Cứ mãi nhớ và không quên khuyết điểm của người khác thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân mình.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 18939
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-


Lễ Hiển Linh
 
Bài Ðọc I: Is 60,1-6

Vinh quang của Đức Chúa chiếu toả trên ngươi.


1 Đứng lên, bừng sáng lên, Giêrusalem hỡi,
vì ánh sáng của ngươi đến rồi.
Vinh quang của Đức Chúa
như bình minh chiếu toả trên ngươi.

2 Kìa bóng tối bao trùm mặt đất,
và mây mù phủ lấp chư dân ;
còn trên ngươi, Đức Chúa như bình minh chiếu toả,
vinh quang Người xuất hiện trên ngươi.

3 Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi,
vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.

4 Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem,
tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi:
con trai ngươi từ phương xa tới,
con gái ngươi được ẵm bên hông.

5 Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ,
lòng dạ ngươi hớn hở tưng bừng,
vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả,
của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi.

6 Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Mađian và Êpha:
tất cả những người từ Sơva kéo đến,
đều mang theo vàng với trầm hương,
và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa.
 
Đáp ca: Tv 71,1-2.7-8.10-11.12-13 (Đ. x. c.11)

Đ. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.

1 Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương,
trao công lý Ngài vào tay Thái Tử,
2 để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý,
và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.

Đ. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.

7 Triều đại Người, đua nở hoa công lý
và thái bình thịnh trị
tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn.
8 Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ,
từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất.

Đ. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.

10 Từ Tác-sít và hải đảo xa xăm,
hàng vương giả sẽ về triều cống.
Cả những vua Ả-rập, Xơ-va,
cũng đều tới tiến dâng lễ vật.
11 Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng,
muôn dân nước thảy đều phụng sự.

Đ. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.

12 Người giải thoát bần dân kêu khổ
và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương,
13 chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo.
Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ.

Đ. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.
 
Bài Ðọc II: Ep 3,2-3a.5-6

Nay mầu nhiệm được mặc khải là các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp.

2 Thưa anh em, hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em. 3a Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Kitô. 5 Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. 6 Mầu nhiệm đó là: trong Đức Kitô Giêsu và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Dothái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.
 
Alleluia: Mt 2,2

Alleluia, alleluia! - Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người. Alleluia.

Tin Mừng: Mt 2,1-12

Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người.

1 Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem, 2 và hỏi: “Đức Vua dân Dothái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” 3 Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời: “Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân Ta sẽ ra đời.”

7 Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng : “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNG
NgàyNgày lễCác bài đọc
26/05/2019 Chúa Nhật VI Phục Sinh Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29
01/06/2019 Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28
02/06/2019 Chúa Lên Trời ;
03/06/2019 Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh Cv 19,1-8; Ga 16,29-33
03/06/2019 Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh Cv 19,1-8; Ga 16,29-33
04/06/2019 Thứ Ba sau CN VII Phục Sinh Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a
04/06/2019 Thứ Ba sau CN VII Phục Sinh Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a
05/06/2019 Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19
05/06/2019 Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19
06/06/2019 Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26
06/06/2019 Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26
07/06/2019 Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh Cv 25,13-21; Ga 21,15-19
07/06/2019 Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh Cv 25,13-21; Ga 21,15-19
08/06/2019 Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25
08/06/2019 Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25
09/06/2019 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23
10/06/2019 Thứ Hai Tuần 10 Thường Niên 2 Cr 1,1-7; Mt 5,1-12
11/06/2019 Thánh Barnaba, Tông đồ Cv 11,21b-26; 13,1-3; Mt 10,7-13
12/06/2019 Thứ Tư Tuần 10 Thường Niên 2 Cr 3,4-11; Mt 5,17-19
13/06/2019 Thứ Năm Tuần 10 Thường Niên 2 Cr 3,15–4,1.3-6; Mt 5,20-26
14/06/2019 Thứ Sáu Tuần 10 Thường Niên 2 Cr 4,7-15; Mt 5,27-32
15/06/2019 Thứ Bảy Tuần 10 Thường Niên 2 Cr 5,14-21; Mt 5,33-37
16/06/2019 Lễ Chúa Ba Ngôi Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15
17/06/2019 Thứ Hai Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 6,1-10; Mt 5,38-42
18/06/2019 Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 8,1-9; Mt 5,43-48
19/06/2019 Thứ Tư Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18
20/06/2019 Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 11,1-11; Mt 6,7-15
21/06/2019 Thứ Sáu Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23
22/06/2019 Thứ Bảy Tuần 11 Thường Niên 2 Cr 12,1-10; Mt 6,24-34
23/06/2019 Lễ Mình Máu Thánh Chúa St 14,18-20; 1 Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17
24/06/2019 Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Gr 1,4-10; 1 Pr 1,8-12; Lc 1,5-17
25/06/2019 Thứ Ba Tuần 12 Thường Niên St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14
26/06/2019 Thứ Tư Tuần 12 Thường Niên St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20
27/06/2019 Thứ Năm Tuần 12 Thường Niên St 16,1-12.15-16; Mt 7,21-29
28/06/2019 Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Ed 34,11-16; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7
29/06/2019 Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Is 61,9-11; Lc 2,41-52
30/06/2019 Chúa Nhật 13 Thường Niên 1 V 19,16b.19-21; Gl 4,31b - 5,1.13-18; Lc 9,51-62
07/07/2019 Chúa Nhật 14 Thường Niên Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-9
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 6-2019
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@