Cuộc đời bạn đang sống sẽ sớm qua đi nhưng những việc làm vì tình yêu của bạn sẽ sống mãi mãi.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 14180
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2262
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,21-22)

thỨ năm tuẦn 20 tn

Mt 18,21-19,1

tha thỨ đẾn vô cùng

Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,21-22)

Suy niệm: Nếu Thiên Chúa càng tỏ rõ vinh quang và sự cao cả của Ngài khi Ngài tha thứ thì con người càng nên giống Thiên Chúa khi biết tha thứ cho nhau. Chính vì thế mà Đức Giêsu đòi hỏi phải tha đến bảy mươi lần bảy, nghĩa là tha thứ đến vô cùng, lúc đó mới có thể nói “tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta”. Như thế, tha thứ được xem như đòi hỏi hàng đầu không phải đối với một số thành phần ưu tuyển mà là đối với mọi Kitô hữu.

Mời Bạn: Trong thực tế ai trong chúng ta cũng đều có kinh nghiệm rằng tha thứ như thế không phải là chuyện dễ dàng: “Tôi sẵn lòng tha thứ, nhưng tôi sẽ không thể quên sự xúc phạm người đó đã làm cho tôi, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng người đó nữa”. Tha thứ như thế chưa phải là tha thứ thực sự, chưa phải là tha thứ như Chúa đã tha: xoá sạch cả tội lỗi lẫn hình phạt do tội gây ra và còn phục hồi cho con người địa vị và phẩm giá là người con của Thiên Chúa.

Chia sẻ: “Để có thể tha thứ, phải có một tình yêu lớn hơn nỗi đau vì bị xúc phạm”. Bạn hãy thảo luận trong nhóm bạn về kinh nghiệm này.

Sống Lời Chúa: Chiêm ngắm hành vi tha thứ của Chúa Giê-su trên thập giá để thấm nhập tinh thần của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con thật khó tha thứ cho người anh em đã xúc phạm đến con. Xin giúp con biết noi gương Chúa trên thập giá thứ cho kẻ đã đóng đinh mình.


Sống Lời Chúa mỗi ngày - Tháng 11
Thứ sáu 01-01-2021 Lễ Mẹ Thiên Chúa "Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng" (Lc 2,19)
Thứ bảy 02-01-2021 Thứ bảy Bát Nhật Giáng Sinh Ông Gioan trả lời: “Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết” (Ga 1,26)
Thứ hai 11-01-2021 Thứ hai sau CN 1 TN Sám hối và tin vào tin mừng
Thứ ba 12-01-2021 Thứ ba sau CN 1 TN Tâm ngôn bất nhất
Thứ tư 13-01-2021 Thứ tư sau CN 1 TN Làng mạc chung quanh
Thứ năm 14-01-2021 Thứ năm sau CN 1 TN Được sạch
Thứ sáu 15-01-2021 Thứ sáu sau CN 1 TN Quyền năng của tình thương
Thứ bảy 16-01-2021 Thứ bảy sau CN 1 TN Tìm thầy chạy thuốc
Thứ hai 18-01-2021 Thứ hai sau CN 2 TN Rượu mới, bầu cũng phải mới
Thứ ba 19-01-2021 Thứ ba sau CN 2 TN Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất
Thứ tư 20-01-2021 Thứ tư sau CN 2 TN Anh giơ tay ra
Thứ năm 21-01-2021 Thứ năm sau CN 2 TN Đến với Chúa với cả tấm lòng
Thứ sáu 22-01-2021 Thứ sáu sau CN 2 TN Chúa gọi tên tôi
Thứ bảy 23-01-2021 Thứ bảy sau CN 2 TN Mất trí vì yêu mến
Thứ hai 25-01-2021 Thứ hai sau CN 3 TN Đức Giêsu nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ đựơc cứu độ” (Mc 16,15-16)
Thứ hai 25-01-2021 Thứ hai sau CN 3 TN Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại - Biến Cố Đổi Đời
Thứ ba 26-01-2021 Thứ ba sau CN 3 TN “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về" (Lc 10,2) 
Thứ tư 27-01-2021 Thứ tư sau CN 3 TN “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2)
Thứ năm 28-01-2021 Thứ năm sau CN 3 TN “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất” (Mc 4,24-25)
