thứ bảy sau CN 3 TN “Người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (Mc 4,41)
Thứ hai 31-01-2022 Thứ hai sau CN 4 TN (Kẻ trước kia đã bị quỷ ám) ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh. (Mc 5,20)
Thứ ba 01-02-2022 Thứ ba sau CN 4 TN “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an…” (Mc 5,34)
Thứ tư 02-02-2022 Thứ tư sau CN 4 TN “Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth, miền Galilê” (Lc 2,39)
Thứ năm 03-02-2022 Thứ năm sau CN 4 TN Thứ Năm sau CN IV TN
Thứ sáu 04-02-2022 Thứ sáu sau CN 4 TN Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. (Mc 6,28)
Thứ bảy 05-02-2022 Thứ bảy sau CN 4 TN Chúa Giêsu bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. (Mc 6,31)
Thứ hai 07-02-2022 Thứ hai sau CN 5 TN “Bất cứ ai chạm đến Người, thì đều được khỏi” (Mc 6,56)
Thứ ba 08-02-2022 Thứ ba sau CN 5 TN “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.” (Mc 7,6)
Thứ tư 09-02-2022 Thứ tư sau CN 5 TN “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,15)
Thứ năm 10-02-2022 Thứ năm sau CN 5 TN “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con” (Mc 7,27)
Thứ sáu 11-02-2022 Thứ sáu sau CN 5 TN Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: “Épphatha, hãy mở ra!” Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. (Mc 7,34-35)
Thứ bảy 12-02-2022 Thứ bảy sau CN 5 TN “Thầy chạnh lòng thương đám đông vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn” (Mc 8,2)
Thứ hai 14-02-2022 Thứ hai sau CN 6 TN Quyền năng và yêu thương
Thứ ba 15-02-2022 Thứ ba sau CN 6 TN Hình và bóng
Thứ tư 16-02-2022 Thứ tư sau CN 6 TN “Anh có thấy gì không?” Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta…” (Mc 8,23b-24)
Thứ năm 17-02-2022 Thứ năm sau CN 6 TN “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó”. Chúa Giêsu lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8,28-29)
Thứ sáu 18-02-2022 Thứ sáu sau CN 6 TN Khi ấy, Chúa Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34)
Thứ bảy 19-02-2022 Thứ bảy sau CN 6 TN “Thưa Thầy, chúng con ở đây hay quá! Chúng con xin dựng ba cái lều, Thầy một cái, ông Môsê một cái, và ông Êlia một cái” (Mc 9,5)
Thứ hai 21-02-2022 Thứ hai sau CN 7 TN “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi” (Mc 9,28-29)
Thứ ba 22-02-2022 Thứ ba sau CN 7 TN Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)
Thứ tư 23-02-2022 Thứ tư sau CN 7 TN Thứ Tư sau CN VII, TN
Thứ năm 24-02-2022 Thứ năm sau CN 7 TN "Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hòa thuận với nhau." (Mt. 9,50)
Thứ sáu 25-02-2022 Thứ sáu sau CN 7 TN Thứ Sáu sau CN VII, TN
Thứ bảy 26-02-2022 Thứ bảy sau CN 7 TN Thứ Bảy sau CN VII, TN
Thứ hai 28-02-2022 Thứ hai sau CN 8 TN “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Mc 10,17)
Thứ ba 01-03-2022 Thứ ba sau CN 8 TN “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” (Mc 10,28)
Thứ tư 02-03-2022 Lễ Tro “Khi anh làm việc lành phúc đức… cầu nguyện… ăn chay…Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo” (Mt 6,1.5.16)
Thứ năm 03-03-2022 Thứ Năm sau Lễ Tro Đức Giêsu nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo." (Lc 9,24)
Thứ sáu 04-03-2022 Thứ Sáu sau Lễ Tro Đức Giêsu nói: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.” (Mt 9,15)
Thứ bảy 05-03-2022 Thứ Bảy sau Lễ Tro Đức Giêsu nói: "Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.” (Lc 5,32)
Thứ hai 07-03-2022 Thứ hai sau CN 1 Mùa Chay Thứ Hai sau CN I MC
Thứ hai 07-03-2022 Thứ hai sau CN 1 Mùa Chay “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40)
Thứ ba 08-03-2022 Thứ ba sau CN 1 Mùa Chay “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời” (Mt 6,7)
Thứ tư 09-03-2022 Thứ tư sau CN 1 Mùa Chay “Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna” (Lc 11,29)
Thứ năm 10-03-2022 Thứ năm sau CN 1 Mùa Chay “Anh em cứ xin thì sẽ được” (Mt 7,7)
Thứ sáu 11-03-2022 Thứ sáu sau CN 1 Mùa Chay “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20)
Thứ bảy 12-03-2022 Thứ bảy sau CN 1 Mùa Chay “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em” (Mt 5,44-45)
Thứ hai 14-03-2022 Thứ hai sau CN 2 Mùa Chay Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Mc 6,36)
Thứ ba 15-03-2022 Thứ ba sau CN 2 Mùa Chay “Phần anh em, đừng để ai gọi mình là thầy vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời” (Mt 23,8-9)
Thứ tư 16-03-2022 Thứ tư sau CN 2 Mùa Chay “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả” (Mt 20,21)
Thứ năm 17-03-2022 Thứ năm sau CN 2 Mùa Chay Abraham nói: “Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ” (Lc 16,25)
Thứ bảy 19-03-2022 Kính Thánh Cả Giuse Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà (Mt 1,24)
Thứ sáu 25-03-2022 Thứ sáu sau CN 3 Mùa Chay “Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu” (Lc 1,31)
Thứ sáu 25-03-2022 Thứ sáu sau CN 3 Mùa Chay Trinh Nữ sẽ thụ thai sinh con trai sẽ gọi tên là Giêsu. Ngài là Con Đấng tối cao. Ngài sẽ lên ngai Đavít, làm vua trên nhà Giacob đến đời đời. Vương quyền Ngài vô tận.
