Hạnh phúc không phải từ những điều mà ta nhận được, mà từ những điều mà ta cho đi.

Ben Carson
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15041
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TƯ LIỆU » Giáo Tỉnh Huế» GP Kontum
S  M  L
(Cập nhật: 23/05/2008)
 
II. ĐỊA LÝ VÀ DÂN SỐ

Giáo hạt và giáo xứ: giáo phận Kontum gồm 2 hạt Kontum và Pleiku với 344 giáo xứ và họ đạo.

 

Hạt Kontum

 

1. Gx. Kon Hring và 14 họ đạo. Sth: 4.228. Đc:  thôn Kon Hring, xã Diên Bình, H. ĐăkTô, tỉnh Kontum.

2. Gx. ĐăkKang và 13 họ đạo. Sth: 2.975. Đc: thôn Đăk Kang Yôp, xã Dak Hring, H. ĐăkHà, tỉnh Kontum.

3. Gx. Kon Kơla và 13 họ đạo. Sth: 2.614. Đc: thôn Kon Kơla, xã ĐăkPơxi, H. ĐăkHà, tỉnh Kontum.

4. Gx. Kon Rơbang  và 4 họ đạo trực thuộc. Sth: 3.811. Đc: thôn Kon Rơbang, xã Vinh Quang, Kontum. Đt: 060 864992.

5. Gx. ĐăkWơk và 13 họ đạo. Sth: 5.409. Đc: thôn ĐăkWơh, xã Hamong, H. ĐăkHà, tỉnh Kontum.

6. Gx. Kon Trang và 6 họ đạo. Sth: 3.354. Đc: thôn Kon Trang Mơnei, xã Dakla, H. ĐăkHà, tỉnh Kontum.

7. Gx. Pơlei Jơdrâp. Sth: 4.310. Đc: thôn Pơlei Jơdrâp, xã Ya Chim, Tx. Kontum. Đt: 060 862372.

8. Gx. Phương Hoà. Sth: 4.213. Đc: thôn Phương Hoà, xã Đoàn Kết, tỉnh Kontum. Đt: 060 863314.

9. Gx. Trung Nghĩa. Sth: 1.554. Đc: xã Hoà Bình, Tx. Kontum.

10. Gx. Tân Phú. Sth: 1.187. Đc: xã Hoà Bình, Tx. Kontum.

11. Gx. Mang La và 6 họ đạo. Sth: 5.181. Đc: xã Ngọc Bay, Tx. Kontum. Đt: 060 862372.

12. Gx. Pơlei Kơbei và 18 họ đạo khác. Sth: 4.825.   

13. Gx. Chính Toà và 6 họ đạo trực thuộc. Sth: 5.096, Đc: 13 Nguyễn Huệ, P. Thống Nhất, Tx. Kontum.

14. Gx. Kon Bơbăn và 11 họ đạo. Sth: 3.228. Đc: thôn Kon Bơbăn, xã Ngọc Réo, H. ĐăkHà, tỉnh Kontum.

15. Gx. ĐăkKơla và 27 làng. Sth: 5.142. Đc: thôn ĐăkBlái, xã ĐăkAng, H. Ngọc Hồi, tỉnh Kontum.

