Tôi ngủ và trong mơ tôi thấy cuộc sống là niềm vui. Tôi tỉnh dậy và nhìn thấy cuộc sống là phục vụ. Tôi hành động và thấy được phục vụ là niềm vui.

Rabindranath Tagore (1861-1941)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 13484
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14163
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2257
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TƯ LIỆU » Giáo Tỉnh Hà Nội» GP Thái Bình
S  M  L
(Cập nhật: 09/03/2008)
 
II. ĐỊA LÝ VÀ DÂN SỐ

1. Ranh giới:

 

  Giáo phận Thái Bình, theo sắc lệnh thành lập ngày 9-3-1936, bao gồm 2 tỉnh Thái Bình và Hưng Yên với diện tích 2.301km2. Đây là một vùng đồng bằng trải rộng, không rừng núi, đất đai màu mỡ, chạy dài từ bãi biển Đồng Châu phía Đông tới nương khoai An Vỹ phía Tây. Giáo phận Thái Bình hiện có 118.100 giáo hữu trên tổng số dân 2.930.000 người, chỉ thuần người Kinh, không có dân tộc thiểu số nào sinh sống. Mật độ dân số rất cao, có lẽ cao nhất trong các tỉnh ở Việt Nam.

 

  Sông Hồng đưa phù sa từ thượng nguồn về bồi đắp và tạo nên ranh giới tự nhiên với tỉnh Nam Định thuộc giáo phận Bùi Chu, được coi như là “vựa thóc” của miền Bắc. Sông Luộc là ranh giới với giáo phận Hải Phòng về phía Tây Bắc. Phía Đông là vịnh Bắc Bộ.

 

2. Địa chỉ Toà giám mục: 

 

Số 2 đường Trần Hưng Đạo,

Thị xã Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Đt: 036 831361

Fax: 036 836580.

Email: nvsgmtb@hn.vnn.vn 

 

3. Giáo hạt và giáo xứ:

 

  Giáo phận Thái Bình có 64 giáo xứ, 436 họ lẻ, được chia thành 5 hạt: Tiền Hải, Kiến Xương,

Đông Hưng, Thái Thuỵ và Hưng Yên.

 

Hạt Tiền Hải:

  9 giáo xứ, 68 họ đạo. Dân số: 265.000, số tín hữu: 35.203.

 

1. Gx. Trung Đồng. Sth: 8.651. Đc: Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình. Đt: 036 883034.

2. Gx. Bác Trạch. Sth: 8.100. Đc: Văn Trường, Tiền Hải, Thái Bình. Đt: 036 823200.

3. Gx. Thanh Châu. Sth: 7.669. Đc: Nam Thanh, Tiền Hải, Thái Bình. Đt: 030 883189.

4. Gx. Thanh Minh. Sth: 3.087.  Đc: Nam Hồng, Tiền Hải, Thái Bình. Đt: 036 883233.

5. Gx. Hữu Vy. Sth: 2.254.  Đc: Nam Chính, Tiền Hải, Thái Bình. Đt: 036 883683.

6. Gx. Đông Thành. Sth: 2.644. Đc: Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình.

7. Gx. Lương Điền. Sth: 881. Đc: Đông Cơ, Tiền Hải, Thái Bình. Đt: 0912 187611.

8. Gx. Lạc Thành. Sth: 565.  Đc: Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình.

9. Gx. Bạch Long. Sth: 1.352. Đc: Đông Hoàng, Tiền Hải, Thái Bình. Đt: 036 824251.

 

Hạt Kiến Xương:

  15 giáo xứ, 125 họ đạo. Dân số: 498.500, số tín hữu: 31.614.

 

10. Gx. Giáo Nghĩa. Sth: 3.577. Đc: Bình Minh, Kiến Xương, Thái Bình. Đt: 036 821515.

11. Gx. Dương Cước. Sth: 1.000. Đc: Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình.

12. Gx. Cao Mại. Sth: 3.688. Đc: Quang Hưng, Kiến Xương, Thái Bình.

13. Gx. Thân Thượng. Sth: 1.541. Đc: Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình.

      Đt: 036 821649.

14. Gx. Đồng Quan. Sth: 2.327. Đc: Vũ An, Kiến Xương, Thái Bình.

15. Gx. Trà Vy. Sth: 1.157. Đc: Vũ Công, Kiến Xương, Thái Bình. Đt: 036 822211.

16. Gx. Thái Sa. Sth: 388. Đc: Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình.

17. Gx. Cổ Việt. Sth: 1.729. Đc: Việt Thuần, Vũ Thư, Thái Bình.

18. Gx. Chính toà. Sth: 1.180. Đc: số 2 Trần Hưng Đạo, Thị xã Thái Bình.

      Đt: 036 830870 - 841077.

19. Gx. Nghĩa Chính. Sth: 2.150. Đc: Phú Xuân, Thái Bình.

20. Gx. Bồng Tiên. Sth: 7.198. Đc: Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình.

21. Gx. Nguyệt Lãng. Sth: 1.530. Đc: Minh Khai, Vũ Thư, Thái Bình.

      Đt: 036 826502.

22. Gx. Gia Lạc. Sth: 1.581. Đc: Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình.

23. Gx. Sa Cát. Sth: 1.805. Đc: Hoàng Diệu, Thái Bình.

24. Gx. Cát Đàm. Sth: 763. Đc: Đông Hoà, Thái Bình. Trụ sở: Chủng viện Mỹ Đức, Đông Hoà,

      Thái Bình. Đt: 036 730640 - 740600.

 

Hạt Thái Thuỵ:

  13 xứ, 127 họ đạo. Dân số: 470.000, Sth: 22.011.

