Bí quyết của hạnh phúc là chiêm ngưỡng mà không ham muốn.

F.H. Bradlay
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15190
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TƯ LIỆU » GIÁO HỘI TOÀN CẦU » Các Phẩm Trật Giáo Hội
S  M  L
(Cập nhật: 09/03/2008)
 
IV. CÁC TỔ CHỨC CÔNG GIÁO QUỐC TẾ (INTERNATIONAL CATHOLIC ORGANIZATIONS-ICO)

 

   Để được gọi là tổ chức “Công giáo” Quốc tế hội đủ các tiêu chuẩn của Công đồng Vatican II trong Sắc lệnh về Tông đồ Giáo dân, tổ chức ấy phải thông báo cho Phủ Quốc Vụ Khanh và được sự phê chuẩn, chiếu theo bản hướng dẫn của Phủ này đưa ra ngày 3-12-1971 và được công bố trên Công Báo Toà Thánh ngày 23-12-1971.

 

   Những điều kiện để được gọi là tổ chức Công giáo

 

* Các vị lãnh đạo phải là người Công giáo, đồng thời danh sách các ứng viên của ban tổ chức phải được sự chấp nhận của Phủ Quốc Vụ Khanh.

 

* Tổ chức đó phải trung thành với lời dạy của Tin Mừng và với Giáo huấn Giáo hội Công giáo.

 

* Phải chứng tỏ được đây là một tổ chức quốc tế bằng tầm nhìn phổ quát, chu toàn sứ mệnh của mình qua việc quản lý, hội họp, và những kết quả đạt được.

 

   Bản hướng dẫn cũng nêu lên nguyên tắc của Công đồng Vatican II: “Không một dự phóng hợp pháp nào nhân danh Công giáo mà không thông qua sự chấp thuận Giáo Hội”.

 

   Bản hướng dẫn cũng nói rõ rằng không phải tổ chức nào cũng buộc phải đệ trình để xin lãnh nhận sự phê chuẩn, nhưng “Giáo Hội dành quyền công nhận cho tổ chức nào mà hoạt động của tổ chức đó gắn liền với sứ mệnh và những mục tiêu của Giáo Hội”.

 

   Hội đồng các Tổ chức Công giáo Quốc tế

 

   Hội đồng gồm một ban thường trực nhằm liên kết các tổ chức, có nhiệm vụ tìm hiểu để thăng tiến cuộc sống cộng đồng quốc tế theo những nguyên tắc Công giáo. Hội đồng gồm 11 tổ chức Công giáo Quốc tế được thành lập và họp lần đầu tiên vào 1927 tại Fribourg, Thuỵ Sĩ. Đến năm 1951, Hội đồng thiết lập Văn phòng Tổng Thư ký và chấp nhận những quy chế điều hành do Phủ Quốc Vụ Khanh phê chuẩn vào năm 1953. Văn phòng thường trực đặt tại số 37-39 rue de Vermont, CH–1202 Geneva, Thuỵ Sĩ. Ngoài ra, còn có các địa chỉ khác:

 

- 1, rue Varembe, CH–1211 Geneva 20, Switzerland (Thuỵ Sĩ) (đó là Trung tâm Công giáo Quốc tế (TTCGQT) của Geneva).

 

- 9, rue Cler, F- 75007 Paris (Pháp) (TTCGQT của UNESCO).

 

- Trung tâm Thông tin CGQT: 323 East 47th St. NY, N.Y. 10017.

 

   Quy chế

 

   Dựa theo quy chế của Hội đồng (được phê chuẩn vào tháng 11-1997), Hội đồng phải “đáp ứng các yêu cầu của Tông huấn Christifideles Laici (ĐTC Gioan Phaolô II), đem sức mạnh cứu độ của Đức Kitô đến với mọi quốc gia, các tổ chức chính trị, kinh tế, các lĩnh vực về văn hoá, văn minh và phát triển” (số 34).

