Người nhục mạ bạn, họ chỉ nhục mạ ý nghĩ của họ có về bạn, tức là họ nhục mạ chính họ!.

Villier de l’Isle Adam
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 14160
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2261
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TƯ LIỆU » Giáo Tỉnh Hà Nội» GP Phát Diệm
S  M  L
(Cập nhật: 09/03/2008)
 
II. ĐỊA LÝ VÀ DÂN SỐ

1. Ranh giới:

 

  Giáo phận chủ yếu nằm trong tỉnh Ninh Bình (64 giáo xứ) và một giáo xứ thuộc huyện Lạc Thuỷ và 2 họ lẻ thuộc huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình. Bắc giáp giáo phận Hà Nội, Đông giáp giáo phận Bùi Chu, Tây giáp giáo phận Thanh Hoá, Nam giáp Biển Đông. Diện tích giáo phận: 1.786,77km2. Tổng số dân địa phương: 915.900. Số dân Công giáo: 146.335. Dân chúng đa số làm nghề nông. Những sắc tộc sống trong vùng: chỉ có dân tộc Mường.

 

2. Địa chỉ Toà giám mục:

 

75 Phát Diệm Đông,

Kim Sơn, Ninh Bình.

Đt: 030 862058 - 862617.

Fax: 84 030 862724

Email: tgmpdiem@hn.vnn.vn

 

3. Các giáo hạt và giáo xứ trong giáo phận:

  9 giáo hạt, 65 giáo xứ.

 

Hạt Phát Diệm:

  7 giáo xứ, tổng số tín hữu: 14.146.

 

1. Gx. Phát Diệm. Sth: 6.293. Đc: Ttr. Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình (NB).

    Đt: 030 862644.

2. Gx. Bình Sa. Sth: 810.  Đc: Lai Thành, Kim Sơn, NB.

3. Gx. Hảo Nho. Sth: 1.178. Đc: Yên Lâm, Tam Điệp, NB.

4. Gx. Hoài Lai. Sth: 1.474. Đc: Lai Thành, Kim Sơn, NB.

5. Gx. Phương Thượng. Sth: 1.430. Đc: Lưu Phương, Kim Sơn, NB. Đt: 030 862058.

6. Gx. Trì Chính.  Sth: 1.534.   Đc: Kim Chính, Kim Sơn, NB. Đt: 030 862644.

7. Gx. Yên Bình. Sth: 1.427. Đc: Tân Thành, Kim Sơn, NB.

 

Hạt Văn Hải:

  7 giáo xứ, tổng số tín hữu 30.711.

 

8. Gx. Văn Hải. Sth: 5.600. Đc: Văn Hải, Kim Sơn, NB.

9. Gx. Cồn Thoi. Sth: 9.920. Đc: Cồn Thoi, Kim Sơn, NB.

10. Gx. Hoá Lộc. Sth: 3.600. Đc: Định Hoá, Kim Sơn, NB.

11. Gx. Như Tân. Sth: 2.747. Đc: Kim Tân, Kim Sơn, NB.

12. Gx. Tân Khẩn. Sth: 3.413. Đc: Kim Mỹ, Kim Sơn, NB.

13. Gx. Tân Mỹ. Sth: 4.013. Đc: Kim Mỹ, Kim Sơn, NB.

14. Gx. Tùng Thiện. Sth: 1.418. Đc: Kim Tân, Kim Sơn, NB.

 

Hạt Tôn Đạo:

  8 giáo xứ, tổng số tín hữu: 15.643.

 

15. Gx. Tôn Đạo. Sth: 2.434. Đc: Ân Hoà, Kim Sơn, NB. Đt: 030 862746.

16. Gx. Dục Đức. Sth: 716. Đc: Kim Định, Kim Sơn, NB.

17. Gx. Hoà Lạc. Sth: 2.813. Đc: Như Hoà, Kim Sơn, NB.

18. Gx. Hướng Đạo. Sth: 2.390. Đc: Đồng Hướng, Kim Sơn, NB.

19. Gx. Khiết Kỷ. Sth: 2.196. Đc: Ân Hoà, Kim Sơn, NB.

20. Gx. Phú Hậu. Sth: 918. Đc: Hùng Tiến, Kim Sơn, NB.

21. Gx. Thuần Hậu. Sth: 3.692. Đc: Ân Hoà, Kim Sơn, NB.

22. Gx. Ứng Luật. Sth: 484. Đc: Quang Thiện, Kim Sơn, NB.

 

Hạt Cách Tâm:

  8 giáo xứ, tổng số tín hữu: 11.352.

 

23. Gx. Cách Tâm. Sth: 1.715. Đc: Chính Tâm, Kim Sơn, NB. Đt: 030 862757.

24. Gx. Dưỡng Điềm. Sth: 3.002. Đc: Hồi Ninh, Kim Sơn, NB.

25. Gx. Mông Hưu. Sth: 740. Đc: Chính Tâm, Kim Sơn, NB.

26. Gx. Như Sơn. Sth: 2.222. Đc: Xuân Thiện, Kim Sơn, NB.

27. Gx. Quân Triêm. Sth: 782.  Đc: Chất Bình, Kim Sơn, NB.

28. Gx. Quyết Bình. Sth: 1.549.  Đc: Chất Bình, Kim Sơn, NB.

29. Gx. Tín Thuận.  Sth: 324.  Đc: Xuân Thiện, Kim Sơn, NB.

30. Gx. Xuân Hồi. Sth: 1.018. Đc: Xuân Thiện, Kim Sơn, NB.

 

Hạt Phúc Nhạc:

  10 giáo xứ, tổng số tín hữu: 10.351.

