Một người bạn là người hiểu quá khứ của bạn, tin tưởng vào tương lai của bạn, và chấp nhận con người của chính bạn.

(Khuyết danh)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15181
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
PHỤNG VỤ
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 08/02/2013 12:00:00 SA)
A  A  A
Lịch Phụng vụ tháng 8-2012
Nữ Vương Thiên Đàng
Trong tháng này chúng ta sẽ mừng các Chúa Nhật (Năm B) 18, 19, 20, 21. Chúng ta cũng mừng các Lễ Trọng kính Chúa Giêsu Biến Hình (ngày 6/8), Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (ngày 15/8), Đức Maria Trinh Vương (ngày 22/8).

CHÚA NHẬT 18 TN (ngày 5/8): Trong thời gian lâu dài 40 năm vượt qua sa mạc để trở về Hứa Địa, dân Do Thái đã được Thiên Chúa làm phép lạ cho bánh từ trời rơi xuống để nuôi sống họ, gọi là Manna (Xin xem Bài đọc 1: Sách Xuất Hành 16,2-4,12-15).

Chúa Giêsu khi xuống thế làm Người, cũng đã làm phép lạ để hoá bánh ra nhiều nuôi sống những người đến nghe Lời Chúa khỏi đói khát. Nhưng Ngài cũng làm phép lạ để nuôi sống phần hồn chúng ta bằng chính Mình và Máu Thánh Chúa (Xin xem Bài Phúc Âm: Gioan 6, 24-35).

Trên cuộc hành trình Đức Tin, để tiến về Hứa Địa là quê hương Nước Trời, chúng ta gặp phải bao nhiêu cám dỗ, thử thách; con người chúng ta lại yếu đuối dễ sa ngã phạm tội mất lòng Chúa, phản nghịch cùng Chúa; nếu không có Chúa nâng đỡ, tha thứ và cứu giúp, chúng ta không thể nào đi đến Nước Trời được. Vì thế, Chúa đã thương ban cho chúng ta của ăn thiêng liêng là Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa để nuôi sống phần hồn chúng ta, để chúng ta đủ sức đi đến quê hương thật là Nước Trời.

Đám đông dân chúng thường thích lắng nghe lời Chúa Giêsu giảng dạy cho họ. Nhưng khi nghe đến lời Chúa nói “ai ăn Mình Ta và uống Máu Ta, sẽ được sống đời đời…”, mọi người đều thấy chói tai và bỏ đi; Thánh Phêrô cũng xin Chúa rút lại lời nói đó; nhưng Chúa Giêsu không rút lại mà càng xác quyết mạnh hơn… và hỏi các Tông đồ: “Vậy các con có bỏ Thầy không?...” Thánh Phêrô đại diện anh em, trả lời: “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai, vì Thầy có Lời ban Sự Sống đời đời…”.

Sau này, trong bữa ăn cuối cùng với các Tông đồ, Chúa Giêsu đã chính thức lập Bí tích Mình và Máu Thánh Chúa. Chúa Giêsu cầm lấy tấm bánh, đưa cho các Tông đồ và nói: “Này Là Mình Thầy, các con hãy nhận lấy mà ăn…”. Và đưa chén rượu cho các Tông đồ và nói: “Này Là Chén Máu Thầy, Máu giao ước mới, giao ước vĩnh cữu… Các con hãy cầm lấy mà uống…”. Rồi Chúa Giêsu truyền chức linh mục cho các Tông đồ khi nói: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Từ đó, các linh mục qua các thời đại tiếp tục truyền phép Mình và Máu Thánh Chúa để nuôi sống linh hồn chúng ta.

Nhờ việc tôn sùng và siêng năng rước Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta mới có thể đủ sức để từ bỏ đường lối tội lỗi, thắng được những cám dỗ và canh tân đời sống chúng ta, để “Lòng trí chúng ta trở nên mới; chúng ta mặc lấy con người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa trong sự công chính và thánh thiện xứng với sự thật…” (Xin xem Bài đọc 2: Êphêsô 4,17, 20-24).

