Nếu bạn muốn có bạn, hãy trở nên một người bạn trước.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15054
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TƯ LIỆU » Giáo Tỉnh Huế» GP Kontum
S  M  L
(Cập nhật: 23/05/2008)
 
V. DANH SÁCH LINH MỤC

1. Tôma Lê Thành Ánh; sinh 1919, lm 1949; Hưu tại TGM.

2. Giuse Trần Văn Bảy; sinh 1950, lm 2004; NT Đức An.Email: dongpku@dng.vnn.vn

3. Simon Phan Văn Bình; sinh 1937, lm 1968; NT Chính Toà.

    Email: simonbinh@hotmail.com

4. Marcô Bùi Duy Chiến; lm 2004; TT. Truyền giáo Tơlui-Cheoreo. Đt: 0918 408508.

5. Giuse Nguyễn Đức Chương; sinh 1943, lm 1970; NT Plei Rơhai.

6. Giuse Phạm Minh Công; sinh 1938, lm 1965; NT Phú Thọ.

7. Phaolô Nguyễn Minh Công (CSsR); sinh 1969; lm 2005;

    Trung tâm Truyền giáo Pleichuet.

8. Giuse Nguyễn Văn Đắc; sinh 1940, lm 1974; NT Phú Bổn.

9. Phêrô Nguyễn Vân Đông; sinh 1943, lm 1972; NT Đức An.

10. Giacôbê Nguyễn Tấn Đường; sinh 1921, lm 1953; Phụ trách Plei Jơđrâp,

      xã Gia Chim, Tx. Kon-tum. (c/o TGM Kontum)

11. Giuse Đỗ Hiệu; sinh 1945, lm 1975; NT Phương Hoà.

12. Phêrô Nguyễn Hoàng; sinh 1920, lm 1958; hưu tại TGM.

13. Phaolô Đậu Văn Hồng; sinh 1950, lm 1990; NT Chính Toà.

14. Phaolô Nguyễn Đức Hữu; sinh 1942, lm 1972; NT Chính Toà.

15. Antôn Đinh Bạt Huỳnh; sinh 1942, lm 1972; NT An Sơn.

     Email: anson1288@yahoo.com

16. Giuse Nguyễn Thanh Liên; sinh 1942, lm 1971;

      Phụ trách vùng DakGlei và Ngọc Hồi, Kontum. Đt: 060 910782 - 0905 096509.

      Email:lientgmkt@pmail.vnn.vn

17. Tôma Trần Duy Linh; lm 2004; NT Thánh Tâm. Đt: 0913 151935.

      Email: phuan@pmail.vnn.vn

18. Đa Minh Đinh Hữu Lộc; sinh 1933, lm 1966; c/o TGM Kontum.

19. Đa Minh Mai Ngọc Lợi; sinh 1928, lm 1957; NT Đức Hưng.

20. Calistô Bá Năng Lý; sinh 1962, lm 2001; Giáo đoàn Sêđăng, Bahnar Dak Hà,

      Kontum. Đt: 060 861620 - 0913 702725.

21. Tôma Vũ Khắc Minh; sinh 1935, lm 1964; NT An Khê.

22. Giuse Trần Sơn Nam; sinh 1940, lm 1968; NT Thăng Thiên.

23. Gioakim Nguyễn Thúc Nên; sinh 1921, lm 1954; Hưu tại TGM.

24. Phaolô Nguyễn Văn Oanh (sl); sinh 1947, lm 1975; 70/5 KP 9, P. Tân Biên,

      Biên Hoà. Đt: 0908 243393.

25. G.B. Nguyễn Văn Phán (CSsR); sinh 1936, lm 1963; Tu viện Chúa Cứu Thế,

      38 Kỳ Đồng, Q.3, TP. HCM.

26. Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn; sinh 1942, lm 1971; NT Phương Quý.

27. Micae Võ Văn Sự; sinh 1936, lm 1967; NT Kon Rơbang.

28. Antôn Vương Đình Tài (CSsR); sinh 1930, lm 1959; Hưu tại Pleichuet.

29. Đa Minh Trương Bảo Tâm; sinh 1934, lm 1968; NT Phương Nghĩa.

30. P.X. Lê Tiên; sinh 1953, lm 1999; NT Kon Jơdreh-ĐakBla.

     Email: kontum652004@yahoo.ca.

31. Giuse Trần Ngọc Tín; sinh 1954, lm 1998; Du học Pháp.

32. Giuse Trần Sĩ Tín (CSsR), sinh 1941, lm 1973; Trung tâm Truyền giáo Pleikly.

33. Antôn Lê Ngọc Thanh (CSsR); sinh 1969; lm 2005; Trung tâm truyền giáo Pleikly.

34. P.X. Phạm Hữu Thế; sinh 1938, lm 1964; TGM.

35. Bart. Nguyễn Đức Thịnh (CSsR); TT Truyền giáo Pleichuet.

      Đt: 059 861064 - 0914 029449. Email: bartthinh@pmail.vnn.vn

36. Tôma Nguyễn Văn Thượng; sinh 1946, lm 1974; NT Thánh Tâm, kiêm xứ Tiên Sơn.

      Đt: 059 823408 - 0914 093680.

37. G.B. Lê Minh Trí (CSsR); sinh 1974; lm 2005; Trung tâm Truyền giáo Pleichuet.

38. Gioan Nguyễn Đức Trường; sinh 1959, lm 1999; NT Mang La.

      Đt: 060 856316 - 0903 513613. Email: chinhtoa@dng.vnn.vn

39. G.B. Trần Quang Truyền; sinh 1951, lm 1994; TGM. Email: truyen62@hcm.vnn.vn

40. Giuse Trần Trí Tuệ; sinh 1922, lm 1957; Nhà Hưu dưỡng Hà Nội,

      116B Hùng Vương, TP.HCM.

41. Antôn Trần Ứng Tường (CSsR), sinh 1941, lm 1974; 38 Kỳ Đồng, Q.3, TP.HCM.

42. Luy Nguyễn Quang Vinh; sinh 1950, lm 1991; NT Tân Hương.

      Email: qvktum@dng.vnn.vn

IV. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH <<
II. ĐỊA LÝ VÀ DÂN SỐ >>
 
Ngày 24 tháng 1 năm Giáp Thìn
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 3-2024
Cầu nguyện cho những vị tử đạo mới
Chúng ta hãy cầu nguyện để những ai có nguy cơ phải mất mạng sống vì Tin Mừng tại các nơi khác nhau trên thế giới, làm giàu cho Giáo Hội bởi lòng dũng cảm và sự nhiệt thành truyền giáo của họ.
For new martyrs
Pope Francis urges the faithful to pray during March for “those who risk their lives for the Gospel in various parts of the world.”
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@