16. Gx. Kon Xơmluh và 21 họ đạo. Sth: 44.462. Đc: thôn Kon Xơmluh, xã Tơre, H. Kon Rẫy, tỉnh Kontum. Đt: 060 862084.

17. Gx. Kon Mah và 8 họ đạo. Sth: 2.764. Đc: thôn Kon Mah, xã Hà Tây,  H. Chư Pah, tỉnh Gia Lai.

18. Gx. Kon Mahar và 4 họ đạo. Sth: 2.892. Đc: thôn Kon Mahar, xã Hà Đông, H. Chư Pah, Gia Lai.

19. Gx. ĐăkMot và 38 làng (thôn). Sth: 3.483. Đc: thôn ĐăkMot, Ttr. PleiKan, H. Ngọc Hồi.

20. Gx. ĐăkChô và 11 họ đạo trực thuộc. Sth: 4.800. Đc: thôn ĐăkChô, xã Ngọc Tụ, H. ĐăkTô, tỉnh Kontum.

21. Gx. Kon Hơnong và 37 làng. Sth: 6.619. Đc: thôn Kon Hơ-nong, xã ĐăkTơkan, H. ĐăkTô, tỉnh Kontum.

22. Gx. Kon Jơdreh. Sth: 1.063. Đc: xã ĐăkBla, Tx. Kontum. Đt: 060 861653.

23. Gx. Kon Mơnei Xơlam. Sth: 973. Đc: xã ĐăkBla, Tx. Kontum.

24. Gx. Kon Mơnei Kơtu. Sth: 685. Đc: xã ĐăkBla, Tx. Kontum.

25. Gx. Kon Jơri Xut. Sth: 105. Đc:  xã ĐăkBla, Tx. Kontum.

26. Gx. Kon Hơring Nao. Sth: 319. Đc: xã ĐăkBla, Tx. Kontum.

27. Gx. Kon Kơpat. Sth: 450. Đc: xã ĐăkBla. Tx. Kontum.

28. Gx. Kon Rơlang. Sth: 196. Đc: xã ĐăkBla, Tx. Kontum.

29. Gx. Kon Drei. Đc: 565. Đc: xã ĐăkBla, Tx. Kontum.

30. Gx. Phương Quý. Sth: 1.900. Đc: xã Vinh Quang, Tx. Kontum. Đt: 060 861933.

31. Gx. Kon Hngo Kơtu và 6 họ đạo khác. Sth: 1.805. Đc: xã Vinh Quang, Tx. Kontum.

32. Gx. Pơlei Rơhai và 11 làng. Sth: 4.093. Đc: thôn Plei Rơhai, P. Lê Lợi, Tx. Kontum. Đt: 060 864220.

33. Gx. Pơlei Tơwer. Sth: 3.354. Đc: Plei Hreng, xã Hoà Phú, H. Chư Pah, tỉnh Gia Lai.

34. Gx. Phương Nghĩa. Sth: 5.334. Đc: P. Thắng Lợi, Tx. Kontum. Đt: 060 864283.

35. Gx. Tân Hương. Sth: 3.780. Đc: P. Thống Nhất, Tx. Kontum. Đt: 060 864262.

36. Gx. Võ Lâm. Sth: 3.610. Đc: tổ Quang Trung, P. Quang Trung, Tx. Kontum. Đt: 060 864094.

 

Hạt Pleiku

 

37. Gx. Phú Bổn và 11 họ đạo trực thuộc. Sth: 4.575. Đc: Ttr. Ayun Pa, H. Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Đt: 059 852828.