Thứ sáu 29-01-2021 Thứ sáu sau CN 3 TN Chúa Giêsu nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa cũng tựa như chuyện một người gieo hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết” (Mc 4,26-27)
Thứ bảy 30-01-2021 Thứ bảy sau CN 3 TN Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh” (Mc 4,41)
Thứ hai 01-02-2021 Thứ hai sau CN 4 TN “Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ” (Mc 5,17)
Thứ ba 02-02-2021 Thứ ba sau CN 4 TN Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa. (Lc 2,22)
Thứ tư 03-02-2021 Thứ tư sau CN 4 TN Ðức Giêsu nói: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” (Mc 6,4)
Thứ năm 04-02-2021 Thứ năm sau CN 4 TN Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. (Mc 6,7)
Thứ sáu 05-02-2021 Thứ sáu sau CN 4 TN Vua Hêrôđê sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. (Mc 6,17-18)
Thứ bảy 06-02-2021 Thứ bảy sau CN 4 TN Đức Giêsu bảo các Tông đồ: “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31)
Thứ hai 08-02-2021 Thứ hai sau CN 5 TN Và bất cứ ai chạm đến Người, thì đều được khỏi (Mc 6,56)
Thứ hai 08-02-2021 Thứ hai sau CN 5 TN Thứ Hai sau CN V TN
Thứ ba 09-02-2021 Thứ ba sau CN 5 TN “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm” (Mc 7,6.8)
Thứ tư 10-02-2021 Thứ tư sau CN 5 TN “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,14-23)
Thứ năm 11-02-2021 Thứ năm sau CN 5 TN “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi” (Mc 7,28)
Thứ sáu 12-02-2021 Thứ sáu sau CN 5 TN Đức Giêsu nói với người câm điếc: “Ephata! Hãy mở ra!…” Người ấy nói được rành rọt. (Mc 7,31-37)
Thứ bảy 13-02-2021 Thứ bảy sau CN 5 TN Các môn đệ thưa Người: “Ở đây trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?” Đức Giêsu hỏi các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh?” (Mc 8,4-5)
Thứ hai 15-02-2021 Thứ hai sau CN 6 TN Những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu, họ đòi một dấu lạ từ trời xuống để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?” (Mc 8,11-13)
Thứ ba 16-02-2021 Thứ ba sau CN 6 TN “Sao anh em lại bàn tán chuyện anh không có bánh? Anh em chưa thấu hiểu sao?”(Mc 8,17)
Thứ tư 17-02-2021 Lễ Tro “Khi anh làm việc lành phúc đức… cầu nguyện… ăn chay…Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo” (Mt 6,1.5.16)
Thứ năm 18-02-2021 Thứ Năm sau Lễ Tro Đức Giêsu nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo." (Lc 9,24)
Thứ sáu 19-02-2021 Thứ Sáu sau Lễ Tro Đức Giêsu nói: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.” (Mt 9,15)
Thứ bảy 20-02-2021 Thứ Bảy sau Lễ Tro Đức Giêsu nói: "Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.” (Lc 5,32)
Thứ hai 22-02-2021 Thứ hai sau CN 1 Mùa Chay Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)
Thứ ba 23-02-2021 Thứ ba sau CN 1 Mùa Chay Kinh Lạy Cha
Thứ tư 24-02-2021 Thứ tư sau CN 1 Mùa Chay “Dân thành Ni-ni-vê sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giô-na giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giô-na nữa.” (Lc 11,32)
Thứ năm 25-02-2021 Thứ năm sau CN 1 Mùa Chay “Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Mt 7,11)
Thứ sáu 26-02-2021 Thứ sáu sau CN 1 Mùa Chay “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: chớ giết người… Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà.”