Thứ năm 14-04-2022 Lễ Vượt Qua Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. (Ga 13,14)
Thứ sáu 15-04-2022 Thứ Sáu Tuần Thánh Chúa Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19,30)
Thứ bảy 16-04-2022 Vọng Phục Sinh Sao các bà lại tìm Người Sống ở nơi kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã sống lại rồi. (Lc 24,5b)
Thứ hai 18-04-2022 Thứ hai sau CN Thứ hai Phục Sinh “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó” (Mt 28,10)
Thứ hai 18-04-2022 Thứ hai sau CN Thứ hai Phục Sinh “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó” (Mt 28,10)
Thứ ba 19-04-2022 Thứ ba sau CN Thứ ba Phục Sinh Đức Giêsu khiển trách các môn đệ không tin và cứng lòng (x. Mc 16,14)
Thứ ba 19-04-2022 Thứ ba sau CN Thứ ba Phục Sinh “Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em” (Ga 20,17)
Thứ tư 20-04-2022 Thứ tư sau CN Thứ tư Phục Sinh “Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,32)
Thứ tư 20-04-2022 Thứ tư sau CN Thứ tư Phục Sinh “Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người” (Lc 24,31)
Thứ năm 21-04-2022 Thứ năm sau CN Thứ năm Phục Sinh Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” (Lc 24,36)
Thứ năm 21-04-2022 Thứ năm sau CN Thứ năm Phục Sinh Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: ‘Bình an cho anh em!’... (Lc 24,36)
Thứ sáu 22-04-2022 Thứ sáu sau CN Thứ sáu Phục Sinh Đức Giêsu nói: “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi: “Ông là ai?” vì các ông biết rằng đó là Chúa (Ga 21,11-12)
Thứ sáu 22-04-2022 Thứ sáu sau CN Thứ sáu Phục Sinh “Này các chú, không có gì ăn ư?” (Ga 21,5)
Thứ bảy 23-04-2022 Thứ bảy sau CN Thứ bảy Phục Sinh Người tỏ mình ra cho chính nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng (Mc 16,14)
Thứ bảy 23-04-2022 Thứ bảy sau CN Thứ bảy Phục Sinh Đức Giêsu nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15)
Thứ hai 25-04-2022 Thứ hai sau CN Lòng Thương Xót Các Tông đồ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. (Mc 16,20)
Thứ ba 26-04-2022 Thứ ba sau CN Lòng Thương Xót “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,15)
Thứ ba 26-04-2022 Thứ ba sau CN Lòng Thương Xót “… cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” (Ga 3,7b)
Thứ tư 27-04-2022 Thứ tư sau CN Lòng Thương Xót “Kẻ sống theo sự thật thì đến cùng Ánh Sáng...” (Ga 3,21)
Thứ tư 27-04-2022 Thứ tư sau CN Lòng Thương Xót “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian… để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ”(Ga 3,17)
Thứ năm 28-04-2022 Thứ năm sau CN Lòng Thương Xót “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói chuyện dưới đất..." (Ga 3,31)
Thứ năm 28-04-2022 Thứ năm sau CN Lòng Thương Xót “Đấng từ trời cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất” (Ga 3,31)
Thứ bảy 30-04-2022 Thứ bảy sau CN Lòng Thương Xót Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6,20)
Thứ bảy 30-04-2022 Thứ bảy sau CN Lòng Thương Xót Biển động vì gió thổi mạnh… Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ !” (Ga 6,18-20)
Thứ hai 02-05-2022 Thứ hai sau CN 3Easter “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến” (Ga 6,29)
Thứ hai 02-05-2022 Thứ hai sau CN 3Easter Có những người thuộc hội đường xúi mấy người phao lên rằng: “Chúng tôi đã nghe hắn (Stêphanô) nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Môsê và Thiên Chúa”… (Cv 6,11)
Thứ ba 03-05-2022 Thứ ba sau CN 3Easter Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa... (Ga 14,12)
Thứ tư 04-05-2022 Thứ tư sau CN 3Easter “Tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 6,38)
Thứ tư 04-05-2022 Thứ tư sau CN 3Easter “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15)
Thứ năm 05-05-2022 Thứ năm sau CN 3Easter “Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời...” (Ga 6,51)
Thứ năm 05-05-2022 Thứ năm sau CN 3Easter “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51)
Thứ sáu 06-05-2022 Thứ sáu sau CN 3Easter “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở trong tôi và tôi ở trong người ấy” (Ga 6,56)
Thứ sáu 06-05-2022 Thứ sáu sau CN 3Easter “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời... ” (Ga 6,54-55)
Thứ bảy 07-05-2022 Thứ bảy sau CN 3Easter “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”(Ga 6,51.60)
