Hiểu hơn về giá trị bản thân, có nghĩa là: chiến đấu để có được hạnh phúc. - Ayn Rand
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 19543
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Đức Giêsu nói: “Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại” (Lc 16,8)

thứ sáu tuần 31 tn - A

nhạy bén chuyện nước trỜi

Bài đọc 1: Rm 15,14-21

Anh em thân mến, phn tôi, tôi tin chc rng anh em có đầy thin cm, và đầy mi s hiu biết, cho nên anh em có th khuyên bo ln nhau. Nhưng tôi đã viết thư này cho anh em có phần khá bo dn, có ý nhắc nh anh em nh li: nh ân sng Thiên Chúa đã ban cho tôi trở nên người giúp vic ca Ðc Giêsu Kitô nơi các Dân ngoại, gánh ly thiên chc rao ging Tin Mng, ngõ hu ca l Dân ngoi được chp nhn và được thánh hoá trong Thánh Thn.

Bởi vy, trong Ðức Giêsu Kitô, tôi có th t hào trước mt Thiên Chúa. Vì chưng tôi không dám nói điều gì ngoài vic Ðc Kitô dùng tôi làm cho dân ngoi vâng phc, bng ngôn ng cũng như bằng hành động, nh nhng phép l, nhng vic phi thường và quyn lc ca Thánh Thần. Bi thế, t Giêrusalem và min chung quanh cho đến Illyricô, tôi đã rao giảng đầy đủ Tin Mng ca Ðc Kitô.

Như thế, tôi đã rao giảng Tin Mng này, không phi nhng nơi đã kêu cầu danh Ðc Kitô, để tránh khi xây dng trên nn móng k khác đã đặt, nhưng tôi hành động như lời đã chép: “Những ai chưa hề nghe loan báo v Người, thì s xem thy Người; và nhng ai chưa hề nghe nói v Người, thì s hiu biết Người”.

ĐÁP CA: Tv 97,1.2-3ab.3cd-4

Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ ca Người trước mt chư dân (x. c. 2b).

1) Hãy ca mng Chúa mt bài ca mi, vì Người đã làm nên những điều huyn diu. Tay hu Người đã tạo cho Người cuc chiến thng, cùng vi cánh tay thánh thin ca Người.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mt chư dân, Người tđức công minh. Người đã nhớ li lòng nhân hu và trung thành, để sng ái nhà Israel.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cu đã nhìn thấy ơn cứu độ ca Thiên Chúa chúng ta. Toàn th địa cu hãy reo mng Chúa, hãy hoan h, mng vui và đàn ca.

ALLELUIA: Pl 2,15-16

All. All. - Anh em hãy tích trữ li ban s sng, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao gia thế gian. - All.

Phúc Âm: Lc 16,1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rng: Mt người phú h kia có mt người qun lý; và người này b t cáo đã phung phí của ch. Ông ch gi người qun lý đến và bo rng: “Tôi nghe nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công vic qun lý ca anh, vì t nay anh không th làm qun lý na”. Người qun lý thm nghĩ rng: “Tôi phi làm thế nào, vì ch tôi ct chc qun lý ca tôi? Cuc đất thì không ni, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phi liu thế nào để khi mt chc qun lý thì s có người đón tiếp tôi v nhà h”.

Vậy anh gi tng con n ca ch đến và hi người th nht rng: “Anh mc n ch tôi bao nhiêu?” Người y đáp: “Một trăm thùng dầu”. Anh bo người y rng: “Anh hãy ly văn tự, ngi xung mau mà viết li năm mươi”. Rồi anh hi người khác rng: “Còn anh, anh mc n bao nhiêu?” Người y đáp: “Một trăm giạ lúa miến”. Anh bo người y rng: “Anh hãy ly văn tự mà viết li: tám mươi”.

“Và chủ khen người qun lý bt lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này, khi đối x vi đồng loi, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”.

Suy niệm: Đã có những người đầu cơ nhà đất trúng đậm, nhờ biết mua đất khi giá rẻ và bán lại lúc lên giá. Người đánh cờ tướng, cờ vua, phải tính trước nhiều nước, mới mong thắng được đối thủ của mình. Trong cuộc cờ hay trong cuộc đời, ai cũng phải nhắm trước tương lai, nhạy bén trước tình thế sẽ xảy đến, để chuẩn bị trước, ngay từ bây giờ. Đức Giêsu than thở, vì con cái đời này rất tinh nhanh trong những nước tính toán chuyện trần thế, còn con cái sự sáng, những Kitô hữu chúng ta, lại ‘gà mờ’ trong việc lo đạt được những giá trị của Nước Trời. Phải chăng chúng ta coi chuyện sống đạo là việc làm thêm, được thì tốt, không xong thì cũng chẳng sao?