Thứ bảy 27-02-2021 Thứ bảy sau CN 1 Mùa Chay “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”
Thứ sáu 05-03-2021 Thứ sáu sau CN 2 Mùa Chay Ðứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!
Thứ sáu 05-03-2021 Thứ sáu sau CN 2 Mùa Chay Ðứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!
Thứ bảy 06-03-2021 Thứ bảy sau CN 2 Mùa Chay Chính viên đá thợ xây loại bỏ, đã trở nên viên đá góc tường
Thứ tư 10-03-2021 Thứ tư sau CN 3 Mùa Chay “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17)
Thứ sáu 12-03-2021 Thứ sáu sau CN 3 Mùa Chay “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? “
Thứ bảy 13-03-2021 Thứ bảy sau CN 3 Mùa Chay Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên
Thứ năm 25-03-2021 Lễ Truyền Tin Trinh Nữ sẽ thụ thai sinh con trai sẽ gọi tên là Giêsu. Ngài là Con Đấng tối cao. Ngài sẽ lên ngai Đavít, làm vua trên nhà Giacob đến đời đời. Vương quyền Ngài vô tận.
Thứ hai 29-03-2021 Thứ hai sau CN Lễ Lá Tình yêu vượt lên tất cả
Thứ ba 30-03-2021 Thứ ba sau CN Lễ Lá Một người trong các con sẽ nộp Thầy... Trước khi gà gáy con đã chối Thầy ba lần
Thứ tư 31-03-2021 Thứ tư sau CN Lễ Lá Chẳng lẽ con sao?
Thứ năm 01-04-2021 Lễ Vượt Qua Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. (Ga 13,14)
Thứ sáu 02-04-2021 Thứ Sáu Tuần Thánh Chúa Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19,30)
Thứ bảy 03-04-2021 Thứ bảy sau CN Lễ Lá Sao các bà lại tìm Người Sống ở nơi kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã sống lại rồi. (Lc 24,5b)
Thứ năm 08-04-2021 Thứ năm sau CN Phục Sinh “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem.... Chính anh em là chứng nhân của những điều này" (Lc 24,47-48)
Thứ bảy 01-05-2021 Thứ bảy sau CN 4 Phục Sinh “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.” (Mt 13,57)
Thứ hai 03-05-2021 Thứ hai sau CN 5 Phục Sinh Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa... (Ga 14,12)
Thứ năm 13-05-2021 Lễ Lên Trời “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.” (Lc 24,49)
Thứ sáu 14-05-2021 Thứ sáu sau CN 6 Phục Sinh “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9)
Chúa nhật 23-05-2021 Chúa nhật 8 Phục Sinh “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”. (Ga 20,23)
Thứ hai 31-05-2021 Lễ Thăm Viếng Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. (Lc 1,46-47)
Thứ ba 01-06-2021 Thứ ba sau CN 9 TN Khi ấy, người ta cử mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Hêrôđê đến cùng Đức Giêsu để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy (Mc 12,13)
Thứ tư 02-06-2021 Thứ tư sau CN 9 TN ‘Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Ixaác và Thiên Chúa của Giacóp’. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. (Mc 12,26-27)
Thứ năm 03-06-2021 Thứ năm sau CN 9 TN "Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” (Mc 12,33)
Thứ sáu 04-06-2021 Thứ sáu sau CN 9TN Thứ Sáu sau CN 9 TN
Thứ hai 07-06-2021 Thứ hai sau CN 10 TN Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. (Mt 5,12)
Thứ tư 09-06-2021 Thứ tư sau CN 10 TN “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn." (Mt 5,17)
Thứ năm 10-06-2021 Thứ năm sau CN 10 TN Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. (Mt 5,22)
Thứ sáu 11-06-2021 Thứ sáu sau CN 10 TN “Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy” (Mt 10,12)
Thứ bảy 12-06-2021 Thứ bảy sau CN 10 TN Đức Giêsu cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. (Lc 2,51)
Thứ hai 14-06-2021 Thứ hai sau CN 11 TN “Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm” (Mt 5,40-41)
