Sống ở đời, người ta biết đến tài năng của mình thật là khâm phục, nhưng càng bội phục hơn khi cố giấu đi những tài năng ấy.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15159
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TƯ LIỆU » Giáo Tỉnh Sài Gòn» GP Vĩnh Long
S  M  L
(Cập nhật: 02/09/2008)
 
VI. DANH SÁCH LINH MỤC

Các linh mục Triều

 

1. Carôlô Nguyễn Văn Bá, sinh 1943; lm 1976; Mai Phốp. Đt: 070 871033.

2. G.B. Lê Đình Bạch, sinh 1958; lm 1994; Chủng Viện. Đt: 075 829292.

3. Giuse Trần Quốc Bảo, sinh 1959; lm 2000; Bình Đại. Đt: 075 891353.

4. Micae Nguyễn Thế Bảo, sinh 1975, lm 2004; Cái Mơn. Đt: 075 898708

5. G.B. Nguyễn Thành Bảo, sinh 1976; lm 2004; Thạnh Phú. Đt 075 878972

6. Giêrônimô Đặng Cao Bằng, sinh 1942; lm 1968; Bưng Trường. Đt: 070 874349.

7. Phêrô Ngô Văn Be, sinh 1954; lm 1995; Trà Vinh.

8. Andrê Phạm Văn Bé, sinh 1955; lm 1994; Bình Minh. Đt: 070 890856.

9. Andrê Nguyễn Trung Binh, sinh 1934; lm 1961; Cổ Chiên. Đt: 074 987369.

10. P.X. Nguyễn Thanh Bình, sinh 1939; lm 1969; Hiếu Nhơn. Đt: 070 987369.

11. Phêrô Phan Văn Bình, sinh 1953; lm 1993; Tân Xuân.

12. Giacôbê Nguyễn Thanh Bình, sinh 1973, lm 2002; Tân Thành: Đt: 074824861.

13. Giuse Lâm Quang Bỉ, sinh 1933; lm 1961; Rạch Dầu. Đt: 075 846174.

14. Micae Nguyễn Văn Công, sinh 1947; lm 1988; An Hiệp. Đt: 070 811634.

15. Gioan Phạm Hữu Diện, sinh 1959; lm 1994; Cái Cá. Đt: 075 877334.

16. Tađêô Phạm Văn Don, sinh 1957; lm 1993; Nhơn Phú. Đt : 070 849119.

17. P.X. Lê Quang Dũng, sinh 1963; lm 1996; Kinh Điều. Đt: 075 860825.

18. Phêrô Nguyễn Văn Dũng, sinh 1969; lm 2002; Hàn Thẻ. Đt: 070 711099.

19. Phêrô Lê Thanh Dũng, sinh 1973; lm 2002; Cái Bông. Đt:075 857262

20. Phêrô Nguyễn Thái Dương, sinh 1971; lm 1998; Bãi Xan. Đt: 074 789148.

21. Giuse Hoàng Kim Đại, sinh 1945; lm 1972; Chợ Lách. Đt: 075 871347.

22. Giacôbê Bùi Văn Đảm, sinh 1953; lm 1990; Vĩnh Hoà. Đt: 074 826129.

23. Đa Minh Bùi Văn Đằng, sinh 1948; lm 1989; Bến Tre.