 

   Với tầm nhìn phổ quát về các vấn đề trên, các tổ chức phải chịu trách nhiệm đào tạo các thành viên của mình:

 

- Gây ý thức ngày càng cao về tình trạng phức tạp nơi môi trường sống và làm việc.

 

- Giúp họ có nhận thức sáng suốt để phân tích vấn đề và tìm ra cách thực hiện nhanh nhất và hiệu quả nhất.

 

- Tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết các khó khăn cụ thể.   

 

   Hội đồng sẵn sàng đón nhận các tổ chức khác miễn là các tổ chức này tuân theo các quy chế hiện hành, tôn trọng các nguyên tắc và trung thành với các điều lệ. Hội đồng phải chứng tỏ sự hoạt động cách hữu hiệu và tính tổ chức của người Công giáo trong lĩnh vực quốc tế.

 

   Mục tiêu căn bản

 

   Ra sức thực hiện sứ mệnh rao giảng Đức Kitô cho mọi người trong tinh thần phục vụ thế giới. Sứ mệnh gồm hai nội dung này phải gắn liền, như niềm tin được thể hiện bằng hành động:

 

- Ra sức đóng góp vào việc xây dựng Nước Chúa ngay tại xã hội trần thế bằng tình liên đới giữa mọi người thiện chí.

 

- Dấn thân phục vụ giáo hội địa phương bằng tất cả khả năng của mình trong những phạm vi cho phép.

 

   Tinh thần hợp nhất

 

   Để đạt được ước muốn sống trọn vẹn niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, Hội đồng nhấn mạnh:

 

- Mọi hoạt động phải bám sát vào thực tế, đồng thời vẫn liên kết với Thiên Chúa hiện diện trong thế giới này là Đấng bao trùm tất cả.

 

- Việc chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm giữa các nhóm thành viên trong cộng đồng.

 

- Những kinh nghiệm quý báu ở cấp địa phương sẽ góp phần vào việc mở rộng chiều kích quốc tế.

 

- Mọi hoạt động phải biết thích nghi với nhóm người khác nhau và những cảm quan khác nhau.

 

- Vừa làm chứng cho sự tự do của người Kitô hữu, đồng thời hiệp thông mạnh mẽ và vững chắc với Giáo Hội.

 

- Dấn thân vào những biến cố chính yếu của Giáo Hội toàn cầu qua tinh thần hoạt động mục vụ và phục vụ ngay tại Giáo hội địa phương.

 

- Mong muốn phục vụ Giáo Hội toàn cầu qua việc tham dự vào hoạt động của giáo hội địa phương trong các chương trình mục vụ khác nhau, nhưng đồng thời vẫn tham dự vào các biến cố lớn trong đời sống của Giáo Hội toàn cầu.

 

   Các thành viên (các tổ chức)

 

   Thành viên của Hội đồng các Tổ chức Công giáo Quốc tế được liệt kê sau đây gồm: tên, ngày tháng và nơi thành lập (nếu có), địa chỉ Văn phòng Tổng Thư ký.

 

1. Caritas Quốc tế

Caritas Internationalis (1951, Rome, Italy)

Địa chỉ: Piazza San Calisto 16, 00153, Rome, Italy.

Tổ chức được liên kết từ 146 quốc gia hiện đang hoạt động tại 194 nước trong các lĩnh vực: phát triển, cứu trợ khẩn cấp và hoạt động xã hội.

 

2. Văn phòng Giáo dục Công giáo Quốc tế

Catholic International Education Office (1952)

Địa chỉ: số 60, rue des Eburons, B-1000 Brussels, Belgium.

 

3. Liên hiệp Công giáo Quốc tế Phục vụ Xã hội

Catholic International Union for Social Service (1925, Milan, Italy)

Địa chỉ: Rue de la Poste 111, B-1210. Brussels, Belgium (Văn phòng Tổng Thư ký).