Thứ ba 15-06-2021 Thứ ba sau CN 11 TN “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5, 44)
Thứ tư 16-06-2021 Thứ tư sau CN 11 TN “Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,6)
Thứ năm 17-06-2021 Thứ năm sau CN 11 TN “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời.” (Mt 6,9)
Thứ sáu 18-06-2021 Thứ sáu sau CN 11 TN “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.” (Mt 6,21)
Thứ bảy 19-06-2021 Thứ bảy sau CN 11 TN “Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?... Cha của anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6
Thứ hai 21-06-2021 Thứ hai sau CN 12 TN “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy ; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em” (Mt 7,1-2)
Thứ ba 22-06-2021 Thứ ba sau CN 12 TN “Vậy tất cả những gì các con muốn…” (Mt 7,12)
Thứ tư 23-06-2021 Thứ tư sau CN 12 TN “Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai” (Mt 7,20)
Thứ năm 24-06-2021 Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả “Đứa trẻ này rồi sẽ ra thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em” (Lc 1,66)
Thứ sáu 25-06-2021 Thứ sáu sau CN 12 TN Đức Giêsu giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Lập tức, anh được sạch bệnh phong. (Mt 8,3)
Thứ hai 28-06-2021 Thứ hai sau CN 13 TN “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ” (Mt 8,22)
Thứ ba 29-06-2021 Lễ Thánh Phêrô và Phaolô “Anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 16,17)
Thứ năm 01-07-2021 Thứ năm sau CN 13 TN Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, tội con đã được tha rồi.” (Mt 9,3)
Thứ sáu 02-07-2021 Thứ sáu sau CN 13 TN Chúa Giêsu nói với Matthêu: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. (Mt 9,9)
Thứ bảy 03-07-2021 Thứ bảy sau CN 13 TN “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20,29)
Thứ hai 05-07-2021 Thứ hai sau CN 14 TN Đức Giêsu cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. (Mt 9,25b)
Thứ ba 06-07-2021 Thứ ba sau CN 14 TN Đức Giêsu thấy đám đông, người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. (Mt 9,36)
Thứ tư 07-07-2021 Thứ tư sau CN 14 TN “Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền” (Mt 10,1)
Thứ năm 08-07-2021 Thứ năm sau CN 14 TN Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. (Mt 10,7)
Thứ sáu 09-07-2021 Thứ sáu sau CN 14 TN “Vì Danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 10,22)
Thứ bảy 10-07-2021 Thứ bảy sau CN 14 TN “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.” (Mt 10,28)
Thứ hai 12-07-2021 Thứ hai sau CN 15 TN “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” (Mt 10,42)
Thứ ba 13-07-2021 Thứ ba sau CN 15 TN “Khốn cho các ngươi hỡi Bếtxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối” (Mt 11,21)
Thứ tư 14-07-2021 Thứ tư sau CN 15 TN “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho” (Mt 11,27)
Thứ năm 15-07-2021 Thứ năm sau CN 15 TN “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29a)
Thứ sáu 16-07-2021 Thứ sáu sau CN 15 TN “Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế…. Con Người làm chủ ngày sabát” (Mt 12,7)
Thứ bảy 17-07-2021 Thứ bảy sau CN 15 TN “… cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người” (Mt 6,9)
Thứ hai 19-07-2021 Thứ hai sau CN 16 TN “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ” (Mt 12,38)
Thứ ba 20-07-2021 Thứ ba sau CN 16 TN “Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50)
Thứ tư 21-07-2021 Thứ tư sau CN 16 TN “Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục” (Mt 13,8)