24. Phêrô Nguyễn Văn Đẹp, sinh 1961; lm 1996; Cái Nhum. Đt: 075 873558.

25. Phêrô Phạm Hoàng Điềm, sinh 1944; lm 1970; Xuân Hiệp. Đt: 070 874691 (CM).

26. Augustinô Nguyễn Sơn Đoài, sinh 1945; lm 1975; Phước Hảo. Đt: 074 890509.

27. Phaolô Nguyễn Minh Đoán, sinh 1917; lm 1956; hưu dưỡng SG.

28. Phêrô Nguyễn Văn Đổ, sinh 1945; lm 1973; Kinh Long Hội. Đt: 074 886446.

29. Phêrô Phan Ngọc Đức, sinh 1930; lm 1957; Hưu dưỡng.

30. Phêrô Trần Hải Hà, sinh 1944; lm 1975; Bà My. Đt: 074 834231.

31. Phaolô Trần Xuân Hà, sinh 1975; lm 2001; Chính Toà. 

32. Aph. Lâm Thanh Hà, sinh 1972, lm 2003; Cầu Ngang. Đt: 823391.

33. Phêrô Huỳnh Văn Hai, sinh 1954; lm 1994; Chủng Viện. Đt:070 834905

34. Phêrô Lê Văn Hai, sinh 1952; lm 1994; Vĩnh Kim. Đt: 074 827364.

35. G.B. Trần Văn Hài, sinh 1945; lm 1972; Long Hiệp. Đt: 070 850478.

36. Phêrô Trần Duy Hải, sinh 1978; lm 2004; Bãi Xan.Đt: 074 789313.

37. Phêrô Nguyễn Văn Hiến, sinh 1942; lm 1970; Giồng Thủ Bá.

38. Phêrô Ngô Phước Hiền, sinh 1949; lm 1989; Chủng Viện. Đt: 070 823804.

39. Phêrô Nguyễn Văn Hiền, sinh 1957; lm 1992; Phong Hoà. Đt: 067 630284.

40. Matthêu Nguyễn Văn Hiền, sinh 1958; lm 2000; Phước Hảo. Đt: 074 890253.

41. Phaolô Nguyễn Trọng Hiền, sinh 1976; lm 2003; An Phú Thuận. 

42. Giuse Nguyễn Đình Hiếu, sinh 1968; lm 1999; Giồng Tre. Đt: 075 855488.

43. Giuse Nguyễn Văn Hiếu, sinh 1942; lm 1971; Chủng Viện. Đt: 070 829589.

44. Tôma Vũ Hữu Hiệp, sinh 1943; lm 1973; Giồng Tre. Đt: 075 855138.

45. Simon Lâm Thành Hoà, sinh 1919; lm 1945; hưu dưỡng. Đt: 070 824355.

46. Gioan Trần Đức Hoàn, sinh 1945; lm 1973; Hựu Thành.

47. Giuse Lê Văn Hoàng, sinh 1959; lm 1994; Rạch Lọp. Đt: 074 676005.

48. Matthêu Nguyễn Thanh Hoàng, sinh 1968; lm 2004; Tân Lược. Đt. 070 754081

49. Phêrô Nguyễn Văn Hồng, sinh 1961; lm 1998; Rạch Giồng.

50. Giuse Huỳnh Mộng Hùng, sinh 1971; lm 2002; Cái Mơn. Đt: 075 898291

51. Giuse Trần Văn Huynh, sinh 1968; lm 2001; Cái Nhum. Đt: 075 873402.

52. Antôn Lê Văn Khấn, sinh 1954; lm 1992; Tân Mỹ.

53. Vincent Phạm Văn Khôi, sinh 1954; lm 1990; Cầu Ngang.

54. Micaen Lê Vĩnh Khương, sinh 1947; lm 1976; Tân Quy. Đt: 067 864978.