LỄ CHÚA GIÊSU BIẾN HÌNH (ngày 6/8): Thánh Lễ hôm nay mừng việc Chúa Giêsu đưa 3 Tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao và biến hình trước mặt các ông và có ông Êlia cùng với ông Môisê xuất hiện để đàm đạo với Chúa Giêsu (Xin xem Bài Phúc Âm: Matcô 9,2-10).

Chúng ta cũng có dịp suy ngắm biến cố này trong Ngắm Năm Sự Sáng: “Thứ Bốn thì ngắm: Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor, ta hãy xin cho được biết lắng nghe Lời Chúa.”

Bài đọc 2 (2 Phêrô 1,16-19): Thánh Phêrô ghi lại biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi mà Ngài đã được chứng kiến và nghe lời Chúa Cha nói về Chúa Giêsu: “Này là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng…”.

Bài đọc 1 (Sách Đaniel 7,9-10, 13-14) ghi lại sự việc: trong một thị kiến Tiên tri Đaniel đã được chiêm ngắm vinh quang cao cả trên Nước Trời.

CHÚA NHẬT 19 TN (ngày 12/8): Cũng như Chúa Nhật trước, các Bài đọc trong Chúa Nhật hôm nay tiếp tục nói với chúng ta về việc Chúa Giêsu lập phép Mình và Máu Thánh Chúa để nuôi sống linh hồn chúng ta.

Trong Bài đọc 1 (1 Vua 19,4-8), Ông Êlia được Chúa bảo phải tiến về núi Hôrêb và phải đi qua hoang địa 40 mươi đêm ngày. Dọc đường ông mỏi mệt quá và ông ngồi nghỉ và cầu xin Chúa cho ông được chết, rồi ông ngủ thiếp đi. Chúa đã sai Thiên Thần đưa bánh và nước cho ông ăn uống. Ăn xong ông nằm ngủ tiếp. Rồi Thiên Thần lại đánh thức ông và bảo dậy mà ăn uống nữa đi, vì đường còn xa. Ông chổi dậy ăn uống và nhờ của ăn bổ dưỡng, ông có thể tiếp tục cuộc hành trình và tiến tới núi Hôrêb, núi Thánh của Thiên Chúa.

Trong Bài Phúc Âm (Gioan 6,41-51), Chúa Giêsu tiếp tục xác quyết việc Chúa Giêsu lập Bí tích Mình và Máu Thánh Chúa để nuôi sống đời sống thiêng liêng của chúng ta; nhờ đó, trong cuộc lữ hành trần gian tiến về cuộc sống đời đời, chúng ta không bị sa ngã mất Đức Tin; và sau cái chết, chúng ta sẽ được sống lại với Chúa trong cuộc sống đời đời: “… Ta là Bánh ban sự sống. Cha ông anh em đã ăn Manna trong sa mạc và đã chết… Đây là Bánh bởi trời xuống, ai ăn Bánh này thì khỏi chết. Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này sẽ được sống đời đời. Bánh Ta sẽ ban chính là Thịt Ta để cho thế gian được sống”.

Thánh Phaolô trong Bài đọc 2 (Êphêsô 4,30-5:2) khuyên chúng ta hãy luôn sống theo ơn Chúa Thánh Thần: từ bỏ tội lỗi, từ bỏ những thói xấu thế gian, tránh những tranh chấp, thù hận, nói hành nói xấu; hãy sống yêu thương hoà hợp với mọi người. Hãy tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Hãy yêu thương nhau, như Chúa Giêsu đã yêu thương và phó mình làm giá cứu chuộc chúng ta.

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (ngày15/8): (Lễ Trọng và Lễ Buộc trong Giáo hội Hoa Kỳ). Thánh Lễ hôm nay long trọng mừng việc Đức Mẹ Maria được Thiên Chúa đưa cả hồn và xác lên trời. Vì Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội và hoàn toàn thánh thiện nên được đưa cả hồn và xác lên trời; còn chúng ta đều mắc tội nguyên tổ (được thanh tẩy khi chịu Phép Rửa Tội), nên khi chúng ta chết trong ơn nghĩa Chúa, thì chỉ có linh hồn mới được về trời, chờ ngảy phán xét chung mới được hiệp nhất với phần xác và được thưởng công trên Nước Chúa.