Thứ bảy 07-05-2022 Thứ bảy sau CN 3Easter “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.”... Nhiều môn đệ Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe cho nổi” (Ga 6,51.60)
Thứ hai 09-05-2022 Thứ hai sau CN 4Easter “Tôi là cửa cho chiên ra vào… Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ” (Ga 10,7-9)
Thứ ba 10-05-2022 Thứ ba sau CN 4Easter “Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết” (Ga 10,24)
Thứ tư 11-05-2022 Thứ tư sau CN 4Easter “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi” (Ga 12,44)
Thứ năm 12-05-2022 Thứ năm sau CN 4Easter "Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha" (Ga 14,9)
Thứ năm 12-05-2022 Thứ năm sau CN 4Easter “Ai đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Ga 13,20)
Thứ sáu 13-05-2022 Thứ sáu sau CN 4Easter “Anh em đừng xao xuyến!... Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14,1-3)
Thứ sáu 13-05-2022 Thứ sáu sau CN 4Easter “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1)
Thứ bảy 14-05-2022 Thứ bảy sau CN 4Easter “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9)
Thứ hai 16-05-2022 Thứ hai sau CN 5Easter “Ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy” (Ga 14,21)
Thứ hai 16-05-2022 Thứ hai sau CN 5Easter “Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” (Ga 14,11)
Thứ ba 17-05-2022 Thứ ba sau CN 5Easter “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27)
Thứ ba 17-05-2022 Thứ ba sau CN 5Easter “Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha” (Ga 14,28)
Thứ tư 18-05-2022 Thứ tư sau CN 5Easter “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái...” (Ga 15,5)
Thứ tư 18-05-2022 Thứ tư sau CN 5Easter “Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5)
Thứ năm 19-05-2022 Thứ năm sau CN 5Easter “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9)
Thứ năm 19-05-2022 Thứ năm sau CN 5Easter “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người” (Ga 15,10)
Thứ sáu 20-05-2022 Thứ sáu sau CN 5Easter “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12)
Thứ sáu 20-05-2022 Thứ sáu sau CN 5Easter “Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15,15)
Thứ bảy 21-05-2022 Thứ bảy sau CN 5Easter "Vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian nên thế gian ghét anh em” (Ga 15,19)
Thứ bảy 21-05-2022 Thứ bảy sau CN 5Easter “Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó” (Ga 15,19)
Thứ hai 23-05-2022 Thứ hai sau CN 6Easter “Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa” (Ga 16,2)
Thứ hai 23-05-2022 Thứ hai sau CN 6Easter “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy… như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người” (Ga 15,9.10)
Thứ ba 24-05-2022 Thứ ba sau CN 6Easter "... Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Nếu Thầy không ra đi, Đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em, nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (Ga 16,7)
Thứ ba 24-05-2022 Thứ ba sau CN 6Easter “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em” (Ga 16,7)
Thứ tư 25-05-2022 Thứ tư sau CN 6Easter “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13)
Thứ tư 25-05-2022 Thứ tư sau CN 6Easter “Khi nào Thần Khí Sự Thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn" (Ga 16,13)
Thứ năm 26-05-2022 Lễ Lên Trời “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.” (Lc 24,49)
Thứ sáu 27-05-2022 Thứ sáu sau CN 6Easter “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em...” (Ga 15,16)
Thứ sáu 27-05-2022 Thứ sáu sau CN 6Easter “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16,20)
Thứ bảy 28-05-2022 Thứ bảy sau CN 6Easter “Thật, Thầy bảo thật anh em, anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy…” (Ga 16,23)
Thứ hai 30-05-2022 Thứ hai sau CN 7Easter “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33)
Thứ hai 30-05-2022 Thứ hai sau CN 7Easter "Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33)
Thứ ba 31-05-2022 Lễ Thăm Viếng Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. (Lc 1,46-47)
Thứ tư 01-06-2022 Thứ tư sau CN 7Easter “Lạy Cha, xin cho họ nên một như chúng ta” (Ga 17,11b)
Thứ tư 01-06-2022 Thứ tư sau CN 7Easter Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian” (Ga 17,14)
