Cách làm ta vui lên là giúp làm cho người khác vui.

Mark Twain
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 13750
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2252
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TƯ LIỆU » Giáo Tỉnh Huế» GP Ban Mê Thuột
S  M  L
(Cập nhật: 06/04/2008)
 
III. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH

Giám mục: Phaolô Nguyễn Văn Hoà (Giám quản)

Giám mục: Giuse Nguyễn Tích Đức (hưu).

Giám mục: Giuse Trịnh Chính Trực (hưu).

Tổng Đại diện: Lm. Đa Minh Hà Duy Khâm.

Quản lý giáo phận: Lm. Giuse Trần Văn Phúc.

 

        

Gm.Giuse Nguyễn Tích Đức

 

        

Gm. Giuse Trịnh Chính Trực

 

Các Uỷ ban Giám mục:

- Uỷ ban Bác ái Xã hội: Lm. Phêrô Trương Văn Khoa.

- Uỷ ban Giáo dân: Lm. G.B Nguyễn Minh Tâm.

- Uỷ ban Giáo lý Đức tin: Lm.  Stêphanô Nguyễn Văn Đậu.

- Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh: Lm. Đaminh Hà Duy Khâm.

- Uỷ ban Loan báo Tin Mừng: Lm. G.B Nguyễn Minh Hảo.

- Uỷ ban Phụng tự và Nghệ thuật Thánh: Gioan Bùi Quang Đạo.

- Uỷ ban Thánh nhạc : Lm. Phêrô Nguyễn Thành Thiện.

- Uỷ ban Tu sĩ: Lm. Giuse Nguyễn Văn Uý

- Uỷ ban Văn hoá và truyền thông: Lm. Antôn Vũ Thanh Lịch

 

Các ban khác:

 

Toà án giáo phận

 

- Chánh án: Gm. Giuse Nguyễn Tích Đức.

- Chưởng ấn và bảo hệ: Lm. Stêphanô Nguyễn Văn Đậu.

- Thẩm phán: Lm. Đa Minh Hà Duy Khâm.

- Lục sự: Lm. Irênê Nguyễn Bình Tĩnh.

II. ĐỊA LÝ VÀ DÂN SỐ <<
IV. CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ CỦA GIÁO PHẬN >>
 
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7-2020
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@