Thứ năm 22-07-2021 Thứ năm sau CN 16 TN Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa” (Ga 20,18)
Thứ bảy 24-07-2021 Thứ bảy sau CN 16 TN “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt” (Mt 13,30)
Thứ hai 26-07-2021 Thứ hai sau CN 17 TN Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe." (Mt 13,6)
Thứ ba 27-07-2021 Thứ ba sau CN 17 TN "Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ." (Mt 13,43)
Thứ tư 28-07-2021 Thứ tư sau CN 17 TN “Anh vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy” (Mt 13,42)
Thứ năm 29-07-2021 Thứ năm sau CN 17 TN “Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?” (Ga 11,26)
Thứ sáu 30-07-2021 Thứ sáu sau CN 17 TN “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi.” (Mt 13,57b)
Thứ bảy 31-07-2021 Thứ bảy sau CN 17 TN Tiểu vương Hêrôđê nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả; ông từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ” (Mt 14,1-2)
Thứ hai 02-08-2021 Thứ hai sau CN 18 TN “Cứ yên tâm. Chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27)
Thứ ba 03-08-2021 Thứ ba sau CN 18 TN Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy”, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,26-27)
Thứ tư 04-08-2021 Thứ tư sau CN 18 TN “Lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào sẽ được như vậy” (Mt 15,28)
Thứ năm 05-08-2021 Thứ năm sau CN 18 TN “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18)
Thứ sáu 06-08-2021 Thứ sáu sau CN 18 TN Dung nhan Người chói lọi như mặt trời và trang phục Người trắng tinh như ánh sáng (Mt 17,2)
Thứ hai 09-08-2021 Thứ hai sau CN 19 TN Để khỏi làm cớ cho họ sa ngã,… anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh. (Mt 17,27)
Thứ ba 10-08-2021 Thứ ba sau CN 19 TN “Ai phục vụ Thầy, thì sẽ theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng ở đó.” (Ga 12,26)
Thứ tư 11-08-2021 Thứ tư sau CN 19 TN Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ. (Mt 18,20)
Thứ năm 12-08-2021 Thứ năm sau CN 19 TN Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,21-22)
Thứ sáu 13-08-2021 Thứ sáu sau CN 19 TN "Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” (Mt 19,6)
Thứ bảy 14-08-2021 Thứ bảy sau CN 19 TN Đức Giêsu nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” (Mt 19,14)
Thứ hai 16-08-2021 Thứ hai sau CN 20 TN “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mt 19,21)
Thứ ba 17-08-2021 Thứ ba sau CN 20 TN “Thầy nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa” (Mt 19,24)
Thứ tư 18-08-2021 Thứ tư sau CN 20 TN “Chẳng lẽ vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20,15)
Thứ năm 19-08-2021 Thứ năm sau CN 20 TN “Này cỗ bàn, Ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quí vị đến dự tiệc cưới!”(Mt 22,4)
Thứ sáu 20-08-2021 Thứ sáu sau CN 20 TN “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn thứ nhất, là: ngươi phải yêu người như chính mình” (Mt 22,37-39)
Thứ bảy 21-08-2021 Thứ bảy sau CN 20 TN “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả đều là anh em với nhau” (Mt 23,8)
Thứ hai 23-08-2021 Thứ hai sau CN 21 TN "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào!" (Mt 23,13)
Thứ ba 24-08-2021 Thứ ba sau CN 21 TN “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel!” (Ga 1,49)
Thứ tư 25-08-2021 Thứ tư sau CN 21 TN Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác! (Mt 23,28)
Thứ năm 26-08-2021 Thứ năm sau CN 21 TN “Ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân?” (Mt 24,45)
Thứ sáu 27-08-2021 Thứ sáu sau CN 21 TN “Hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25,13)