Thứ năm 02-06-2022 Thứ năm sau CN 7Easter “… để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta” (Ga 17,21)
Thứ năm 02-06-2022 Thứ năm sau CN 7Easter “… để tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con” (Ga 17,21)
Thứ sáu 03-06-2022 Thứ sáu sau CN 7Easter Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,15)
Thứ sáu 03-06-2022 Thứ sáu sau CN 7Easter “Ông Phêrô đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,15)
Thứ bảy 04-06-2022 Thứ bảy sau CN 7Easter “Còn nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra” (Ga 21,25)
Thứ bảy 04-06-2022 Thứ bảy sau CN 7Easter Đức Giê su nói với ông Phêrô: “Phần anh, hãy theo Thầy” (Ga 21,22)
Thứ hai 06-06-2022 Thứ hai sau CN Pentecost "Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mc 10,22)
Thứ ba 07-06-2022 Thứ ba sau CN Pentecost “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy” (Mc 10,28)
Thứ tư 08-06-2022 Thứ tư sau CN Pentecost “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mc 10,43)
Thứ năm 09-06-2022 Thứ năm sau CN Pentecost “Lạy ông Giêsu, con Vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10,48)
Thứ sáu 10-06-2022 Thứ sáu sau CN Pentecost “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa” (Mc. 11,22)
Thứ bảy 11-06-2022 Thứ bảy sau CN Pentecost “Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy” (Mt 10,12)
Thứ hai 13-06-2022 Thứ hai sau CN 9 TN “Rồi ông lại sai nhiều người khác: kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu: người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ” (Mc 12,5-6)
Thứ ba 14-06-2022 Thứ ba sau CN 9 TN Chúa Giêsu bảo họ: “Của Xêda, trả về Xêda, của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa” (Mc 12,17)
Thứ tư 15-06-2022 Thứ tư sau CN 9 TN "Thiên Chúa không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống" (Mc 12,27)
Thứ năm 16-06-2022 Thứ năm sau CN 9 TN “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quí hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ” (Mc 12,33)
Thứ sáu 17-06-2022 Thứ sáu sau CN 9 TN “Chính Đavít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Đavít được?” (Mc 12,37)
Thứ bảy 18-06-2022 Thứ bảy sau CN 9 TN “Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền (vào thùng dâng cúng). Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm” (Mc 12,41-42)
Thứ hai 20-06-2022 Thứ hai sau CN 10 TN “Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8)
Thứ ba 21-06-2022 Thứ ba sau CN 10 TN “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?… Cũng chẳng ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi sáng cho mọi người trong nhà” (Mt 5,13.15)
Thứ tư 22-06-2022 Thứ tư sau CN 10 TN "Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn" (Mt 5,17)
Thứ năm 23-06-2022 Thứ năm sau CN 10 TN “Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,23-24)
Thứ bảy 25-06-2022 Thứ bảy sau CN 10 TN Đức Giêsu cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. (Lc 2,51)
Thứ bảy 25-06-2022 Thứ bảy sau CN 10 TN Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây phải cực lòng tìm con!” (Lc 2,46-51)
Thứ hai 27-06-2022 Thứ hai sau CN 11 TN Đức Giêsu nói: “Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa” (Mt 5,39)
Thứ ba 28-06-2022 Thứ ba sau CN 11 TN “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48)
Thứ tư 29-06-2022 Lễ Thánh Phêrô và Phaolô "Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18)
Thứ năm 30-06-2022 Thứ năm sau CN 11 TN “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời” (Mt 6,9)
Thứ sáu 01-07-2022 Thứ sáu sau CN 11 TN “Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi” (Mt 6,20)
Thứ bảy 02-07-2022 Thứ bảy sau CN 11 TN “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người” (Mt 6,33)
Thứ hai 04-07-2022 Thứ hai sau CN 14 TN Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người di vào, cầm lấy tay con bé, nó liền chỗi dậy (Mt 9,26)
Thứ ba 05-07-2022 Thứ ba sau CN 14 TN “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít” (Mt 9,37)
Thứ tư 06-07-2022 Thứ tư sau CN 14 TN “Đức Giêsu gọi nhóm Mười Hai lại, để ban cho các ông…” (Mt 10,1)
Thứ năm 07-07-2022 Thứ năm sau CN 14 TN “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng” (Mt 10,8-9)
Thứ sáu 08-07-2022 Thứ sáu sau CN 14 TN “Này, Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như con rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10,16)