THÁNH LỄ VỌNG: Bài đọc 1 (1 Ký Sự 15:3-4,15-16;16:1-2). Bài đọc 2: (1 Côrintô 15, 54-57). Bài Phúc Âm: (Luca 11,27-28).

THÁNH LỄ CHÍNH NGÀY: Bài đọc 1: (Sách Khải Huyền 11,19;12:1-6,10). Bài đọc 2: (Côrintô 15,20-27). Bài Phúc Âm: (Luca 1,39-56).

CHÚA NHẬT 20 TN (ngày 19/8): Tiếp theo hai Chúa Nhật trước, Chúa Nhật hôm nay cũng nói về Bí tích Thánh Thể, nhưng Chúa Giêsu xác định mạnh mẽ hơn.

Trong suốt Bài Phúc Âm (Gioan 6: 51-58) hôm nay, Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại và mời gọi chúng ta hãy đến dự tiệc Mình và Máu Thánh Chúa để nuôi sống Linh Hồn chúng ta và bảo đảm cuộc sống đời đời cho chúng ta sau khi chết: “Mình Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống… Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta sẽ được sống đời đời…”.

Bài đọc 1 (trích sách Phương Ngôn 9,1-6) nói đến Thiên Chúa là Đấng Khôn Ngoan, đầy lòng yêu thương chúng ta và sẵn sàng mời gọi chúng ta đến để dự tiệc trong Nước Chúa.

Trong Bài đọc 2 (Êphêsô 5,15-20), Thánh Phaolô nhắc lại lời ngài hằng khuyên nhủ chúng ta là hãy sống khôn ngoan theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, thắng vượt mọi tội lỗi, nhất là tội dâm ô, tội ăn uống say sưa, và hãy luôn dâng lời tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban cho chúng ta, gia đình chúng ta và thế giới.

LỄ KÍNH ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG (ngày 22/8): Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta hiệp cùng toàn thể Giáo Hội kính tước hiệu Nữ Vương của Mẹ Maria. Tước hiệu Nữ Vương của Mẹ Maria đã được nhắc đến trong “Kinh Cầu Đức Bà” và nhiều kinh khác như “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng”, “Lạy Nữ Vương Mẹ Nhân Lành”… Lòng sùng kính Đức Mẹ là Nữ Vương muôn loài trên trời dưới đất đã có từ lâu trong Giáo Hội. Thánh Lễ hôm nay được chính thức thiết lập vào năm 1954 do Đức Giáo Hoàng Piô XII.

Bài đọc 1 (Isaia 9,1-6). Bài Phúc Âm (Luca 1,26-38).

CHÚA NHẬT 21 TN (ngày 26/8): Các Bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay nhắc nhở chúng ta phải từ bỏ ý riêng, từ bỏ những lý luận tầm thường của chúng ta, từ bỏ những thói hư tật xấu, từ bỏ mọi sự thế gian, để có thể quyết tâm theo Chúa và chỉ thờ phượng một mình Chúa mà thôi.

Vì Thiên Chúa là Đấng cao cả, vượt trên mọi loài, lý luận của loài người làm sao có thể đúng thánh ý Chúa và hiểu hết được thánh ý Chúa. Hơn nữa mọi việc Chúa làm đều nhằm lợi ích phần hồn và phần xác cho chúng ta, dù nhiều khi trái ý chúng ta. Vậy chúng ta phải luôn khiêm tốn và cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta hiểu ra thánh ý Chúa và vâng phục thánh ý Chúa trong mọi sự và chỉ tôn thờ một mình Chúa mà thôi.