Thứ bảy 28-08-2021 Thứ bảy sau CN 21 TN “Ai có sẽ được cho thêm, và sẽ dư thừa” (Mt 25,29)
Thứ hai 30-08-2021 Thứ hai sau CN 22 TN Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn... (Lc 4,18)
Thứ ba 31-08-2021 Thứ ba sau CN 22 TN Mọi người kinh ngạc nói với nhau: “Lời ấy lạ lùng thật! Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho quỷ và quỷ phải xuất”. Và tiếng đồn về Đức Giêsu lan ra khắp nơi trong vùng. (Lc 4,36)
Thứ tư 01-09-2021 Thứ tư sau CN 22 TN Đức Giêsu rời hội đường... họ xin Người chữa cho mẹ vợ ông Phêrô… tức khắc bà chỗi dậy phục vụ các ngài. (Lc 4,38-39)
Thứ năm 02-09-2021 Thứ năm sau CN 22 TN “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” (Lc 5,5)
Thứ sáu 03-09-2021 Thứ sáu sau CN 22 TN “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?” (Lc 5,34)
Thứ bảy 04-09-2021 Thứ bảy sau CN 22 TN “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sabát?” (Lc 6,2)
Thứ hai 06-09-2021 Thứ hai sau CN 23 TN Đức Giêsu nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông: ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” (Lc 6,9)
Thứ ba 07-09-2021 Thứ ba sau CN 23 TN Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa (Lc 6,12)
Thứ tư 08-09-2021 Sinh nhật Đức Mẹ “Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa” (Mt 1,21-22)
Thứ năm 09-09-2021 Thứ năm sau CN 23 TN Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. (Lc 6,20)
Thứ sáu 10-09-2021 Thứ sáu sau CN 23 TN “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?” (Lc 6,41)
Thứ bảy 11-09-2021 Thứ bảy sau CN 23 TN “Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng” (Lc 6,49)
Thứ hai 13-09-2021 Thứ hai sau CN 24 TN Viên đại đội trưởng nói: “Xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ tôi được khỏi bệnh” (Lc 7,7)
Thứ ba 14-09-2021 Suy tôn Thánh giá “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy” (Mt 3,14)
Thứ năm 16-09-2021 Thứ năm sau CN 24 TN Nhưng Ðức Giêsu nói với người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.” (Lc 7,50)
Thứ sáu 17-09-2021 Thứ sáu sau CN 24 TN Cùng đi với Người có Nhóm Mười Hai, và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh (Lc 8,1)
Thứ bảy 18-09-2021 Thứ bảy sau CN 24 TN “Hạt rơi vào đất tốt đó là những kẻ nghe Lời Chúa và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả” (Lc 8,15)
Thứ hai 20-09-2021 Thứ hai sau CN 25 TN “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21)
Thứ ba 21-09-2021 Thứ ba sau CN 25 TN Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mátthêu đang ngồi đó. Người bảo ông: “Hãy theo tôi”. Ông đứng dậy đi theo Người. (Mt 9,9)
Thứ tư 22-09-2021 Thứ tư sau CN 25 TN Ðức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. (Lc 9,1)
Thứ năm 23-09-2021 Thứ năm sau CN 25 TN Tiểu vương Hêrôđê nghe biết những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm (Lc 9,7)
Thứ sáu 24-09-2021 Thứ sáu sau CN 25 TN “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa” (Lc 9,20)
Thứ bảy 25-09-2021 Thứ bảy sau CN 25 TN “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời” (Lc 9,44)
Thứ hai 27-09-2021 Thứ hai sau CN 26 TN “Ai là người nhỏ nhất trong anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất” (Lc 9,50)
Thứ ba 28-09-2021 Thứ ba sau CN 26 TN “Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng không?” (Lc 9,54)
Thứ tư 29-09-2021 Thứ tư sau CN 26 TN “Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối” (Ga 1,47)
Thứ năm 30-09-2021 Thứ năm sau CN 26 TN “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Lc 10,2).