Thứ bảy 09-07-2022 Thứ bảy sau CN 14 TN “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết” (Mt 10,26)
Thứ hai 11-07-2022 Thứ hai sau CN 15 TN “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10,37)
Thứ ba 12-07-2022 Thứ ba sau CN 15 TN “Bấy giờ, Đức Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối” (Mt 11,20)
Thứ tư 13-07-2022 Thứ tư sau CN 15 TN “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25)
Thứ năm 14-07-2022 Thứ năm sau CN 15 TN “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng” (Mt 11,29)
Thứ sáu 15-07-2022 Thứ sáu sau CN 15 TN “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12,7)
Thứ bảy 16-07-2022 Thứ bảy sau CN 15 TN “Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy; tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi” (Mt 12,20)
Thứ hai 18-07-2022 Thứ hai sau CN 16 TN Chúa Giêsu nói: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ của ngôn sứ Giona” (Mt 12,39)
Thứ ba 19-07-2022 Thứ ba sau CN 16 TN “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50)
Thứ tư 20-07-2022 Thứ tư sau CN 16 TN “Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống” (Mt 20,28)
Thứ năm 21-07-2022 Thứ năm sau CN 16 TN Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. (Mt 13, 47-53)
Thứ sáu 22-07-2022 Thứ sáu sau CN 16 TN “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mađalêna đi đến mộ” (Ga 20,1)
Thứ bảy 23-07-2022 Thứ bảy sau CN 16 TN “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy nhổ cỏ lùng trước đã, bó thành bó và đốt đi, rồi sau đó, hãy thu lúa vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13,30)
Thứ hai 25-07-2022 Thứ hai sau CN 17 TN “Nước Trời cũng giống như hạt cải… Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất” (Mt 13,31-32)
Thứ ba 26-07-2022 Thứ ba sau CN 17 TN Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe." (Mt 13,6)
Thứ ba 26-07-2022 Thứ ba sau CN 17 TN “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe” (Mt 13,16)
Thứ tư 27-07-2022 Thứ tư sau CN 17 TN “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng…” (Mt 13,44)
Thứ năm 28-07-2022 Thứ năm sau CN 17 TN “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài” (Mc 13,47-48)
Thứ bảy 30-07-2022 Thứ bảy sau CN 17 TN “Nhân ngày sinh nhật của vua Hêrôđê, con gái bà Hêrôđia biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó vua thề là hễ cô xin gì , vua cũng ban cho” (Mt 14,6-7)
Thứ hai 01-08-2022 Thứ hai sau CN 18 TN Đức Giêsu bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn đi” (Mt 14,16)
Thứ ba 02-08-2022 Thứ ba sau CN 18 TN Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ… (Mt 14,29-30)
Thứ tư 03-08-2022 Thứ tư sau CN 18 TN “Lạy Ngài là Con Vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” (Mt 15,22)
Thứ năm 04-08-2022 Thứ năm sau CN 18 TN “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18)
Thứ sáu 05-08-2022 Thứ sáu sau CN 18 TN Thứ 6 Sau CN 18 TN
Thứ bảy 06-08-2022 Thứ bảy sau CN 18 TN Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác (Lc 9,29)
Thứ hai 08-08-2022 Thứ hai sau CN 19 TN Đức Giêsu nói với họ: “Con Người sắp bị nộp trong tay người đời, và họ sẽ giết Ngài và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại” (Mt 17,22-23)
Thứ ba 09-08-2022 Thứ ba sau CN 19 TN “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12,25)
Thứ năm 11-08-2022 Thứ năm sau CN 19 TN “Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,34)
Thứ sáu 12-08-2022 Thứ sáu sau CN 19 TN “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,6)
Thứ bảy 13-08-2022 Thứ bảy sau CN 19 TN “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng” (Mt 19,14)
Thứ hai 15-08-2022 ĐM Hồn Xác Lên Trời “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả… Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.” (Lc 1,49.52)
Thứ ba 16-08-2022 Thứ ba sau CN 20 TN “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19,27)
Thứ tư 17-08-2022 Thứ tư sau CN 20 TN Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?” Họ đáp: “Vì không ai mướn chúng tôi”. Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!” (Mt 20,6-7)
Thứ năm 18-08-2022 Thứ năm sau CN 20 TN “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình” (Mt 22,2)