55. Antôn Nguyễn Long Khương, sinh 1934; lm 1963; Trà Vinh. Đt: 074 851033.

56. Phêrô Trần Văn Kích, sinh 1947; lm 1976; Vĩnh Kim. Đt: 074 827026.

57. Phaolô Lưu Văn Kiệu, sinh 1943; lm 1969; Chính Toà. Đt: 070 824186.

58. Louis Nguyễn Văn Kỉnh, sinh 1948; lm 1975; Tân Thành. Đt: 074 824098.

59. Phêrô Nguyễn Hoàng Lâm, sinh 1971; lm 2001; Vĩnh Long. Đt: 070 833022.

60. Phêrô Lê Hoàng Lâm, sinh 1967; lm 2003; Giồng Giá. Đt 075 899551

61. Anrê Huỳnh Ngọc Lâm; sinh 1967; lm 2004; Bến Luông & Cái Cá.

62. Tôma Nguyễn Văn Lễ, sinh 1946; lm 1974; Tiểu Cần. Đt: 074 612392.

63. Antôn Nguyễn Văn Lệ, sinh 1941; lm 1970; Cái Nhum. Đt: 075 873131.

64. Phêrô Nguyễn Thanh Liêm, sinh 1948; lm 1993; Bà Tùng. Đt: 074 899108.

65. Phêrô Nguyễn Phi Liếp, sinh1955; lm 2000; Vĩnh Long. Đt: 070 824016.

66. Phêrô Nguyễn Phước Lợi, sinh 1940; lm 1966; Mặc Bắc. Đt: 070 824108.

67. Giuse Đinh Quang Lục, sinh 1945; lm 1973; Thiềng Đức. Đt: 070 849904.

68. Giuse Lê Công Luận, sinh 1973; lm 2004; Hoà Long. Đt: 067 848349

69. Phaolô Trương Tấn Lực, sinh 1948; lm 1989; Ba Tri. Đt: 075 850344.

70. Phaolô Trần Chánh Lượng, sinh 1960; lm 1994; Vĩnh Long.

71. Giacôbê Nguyễn Văn Mẫn, sinh 1969; lm 2003; Cai Quá & Ngã Cạy.

72. Giuse Lưu Văn Minh, sinh 1956; lm 1993; Tân Lược. Đt: 070 754833.

73. Giuse Mai Quang Minh, sinh 1956; lm 1992; Cầu Vồng.

74. Phaolô Nguyễn Văn Mừng, sinh 1919; lm 1947; hưu dưỡng.

75. Giuse Phan Trung Nghĩa, sinh 1934; lm 1961; Mai Phốp. Đt: 070 870326.

76. Phêrô Trần Tấn Nghĩa, sinh 1963; lm 2003; Thạnh Hưng. Đt: 075 878673.

77. Gioakim Hồng Minh Nghiệm, sinh 1942; lm 1972, hưu dưỡng.

78. Gioakim Dương Văn Ngoan, sinh 1946; lm 1975; Phú Long. Đt: 067 862614.

79. Micae Lê Quang Nguyện, sinh 1955; lm 1988; Cù Lao Dài. Đt: 070 840064.

80. Giuse Nguyễn Hữu Nha, sinh 1973; lm 2001; Mặc Bắc. Đt: 074 651213

81. P.X. Trần Hữu Nhạn, sinh 1967, lm 2003; Cái Muối. Đt: 070 859835

82. Augustinô Nguyễn Đức Nhân, sinh 1915; lm 1959; hưu dưỡng.

83. Phaolô Lê Văn Nhẫn, sinh 1966; lm 1999; Bến Tre. Đt: 075 810923.

84. G.B. Dương Văn Oai, sinh 1935; lm 1962; Cái Tắc. Đt: 075 975108.

85. Giuse Nguyễn Phát, sinh 1942; lm 1975; Cái Sơn. Đt: 070 864399.