 

4. Hiệp hội Đời sống Kitô giáo

Christian Life Community-CVX (1953).

Địa chỉ: Borgo Santo Spirito 8, C.P.6139, 00195 Rome, Italy.

 

5. Hội Thăng thiên Quốc tế

International Ascent. Là thành viên của ICO.

Địa chỉ: 84, rue Charles Michels, F-93206 Saint Denis Cedex, France.

 

6. Hiệp hội Từ thiện Quốc tế

International Association of Charities (1617, Chatillon les Dombes, France)

Địa chỉ: Rue Joseph Brand, 118, B-1030, Brussels, Belgium.

 

7. Văn phòng Quốc tế lo cho Trẻ em Công giáo

International Catholic Child Bureau (1948, Paris)

Địa chỉ: 63, rue de Lausanne, CH-1202 Geneva, Switzerland.

 

8. Uỷ ban Công giáo Quốc tế Điều dưỡng viên Chăm sóc Y tế và Xã hội

International Catholic Committee of Nurses and Medico-Social Assistants: ICCN (1933).

Địa chỉ: Square Vergote, 43, B-1040 Brussels, Belgium.

 

9. Hội Hướng đạo Công giáo Quốc tế

International Catholic Conference of Scouting (1948).

Địa chỉ: Piazza Pasquale Paoli, 18, 00186 Rome, Italy.

 

10. Uỷ ban Di cư Công giáo Quốc tế

International Catholic Migration Commission (1951).

Địa chỉ: 37-39 rue de Vermont, C.P. 96,

           CH-1211 Geneva 20, Switzerland.

 

11. Tổ chức Công giáo Quốc tế về Phim ảnh và Thính thị

International Catholic Organization for Cinema and Audio-visual (1928, Hague, Netherlands).

Địa chỉ: Rue du Saphir, 15, B-1040 Brussels, Belgium (Văn phòng Tổng Thư ký).

 

12. Hội Công giáo Quốc tế cho Thiếu nữ

International Catholic Society for Girls (1897).

Địa chỉ: 37-39 rue de Vermont,

            CH-1202 Geneva, Switzerland.

 

13. Liên hiệp Công giáo Quốc tế về Báo chí

International Catholic Union of the Press.

Tổ chức này liên kết và đại diện trên phạm vi toàn cầu các hoạt động Công giáo và các Liên đoàn Công giáo hay các Hiệp hội Đặc trách về Báo chí và Thông tin. Gồm có 7 cơ sở chuyên về các lĩnh vực: Liên đoàn Quốc tế (LĐQT) của các nhà báo Công giáo, LĐQT Nhật báo, LĐQT Tập san định kỳ, LĐQT các Thông tấn xã, LĐQT của những người chuyên giảng dạy và nghiên cứu khoa học và kỹ thuật thông tin, LĐQT về các Hiệp hội Báo chí của Giáo Hội và LĐQT của những Nhà xuất bản sách báo.

Địa chỉ: 37-39 rue de Vermont, Case Postale 197, CH-1211

           Geneva 20 CIC, Switzerland.

 

14. Hội Công giáo Quốc tế cho Hướng dẫn viên

International Conference of Catholic Guiding (1965).

Tổ chức này được thành lập nhờ thành viên các hiệp hội thế giới của các trường dạy hướng đạo và nữ hướng đạo.

Địa chỉ: C/o: Mlle. Francoise Parmentier

            Rue de la Tour, 64, 75016, Paris, France.

 

15. Hiệp hội Quốc tế Thanh Lao Công

International Coordination of Young Christian Workers-ICYCW.

Địa chỉ: Via dei Barbieri 22, 00186 Rome, Italy.

 

16. Hội Quốc tế Nam giới Công giáo

International Council of Catholic Men: ICCM (1948).

Địa chỉ: Wahringer Str. 2-4, A.1090 Vienna IX, Austria.