Thứ sáu 19-08-2022 Thứ sáu sau CN 20 TN Chúa Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi,... và phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,37-39)
Thứ bảy 20-08-2022 Thứ bảy sau CN 20 TN “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải là người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 23,11-12)
Thứ hai 22-08-2022 Thứ hai sau CN 21 TN “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37)
Thứ ba 23-08-2022 Thứ ba sau CN 21 TN “Hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình, các ngươi nộp thuế thập phân... mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công bình, lòng nhân và thành tín” (Mt 23,23)
Thứ tư 24-08-2022 Thứ tư sau CN 21 TN Ông Nathanaen bảo: “Từ Nazareth, làm sao có cái hay được?” Ông Philípphê trả lời: “Cứ đến mà xem” (Ga 1,46)
Thứ năm 25-08-2022 Thứ năm sau CN 21 TN “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào giờ nào Chúa của anh em sẽ đến” (Mt 24,32)
Thứ sáu 26-08-2022 Thứ sáu sau CN 21 TN “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể... Họ vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo” (Mt 25,1-4)
Thứ bảy 27-08-2022 Thứ bảy sau CN 21 TN “Của ông đây, ông cầm lấy” (Mt 25,25)
Thứ hai 29-08-2022 Thứ hai sau CN 22 TN “Vua Hêrôđê nể sợ ông Gioan vì biết ông là người công chính thánh thiện” (Mc 6,20)
Thứ ba 30-08-2022 Thứ ba sau CN 22 TN Mọi người kinh ngạc nói với nhau: “Lời ấy lạ lùng thật! Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho quỷ và quỷ phải xuất”. Và tiếng đồn về Đức Giêsu lan ra khắp nơi trong vùng (Lc 4,36-37)
Thứ tư 31-08-2022 Thứ tư sau CN 22 TN Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ (Lc 4,40)
Thứ năm 01-09-2022 Thứ năm sau CN 22 TN Ông Simon thưa với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới" (Lc 5,5)
Thứ sáu 02-09-2022 Thứ sáu sau CN 22 TN “Rượu mới thì phải đổ vào bầu mới” (Lc 5,38)
Thứ bảy 03-09-2022 Thứ bảy sau CN 22 TN Vào một ngày sabát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pharisêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sabát?” (Lc 6,1-2)
Thứ hai 05-09-2022 Thứ hai sau CN 23 TN Chúa Giêsu nói với người bị bại tay: “Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ tay ra và được lành. (Lc 6,9)
Thứ ba 06-09-2022 Thứ ba sau CN 23 TN “Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 6,12)
Thứ tư 07-09-2022 Thứ tư sau CN 23 TN “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc vì anh em sẽ được vui cười” (Lc 6,21)
Thứ năm 08-09-2022 Sinh nhật Đức Mẹ “Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” (Mt 1,23)
Thứ sáu 09-09-2022 Thứ sáu sau CN 23 TN “Hãy lấy cái xà trong mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong mắt người anh em” (Lc 6,42)
Thứ bảy 10-09-2022 Thứ bảy sau CN 23 TN Hãy xây nhà trên đá... để nước lũ có dâng lên thì nhà vẫn đứng vững (x. Lc 6,48)
Thứ hai 12-09-2022 Thứ hai sau CN 24 TN “Ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế” (Lc 7,9)
Thứ ba 13-09-2022 Thứ ba sau CN 24 TN “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người” (Lc 7,16)
Thứ tư 14-09-2022 Suy tôn Thánh giá “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,14-15)
Thứ sáu 16-09-2022 Thứ sáu sau CN 24 TN “Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ” (Lc 8,3)
Thứ bảy 17-09-2022 Thứ bảy sau CN 24 TN “Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả” (Lc 8,15)
Thứ hai 19-09-2022 Thứ hai sau CN 25 TN “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che hay đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế...” (Lc 8,16)
Thứ ba 20-09-2022 Thứ ba sau CN 25 TN “Đèn được đặt trên đế, để những ai vào thì nhìn thấy ánh sáng” (Lc 8,16)
Thứ tư 21-09-2022 Thứ tư sau CN 25 TN Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Mátthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người (Mt 9,9)
Thứ năm 22-09-2022 Thứ năm sau CN 25 TN Hêrôđê nói: “Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Chúa Giêsu (Lc 9,8-9)
Thứ sáu 23-09-2022 Thứ sáu sau CN 25 TN “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa” (Lc 9,20)
Thứ bảy 24-09-2022 Thứ bảy sau CN 25 TN Các ông không hiểu lời đó… Nhưng các ông sợ không dám hỏi Người về điều ấy (Lc 9,45)
Thứ hai 26-09-2022 Thứ hai sau CN 26 TN “Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất” (Lc 9,48)