38. Gx. Đức An. Sth: 2.700. Đc: 20 Wưu, Ia Kring, TP. Pleiku. Đt: 059 824838.

39. Gx. Biển Hồ Trà (Sêđăng). Sth: 450. Đc: xã Nghĩa Hoà, H. Chư Pah, tỉnh Gia Lai.

40. Gx. Ninh Đức và 5 họ đạo trực thuộc. Sth: 3.250.

41. Gx. Phú Thọ. Sth: 3.770. Đc: xã An Phú, TP. Pleiku. Đt: 059 861130.

42. Gx. An Mỹ và 2 họ đạo trực thuộc. Sth: 930. Đc: thôn An Mỹ, xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

43. Gx. Châu Khê và các họ trực thuộc. Sth: 1.060. Đc: xã ĐăkIa, H. Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

44. Gx. Lệ Cần và các họ trực thuộc. Sth: 1.540. Đc: xã Tân Bình, H. ĐăkĐoa, tỉnh Gia Lai.

45. Gx. Phú Yên và các họ trực thuộc. Sth: 2.924. Đc: xã H’Ra, H. Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

46. Gx. Đức Hưng. Sth: 1.701. Đc: xã Thăng Hưng, H. Chư Prông, tỉnh Gia Lai.Đt: 059 843836.

47. Gx. Thanh Bình. Sth: 1.865. Đc: xã Bình Giáo, H. Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

48. Gx. Plei Ngol Khop. Sth: 1.040. Đc: Ttr. Cuty, Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

49. Gx. An Khê. Sth: 2.500. Đc: 198 Quang Trung, Ttr. An Khê, H. An Khê, tỉnh Gia Lai. Đt: 059 832399.

50. Gx. Chợ Đồn. Sth: 2.161. Đc: Ttr. An Khê, H. An Khê, tỉnh Gia Lai.

51. Gx. Thăng Thiên. Sth: 2.412. Đc: 2 Quang Trung, Tây Sơn, TP. Pleiku.

      Đt: 059 824713.

52. Gx. Hiếu Đạo. Sth: 1.606. Đc: P. Yên Đổ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

53. Gx. Hiếu Nghĩa. Sth: 866. Đc: P. Yên Đổ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

54. Gx. Thánh Tâm. Sth: 4.936. Đc: 542 Hùng Vương, Hội Phú, TP. Pleiku. Đt: 059 823408.

55. Gx. La Sơn và các họ trực thuộc. Sth: 2.290. Đc: xã Ia Băng, ĐăkĐoa, tỉnh Gia Lai.

56. Gx. Phú Mỹ và các họ trực thuộc. Sth: 572. Đc: thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, H. Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

57. Trung tâm Truyền giáo Bon Ma Djơng và 16 họ đạo trực thuộc.

      Sth: 10.934. Đc: Ttr. Ayun Pa, Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Đt: 059 852337.

58. Gx. An Sơn và các họ đạo trực thuộc. Sth: 2.400. Đc: xã Tân An, H. An Khê, tỉnh Gia Lai. Đt: 059 832404.

59. Gx. Đồng Sơn và các họ đạo trực thuộc. Sth: 836. Đc: xã Cư An, H. An Khê, tỉnh Gia Lai.

60. Trung tâm Truyền giáo  Pleichuet và 68 họ đạo trực thuộc. Sth: 5.304. Đc: xã Chư Ă, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đt: 059 861064.

61. Gx. Tiên Sơn và 13 họ đạo trực thuộc. Sth: 4.633. Đc: xã Tân Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đt: 059 863178.  

62. Gx. Hòa Bình. Sth: 284. Đc: xã Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

63. Gx. Lệ Chí và 7 họ đạo trực thuộc. Sth: 4.797. Đc: xã Nam Yang, H. ĐăkĐoa, tỉnh Gia Lai.

64. Gx. Trà Đa. Sth: 534. Đc: xã Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

65. Trung tâm truyền giáo  Pleikly  và 11 họ đạo trực thuộc. Sth: 7.810. Đc: xã Nhơn Hoà, Ia Le, Ia Hleo; Ia Sôp; Ia Phang, H. Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Đt: 059 850465.

66. Gx. Mỹ Thạch và các họ trực thuộc. Sth: 2.360. Đc: Ttr. Chư Sê, H. Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Đt: 059 885207.

67. Gx. Phú Nhơn và các họ trực thuộc. Sth: 1.614. Đc: xã Nhơn Hoà, H. Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

68. Gx. Phú Quang và các họ trực thuộc. Sth: 1.790. Đc: thôn Phú Quang, xã H’Ru, H. Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

 

VI. CÁC DÒNG TU TRONG GIÁO PHẬN <<
 
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 2-2024
Cầu nguyện cho các bệnh nan y
Chúng hãy cầu nguyện để những người mắc bệnh an y cũng như gia đình của họ luôn được hưởng những lợi ích của sự trợ giúp y khoa và lòng nhân đạo.
For the terminally ill
February’s prayer intention is that the sick, “who are in the final stages of life, and their families receive the necessary medical and human care and accompaniment.”
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@