 

25. Gx. Thượng Phúc. Sth: 3.103. Đc: Thuỵ Sơn, Thái Thuỵ, Thái Bình. Đt: 036 855097.

26. Gx. Vạn Đồn. Sth: 605. Đc: Thuỵ Hồng, Thái Thuỵ, Thái Bình.

27. Gx. Vân Am. Sth: 577. Đc: Thuỵ Quỳnh, Thái Thuỵ, Thái Bình.

28. Gx. Xá Thị. Sth: 39. Đc: Thuỵ Việt, Thái Thuỵ, Thái Bình.

29. Gx. Xuân Hoà. Sth: 5.407. Đc: Thái Thọ, Thái Thuỵ, Thái Bình. Đt: 036 854213.

30. Gx. Bích Du. Sth: 620. Đc: Thái Thượng, Thái Thuỵ, Thái Bình.

31. Gx. Cao Mộc. Sth: 3.314. Đc: Đồng Tiến, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Đt: 036 865121.

32. Gx. Ninh Cù. Sth: 717. Đc: Thuỵ Thanh, Thái Thuỵ, Thái Bình.

33. Gx. Bồ Ngọc. Sth: 924. Đc: Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Đt: 036 912347.

34. Gx. Tràng Lũ. Sth: 806. Đc: An Tràng, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Đt: 036 865172.

35. Gx. Lai Ổn. Sth: 1.191. Đc: An Quý, Quỳnh Phụ, Thái Bình.

36. Gx. Quỳnh Lang. Sth: 3.225. Đc: Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Đt: 036 975224.

37. Gx. Phục Lễ. Sth: 1.483. Đc: Quỳnh Châu, Quỳnh Phụ, Thái Bình.

 

Hạt Đông Hưng:

  11 giáo xứ, 56 họ đạo. Dân số: 480.000, số tín hữu: 14.715.

 

38. Gx. An Lập. Sth: 3.266. Đc: Hồng Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Đt: 036 898178.

39. Gx. Duyên Tục. Sth: 281. Đc: Phú Lương, Đông Hưng, Thái Bình.

40. Gx. Mỹ Đình. Sth: 3.005. Đc: Văn Cẩm, Hưng Hà, Thái Bình. Đt: 036 862120.

41. Gx. Duyên Lãng. Sth: 671. Đc: Minh Hoà, Hưng Hà, Thái Bình.

42. Gx. Hà Xá. Sth: 2.700. Đc: Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình. Đt: 036 975119.

43. Gx. Phú Lạc. Sth: 925. Đc: Minh Tân, Hưng Hà, Thái Bình.

44. Gx. Thuần Tuý. Sth: 539. Đc: Đông La, Đông Hưng, Thái Bình. Đt: 036 851008.

45. Gx. Nam Lỗ. Sth: 1.509. Đc: Hợp Tiến, Đông Hưng, Thái Bình. Đt: 0912 180039.

46. Gx. Lương Đống. Sth: 249. Đc: Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình.

47. Gx. Phương Xá. Sth: 1.020. Đc: Đông Phương, Đông Hưng, Thái Bình. Đt: 036 851065.

48. Gx. Tràng Quan. Sth: 550. Đc: Trọng Quan, Đông Hưng, Thái Bình.

 

Hạt Hưng Yên:

  16 giáo xứ, 118 họ đạo. Dân số: 996.000, số tín hữu: 16.206.

 

49. Gx. Thị xã Hưng Yên. Sth: 568. Đc: Thị xã Hưng Yên. Đt: 0321 862663.

50. Gx. Hạ Lễ. Sth: 652. Đc: Hạ Lễ, Ân Thi, Hưng Yên.

51. Gx. Lê Xá. Sth: 201. Đc: Vũ Xá, Kim Động, Hưng Yên.

52. Gx. Cao Xá. Sth: 2.231. Đc: Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên. Đt: 0321 854219.

53. Gx. Võng Phan. Sth: 1.434. Đc: Tống Trân, Phù Cừ, Hưng Yên.

54. Gx. Tần Nhẫn. Sth: 780. Đc: Minh  Tân, Phù Cừ, Hưng Yên.

55. Gx. Tiên Chu. Sth: 504. Đc: Hồng Nam, Tiên Lữ, Hưng Yên.

56. Gx. Ngọc Đồng. Sth: 1.910. Đc: Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên. Đt: 0321 811574.

57. Gx. Ngô Xá. Sth: 336. Đc: Vĩnh Xá, Kim Động, Hưng Yên.

58. Gx. Vĩnh Phúc. Sth: 640. Đc: Đồng Thanh, Kim Động, Hưng Yên.

59. Gx. Đan Chàng. Sth: 1.479. Đc: Hồng Vân, Ân Thi, Hưng Yên. Đt: 0321 832166.

60. Gx. Ngọc Châu. Sth: 1.108. Đc:  Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên.

61. Gx. Sài Quất. Sth: 688. Đc: Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên. Đt: 0321 918198.

62. Gx. An Vỹ. Sth: 1.505. Đc: An Vỹ, Khoái Châu, Hưng Yên.

63. Gx. Lực Điền. Sth: 1.441. Đc: Minh Châu, Yên Mỹ, Hưng Yên. Đt:  0321 975204.

64. Gx. Trung Chu. Sth: 729. Đc: Đồng Kết, Khoái Châu, Hưng Yên.

I. LỊCH SỬ <<
III. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH >>
 
Mồng 5 tháng 3 năm Tân Sửu
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2021
Cầu cho các nhân viên y tế
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhân viên y tế, biết chăm sóc sức khỏe phục vụ các bệnh nhân và những người già cả, đặc biệt tại các nước nghèo; ước mong những người nghèo được chính phủ lưu tâm và cộng đoàn địa phương để ý giúp đỡ.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@