Thứ ba 27-09-2022 Thứ ba sau CN 26 TN “Người nhất quyết đi lên Giêrusalem… Rồi Thầy trò đi sang làng khác” (Lc 9,51.56)
Thứ tư 28-09-2022 Thứ tư sau CN 26 TN "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Đức Giê-su bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."(c 61-62)
Thứ năm 29-09-2022 Thứ năm sau CN 26 TN “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các Thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (Ga 1,51)
Thứ sáu 30-09-2022 Thứ sáu sau CN 26 TN Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.(Lc 13-16)
Thứ bảy 01-10-2022 Thứ bảy sau CN 26 TN “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3)
Thứ hai 03-10-2022 Thứ hai sau CN 27 TN Điều răn lớn nhất
Thứ ba 04-10-2022 Thứ ba sau CN 27 TN “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Lc 10,25)
Thứ tư 05-10-2022 Thứ tư sau CN 27 TN “Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy” (Lc 11,3)
Thứ năm 06-10-2022 Thứ năm sau CN 27 TN "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho..." (Lc 11, 5-13)
Thứ sáu 07-10-2022 Đức Mẹ Mân Côi “Vâng… xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38)
Thứ sáu 07-10-2022 Đức Mẹ Mân Côi Bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói” (Lc 1,38)
Thứ bảy 08-10-2022 Thứ bảy sau CN 27 TN "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28)
Thứ hai 10-10-2022 Thứ hai sau CN 28 TN “… Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này” (Lc 11,30)
Thứ ba 11-10-2022 Thứ ba sau CN 28 TN Có một ông Pharisêu mời Chúa Giêsu đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pharisêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn (Lc 11,38)
Thứ tư 12-10-2022 Thứ tư sau CN 28 TN “Khốn cho các người, hỡi những người Pharisêu! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Chúa” (Lc 11,42)
Thứ năm 13-10-2022 Thứ năm sau CN 28 TN “Khốn cho các ngươi! Các ngươi xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các ngươi đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các ngươi vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các ngươi” (Lc 11,47-48)
Thứ bảy 15-10-2022 Thứ bảy sau CN 28 TN “Năm con chim sẻ chỉ bán được có hai hào phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa” (Lc 12,6)
Thứ hai 17-10-2022 Thứ hai sau CN 29 TN “Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12,15)
Thứ ba 18-10-2022 Thứ ba sau CN 29 TN Chúa Giêsu bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít; vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2)
Thứ tư 19-10-2022 Thứ tư sau CN 29 TN “Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ” (Lc 12,37)
Thứ năm 20-10-2022 Thứ năm sau CN 29 TN “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12,51)
Thứ sáu 21-10-2022 Thứ sáu sau CN 29 TN “Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?” (Lc 12,57)
Thứ bảy 22-10-2022 Thứ bảy sau CN 29 TN “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái” (Lc 13,8-9)
Thứ hai 24-10-2022 Thứ hai sau CN 30 TN "... Còn bà này, là con cháu ông Abraham, bị Satan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sabát sao?” (Lc 13,15-16)
Thứ ba 25-10-2022 Thứ ba sau CN 30 TN “Hạt cải lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được” (Lc 13,19)
Thứ tư 26-10-2022 Thứ tư sau CN 30 TN “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24)
Thứ sáu 28-10-2022 Thứ sáu sau CN 30 TN “... Người đã thức suốt đêm để cầu nguyện... chọn lấy mười hai ông và gọi là tông đồ” (Lc 6,12-13)
Thứ bảy 29-10-2022 Thứ bảy sau CN 30 TN “Khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết” (Lc 14,8a)
Thứ hai 31-10-2022 Thứ hai sau CN 31 TN "Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại" (Lc 14,13-14)
Thứ ba 01-11-2022 Lễ Các Thánh "Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao" (Mt 5,12)
Thứ tư 02-11-2022 Các Đẳng Linh hồn “Tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,39)
Thứ năm 03-11-2022 Thứ năm sau CN 31 TN "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn” (Lc 15,7)
Thứ sáu 04-11-2022 Thứ sáu sau CN 31 TN “Anh mắc nợ... bao nhiêu? Hãy lấy văn tự mà viết lại...” (Lc 16,5.7)
Thứ bảy 05-11-2022 Thứ bảy sau CN 31 TN “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền bạc, họ sẽ đưa rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu” (Lc 16,9)
