Hãy luôn đặt sự lo lắng đúng chỗ của nó: chính là ở bên ngoài cuộc sống của bạn.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 13753
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2252
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
VUI HỌC THÁNH KINH
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 17/11/2013)
A  A  A
Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Luca 23,35-43
LỄ ĐỨC GIÊSU KI TÔ - VUA VŨ TRỤ

TIN MỪNG

Đức Giêsu bị nhục mạ (Mt 27,37-44; Mc 15,26-32)


35 Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: "Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!" 36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống 37 và nói: "Nếu ông là vua dân Dothái thì cứu lấy mình đi!" 38 Phía trên đầu Người, có bản án viết: "Đây là vua người Dothái."

Người gian phi sám hối

39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: "Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!" 40 Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!" 42 Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: "Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!" 43 Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."

35 The people stood by and watched; the rulers, meanwhile, sneered at him and said, "He saved others, let him save himself if he is the chosen one, the Messiah of God."

36 Even the soldiers jeered at him. As they approached to offer him wine37 they called out, "If you are King of the Jews, save yourself."

38 Above him there was an inscription that read, "This is the King of the Jews."

39  Now one of the criminals hanging there reviled Jesus, saying, "Are you not the Messiah? Save yourself and us."

40 The other, however, rebuking him, said in reply, "Have you no fear of God, for you are subject to the same condemnation?41 And indeed, we have been condemned justly, for the sentence we received corresponds to our crimes, but this man has done nothing criminal."

42 Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom."

43 He replied to him, "Amen, I say to you, today you will be with me in Paradise."


I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết lại câu TM Thánh Luca 23,38

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Các thủ lãnh Dothái nghĩ Đức Giêsu là ai nếu có khả năng cứu lấy chính mình? (Lc 23,35)

a. Người được tuyển chọn
b. Đấng Kitô của Thiên Chúa
c. Vị giải phóng dân tộc
d. Chỉ a và b đúng

2. Đây là những người đã chế nhạo Đức Giêsu khi người bị đóng đinh vào thập giá. (Lc 23,35-36)

a. Lính tráng
b. Các thủ lãnh
c. Những môn đệ
d. Chỉ a và b đúng

3. Tấm bảng được đóng phía trên đầu Đức Giêsu ghi điều gì? (Lc 23,38)

a. Người này là Con Thiên Chúa
b. Đây là vua dân Dothái
c. Vinh danh Thiên Chúa trên trời
d. Đây là Người

4. Người gian phi sám hối đã nói gì? (Lc 23,42)

a. Ông hãy cứu mình và cứu chúng tôi với.
b. Ông hãy thương xót chúng tôi.
c. Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi.
d. Xin ông cứu vớt chúng tôi.

5. Đức Giêsu nói với người gian phi sám hối thế nào? (Lc 23,43)

a. Hôm nay, anh được giải thoát.
b. Anh thật có phúc.
c. Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng.
d. Anh sẽ được điều anh muốn.

III. Ô CHỮ 
 

Những gợi ý

1. Tấm bảng ghi Đức Giêsu là gì của người Dothái? (Lc 23,38)

2. Các thủ lãnh buông lời gì trước cái chết của Đức Giêsu? (Lc 23,35)

3. Thứ người ta đưa cho Đức Giêsu uống. (Lc 23,36)

5. Các thủ lãnh tự hỏi Đức Giêsu có phải là ai của Thiên Chúa? (Lc 23,35)

6. Lính tráng làm gì khi thấy Đức Giêsu bị đóng đinh thập giá? (Lc 23,36)

7. Người gian phi sám hối được ở đâu với Đức Giêsu? (Lc 23,43)

8. Người gian phi sám hối thưa với ai hãy nhớ đến tôi khi vào trong nước của Ngài? (Lc 23,42)

9. Ai đứng nhìn Đức Giêsu chịu đóng đinh? (Lc 23,35)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!" (Lc 23,42)

***
Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ

VUA VŨ TRỤ

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Chúa Giêsu
 
* Tin Mừng thánh Luca 23,38: "Đây là vua người Dothái."

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. d. Chỉ a và b đúng (Lc 23,35)
2. d. Chỉ a và b đúng (Lc 23,35-36)
3. b. Đây là vua dân Do thái (Lc 23,38)
4. c. Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi (Lc 23,42)
5. c. Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng (Lc 23,43)

III. Giải đáp Ô CHỮ 

1. Vua (Lc 23,38)
2. Cười nhạo (Lc 23,35)
3. Giấm (Lc 23,36)
5. Đấng Kitô (Lc 23,35)
6. Chế giễu (Lc 23,36)
7. Thiên đàng (Lc 23,43)
8. Đức Giêsu (Lc 23,42)
9. Dân chúng (Lc 23,35)

Hàng dọc: Vua Giêsu

Nguyễn Thái Hùng
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@