"Nhà tù tệ hại nhất đó là con tim khép kín - The worst prison would be a closed heart"

ĐGH Gioan Phaolô II
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 13229
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14163
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 774
  • ♥ Video: 2257
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
NEWS - TTCG
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 04/01/2021 1:31:37 CH)
A  A  A
Bước tiến mới cải tổ tài chính của Vatican
Đền thờ Thánh Phêrô
Hôm 28-12-2020, Đức Thánh Cha đã ban hành Tự sắc tựa đề "Một công việc tổ chức tốt đẹp hơn" (Una migliore organizzazione) với những quy luật rõ ràng về việc quản trị các ngân khoản trước đây thuộc quyền quản lý của Phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh, như thế là thêm một bước tiến mới, quyết liệt và quan trọng trong việc cải tổ tài chính của Toà Thánh.

Bãi bỏ vai trò tài chính của Phủ Quốc vụ khanh


Thật ra vấn đề này đã được Đức Thánh Cha Phanxicô quyết định trong thư đề ngày 25/8/2020, theo đó tất cả các khoản tiền cho đến nay do Phủ Quốc vụ khanh quản lý, sẽ được nhập vào kết toán chi thu của Toà Thánh và do Cơ quan Quản trị Tài sản của Toà Thánh quản lý, với sự kiểm soát của Bộ Kinh tế.

Những vụ "xì căng đan"

Từ trước đến nay, Phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh giúp Đức Thánh Cha quản trị các ngân khoản như "Đồng tiền Thánh Phêrô” hoặc các khoản tiền khác trực thuộc Đức Thánh Cha. Việc quản lý này không phải trình báo cho cơ quan nào khác của Toà Thánh ngoài Đức Thánh Cha, và không thuộc ngân sách được công bố của Toà Thánh hoặc quốc gia thành Vatican. Tuy nhiên trong thời gian qua có những những xì căng đan, ví dụ số tiền hàng trăm triệu Euro bị thất thoát trong cuộc đầu tư vào việc mua ngôi nhà ở Luân Đôn, Anh quốc; hoặc Quỹ Centurione do ông Enrico Crasso quản lý bị thiếu hụt 4,6% trong năm 2018 và đồng thời bị chi phí 2 triệu Euro, khiến cho người ta đặt câu hỏi về việc sử dụng tài chính của Vatican có khôn ngoan hay không.

Phủ Quốc vụ khanh cũng phải hoạt động theo ngân sách đã được phê chuẩn, giống như các cơ quan khác của Toà Thánh, ngoại trừ những vấn đề mật, được đệ trình và phê chuẩn do một uỷ ban đặc nhiệm về việc này.

Nội dung luật mới

Tự sắc mới Đức Thánh Cha ban hành ngày 28/12/2020, như một luật gồm 4 điều khoản, quy định chi tiết hơn việc quản lý các ngân khoản trước đây thuộc quyền quản lý của Phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh, trong đó có "Đồng tiền Thánh Phêrô” (Obolo di San Pietro), ngân khoản riêng tùy ý Đức Thánh Cha sử dụng, thuộc vào số tiền do các tín hữu dâng cúng.

Tự sắc nhắm giảm bớt số những vị trách nhiệm về kinh tế của Toà Thánh và tập trung việc quản trị, quản lý và những quyết định kinh tế và tài chính trong các cơ quan tương ứng. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha qui định rằng các ngân khoản trước đây do Phủ Quốc vụ khanh quản lý nay phải chuyển cho Cơ quan "Quản trị Tài sản của Toà Thánh”, gọi tắt là Apsa, trước ngày 4/2/2021.

Giải thích của Đức Cha Chủ tịch Apsa

Đức Cha Nunzio Galantino, Chủ tịch Cơ quan Apsa của Toà Thánh, giải thích rằng lợi điểm của qui luật mới là hữu lý hoá và quản trị minh bạch hơn tài chánh của Toà Thánh. Nếu cho đến nay có một cơ quan (cụ thể là Apsa) có nhiệm vụ quản trị các ngân khoản và bất động sản của Toà Thánh, thì không cần có một văn phòng tương tự thuộc Phủ Quốc vụ khanh nữa. Nếu đã có một cơ quan có nhiệm vụ kiểm soát các khoản đầu tư và chi tiêu, như Bộ Kinh tế, thì không cần Phủ Quốc vụ khanh phải có một văn phòng để thi hành cộng việc tương tự.