 

17. Liên đoàn Quốc tế các Tổ chức Y học Công giáo

International Federation of Catholic Medical Associations (1954)

Địa chỉ: Palazzo San Calisto, I-00120, Vatican City, Italy.

 

18. Liên đoàn Quốc tế Giới trẻ Công giáo ở Xứ đạo

International Federation of Catholic Parochial Youth Community
(1962, Rome, Italy)

Địa chỉ: St. Kariliquai, 12, 6000, Lucerne 5, Switzerland.

 

19. Liên đoàn Quốc tế các Dược sĩ Công giáo

International Federation of Catholic Pharmacists (1954).

Địa chỉ: Bosdorf 180, 9190 Stekene, Belgium.

 

20. Liên đoàn Quốc tế các Phong trào Nông dân Công giáo

International Federation of Rural Adults Catholic Movements
(1964, Lisbon, Bồ Đào Nha)

Địa chỉ: Rue Jaumain 15, B-5330 Assense, Belgium.

 

21. Liên đoàn Quốc tế các Đại học Công giáo

International Federation of Catholic Universities (1949).

Địa chỉ: 21, rue d’Assas, F-75270 Paris Cedex 06, France.

 

22. Liên đoàn Quốc tế các Tổ chức Công giáo lo cho Người Khiếm thị

International Federation of Catholic Associations of the Blind.

Tổ chức này liên kết các hoạt động của các nhóm tín hữu Công giáo và các hiệp hội lo cho người mù, thúc đẩy họ hoạt động tông đồ.

Địa chỉ: Avenue Daili 90, B-1030 Brussels, Belgium.

 

23. Hiệp hội Quốc tế Thanh niên Công giáo Tự lập

International Independent Christian Youth: IICY.

Địa chỉ: 11, rue Martin Bernard, F-75013 Paris, France.

 

24. Hội Quốc tế Quân nhân Hoạt động Tông đồ

International Military Apostolate (1967).

Tổ chức này bao gồm các tổ chức dành cho các quân nhân.

Địa chỉ: Breite Strasse 25. D-53111 Bonn, Germany.

 

25. Phong trào Quốc tế Trẻ em Hoạt động Tông đồ

International Movement of Apostolate of Children (1929, Pháp)

Địa chỉ: 24, rue Paul Rivet, F-92350 Le Plessis Robinson, France.

 

26. Phong trào Quốc tế Hoạt động Tông đồ cho Tầng lớp Xã hội Tự lập

International Movement of Apostolate in the Independent Social Millieux: MIAMSI (1963).

Địa chỉ: Piazza San Calisto 16, 00153 Rome, Italy.

 

27. Phong trào Quốc tế cho Giới trẻ ở Nông thôn

International Movement of Catholic Agricultural and Rural Youth
(1954, Annevoie, Bỉ).

Địa chỉ: 53, rue J.Coosemans, B-1030 Brussel, Belgium.

 

28. Hội Thanh Sinh Công Quốc tế

International Young Catholic Students (1946, Fribourg, Thuỵ Sĩ).

Địa chỉ: 171, rue de Rennes, F-75006 Paris, France.

 

29. Pax Romana

(1921, Fribourg, Thuỵ Sĩ) được phân ra thành 2 tổ chức:

Phong trào Quốc tế của Sinh viên Công giáo

(Pax Romana – International Movement of Catholic Students:
IMCS, thành lập năm 1921).

Địa chỉ: 171 rue de Rennes, F-75006 Paris, France.

Phong trào Quốc tế cho Hoạt động Trí thức và Văn hoá

(Pax Romana-International Catholic Movement for Intellectual and Cultural Affairs: ICMICA, thành lập năm 1947, dành cho giới trí thức và chuyên gia Công giáo).

Địa chỉ: Rue de Grand Bureau 15, Ch-1227 Geneva, Switzerland.

 

30. Hội Thánh Vinh Sơn Phaolô

Society of St. Vincent de Paul (1833, Paris).