 

31. Gx. Phúc Nhạc. Sth: 2.472. Đc: Khánh Nhạc, Yên Khánh, NB. Đt: 030 841538.

32. Gx. Bình Hoà. Sth: 350. Đc: Khánh Hồng, Yên Khánh, NB.

33. Gx. Gia Lạc. Sth: 311. Đc: Khánh Hội, Yên Khánh, NB.

34. Gx. Hiếu Thuận.  Sth: 993. Đc: Khánh Mậu, Yên Khánh, NB.

35. Gx. Nam Biên.  Sth: 1.501. Đc: Khánh Mậu, Yên Khánh, NB.

36. Gx. Phú Thuận. Sth: 238. Đc: Khánh Thịnh, Yên Mô, NB. Đt: 030 841600.

37. Gx. Phúc Hải. Sth: 232. Đc: Khánh Trung, Yên Khánh, NB.

38. Gx. Tam Châu. Sth: 1.100. Đc: Khánh Nhạc, Yên Khánh, NB.

39. Gx. Yên Liêu. Sth: 552. Đc: Khánh Thịnh, Yên Mô, NB. Đt: 030 841600.

40. Gx. Yên Vân. Sth: 2.602. Đc: Khánh Vân, Yên Khánh, NB.

 

Hạt Ninh Bình:

  7 giáo xứ, tổng số tín hữu: 12.650.

 

41. Gx. Ninh Bình. Sth: 1.603. Đc: P. Thanh Bình, Tx. NB. Đt: 030 860954.

42. Gx. An Ngải. Sth: 4.495. Đc: Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình.

43. Gx. Áng Sơn. Sth: 2.700. Đc: Ninh Hoà, Hoa Lư, NB.

44. Gx. Hào Phú. Sth: 1.163. Đc: Khánh Phú, Yên Khánh, NB. Đt: 030 841600.

45. Gx. Hoàng Mai. Sth: 1.276. Đc: Ninh An, Hoa Lư, NB. Đt: 030 861015.

46. Gx. La Vân. Sth: 763. Đc: Ninh Giang, Hoa Lư, NB.

47. Gx. Thiện Dưỡng. Sth: 650. Đc: Ninh Vân, Hoa Lư, NB.

 

Hạt Bạch Bát:

  5 giáo xứ, tổng số tín hữu: 5.682.

 

48. Gx. Bạch Liên. Sth: 844. Đc: Yên Thành, Yên Mô, NB.

49. Gx. Bình Hải. Sth: 525. Đc: Yên Nhân, Yên Mô, NB.

50. Gx. Quảng Nạp. Sth: 2.847. Đc: Yên Thắng, Yên Mô, NB.

51. Gx. Quảng Phúc. Sth: 605. Đc: Yên Phong, Yên Mô, NB.

52. Gx. Yên Thổ. Sth: 861. Đc: Yên Phú, Yên Mô, NB.

 

Hạt Đồng Chưa:

  8 giáo xứ, tổng số tín hữu: 24.191.

 

53. Gx. Đồng Chưa. Sth: 3.250. Đc: Gia Thịnh, Gia Viễn, NB. Đt: 030 868502.

54. Gx. Lãng Vân. Sth: 3.371. Đc: Gia Lập, Gia Viễn, NB. Đt: 030 868342.

55. Gx. Mưỡu Giáp. Sth: 3.284. Đc: Gia Thanh, Gia Viễn, NB.

56. Gx. Mỹ Châu. Sth: 2.062. Đc: Quỳnh Lưu, Nho Quan, NB. Đt: 030 866578.

57. Gx. Phúc Lai.  Sth: 2.542. Đc: Sơn Lai, Nho Quan, NB.

58. Gx. Sào Lâm.  Sth: 3.862. Đc: Văn Phú, Nho Quan, NB.

59. Gx. Sơn Luỹ. Sth: 1.320. Đc: Đức Long, Nho Quan, NB. Đt: 030 866590.

60. Gx. Trung Đồng. Sth: 2.484. Đc: Gia Trung, Gia Viễn, NB.

 

Họ Độc Lập, Mỹ Thuỷ. Sth: 2.174. Đc: Gia Thịnh, Gia Viễn, NB.

 

Hạt Vô Hốt:

  5 giáo xứ, tổng số tín hữu: 16.002.

 

61. Gx. Vô Hốt. Sth: 8.065. Đc: Lạc Vân, Nho Quan, NB. Đt: 030 866590.

62. Gx. Khoan Dụ. Sth: 3.904. Đc: Khoan Dụ, Chi Nê, Hoà Bình.

63. Gx. Uy Đức. Sth: 933. Đc: Gia Hoà, Gia Viễn, NB. Đt: 030 868342.

64. Gx. Uy Tế. Sth: 1.229. Đc: Gia Hưng, Gia Viễn, NB. Đt: 030 868502.

65. Gx. Xích Thổ. Sth: 1.871. Đc: Xích Thổ, Nho Quan, NB.

I. LỊCH SỬ <<
III. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH >>
 
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10-2021
Cầu cho Giáo hội biết rộng mở cho tất cả mọi người
Chúng ta cầu nguyện cho Giáo hội; luôn trung thành và can đảm rao giảng Tin Mừng, xin cho Giáo Hội luôn là một cộng đoàn yêu thương huynh đệ và mãi thăng tiến trong tình yêu hiệp thông.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@