86. Micaen Lê Quang Phát, sinh 1969; lm 2000; Cái Mơn. Đt: 075 875063.

87. Andrê Huỳnh Hữu Phước, sinh 1968; lm 2000; Quang Diệu. Đt: 070 993406.

88. Gioakim Nguyễn Văn Quang, sinh 1928; lm 1955; Cái Bông. Đt: 075 857123.

89. Antôn Nguyễn Minh Quân, sinh 1965; lm 1999; Cái Mơn. Đt: 075 875850.

90. Giuse Võ Phú Quốc, sinh 1975; lm 2002; Mai Phốp.

91. Phêrô Lê Công Rạng, sinh 1949; lm 1989; Rạch Lọp. Đt: 074 618036.

92. Matthêu Nguyễn Văn Sánh, sinh 1932; lm 1959; Quang Diệu. Đt: 070 993067.

93. Gioakim Nguyễn Ngọc Sáng, sinh 1967; lm 1998; Phú Quới. Đt: 070 960041.

94. Phêrô Võ Hồng Sinh, sinh 1926; lm 1954; Bình Đại. Đt: 075 851367. (hưu)

95. Micaen Nguyễn Hồng Sung, sinh 1963; lm 1994; du học.

96. Phêrô Võ Thành Tâm, sinh 1964; lm 2000; Chủng Viện. Đt: 070 832929.

97. Antôn Lưu Thanh Tâm, sinh 1969; lm 2003; Long Hương.

98. Tôma Nguyễn Ngọc Tân, sinh 1970; lm 2000; Chính Toà. Đt: 070 824186.

99. Phêrô Võ Công Tấn, sinh 1949; lm 1998; Vĩnh Xuân. Đt: 070 884873.

100. P.X. Nguyễn Phú Thành, sinh 1951; lm 1993; Tân Mỹ. Đt: 070 880315 (nhờ).

101. Phêrô Nguyễn Văn Thãnh, sinh 1933; lm 1958; Bãi Xan. Đt: 074 789029.

102. Tôma Nguyễn Văn Thành, sinh 1957; lm 1988; Mặc Bắc. Đt: 074 824108.

103. Phêrô Dương Văn Thạnh, sinh 1942; lm 1967; Chủng Viện. Đt: 070 833199

104. P.X. Nguyễn Văn Thạnh, sinh 1944; lm 1970; Quới Sơn. Đt: 075 860046.

105. Gioakim Đỗ Duy Thản, sinh 1940; lm 1969; Ba Càng. Đt: 070 864258.

106. Phêrô Nguyễn Ngọc Thấm, sinh 1955; lm 1994; Chủng viện. Đt: 070 834833.

107. Micaen Nguyễn Toàn Thắng, sinh 1967; lm 1998; Tân Lược

108. Giuse Nguyễn Ngọc Thích, sinh 1940; lm 1969; Cái Mơn. Đt: 075 875140.

109. Benedictô Bùi Châu Thiên, sinh 1948; lm 1990; Tam Bình.

110. Phêrô Lê Hải Thiện, sinh 1972; lm 2004; Chính Toà. Đt: 070 824186.

111. Bernadô Trương Vĩnh Thiện, sinh 1941; lm 1976; Phú Phụng.

112. Antôn Lê Văn Thiềng, sinh 1961; lm 1997; Đức Hoà. Đt: 070 976818.

113. Phêrô Nguyễn Quới Thọ, sinh 1947; lm 1980; Rạch Vồn. Đt: 074 824112.

114. Eusebio Nguyễn Văn Thới, sinh 1924; lm 1951; hưu dưỡng.

115. Đa Minh Đinh Xuân Thu, sinh 1940; lm 1967; Mỹ Lồng. Đt: 075 862185.