Thứ hai 07-11-2022 Thứ hai sau CN 32 TN “Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh… một ngày 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó” (Lc 17,3-4)
Thứ ba 08-11-2022 Thứ ba sau CN 32 TN “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2,16)
Thứ tư 09-11-2022 Thứ tư sau CN 32 TN "... Có mười người phong hủi đón gặp Người, họ kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy Đức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch” (Lc 17,12-14)
Thứ năm 10-11-2022 Thứ năm sau CN 32 TN “Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17,21)
Thứ bảy 12-11-2022 Thứ bảy sau CN 32 TN “Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?” (Lc 18,7)
Thứ hai 14-11-2022 Thứ hai sau CN 33 TN Người nói: “Anh hãy thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Lập tức anh ta nhìn thấy được và đi theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa (Lc 18,42-43)
Thứ ba 15-11-2022 Thứ ba sau CN 33 TN “Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lc 19,8)
Thứ tư 16-11-2022 Thứ tư sau CN 33 TN “Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén” (Lc 19,16)
Thứ năm 17-11-2022 Thứ năm sau CN 33 TN Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19,41-42)
Thứ năm 17-11-2022 Thứ năm sau CN 33 TN Thứ 5 sau CN 33TN
Thứ bảy 19-11-2022 Thứ bảy sau CN 33 TN “Người là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống” (Lc 20,38)
Thứ năm 24-11-2022 Các Thánh TĐVN “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9,24)
Thứ tư 30-11-2022 Thứ tư sau CN 1 Mùa Vọng Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,19)
Thứ năm 08-12-2022 Đức Mẹ Vô Nhiễm “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37)
Thứ bảy 17-12-2022 Thứ bảy Bát Nhật Giáng Sinh “Ông Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô” (Mt 1,16)
Thứ hai 19-12-2022 Thứ hai Bát Nhật Giáng Sinh Khi thời gian phục vụ ở Đền Thờ đã mãn, ông Dacaria trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elisabeth vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng. Bà tự nhủ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời” (Lc 1,23-25)
Thứ hai 19-12-2022 Thứ hai Bát Nhật Giáng Sinh Ít lâu sau, bà Êlisabeth có thai, bà ẩn mình năm tháng. Bà tự nhủ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời” (Lc 1,24-25)
Thứ ba 20-12-2022 Thứ ba Bát Nhật Giáng Sinh “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38)
Thứ ba 20-12-2022 Thứ ba Bát Nhật Giáng Sinh “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói” (Lc 1,38)
Thứ tư 21-12-2022 Thứ tư Bát Nhật Giáng Sinh “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabeth” (Lc 1,39-40)
Thứ năm 22-12-2022 Thứ năm Bát Nhật Giáng Sinh “Phận nữ tì hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới!” (Lc 11,48)
Thứ sáu 23-12-2022 Thứ sáu Bát Nhật Giáng Sinh Họ tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không được! Phải đặt tên cháu là Gioan” (Lc 1,60)
Thứ hai 26-12-2022 Thứ hai Bát Nhật Giáng Sinh Họ ném đá Stêphanô đang lúc ông cầu xin rằng: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con”. Rồi ông quỳ xuống kêu lớn tiếng: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này”. Nói thế rồi, ông an nghỉ. (Cv 7,59-60)
Thứ ba 27-12-2022 Thứ ba Bát Nhật Giáng Sinh “Người môn đệ Chúa yêu..., ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,2.8)
Thứ tư 28-12-2022 Thứ tư Bát Nhật Giáng Sinh Bấy giờ, Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận từ hai tuổi trở xuống. (Mt 2,16)
Thứ năm 29-12-2022 Thứ năm Bát Nhật Giáng Sinh “Xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ” (Lc 2,29-30)
Thứ sáu 30-12-2022 Thứ sáu Bát Nhật Giáng Sinh “Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm phụng thờ Thiên Chúa” (Lc 2,37b)
Thứ bảy 31-12-2022 Thứ bảy Bát Nhật Giáng Sinh “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14)
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2022
Cầu cho các tổ chức tự nguyện vô vị lợi
Chúng ta cầu nguyện cho các tổ chức tình nguyện vô vị lợi biết cùng nhau cam kết phát triển con người. Giúp họ có được nhiều người tận tâm vì lợi ích chung và không ngừng tìm kiếm những con đường hợp tác quốc tế mới.
SUY NIỆM TIN MỪNG
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@