Có được niềm vui ta chia sẻ, hạnh phúc nhân đôi.

Lord Byron
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 14504
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2262
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TƯ LIỆU » Giáo Tỉnh Huế» GP Nha Trang
S  M  L
(Cập nhật: 06/04/2008)
 
III. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH

Giám mục: Phaolô Nguyễn Văn Hoà.

Giám mục phó: Giuse Võ Đức Minh

Tổng đại diện kiêm Chưởng ấn: Lm. Giuse Trần Thanh Phong.

Quản lý: Lm. Alexis Nguyễn Thạch Ngọc.

Thư ký: Lm. Phêrô Hồ Mạnh Tín.

                                                                     

                                                    

Gm. phó Giuse Võ Đức Minh     Gm.Phaolô Nguyễn Văn Hoà

 

Các Uỷ ban Giám mục:

- Uỷ ban Bác ái Xã hội: Lm. Giuse Nguyễn Quang Huy

                                  Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Phong.

- Uỷ ban Giáo dân: Lm. Phêrô Phạm Ngọc Phi.

- Uỷ ban Giáo lý Đức tin: Lm. Phêrô Lê Văn Ninh.

- Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh: Lm. Giuse Trần Thanh Phong.

- Uỷ ban Loan báo Tin Mừng: Lm. G.B. Trần Minh Cương.

- Uỷ  ban Phụng tự: Lm. Phanxicô A. Nguyễn Chí Cần.

- Uỷ ban Thánh nhạc và Nghệ thuật Thánh: Lm. Phêrô Mai Tính 

                                                              Lm. P.X. Trịnh Hữu Hưởng.

- Uỷ ban Tu sĩ: Lm. Giuse Phan Thiện Ân.

- Uỷ ban Văn hoá: Lm. Giuse Nguyễn Thế Thoại.

- Phụ trách thông tin: Lm. Phêrô Hồ Mạnh Tín.

 

Các Ban của giáo phận:

 

* Toà án giáo phận:

 

- Chánh thẩm phán: Lm. Phêrô Phạm Ngọc Phi.

- Chưởng lý và Kháng lý: Lm.Giuse Lê Văn Sỹ.

- Thẩm phán: Lm. Carôlô Phan Châu Lý.

- Thẩm phán: Lm. Phêrô Trương Trãi.

- Lục sự: Lm. Phêrô Hồ Mạnh Tín.

 

* Hội đồng Tư vấn Linh mục:

 

- ĐÔ. Phêrô Nguyễn Quang Sách.

- Lm. Alexis Nguyễn Thạch Ngọc.

- Lm. G.B. Hoàng Kim Đạt.

- Lm. Giuse Lê Văn Sỹ.

- Lm. Ben. Nguyễn Công Phú.

- Lm. Giuse Nguyễn Thế Thoại.

- Lm. Giuse Nguyễn Quang Huy.

- Lm. G.B. Ngô Đình San.

- Lm. Phêrô Phạm Ngọc Phi.

- Lm. Giuse Trần Thanh Phong.

 

* Hội đồng Linh mục:

 

- Chủ tịch: Gm. Phaolô Nguyễn Văn Hoà.

- Phó Chủ tịch: Lm. Phêrô Phạm Ngọc Phi.

- Thư ký: Lm. Phêrô Hồ Mạnh Tín.

- ĐÔ. Phêrô Nguyễn Quang Sách.

- Lm. Alexis Nguyễn Thạch Ngọc.

- Lm. G.B. Hoàng Kim Đạt.

- Lm. Giuse Lê Văn Sỹ.

- Lm. Ben. Nguyễn Công Phu.

- Lm. Phêrô Trương Trãi.

- Lm. Phêrô Lê Văn Ninh.

- Lm. Phêrô Nguyễn Thời Bá.

- Lm. G.B. Ngô Đình San.

- Lm. G.B. Trần Minh Cương.

- Lm. Phêrô Lê Minh Cao.

- Lm. Giuse Nguyễn Đình Ngọc.

- Lm. Giuse Nguyễn Đình Phiên.

- Lm. Giuse Trần Thanh Phong.

II. ĐỊA LÝ VÀ DÂN SỐ <<
IV. CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ CỦA GIÁO PHẬN >>
 
Mồng 8 Tết Quý Mão
Chúa Nhật 3 Thường Niên
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 1-2023
Cầu cho các nhà giáo dục
Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn là óc ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất.
For educators
We pray that educators may be credible witnesses, teaching fraternity rather than competition and helping the youngest and most vulnerable above all.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@