Bài đọc 1 (Sách Giôsuê 24,1-2,15-17,18): Ông Giôsuê nói với dân Do Thái là họ muốn tôn thờ Thiên Chúa hay từ bỏ Chúa mà tôn thờ các thần ngoại bang, thờ các ngẫu tượng. Nhưng toàn dân đã nói: chúng tôi không bao giờ từ bỏ Chúa mà đi tôn thờ các ngẫu tượng. Vì Chúa đã dẫn dắt chúng tôi đi qua sa mạc, đã nuôi sống chúng tôi hằng ngày, đã làm bao nhiêu việc kỳ diệu để che chở chúng tôi khỏi bao nhiêu khốn khó hiểm nguy.

Bài Phúc Âm hôm nay (Gioan 6,60-69) ghi lại câu Chúa Giêsu nói: “Ai ăn thịt Ta và uống Máu Ta sẽ được sống đời đời…”. Nhiều người nghe lời nói đó thì cho là thật chói tai và họ đã bỏ đi không còn theo Chúa nữa. Nhưng Chúa Giêsu bảo họ: “Lời Ta là Thần Khí và là Sự Sống…”. Rồi Chúa Giêsu hỏi nhóm Mười Hai: “Cả chúng con nữa, chúng con có muốn bỏ đi không?” Thánh Phêrô đại diện nhóm và thưa Chúa Giêsu: “Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống!”

Bài đọc 2 (Êphêsô 5,21-32): Thánh Phaolô khuyên nhủ các bậc vợ chồng hãy thương yêu nhau. Thánh Phaolô so sánh đời sống hiệp nhất giữa vợ chồng với đời sống kết hiệp giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Ngài nói: Người vợ hãy yêu thương chồng mình… và người chồng hãy yêu thương vợ mình “như Chúa Kitô yêu Hội Thánh và phó mình vì Hội Thánh, để thánh hoá Hội Thánh…”. Vậy vợ chồng hãy thật lòng yêu thương nhau, thánh hoá nhau, chung thuỷ với nhau để cùng xây dựng những gia đình thánh thiện và hạnh phúc.

Hợp cùng Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời và là Nữ Vương trên trời dưới đất, chúng ta hãy cầu xin Chúa thánh hóa chúng ta, phần hồn phần xác được nên vẹn tuyền để xứng đáng là con cái của Chúa và Mẹ Maria. Xin Chúa cho chúng ta được lòng sùng kính và năng rước Mình và Máu Thánh Chúa, để bổ dưỡng chúng ta trong cuộc hành trình Đức Tin thật dài và nhiều thử thách. Xin Chúa thánh hoá gia đình chúng ta, và gìn giữ chúng ta trong ơn nghĩa Chúa luôn.


Lm. Anphong Trần Đức Phương
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Lịch Phụng vụ tháng 8-2012

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   189 tin bài trong PHỤNG VỤ
  Lịch Phụng vụ tháng 3-2014 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 1-2014 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 11-2013 | Lm. An Phong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 10-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 9-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 8-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 7-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 6-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 5-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 4-2013 | Lm. Aphong Trần Đức Phương
  Có đọc tên Giám mục danh dự (emeritus, nghỉ hưu) trong Kinh nguyện Thánh Thể không? | Nguyễn Trọng Đa
  Lịch Phụng vụ tháng 3-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 2-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 1-2013 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 12-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 11-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Lịch Phụng vụ tháng 10-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Hôn khi chúc bình an | Cao Nguyên
  Lịch Phụng vụ tháng 9-2012 | Lm. Anphong Trần Đức Phương
  Các lễ cử hành cuộc đời Đức Mẹ | Linh Tiến Khải
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7-2024
Cầu nguyện cho việc mục vụ các bệnh nhân
Chúng ta hãy cầu nguyện để bí tích Xức dầu Bệnh nhân ban cho những người lãnh nhận cũng như những người thân của họ sức mạnh của Thiên Chúa và ngày càng trở nên với tất cả dấu chỉ hữu hình của lòng trắc ẩn và sự hy vọng.
For the pastoral care of the sick
July’s prayer intention asks that the sacrament of the anointing of the sick bestows “the Lord’s strength to those who receive it and to their loved ones.”
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@