Nếu bạn buồn phiền vì thêm một kỳ cuối tuần vô vị trôi qua, hãy nghĩ tới những người phụ nữ túng nghèo, làm quần quật cả ngày, suốt tuần không nghỉ, chỉ mong kiếm được chút tiền còm nuôi mấy miệng ăn.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 13500
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2251
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Đức Giêsu nói: “Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại” (Lc 16,8)

thứ sáu tuần 31 tn - A

nhạy bén chuyện nước trỜi

Bài đọc 1: Rm 15,14-21

Anh em thân mến, phn tôi, tôi tin chc rng anh em có đầy thin cm, và đầy mi s hiu biết, cho nên anh em có th khuyên bo ln nhau. Nhưng tôi đã viết thư này cho anh em có phần khá bo dn, có ý nhắc nh anh em nh li: nh ân sng Thiên Chúa đã ban cho tôi trở nên người giúp vic ca Ðc Giêsu Kitô nơi các Dân ngoại, gánh ly thiên chc rao ging Tin Mng, ngõ hu ca l Dân ngoi được chp nhn và được thánh hoá trong Thánh Thn.

Bởi vy, trong Ðức Giêsu Kitô, tôi có th t hào trước mt Thiên Chúa. Vì chưng tôi không dám nói điều gì ngoài vic Ðc Kitô dùng tôi làm cho dân ngoi vâng phc, bng ngôn ng cũng như bằng hành động, nh nhng phép l, nhng vic phi thường và quyn lc ca Thánh Thần. Bi thế, t Giêrusalem và min chung quanh cho đến Illyricô, tôi đã rao giảng đầy đủ Tin Mng ca Ðc Kitô.

Như thế, tôi đã rao giảng Tin Mng này, không phi nhng nơi đã kêu cầu danh Ðc Kitô, để tránh khi xây dng trên nn móng k khác đã đặt, nhưng tôi hành động như lời đã chép: “Những ai chưa hề nghe loan báo v Người, thì s xem thy Người; và nhng ai chưa hề nghe nói v Người, thì s hiu biết Người”.

ĐÁP CA: Tv 97,1.2-3ab.3cd-4

Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ ca Người trước mt chư dân (x. c. 2b).

1) Hãy ca mng Chúa mt bài ca mi, vì Người đã làm nên những điều huyn diu. Tay hu Người đã tạo cho Người cuc chiến thng, cùng vi cánh tay thánh thin ca Người.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mt chư dân, Người tđức công minh. Người đã nhớ li lòng nhân hu và trung thành, để sng ái nhà Israel.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cu đã nhìn thấy ơn cứu độ ca Thiên Chúa chúng ta. Toàn th địa cu hãy reo mng Chúa, hãy hoan h, mng vui và đàn ca.

ALLELUIA: Pl 2,15-16

All. All. - Anh em hãy tích trữ li ban s sng, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao gia thế gian. - All.

Phúc Âm: Lc 16,1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rng: Mt người phú h kia có mt người qun lý; và người này b t cáo đã phung phí của ch. Ông ch gi người qun lý đến và bo rng: “Tôi nghe nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công vic qun lý ca anh, vì t nay anh không th làm qun lý na”. Người qun lý thm nghĩ rng: “Tôi phi làm thế nào, vì ch tôi ct chc qun lý ca tôi? Cuc đất thì không ni, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phi liu thế nào để khi mt chc qun lý thì s có người đón tiếp tôi v nhà h”.

Vậy anh gi tng con n ca ch đến và hi người th nht rng: “Anh mc n ch tôi bao nhiêu?” Người y đáp: “Một trăm thùng dầu”. Anh bo người y rng: “Anh hãy ly văn tự, ngi xung mau mà viết li năm mươi”. Rồi anh hi người khác rng: “Còn anh, anh mc n bao nhiêu?” Người y đáp: “Một trăm giạ lúa miến”. Anh bo người y rng: “Anh hãy ly văn tự mà viết li: tám mươi”.

“Và chủ khen người qun lý bt lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này, khi đối x vi đồng loi, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”.

Suy niệm: Đã có những người đầu cơ nhà đất trúng đậm, nhờ biết mua đất khi giá rẻ và bán lại lúc lên giá. Người đánh cờ tướng, cờ vua, phải tính trước nhiều nước, mới mong thắng được đối thủ của mình. Trong cuộc cờ hay trong cuộc đời, ai cũng phải nhắm trước tương lai, nhạy bén trước tình thế sẽ xảy đến, để chuẩn bị trước, ngay từ bây giờ. Đức Giêsu than thở, vì con cái đời này rất tinh nhanh trong những nước tính toán chuyện trần thế, còn con cái sự sáng, những Kitô hữu chúng ta, lại ‘gà mờ’ trong việc lo đạt được những giá trị của Nước Trời. Phải chăng chúng ta coi chuyện sống đạo là việc làm thêm, được thì tốt, không xong thì cũng chẳng sao?

