Chỉ có vài năm ít ỏi trong cuộc đời này chúng ta được ban cho đặc ân phục vụ nhau và phục vụ Chúa. Chúng ta sẽ có thiên đàng mãi mãi, nhưng chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây để phục vụ, vì thế đừng bỏ phí cơ hội.

Sadhu Sundar Singh (1889-1933)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 13787
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2252
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
“Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17,21)

thứ năm tuần 32 tn

đâu có tình thương, triều đại thiên chúa đang ở đó

Bài đọc 1: Kn 7,22–8,1

Trong sự khôn ngoan có tinh thn sáng sut, thánh thin, duy nht, đa diện, tinh vi, li khu, linh động, tinh tuyn, chc chn, du dàng, phc thin, sâu sc, bt khut, hào hip, nhân đạo, đại lượng, vng tâm, bn chí, vng chc, bình thn, làm được mi s, kim soát hết thy, thu sut mi thn trí, nhng k thông minh, nhng người thanh sch và nhng người tế nh. S khôn ngoan linh hot hơn mọi chuyn động, và vì trong sch, nên thu nhp mi nơi.

Sự khôn ngoan là hơi thở ca quyn năng Thiên Chúa, và là sự phát xut tinh tuyn ca vinh quang Thiên Chúa toàn năng; bởi thế không vt ô uế nào đụng ti được; s khôn ngoan là phn nh ca ánh sáng vĩnh cu, là tm gương vẹn tuyn ca Uy quyn Thiên Chúa, và là hình nh lòng t nhân ca Người.

Tuy duy nhất, nhưng sự khôn ngoan có th làm mi s, và dù bt biến, nhưng có thể canh tân mi loài. Qua các thế h, s khôn ngoan lan tràn trên các tâm hn thánh thin, làm cho các tâm hn tr nên bn hu và tiên tri ca Thiên Chúa.

Vì Chúa không yêu mến ai nếu không phi là k vi s khôn ngoan. Khôn ngoan xinh đẹp hơn mặt tri, tri vượt mi tinh tú, và so vi ánh sáng, nó còn tri vượt hơn, vì ánh sáng có lúc phải nhường ch cho bóng ti, nhưng ngay cả gian ác cũng không thng ni s khôn ngoan.

Vậy s khôn ngoan đã lan tràn mạnh m t b cõi này đến b cõi kia, và hướng dn mi loài cách khôn khéo.

ĐÁP CA: Tv 118,89.90.91.130.135.175

Ðáp: Thân lạy Chúa, cho ti đời đời, li Chúa vn còn đó (c. 89a).

1) Thân ly Chúa, cho ti đời đời kiếp kiếp, li Chúa vn còn đó như cõi trời cao.

2) Ðời n sang đời kia, còn mãi lòng trung thành ca Chúa, Ngài đã kiến to địa cu, nó còn đứng vng trơ trơ.

3) Theo chỉ d Chúa, vũ tr luôn luôn tn tại, vì hết thy vn vt đều phi phc v Ngài.

4) Sự mc khi li Ngài soi sáng, và dy bo nhng người chưa kinh nghiệm.

5) Xin tỏ cho tôi t Ngài thy long nhan hin hu, và dy bo con nhng thánh ch ca Ngài.

6) Nguyện cho hồn con được sng để khen ngi Chúa, và xin các sc d ca Chúa phù tr cho con.

ALLELUIA: 2 Tx 2,14

All. All. - Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gi chúng ta, để chúng ta được chiếm ly vinh quang ca Ðc Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. - All.

Phúc Âm: Lc 17,20-25

Khi ấy, nhng người bit phái hi Chúa Giêsu “Khi nào nước Thiên Chúa đến”, thì Người đáp lại rng: “Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta s không nói được: “Này nước tri đây hay ở kia”. Vì nước Thiên Chúa gia các ông”. Chúa li phán cùng các môn đệ rng: “S có ngày các con ước ao thy được mt ngày ca Con Người mà không được thy. Người ta s bo các con: “Này Người đây và này Người kia”, các con ch đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè t chân tri này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng s đến trong ngày ca Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phi chu đau khổ nhiu, và b dòng dõi này xua đuổi”.

Suy niệm: Giống như nhiều người trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo, ngày nay cũng có nhiều người cho rằng ngày tận thế đã gần kề, và Nước Trời đã ở gần tầm tay, nên họ coi những “sự đời này” chẳng những là vô ích mà lại còn xấu xa tội lỗi nữa. Thế nhưng, có những người đứng ở thái cực ngược lại, cho rằng chẳng cần tìm kiếm thiên đường đâu xa: hạnh phúc thiên đường đã có ngay ở thế gian này, hãy tận hưởng; thế là đủ rồi! Chúa Giêsu trong Phúc Âm hôm nay cho biết Nước Trời không phải là “ở đây hay ở kia”. Ngay khi bắt đầu rao giảng Ngài đã nói: “Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” rồi. Quả vậy, khi Con Thiên Chúa nhập thể làm người, Nước Thiên Chúa bắt đầu hiện diện ngay trên trần gian này. Chúa chính là hiện thân của Nước Trời. Cả cuộc sống của Ngài trên trần gian này là để thiết lập, rao giảng và làm cho triều đại Nước Thiên Chúa càng ngày càng hiển lộ rõ nét qua cách sống yêu thương, phục vụ của Ngài.