Thứ sáu 01-10-2021 Thứ sáu sau CN 26 TN Chúa Giêsu nói: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3)
Thứ bảy 02-10-2021 Thứ bảy sau CN 26 TN "Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính các Thiên Thần Hộ Thủ, xin cho các Ngài luôn ở gần chúng con để trông nom gìn giữ, nhờ đó, chúng con sẽ thoát khỏi mọi nguy hiểm dưới thế và mai sau được hưởng hạnh phúc trên trời"
Thứ hai 04-10-2021 Thứ hai sau CN 27 TN “Maria đã chọn phần tốt nhất” (Lc 10,42)
Thứ ba 05-10-2021 Thứ ba sau CN 27 TN "Maria đã chọn phần tốt hơn và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,42)
Thứ tư 06-10-2021 Thứ tư sau CN 27 TN “Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy” (Lc 11,3)
Thứ năm 07-10-2021 Đức Mẹ Mân Côi Bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói” (Lc 1,38)
Thứ sáu 08-10-2021 Thứ sáu sau CN 27 TN Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. (Lc 11,20)
Thứ bảy 09-10-2021 Thứ bảy sau CN 27 TN Chúa Giêsu đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28)
Thứ hai 11-10-2021 Thứ hai sau CN 28 TN “… vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa” (Lc 11,32)
Thứ ba 12-10-2021 Thứ ba sau CN 28 TN Đức Giêsu nói: “Các ông bên ngoài chén đĩa, thì các ông rửa sạch, nhưng bên trong các ông thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?” (Lc 11,39-40)
Thứ tư 13-10-2021 Thứ tư sau CN 28 TN “Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ” (Lc 11,42)
Thứ năm 14-10-2021 Thứ năm sau CN 28 TN Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pharisêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng. (Lc 11,53-54)
Thứ sáu 15-10-2021 Thứ sáu sau CN 28 TN “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các Thiên thần của Thiên Chúa” (Lc 12,8)
Thứ hai 18-10-2021 Thứ hai sau CN 29 TN “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2)
Thứ ba 19-10-2021 Thứ ba sau CN 29 TN “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lc 12,40)
Thứ tư 20-10-2021 Thứ tư sau CN 29 TN "Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến." (Lc 12,40)
Thứ năm 21-10-2021 Thứ năm sau CN 29 TN “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49)
Thứ sáu 22-10-2021 Thứ sáu sau CN 29 TN “Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?” (Lc 12,57)
Thứ bảy 23-10-2021 Thứ bảy sau CN 29 TN “Xin ông cứ để nó lại năm nay nữa… May ra sang năm nó có trái...” (Lc 13,8-9)
Thứ hai 25-10-2021 Thứ hai sau CN 30 TN “Bà này là con cháu Abraham, bà ấy bị Xatan trói buộc mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày Sabát sao?” (Lc 13,16)
Thứ ba 26-10-2021 Thứ ba sau CN 30 TN “Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men” (Lc 13,21)
Thứ tư 27-10-2021 Thứ tư sau CN 30 TN “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt Ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính” (Lc 13,27)
Thứ năm 28-10-2021 Thứ năm sau CN 30 TN Đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem… đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. (Lc 6,17-18)
Thứ hai 01-11-2021 Lễ Các Thánh "Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao" (Mt 5,12)
Thứ ba 02-11-2021 Các Đẳng Linh hồn “Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,40)
Thứ tư 03-11-2021 Thứ tư sau CN 31 TN Đức Giêsu nói: Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được. (Lc 14,33)
Thứ năm 04-11-2021 Thứ năm sau CN 31 TN “Triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15,10)
Thứ sáu 05-11-2021 Thứ sáu sau CN 31 TN Đức Giêsu nói: “Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại” (Lc 16,8)
Thứ bảy 06-11-2021 Thứ bảy sau CN 31 TN “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu” (Lc 16,9)
Thứ hai 08-11-2021 Thứ hai sau CN 32 TN Nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó; cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần...