Mời Bạn: Nghiêm túc trong việc chuẩn bị cho những giá trị vĩnh cửu của Nước Trời ngay từ bây giờ, bằng cái nhìn đức tin với các biến cố xảy đến cho bạn hay gia đình bạn, bằng thái độ quảng đại trong việc chia sẻ cho người thiếu thốn, bằng tâm tình hiền hoà với người lân cận, bằng thái độ dấn thân cho công cuộc loan báo Tin Mừng, và dĩ nhiên, trên hết, bằng thái độ nhạy bén của bạn trước những gì liên hệ đến những giá trị của Nước Trời.

Sống Lời Chúa: Dành thời gian suy nghĩ để định hướng đâu là cùng đích đời mình, để rồi có những quyết định thích hợp cho lối sống trong hiện tại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa trách móc chúng con thật chính đáng, bởi vì chúng con chỉ nhạy bén trong những chuyện trần thế, nhưng lại chậm chạp với những gì thuộc Nước Trời. Xin giúp chúng con biết quan tâm đầu tư và nhạy bén hơn với Nước Trời. Amen.


Sống Lời Chúa mỗi ngày - Tháng 5
Chúa nhật 26-04-2020 Chúa Nhật 3 Phục Sinh Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất (Lc 24,30-31)
Thứ sáu 01-05-2020 Thánh Giuse Thợ “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.” (Mt 13,57)
Thứ bảy 02-05-2020 Thứ bảy, sau CN 3 Phục Sinh Đức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Simon Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời." (Ga 6,67-68)
Chúa nhật 03-05-2020 Chúa Nhật 4 Phục Sinh “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10)
Thứ hai 04-05-2020 Thứ hai, sau CN 4 Phục Sinh “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi” (Ga 10,11)
Thứ ba 05-05-2020 Thứ ba, sau CN 4 Phục Sinh “Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi… Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10,25.30)
Thứ tư 06-05-2020 Thứ tư, sau CN 4 Phục Sinh “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi” (Ga 12,44)
Thứ năm 07-05-2020 Thứ năm, sau CN 4 Phục Sinh “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!” (Ga 13,16-17)
Thứ sáu 08-05-2020 Thứ sáu, sau CN 4 Phục Sinh Ông Tôma nói: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” Đức Giêsu đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,5-6)
Thứ bảy 09-05-2020 Thứ bảy, sau CN 4 Phục Sinh “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9)
Chúa nhật 10-05-2020 Chúa Nhật 5 Phục Sinh “Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6)
Thứ hai 11-05-2020 Thứ hai, sau CN 5 Phục Sinh “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều” (Ga 14,26)
Thứ ba 12-05-2020 Thứ ba, sau CN 5 Phục Sinh “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27)
Thứ tư 13-05-2020 Thứ tư, sau CN 5 Phục Sinh “Cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em đã được thanh sạch nhờ Lời Thầy đã nói với anh em” (Ga 15,2-3)
Thứ năm 14-05-2020 Thánh Mathia Tông Ðồ “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9)
Thứ sáu 15-05-2020 Thứ sáu, sau CN 5 Phục Sinh “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12)
Thứ bảy 16-05-2020 Thứ bảy, sau CN 5 Phục Sinh “Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em” (Ga 15,19)
Chúa nhật 17-05-2020 Chúa Nhật 6 Phục Sinh “Ai yêu mến Thầy, thì Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy” (Ga 14,21)
Thứ hai 18-05-2020 Thứ hai, sau CN 6 Phục Sinh “Khi Đấng Bảo Trợ đến… Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu” (Ga 15,26-27)
Thứ ba 19-05-2020 Thứ ba, sau CN 6 Phục Sinh Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. (Ga 16,7)
Thứ tư 20-05-2020 Thứ tư, sau CN 6 Phục Sinh “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật vẹn toàn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ loan báo lại cho anh em biết những điều sẽ xảy đến” (Ga 16,13)
Thứ năm 21-05-2020 Thứ năm, sau CN 6 Phục Sinh Anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. (Ga 16,20)
Thứ sáu 22-05-2020 Thứ sáu, sau CN 6 Phục Sinh “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16,21)
Chúa nhật 24-05-2020 Chúa Lên Trời “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20)
Chúa nhật 24-05-2020 Chúa Lên Trời “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.” (Lc 24,49)
Thứ hai 25-05-2020 Thứ hai, sau CN 7 Phục Sinh “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33)
Thứ tư 27-05-2020 Thứ tư, sau CN 7 Phục Sinh “… vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian” (Ga 17,14)
Thứ năm 28-05-2020 Thứ năm, sau CN 7 Phục Sinh “… Để tất cả nên một, như lạy Cha, Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con” (Ga 17,21)
Thứ sáu 29-05-2020 Thứ sáu, sau CN 7 Phục Sinh Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,15)
Thứ bảy 30-05-2020 Thứ bảy, sau CN 7 Phục Sinh Còn có nhiều điều khác Ðức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. (Ga 21,25)
Chúa nhật 31-05-2020 Lễ Hiện Xuống “Chúc anh em được bình an!”... “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần" (Ga 20,19b.22)
Chúa nhật 31-05-2020 Lễ Hiện Xuống “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”. (Ga 20,23)
Chúa nhật 31-05-2020 Lễ Hiện Xuống “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,21-22)
Chúa nhật 07-06-2020 2020-06-07 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16)
Mồng 6 tháng 4 năm Canh Tý
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 5-2020
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@