Mời Bạn: Nước Trời sẽ hoàn tất mai sau nhưng bây giờ đã hiện diện trên trần gian rồi. Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Chúa hiện diện. Vì vậy, làm cho thế giới này tràn ngập tình yêu thương chính là chuẩn bị cho Nước Trời mau thể hiện. Góp phần với Chúa Giêsu Kitô mà xây dựng Nước Trời ngay từ hôm nay là trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu.

Sống Lời Chúa: Cố gắng dấn thân làm cho thế giới này tràn ngập tình yêu thương. Đó là dấu chỉ Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta.

Cầu nguyện: Hát bài “Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời”.


Sống Lời Chúa mỗi ngày - Tháng 7
Thứ tư 01-07-2020 Thứ tư, sau CN 13 TN “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?” (Mt 8,29)
Thứ năm 02-07-2020 Thứ năm, sau CN 13 TN “Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế” (Mt 9,8)
Thứ sáu 03-07-2020 Thánh Tôma Tông Ðồ “Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20,29)
Thứ sáu 03-07-2020 Thánh Tôma Tông Ðồ “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20,29)
Thứ bảy 04-07-2020 Thứ bảy, sau CN 13 TN "Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai" (Mt 9,14-17)
Chúa nhật 05-07-2020 Chúa Nhật 14 TN “Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25)
Thứ hai 06-07-2020 Thứ hai, sau CN 14 TN Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người di vào, cầm lấy tay con bé, nó liền chỗi dậy (Mt 9,26)
Thứ ba 07-07-2020 Thứ ba, sau CN 14 TN “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít” (Mt 9,37)
Thứ tư 08-07-2020 Thứ tư, sau CN 14 TN “Đức Giêsu gọi nhóm Mười Hai lại, để ban cho các ông…” (Mt 10,1)
Thứ năm 09-07-2020 Thứ năm, sau CN 14 TN “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng” (Mt 10,8-9)
Thứ sáu 10-07-2020 Thứ sáu, sau CN 14 TN “Này, Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như con rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10,16)
Thứ bảy 11-07-2020 Thứ bảy, sau CN 14 TN “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết” (Mt 10,26)
Chúa nhật 12-07-2020 Chúa Nhật 15 TN “Người gieo giống ra đi gieo giống” (Mt 13,3)
Thứ hai 13-07-2020 Thứ hai, sau CN 15 TN “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10,37)
Thứ ba 14-07-2020 Thứ ba, sau CN 15 TN “Bấy giờ, Đức Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối” (Mt 11,20)
Thứ tư 15-07-2020 Thứ tư, sau CN 15 TN “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25)
Thứ năm 16-07-2020 Thứ năm, sau CN 15 TN “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng” (Mt 11,29)
Thứ sáu 17-07-2020 Thứ sáu, sau CN 15 TN “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12,7)
Thứ bảy 18-07-2020 Thứ bảy, sau CN 15 TN “Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy; tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi” (Mt 12,20)
Chúa nhật 19-07-2020 Chúa Nhật 16 TN “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt” (Mt 13,30)
Thứ hai 20-07-2020 Thứ hai, sau CN 16 TN Chúa Giêsu nói: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ của ngôn sứ Giona” (Mt 12,39)
Thứ ba 21-07-2020 Thứ ba, sau CN 16 TN “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50)
Thứ tư 22-07-2020 Thánh nữ Maria Mađalêna “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mađalêna đi đến mộ” (Ga 20,1)
Thứ năm 23-07-2020 Thứ năm, sau CN 16 TN Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. (Mt 13, 47-53)
Thứ sáu 24-07-2020 Thứ sáu, sau CN 16 TN “Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục” (Mt 13,23)
Thứ bảy 25-07-2020 Thứ bảy, sau CN 16 TN “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy nhổ cỏ lùng trước đã, bó thành bó và đốt đi, rồi sau đó, hãy thu lúa vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13,30)
Chúa nhật 26-07-2020 Chúa Nhật 17 TN “Nước Trời giống như chuyện kho báu giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy” (Mt 13,44)
Thứ hai 27-07-2020 Thứ hai, sau CN 17 TN “Nước Trời cũng giống như hạt cải… Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất” (Mt 13,31-32)
Thứ ba 28-07-2020 Thứ ba, sau CN 17 TN “Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy” (Mt 13,37-38)
Thứ năm 30-07-2020 Thứ năm, sau CN 17 TN “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài” (Mc 13,47-48)
Thứ sáu 31-07-2020 Thứ sáu, sau CN 17 TN “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương và gia đình mình mà thôi” (Mt 13,57)
Chúa nhật 02-08-2020 2020-08-02 “Đức Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá… bẻ ra, trao cho các môn đệ. Và môn đệ trao cho dân” (Mt 14,19)
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@