Từ trước đến nay, các chi phí của Đức Thánh Cha cũng như việc sử dụng Đồng tiền Thánh Phêrô do các tín hữu đóng góp, từ 50 đến 70 triệu Mỹ kim hằng năm, do Phủ Quốc vụ khanh đảm trách, và không cần phải thông báo cho ai ngoại trừ Đức Thánh Cha, thì nay không còn như vậy nữa.

Lập Quỹ Giáo hoàng

Khoản số 2 của Tự sắc của Đức Thánh Cha quy định rằng Cơ quan Quản trị Tài sản của Toà Thánh (Apsa) sẽ thiết lập ngân khoản gọi là "Quỹ Giáo hoàng" (Fondi Papali) và trình bày trong kết toán chi thu của Toà Thánh một các minh bạch. Trong quỹ này có số tiền gọi là "Đồng tiền Thánh Phêrô”, và tiếp đến là "Quỹ tuỳ thuộc Đức Thánh Cha quyết định sử dụng" (Fondo Discrezione del Santo Padre). Để rút và chi các số tiền này, phải có chữ ký của Chủ tịch cơ quan Apsa và của Bộ trưởng Kinh tế. Vị này trước đó phải kiểm chứng xem việc chi như thế có đáp ứng các quy định hay không.

Quyết tâm của Đức Thánh Cha

Qua quy luật mới, Đức Thánh Cha tái bày tỏ quyết tâm của ngài cũng như của Giáo triều Roma muốn đạt tới một sự minh bạch, hiệu năng hơn trong việc kiểm soát và thích ứng hơn kinh tế của Tòa Thánh với sứ mạng của Giáo Hội, làm sao để Dân Chúa khi quảng đại hỗ trợ sứ mạng của Giám mục Roma, họ có thể thi hành việc dâng cúng này trong sự tin tưởng những đóng góp của họ được quản trị một cách thích hợp, minh bạch và được kiểm soát phải phép.

"Giảm bớt quyền bính của Phủ Quốc vụ khanh”

Một số báo chí bình luận rằng với qui luật mới, Đức Thánh Cha tước bỏ quyền bính và tầm quan trọng của Phủ Quốc vụ khanh, vốn được coi là cơ quan quan trọng nhất của Toà Thánh, nay bị "giáng xuống" thành một cơ quan giống như các cơ quan khác: cụ thể là cũng phải làm ngân sách dự chi, chờ được cứu xét và phê chuẩn và phải làm kết toán chi thu mỗi năm, và chịu sự kiểm soát của Bộ Kinh tế. Phủ Quốc vụ khanh từ nay chỉ lo về chính sách đối ngoại và cả những vấn đề nội bộ của Giáo Hội, nhưng không thể chi dụng và quản lý tiền bạc mà không chịu sự kiểm soát minh bạch của Bộ kinh tế hay Cơ quan Apsa.

Tránh những cơ hội gây xì-căng-đan

Với các biện pháp trên đây, trước hết Toà Thánh sẽ tránh được những vụ xì-căng-đan tài chính do một số quan chức trong Phủ Quốc vụ khanh gây ra, hoặc họ lạm dụng quyền bính, can dự vào những vụ đầu tư, bị những doanh nhân người Ý làm trung gian, đòi tiền phí tổn thương lượng hàng chục triệu Euro. Ngoài ra cũng tránh được tình trạng những Đức Ông không ”rành nghề” trong việc quản lý tiền bạc, bị lường gạt dễ dàng.