Mời Bạn: Nghiêm túc trong việc chuẩn bị cho những giá trị vĩnh cửu của Nước Trời ngay từ bây giờ, bằng cái nhìn đức tin với các biến cố xảy đến cho bạn hay gia đình bạn, bằng thái độ quảng đại trong việc chia sẻ cho người thiếu thốn, bằng tâm tình hiền hoà với người lân cận, bằng thái độ dấn thân cho công cuộc loan báo Tin Mừng, và dĩ nhiên, trên hết, bằng thái độ nhạy bén của bạn trước những gì liên hệ đến những giá trị của Nước Trời.

Sống Lời Chúa: Dành thời gian suy nghĩ để định hướng đâu là cùng đích đời mình, để rồi có những quyết định thích hợp cho lối sống trong hiện tại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa trách móc chúng con thật chính đáng, bởi vì chúng con chỉ nhạy bén trong những chuyện trần thế, nhưng lại chậm chạp với những gì thuộc Nước Trời. Xin giúp chúng con biết quan tâm đầu tư và nhạy bén hơn với Nước Trời. Amen.


Sống Lời Chúa mỗi ngày - Tháng 11
Chúa nhật 27-10-2019 Chúa Nhật 30 TN “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 18,14)
Thứ sáu 01-11-2019 Lễ Các Thánh "Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao" (Mt 5,12)
Thứ bảy 02-11-2019 Các Đẳng Linh hồn “Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,40)
Chúa nhật 03-11-2019 Chúa Nhật 31 TN Giakêu leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu. Khi tới nơi, Người nói: “Này ông Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” (Lc 19,4-5)
Thứ hai 04-11-2019 Thứ hai, sau CN 31 TN “Họ không có gì đáp lễ, và như thế, anh mới thật là có phúc: vì sẽ được đáp lễ trong ngày kẻ lành sống lại” (Lc 14,14)
Thứ ba 05-11-2019 Thứ ba, sau CN 31 TN “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” (Lc 14,15)
Thứ tư 06-11-2019 Thứ tư, sau CN 31 TN Đức Giêsu nói: Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được. (Lc 14,33)
Thứ năm 07-11-2019 Thứ năm, sau CN 31 TN “Triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15,10)
Thứ sáu 08-11-2019 Thứ sáu, sau CN 31 TN Đức Giêsu nói: “Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại” (Lc 16,8)
Thứ bảy 09-11-2019 Cung Hiến Thánh Ðường Latêranô Đức Giêsu nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2,16)
Chúa nhật 10-11-2019 Chúa Nhật 32 TN “Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống” (Lc 20,38)
Thứ hai 11-11-2019 Thứ hai, sau CN 32 TN Nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó; cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần...
Thứ ba 12-11-2019 Thứ ba, sau CN 32 TN “Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10)
Thứ tư 13-11-2019 Thứ tư, sau CN 32 TN “Ðứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 17,19)
Thứ năm 14-11-2019 Thứ năm, sau CN 32 TN “Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17,21)
Thứ sáu 15-11-2019 Thứ sáu, sau CN 32 TN “Cũng như thời ông Nôê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy” (Lc 17,26)
Thứ bảy 16-11-2019 Thứ bảy, sau CN 32 TN “Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8)
Chúa nhật 17-11-2019 Chúa Nhật 33 TN “Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con” (Lc 21,19)
Thứ ba 19-11-2019 Thứ ba, sau CN 33 TN “Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10)
Thứ tư 20-11-2019 Thứ tư, sau CN 33 TN “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến” (Lc 19,13)
Thứ tư 20-11-2019 Thứ tư, sau CN 33 TN “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống của mình” (Lc 21,19)
Thứ năm 21-11-2019 Thứ năm, sau CN 33 TN “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19,42)
Thứ sáu 22-11-2019 Thứ sáu, sau CN 33 TN Người đã nói với họ: “Đã có lời chép: Nhà của Ta sẽ là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp” (Lc 19,46)
Thứ bảy 23-11-2019 Thứ bảy, sau CN 33 TN “Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Ápraham, Thiên Chúa của tổ phụ Ixaác, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống” (Lc 20,27-28)
Chúa nhật 24-11-2019 Chúa Kitô Vua Một trong hai kẻ gian phi bị treo trên thập giá thưa với Chúa Giêsu: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,42-43)
Thứ hai 25-11-2019 Thứ hai, sau CN 34 TN Đức Giêsu nói: “Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50)
Thứ ba 26-11-2019 Thứ ba, sau CN 34 TN “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào” (Lc 21,6)
Thứ tư 27-11-2019 Thứ tư, sau CN 34 TN Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. (Lc 21,19)
Thứ năm 28-11-2019 Lễ Tạ Ơn Người quan trọng nhất trong lúc này là người đang đối diện với ta, giờ phút quan trọng nhất đối với ta trong lúc này là giây phút hiện tại, công việc quan trọng nhất là công việc bác ái yêu thương.
Thứ sáu 29-11-2019 Thứ sáu, sau CN 34 TN “Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21,32-33)
Thứ bảy 30-11-2019 Thánh Anrê, Tông Đồ Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,19)
Chúa nhật 01-12-2019 2019-12-01 "Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến." (Mt 24,44)
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 11-2019
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@