Địa chỉ: 5, rue de du Pré-aux-Clercs, F-75007 Paris, France.

 

31. Hiệp hội Công giáo Quốc tế về Phát thanh và Truyền hình

Unda: International Catholic Association for Radio and Television
(1928, Cologne, Germany).

Địa chỉ: Rue de L’Orme, 12, B-1040 Brussels, Belgium.

 

32. Phong trào Quốc tế Công nhân Công giáo

World Movement of Christian Workers (1961).

Địa chỉ: Blvd. du Jubilé 124, 1080 Brussels, Belgium.

 

33.  Tổ chức Toàn cầu các Cựu Học sinh Công giáo

World Organisation of Former Pupils of Catholic Education (1967, Rome).

Địa chỉ: 48, rue de Richelieu, F-75001 Paris, France.

 

34. Liên hiệp Toàn cầu Giáo viên Công giáo

World Union of Catholic Teachers (1951)

Địa chỉ: Piazza San Calisto 16, 00153 Rome, Italy.

 

35. Liên hiệp Toàn cầu các Tổ chức Phụ nữ Công giáo

World Union of Catholic Women’s Organisations (1910).

Địa chỉ: 18, rue Notre Dame des Champs, F-75006 Paris, France.

 

CÁC TỔ CHỨC CÔNG GIÁO KHÁC

 

1. Hội Tông đồ Cầu nguyện

Apostleship of Prayer (1849).

Địa chỉ: Borgo Santo Spirito 5, 00193 Rome, Italy.

 

2. Hội Tông đồ trên Biển

Apostolatus Maris / Apostleship of the Sea (Glassgow, Scotland).

Địa chỉ: (Hội đồng Giáo hoàng đặc trách về việc di dân và du mục) Piazza San Calisto 16, 00153 Rome, Italy.

 

3. Hiệp hội Hòm bia Giao ước

L’Arche Communities.

Địa chỉ: B.P. 35, 60350 Cuise Lamotte, France.

 

4. Hội Thanh niên Don Bosco

Associationes Juventutis Salesianae / Associations of Salesian Youth (1847)

Địa chỉ: Via della Pisana, 1111, 00163 Rome, Italy.

 

5. Đạo binh Xanh của Đức Mẹ Fatima

Blue Army of Our Lady of Fatima.

Địa chỉ: P.O. Box 976, Washington, NJ, 07882.

 

6. Liên đoàn Công giáo Quốc tế về Giáo dục Thể dục và Thể thao

Catholic International Federation for Physical and Sports Education (1911).

Địa chỉ: 5, rue Cernuschi, F-75017 Paris, France.

 

7. Hội Huynh đoàn Kitô cho Bệnh nhân và Người Khuyết tật

Chritian Fraternity of the Sick and Handicapped.

Địa chỉ: 9 Avenue de la Gare, CH-1630, Bulle, Switzerland.

 

8. Hội Huynh đệ Hiệp thông và Giải phóng

Communione et Liberazone Fraternity (1955, Milan, Italy).

Địa chỉ: Via Marcello Malpighi 2, 00161 Rome, Italy.

 

9. Phong trào Focolare

“Focolare Movement” or “Work of Mary” (1943, Trent, Italy).

Địa chỉ: Via di Frascati, 306, 00040 Rocca di Papa (Rome), Italy.

 

10. Đức tin và Ánh sáng 

Foi and Lumière.

Địa chỉ: 8, rue Serret, 75015 Paris, France.

 

11. Hội Phan Sinh Quốc tế

Franciscans International

Đây là một tổ chức phi chính phủ có mặt ở Liên Hiệp Quốc.

Địa chỉ: 345, E. 47th St., New York, NY 10017, USA.

 

12. Hội Trao đổi Văn hoá

Inter Cultural Association: ICA (1937, Bỉ) cùng với tổ chức Association Fraternelle Internationale: AFI.

