Tôi không nói điều gì xấu về bất cứ ai, và nói về tất cả những điều tốt đẹp tôi biết về mọi người.

Benjamin Franklin (1706-1790)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 18493
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2246
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Thứ Hai sau CN V TN
Sống Lời Chúa mỗi ngày - Tháng 2
Chúa nhật 27-01-2019 Chúa Nhật 3 TN "Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn... công bố một năm hồng ân của Chúa" (Lc 4,18-19)
Thứ sáu 01-02-2019 Thứ sáu, sau CN 3 TN Chúa Giêsu nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa cũng tựa như chuyện một người gieo hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết” (Mc 4,26-27)
Thứ bảy 02-02-2019 Lễ Dâng Mình (lễ nến) Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa. (Lc 2,22)
Chúa nhật 03-02-2019 Chúa Nhật 4 TN Đức Giêsu nói: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình." (Lc 4,24)
Thứ hai 04-02-2019 Thứ hai, sau CN 4 TN “Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ” (Mc 5,17)
Thứ ba 05-02-2019 Mồng 1 Tết Nguyên Đ Anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. (Mc 6,34)
Thứ năm 07-02-2019 Mồng 3 Tết Nguyên Đ “Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành… hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh” (Mt 25,23)
Thứ sáu 08-02-2019 Thứ sáu, sau CN 4 TN Vua Hêrôđê sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. (Mc 6,17-18)
Thứ bảy 09-02-2019 Thứ bảy, sau CN 4 TN Đức Giêsu bảo các Tông đồ: “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31)
Thứ hai 11-02-2019 Thứ hai, sau CN 5 TN Thứ Hai sau CN V TN
Thứ hai 11-02-2019 Thứ hai, sau CN 5 TN Và bất cứ ai chạm đến Người, thì đều được khỏi (Mc 6,56)
Thứ ba 12-02-2019 Thứ ba, sau CN 5 TN “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm” (Mc 7,6.8)
Thứ ba 12-02-2019 Thứ ba, sau CN 5 TN Thứ Ba sau CN 5 TN
Thứ tư 13-02-2019 Thứ tư, sau CN 5 TN “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,14-23)
Thứ năm 14-02-2019 Thứ năm, sau CN 5 TN “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi” (Mc 7,28)
Thứ sáu 15-02-2019 Thứ sáu, sau CN 5 TN Đức Giêsu nói với người câm điếc: “Ephata! Hãy mở ra!…” Người ấy nói được rành rọt. (Mc 7,31-37)
Thứ bảy 16-02-2019 Thứ bảy, sau CN 5 TN Các môn đệ thưa Người: “Ở đây trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?” Đức Giêsu hỏi các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh?” (Mc 8,4-5)
Thứ hai 18-02-2019 Thứ hai, sau CN 6 TN Những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu, họ đòi một dấu lạ từ trời xuống để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?” (Mc 8,11-13)
Thứ ba 19-02-2019 Thứ ba, sau CN 6 TN “Sao anh em lại bàn tán chuyện anh không có bánh? Anh em chưa thấu hiểu sao?” (Mc 8,17)
Thứ tư 20-02-2019 Thứ tư, sau CN 6 TN “Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào mắt anh” (Mc 8,22)
Thứ năm 21-02-2019 Thứ năm, sau CN 6 TN “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô” (Mc 8,29)
Thứ sáu 22-02-2019 Lập Tông toà Thánh Phêrô Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)
Thứ bảy 23-02-2019 Thứ bảy, sau CN 6 TN “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia” (Mc 9,5)
Thứ hai 25-02-2019 Thứ hai, sau CN 7 TN Khi Chúa Giêsu vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi” (Mc 9,28-29)
Thứ ba 26-02-2019 Thứ ba, sau CN 7 TN “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” (Mc 9,35)
Thứ tư 27-02-2019 Thứ tư, sau CN 7 TN “Không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy” (Mc 9,39)
Thứ năm 28-02-2019 Thứ năm, sau CN 7 TN “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn có đủ hai tay mà phải sa xuống hoả ngục” (Mc 9,43)

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@