Thứ ba 09-11-2021 Thứ ba sau CN 32 TN “Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10)
Thứ tư 10-11-2021 Thứ tư sau CN 32 TN “Ðứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 17,19)
Thứ năm 11-11-2021 Cung hiến Đền thờ Laterano Đức Giêsu nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2,16)
Thứ sáu 12-11-2021 Thứ sáu sau CN 32 TN “Cũng như thời ông Nôê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy” (Lc 17,26)
Thứ bảy 13-11-2021 Thứ bảy sau CN 32 TN “Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8)
Thứ hai 15-11-2021 Thứ hai sau CN 33 TN Anh mù kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi!” Những người đi trước mắng bảo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: “Lạy con vua Đavít, xin thương xót tôi” (Lc 18,38-40)
Thứ ba 16-11-2021 Thứ ba sau CN 33 TN “Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10)
Thứ tư 17-11-2021 Thứ tư sau CN 33 TN “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống của mình” (Lc 21,19)
Thứ tư 17-11-2021 Thứ tư sau CN 33 TN “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến” (Lc 19,13)
Thứ năm 18-11-2021 Thứ năm sau CN 33 TN Thứ Hai sau CN 33 TN
Thứ sáu 19-11-2021 Thứ sáu sau CN 33 TN Người đã nói với họ: “Đã có lời chép: Nhà của Ta sẽ là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp” (Lc 19,46)
Thứ bảy 20-11-2021 Thứ bảy sau CN 33 TN “Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Ápraham, Thiên Chúa của tổ phụ Ixaác, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống” (Lc 20,27-28)
Thứ tư 24-11-2021 Các Thánh TĐVN “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9,24)
Thứ năm 25-11-2021 Lễ Tạ ơn Người quan trọng nhất trong lúc này là người đang đối diện với ta, giờ phút quan trọng nhất đối với ta trong lúc này là giây phút hiện tại, công việc quan trọng nhất là công việc bác ái yêu thương.
Thứ ba 30-11-2021 Thứ ba sau CN 1 Mùa Vọng Chúa Giêsu bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,19)
Thứ tư 08-12-2021 Đức Mẹ Vô Nhiễm “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37)
Thứ sáu 17-12-2021 Thứ sáu Bát Nhật Giáng Sinh “Ông Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô” (Mt 1,16)
Thứ bảy 18-12-2021 Thứ bảy Bát Nhật Giáng Sinh “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” (Mt 1,23)
Chúa nhật 19-12-2021 Chúa nhật 4 Mùa Vọng Ít lâu sau, bà Êlisabeth có thai, bà ẩn mình năm tháng. Bà tự nhủ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời” (Lc 1,24-25)
Thứ hai 20-12-2021 Thứ hai Bát Nhật Giáng Sinh “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói” (Lc 1,38)
Thứ ba 21-12-2021 Thứ ba Bát Nhật Giáng Sinh “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabeth” (Lc 1,39-40)
Thứ tư 22-12-2021 Thứ tư Bát Nhật Giáng Sinh “Phận nữ tì hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới!” (Lc 11,48)
Thứ năm 23-12-2021 Thứ năm Bát Nhật Giáng Sinh Họ tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không được! Phải đặt tên cháu là Gioan” (Lc 1,60)
Thứ bảy 25-12-2021 Chúa Giáng Sinh "Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa" (Lc 2,11)
Chúa nhật 26-12-2021 Chúa nhật Lễ Hiển Linh Họ ném đá Stêphanô đang lúc ông cầu xin rằng: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con”. Rồi ông quỳ xuống kêu lớn tiếng: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này”. Nói thế rồi, ông an nghỉ. (Cv 7,59-60)
Thứ hai 27-12-2021 Bát nhật Giáng Sinh “Người môn đệ Chúa yêu..., ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,2.8)
Thứ hai 27-12-2021 Bát nhật Giáng Sinh “Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mồ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và ông đã tin” (Ga 20,8)
Thứ ba 28-12-2021 Bát nhật Giáng Sinh Bấy giờ, Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận từ hai tuổi trở xuống. (Mt 2,16)
Thứ tư 29-12-2021 Bát nhật Giáng Sinh “Xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ” (Lc 2,29-30)
Thứ năm 30-12-2021 Bát nhật Giáng Sinh “Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm phụng thờ Thiên Chúa” (Lc 2,37b)
Thứ sáu 31-12-2021 Bát nhật Giáng Sinh “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14)
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 11-2021
Cầu cho giới trẻ vị thành niên
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những trẻ em đang bị đau khổ, đặc biệt là những trẻ em vô gia cư, mồ côi và nạn nhân của chiến tranh; xin cho các em can đảm, biết chuyên chăm học hành và cho các em được cảm nghiệm tình yêu gia đình.
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@