Hy vọng cải tiến khó khăn tài chính

Toà Thánh hy vọng với thời gian sẽ tiếp tục vượt qua được tình trạng tài chánh khó khăn từ lâu nay. Năm 2018, ngân sách Toà Thánh bị hụt mất 75 triệu Euro. Năm 2019, số thiếu hụt này được giảm xuống còn 11 triệu Euro. Nhưng rồi năm 2020 vừa qua, đại dịch Covid-19 đã giáng một đòn nặng nề về tài chính cho Vatican: Viện Bảo tàng Vatican, một nguồn thu quan trọng, bị tan biến vì  virus corona ngăn chặn các du khách và các khách hành hương.

Phục hồi sự tín nhiệm


Ngoài ra, với thời gian, Toà Thánh sẽ phục hồi được sự tín nhiệm của các tín hữu khi họ dâng cúng và giúp đỡ tài chánh cho Toà Thánh, họ được biết rằng số tiền họ đóng góp được sử dụng minh bạch như thế nào, đặc biệt vào mục tiêu giúp Đức Thánh Cha có phương tiện làm việc bác ái, trợ giúp các lãnh vực của Giáo Hội cần được nâng đỡ. Ngoài ra, cuộc điều tra tư pháp về vụ đầu tư mua căn hộ ở Luân Đôn hoặc vụ Quỹ Centurione do ông Enrico Crasso quản lý bị thiếu hụt 4,6% trong năm 2018 và đồng thời bị chi phí 2 triệu Euro, nói trên đây, sẽ xác định rõ trách nhiệm của những người liên hệ và điều này cũng có thể góp phần phục hồi sự tín nhiệm của các tín hữu.


G. Trần Đức Anh OP
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Bước tiến mới cải tổ tài chính của Vatican

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   25 tin bài trong NEWS - TTCG
  Sách Xuất hành, Mùa Chay và trở thành một dân tộc chân chính | Cao Nguyên dịch
  Dư âm buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho Ngoại giao đoàn | G. Trần Đức Anh OP
  Toà Thánh và các chế độ côn đồ | TS George Weigel
  Giấc mơ đại kết chưa tròn | Giuse Trần Đức Anh, O.P
  Giáo hoàng Bênêđictô XVI từng cảnh báo về chủ nghĩa tương đối nay đã thể hiện | Cao Nguyên dịch
  Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra ở Mỹ | Dennis Prager
  Trung Cộng đã can thiệp vào bầu cử tổng thống năm 2020 như thế nào | Bài viết của nhân viên The Epoch Times.
  Vài phản ứng về Tự sắc trao tác vụ đọc sách và giúp lễ cho nữ giới | G. Trần Đức Anh OP
  Sự hèn hạ và phản bội của giới chính trị và kinh doanh Mỹ | TS. Tạ Điền
  Người dân Hoa Kỳ sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm sự thật | Tĩnh Nhữ, Vision Times tiếng Trung
  Giải mật tất cả! Tất cả mọi thứ! | Art Harman
  Chúng ta cười nhạo, nhưng họ cai trị chúng ta | Sohrab Ahmari
  Đạo đức và xã hội phương Tây đã bị ăn mòn như thế nào bởi các phong trào cấp tiến? | Tiến sĩ William Gairdner
  ‘Cái bớt’: Một câu chuyện ngụ ngôn cho thời đại chúng ta | Thanh Tâm biên dịch
  Đức Bênêđictô XVI cảnh báo từ nhiều năm trước về nguy cơ sắp đến | Joseph Pronechen - Cao Nguyên dịch
  Thánh Giuse Thợ cũng đã từng mất việc | Mi Trầm
  Giáng Sinh và cuộc chiến văn hoá | Mi Trầm dịch
  Cảnh báo gây xôn xao dư luận của ĐHY Burke |
  Thành kiến: "Theo Đạo là theo Tây" cần xoá bỏ! | Nguyễn Văn Nghệ
  Hệ thống bầu cử bị tấn công, người Mỹ cần phải lên tiếng! | BBT The Epoch Times
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 2-2021
Bạo lực đối với phụ nữ
Chúng tai cầu nguyện cho những phụ nữ là nạn nhân của bạo lực, xin cho họ có thể được xã hội bảo vệ và những đau khổ của họ được xem xét và lưu ý.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@