Tình bạn là món quà vô giá có thể dâng tặng.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15166
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-

Thánh Micae Hồ Đình Hy, quan thái bộc, và Thánh Laurentiô Ngôn, giáo dân

Lễ ngày 22 tháng 5

Thánh Micae Hồ Đình Hy, quan thái bộc
(+ 1857)

Thánh Micae Hồ Ðình Hy sinh năm 1808 trong một gia đình quan lại và đạo đức tại làng Nhu Lâm, tỉnh Thừa Thiên. Ngay từ nhỏ, ngài đã tỏ ra có nhiều điểm đặc biệt về trí thông minh và lòng đạo đức. Khi chưa đầy 19 tuổi, ngài đã được cất nhắc lên làm thư lại cửu phẩm bộ công, và năm sau ngài lập gia đình. Thánh Micae Hy đã sống chết với nhiệm vụ được trao phó, thương yêu bề tôi, chăm sóc kẻ bệnh hoạn, luôn luôn phục vụ công ích và không màng chi đến danh lợi, đến của cải phi nghĩa. Chính nhờ những đức tính quý báu ấy, ngài đã được thăng quan dần cho tới hàm tam phẩm làm thái bộc trông coi mọi việc trong đền vua. Về đời sống đạo đức, ngoại trừ một thời gian ngắn ngài sống bê tha biếng trễ, nhưng rồi đã ăn ăn hối lỗi và trở nên tấm gương sáng soi chung cho mọi người. Ngài đã được bầu làm trùm họ và phụ tá cho Ðức Giám mục địa phận.

Ðến cuối năm 1856, một số các vị quan vốn ghét ngài vì thường bị ngài ngăn chặn trong những việc bất chính nên đã manh tâm dâng sớ tâu vua để tố cáo ngài về nhiều chuyện do họ bịa đặt: nào là liên lạc với Tây để âm mưu làm loạn, nào theo Đạo Giatô trái lệnh triều đình... Vua Tự Ðức, vì đang sẵn ghét đạo, nên dù quý mến quan thái bộc, cũng đã truyền lệnh bắt ngài. Bị cách chức, bị tra khảo nhiều lần và bị hành hạ nhiều cách đến nỗi ngài gần phải buông xuôi, nhưng nhờ sự nâng đỡ của Ðức Giám mục và nhờ có đức tin vững chắc nên cuối cùng ngài đã được lãnh nhận triều thiên tử đạo ngày 22-5-1857 do án trảm quyết tại pháp trường An Hoà (Huế).

Ngày 2-5-1909, Ðức Thánh Cha Piô X đã phong ngài lên hàng Chân phước tử đạo. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19-6-1988.

Thánh Laurensô Ngôn, giáo dân
(+ 1862)

Thánh Laurensô Ngôn là một thanh niên Công giáo rất đạo đức và nhiệt thành. Trước kia ngài đã bị tống giam vì từ chối bước qua Thánh Giá, nay vì cơn bách hại càng ngày càng gay gắt, nên ngài đã bị bắt lại lần thứ hai. Dù bị cầm tù, ngài vẫn can đảm khuyên các bạn giữ vững đức tin. Trước những lời dụ dỗ ngon ngọt của quan toà, ngài vẫn cương quyết trả lời: “Tôi tin kính Thiên Chúa, Ðấng tạo dựng trời đất, và sẽ không khi nào đạp lên Thánh Giá. Nếu quan để tôi sống thì hay lắm, bằng không, tôi vẫn hân hoan đón nhận cái chết”.

Vì những lời anh hùng đó, ngài đã bị trảm quyết ngày 22-5-1862 tại Nam Ðịnh, sau 8 tháng rưỡi tù tội đày ải.

Ðức Thánh Cha Piô XII đã tôn phong ngài lên hàng Chân phước ngày 29-4-1951. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19-6-1988.

Tiểu sử các thánh trong tháng

    NgàyKính Thánh
1/6/2024 Thánh Justino, tử đạo
1/6/2024 Thánh Giuse Phạm Quang Túc, giáo dân
2/6/2024 Thánh Đaminh Ninh, giáo dân
2/6/2024 Thánh Marcellinô và Thánh Phêrô, tử đạo
3/6/2024 Thánh Carolô Lwanga và các bạn, tử đạo
3/6/2024 Thánh Phaolô Vũ Văn Dương (Đổng), giáo dân
5/6/2024 Thánh Luca Vũ Bá Loan, linh mục
5/6/2024 Thánh Đaminh Nguyễn Văn Huyện (Huyên), giáo dân; Thánh Đaminh Nguyễn Văn Toái (Toại), giáo dân
5/6/2024 Thánh Bonifatiô, giám mục, tử đạo
6/6/2024 Thánh Norbertô, giám mục
6/6/2024 Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng; Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần; Thánh Vinh Sơn Phạm Văn Dương, giáo dân
7/6/2024 Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, giáo dân
9/6/2024 Thánh Ephraem, phó tế, tiến sĩ
11/6/2024 Thánh Barnaba, Tông đồ
12/6/2024 Các thánhPhan Viết Huy; Bùi Đức Thể; Đinh Đạt
13/6/2024 Thánh Antôn Padova, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (1195-1231)
16/6/2024 Thánh Đôminicô Nguyễn Đức Mạo và các bạn tử đạo
17/6/2024 Thánh Phêrô Đa, giáo dân
19/6/2024 Thánh Romualđô, viện phụ
21/6/2024 Thánh Luy Gonzaga, tu sĩ
22/6/2024 Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo; Thánh Tôma More, tử đạo
22/6/2024 Thánh Paulinô Nolanô, giám mục
24/6/2024 Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
26/6/2024 Thánh Đôminicô Henares Minh, giám mục; Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, thầy giảng
27/6/2024 Thánh Cyrillô Alexandrinô, giám mục, tiến sĩ
27/6/2024 Thánh Tôma Toán, thầy giảng
28/6/2024 Thánh Irenê, giám mục, tử đạo
29/6/2024 Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
30/6/2024 Các Thánh Tử đạo Tiên khởi của Giáo đoàn Rôma
30/6/2024 Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến, linh mục
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 6-2024
Cầu nguyện cho những người phải rời bỏ quê hương
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người nhập cư, những người trốn chạy các cuộc chiến tranh hay sự nghèo đói, họ phải đối diện với những chuyến đi đầy nguy hiểm và bạo lực, có thể tìm thấy lòng hiếu khách cũng như những cơ hội mới về đời sống trong các nước đón nhận.
For those fleeing their own countries
Pope Francis asks the faithful to pray in June for “migrants fleeing from war or hunger” and that they “may find welcome and new living opportunities in their host countries.”
SUY NIỆM TIN MỪNG
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@