Địa chỉ: 91, rue de la Servette, CH-1202 Geneva, Switzerland.

 

13. Hội Quốc tế Con Đức Mẹ

International Association of Children of Mary (1847)

Địa chỉ: 67, rue de Sèrvres, F-75006 Paris, France.

 

14. Hiệp hội Quốc tế Công giáo Nông thôn

International Catholic Rural Association (1962, Rome).

Là thành viên quốc tế của các tổ chức nông nghiệp và nông thôn. Thành viên được mời của ICO.

Địa chỉ: Piazza San Calisto, 00153 Rome, Italy.

 

15. Hiệp Hội Quốc tế Công giáo Esperanto

International Catholic Union Esperanto.

Địa chỉ: Via Berni 9, 00185 Rome, Italy.

 

16. Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Giáo dục Tôn giáo “Ánh Sáng và Sự Sống”

International Centre for Studies in Religious Education LUMEN VITAE (1934-1935, Louvain, Bỉ).

Địa chỉ: 184, rue Washington, B-1050 Brussels, Belgium.

 

17. Hội Quốc tế Thanh Lao Công

International Young Children Workers (1925, Bỉ). Thành viên của ICO.

Địa chỉ: 11, rue Plantin, B-1070 Brussels, Belgium.

 

18. Đạo binh Đức Mẹ

Legion of Mary / Legio Mariae (1921, Dublin, Ireland).

Địa chỉ: De Montfort House, North Brunswick, St., Dublin, Ireland.

 

19. Y học Quốc tế Toàn cầu

Medicus Mundi Internationalis (1964, Bensberg, Germany).

Tổ chức này nhằm mục tiêu thăng tiến công việc phục vụ y tế xã hội, nhất là ở các nước đang phát triển, tuyển mộ nhân viên phục vụ công tác y tế xã hội ở các nước này, góp phần vào việc đào tạo các nhân viên làm công tác này và chịu trách nhiệm nghiên cứu về lĩnh vực y tế.

Địa chỉ: P.O. Box 1547, 6501 BM Nijmegen, Netherlands.

 

20. Trung tâm Dự bị Hôn nhân Novalis

Novalis, Marriage Preparation Center.

Địa chỉ: University of St. Paul, 1, rue Stewart, Ottawa 2, Ont. Canada.

 

21. Hội Đức Bà

Our Lady’s Teams (Equipes Notre Dame, 1937, Pháp).

Đây là phong trào huấn luyện tinh thần cho đời sống hôn nhân.

Địa chỉ: 49, rue de la Glacière, F-75013 Paris, France.

 

22. Hội Hoà bình Công giáo Quốc tế

Pax Christi International (1950).

Đây là phong trào hoà bình Công giáo quốc tế, bắt nguồn từ Lourdes (Pháp) vào năm 1948, của những tín hữu Công giáo Pháp và Đức muốn giảng hoà với kẻ thù từ cuộc đại chiến thế giới II. Phong trào lan rộng sang Ý và Ba Lan và đạt được danh hiệu quốc tế khi phong trào hoà nhập với các thành viên Hiệp hội Hoà bình của Anh. Thành viên của ICO.

Địa chỉ: Rue de Vieux Marché aux grains 21, B-1000 Brussels, Belgium.

 

23. Phong trào Cổ vũ Nên Thánh

Pro-Sanctity Movement.

Địa chỉ: Piazza S. Andrea della Valle 3, 00166 Rome, Italy.

 

24. Liên hiệp Quốc tế Thánh Gioan

St. Joan’s International Alliance (1911, Anh). Đây là hội đấu tranh đòi quyền bầu cử cho phụ nữ Công giáo. Thành viên của ICO.

Địa chỉ: Quai Churchill 19 - Boite 061, B-4020 Liège, Belgium.

 

25. Trợ tá Tông đồ Salesian

Salesian Cooperators (1876).

Đây là hội dòng ba Don Bosco do Thánh Don Bosco sáng lập. Các thành viên của hội trực tiếp dấn thân vào hoạt động tông đồ phục vụ Giáo Hội, quan tâm đặc biệt đến giới trẻ với tinh thần và kiểu mẫu của Thánh Don Bosco.

Địa chỉ: Don Bosco College, Newton, N.J. 07860, USA.

 

26. Dòng Phan Sinh Tại thế

Secular Franciscan Order (1221, bản luật đầu tiên được phê chuẩn)

Địa chỉ: Via Piemonte, 70, 00187, Rome, Italy.

 

27. Hội Huynh đệ Charles de Foucauld Tại thế

Secular Fraternity of Charles de Foucauld.

Địa chỉ: Katharinenweg 4, B-4700 Eupen, Belgium.

 

28. Hội Quốc tế Serra

International Serra (1953, Hoa Kì)

Địa chỉ: 65 E. Wacker Pl. Suite 1210, Chicago, IL 60601, USA.

 

29. Liên hiệp Quốc tế Giáo dân Phục vụ Giáo hội

Unio Internationalis Laicorum in Servitio Ecclesiae (1965, Aachen, Đức)

Địa chỉ: Postfach 990125, Am Kielshof 2, 5000 Cologne, Germany 91.

 

30. Liên hiệp những Người Tôn thờ Thánh Thể

Union of Adorers of the Blessed Sacrament (1937).

Địa chỉ: Largo dei Monti Parioli 3, 00197, Rome, Italy.

 

31. Hiệp hội Công giáo Toàn cầu lo việc Tông đồ Thánh Kinh

World Federation for the Biblical Apostolate (1969, Rome).

Địa chỉ: Mittelstrasse, 12, P.O. Box 601, D-7000, Stuttgart 1, Germany.

 

CÁC TỔ CHỨC ĐỊA PHƯƠNG

 

1. Hiệp hội Âu Châu về Giáo dục Công giáo cho Người Lớn

European Federation for Catholic Adult Education (1963, Lucerne, Thuỵ Sĩ).

Địa chỉ: Hirschengraben 13, P.B. 2069, CH-6002 Lucerne, Switzerland.

 

2. Diễn đàn Âu Châu của các Uỷ ban Giáo dân Quốc gia

European Forum of National Committees of the Laity (1968).

Địa chỉ: 169, Booterstown Av., Blackrock, Co. Dublin, Ireland.

 

3. Phong trào Gia đình Công giáo

Movimiento Familiar Cristiano (1949-1950, Montevideo và Buenos Aires).

Đây là Phong trào Gia đình Công giáo của lục địa Mỹ Châu La Tinh.

Địa chỉ: Carrera 17 n. 4671, Bogotá, D.E., Colombia.

 

Lm. Ant. NGUYỄN NGỌC SƠN biên soạn phần I, II, III.
Mad. DIỆU NGA biên soạn phần IV.

 

 

Nguồn tư liệu:

 

1. NN, Théo: Nouvelle Encyclopédie Catholique, Droguet Ardant Fayard, 1989.

2. Olivier de la Brosse, Dictionnaire de la foi Chrétienne.

3. Matthe

III. QUỐC GIA VATICAN (VATICAN CITY STATE) <<
 
Ngày 16 tháng 6 năm Giáp Thìn
Chúa Nhật 17 Thường Niên
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7-2024
Cầu nguyện cho việc mục vụ các bệnh nhân
Chúng ta hãy cầu nguyện để bí tích Xức dầu Bệnh nhân ban cho những người lãnh nhận cũng như những người thân của họ sức mạnh của Thiên Chúa và ngày càng trở nên với tất cả dấu chỉ hữu hình của lòng trắc ẩn và sự hy vọng.
For the pastoral care of the sick
July’s prayer intention asks that the sacrament of the anointing of the sick bestows “the Lord’s strength to those who receive it and to their loved ones.”
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@