116. Phêrô Nguyễn Đức Thuận, sinh 1942; lm 1976; Mang Thít. Đt: 070 840943.

117. Phêrô Nguyễn Phước Thuận; sinh 1936, lm 1965; Cái Đôi. Đt: 074 837015.

118. Stêphanô Nguyễn Văn Thuyết, sinh 1948; lm 1988; Trà Ôn. Đt: 070 770315

119. Phêrô Phạm Văn Thuyết, sinh 1955; lm 1988; An Hiệp. Đt: 075 866289.

120. Matthêu Nguyễn Tấn Thuỵ, sinh 1974; lm 2002; Trà Vinh. Đt: 074 851744.

121. Andrê Lê Văn Thuỷ, sinh 1962; lm 2000; Cái Tàu.

122. Phêrô Nguyễn Cang Thường, sinh 1925; lm 1951; Rạch Lọp. Đt: 074 618036.

123. Philiphê Nguyễn Như Thường, sinh 1958; lm 1995; Cổ Chiên. Đt: 074 899434.

124. G.B. Huỳnh Cao Thượng, sinh 1942; lm 1970; Cái Quao. Đt: 075 847148.

125. Giuse Nguyễn Văn Thượng, sinh 1943; lm 1991; Thạnh Phú. Đt: 075 870701.

126. Phêrô Nguyễn Văn Thứ, sinh 1945; lm 1970; Phước Định & Thủ Thể.

127. Eusebio Nguyễn Văn Tiền, sinh 1940; lm 1967; Cái Bông. Đt: 075 857123.

128. Philip Trần Công Tính, sinh 1971; lm 2004; Bưng Trường. Đt:

129. G.B. Nguyễn Văn Trác, sinh 1947; lm 1976; Phước Hoà. Đt: 070 811881.

130. Antôn Nguyễn Văn Trạch, sinh 1946; lm 1975; Trà Ôn.

131. Phêrô Phạm Tuấn Tri, sinh 1918; lm 1944; hưu dưỡng. Đt: 070 824016.

132. Phaolô Trịnh Công Trọng, sinh 1922; lm 1954; hưu dưỡng.

133. Đa Minh Huỳnh Văn Trung, sinh 1972; lm 2001; Mặc Bắc. Đt: 074 824108.

134. Gabrielle Lương Phước Trung, sinh 1965; lm 2001. Giồng Lớn.

135. Giacôbê Nguyễn Minh Trường, sinh 1974; lm 2002; Hoà Long.

136. Phêrô Vũ Minh Tuyên, sinh 1970; lm 2003; Chủng Viện.Đt: 070 833818

137. Phêrô Lê Thanh Tú, sinh 1974; lm 2003; Rạch Lọp. Đt: 074 618618

138. Giacôbê Nguyễn Văn Tươi, sinh 1953; lm 1993; Ba Châu. Đt: 075 882236.

139. Phêrô Đình Tài Tướng, sinh 1923; lm 1949; Phú Hiệp. Đt: 075 874648. (hưu)

140. Matthêu Nguyễn Văn Văn, sinh 1954; lm 1990; Sa Đéc. Đt: 067 862663.

141. Tôma Nguyễn Văn Vẽ, sinh 1932; lm 1961; Phú Phụng. Đt: 075 874108. (hưu)

142. P.X. Nguyễn Văn Việt, sinh 1958; lm 1993; TGM. Đt: 070 821650.

143. Phêrô Hồ Hoàng Vũ, sinh 1975; lm 2003; Bãi Xan. Đt: 074 789086.

144. Phêrô Ngô Văn Xanh, sinh 1948; lm 1976; Ba Kè. Đt: 070 176033.

145. Phêrô Bùi Thanh Xuân, sinh 1950; lm 1990; Hoà Lạc. Đt: 074 898003.

146. Matthêu Nguyễn Văn Xuân, sinh 1925; lm 1955; Giồng Lớn. Đt: 074 827093. (hưu)

147. Phêrô Trần Thanh Xuân, sinh 1971, lm 2004; Ba Vác

148. Giuse Trần Ngọc Xưa, sinh 1956; lm 1994; Mỹ Chánh. 

149. Dom. Nguyễn Khắc Xuyên, sinh 1977, lm 2004, Xuân Hiệp.

150. Phaolô Khổng Đức Ý, sinh 1941; lm 1969; Thành Triệu. Đt: 075 866146.

151. Micae Phạm Long Giang, phó Bến Tre.

152. Carôlô Đặng Đang Nguyên, phó Cái Nhum.

153. Philipphê Phạm Huy Phong, phó Sađéc.

154. Đaminh Lê Hồng Sơn, phó Cái Mơn.

155. Micae Nguyễn Hà Thiện Tâm, phó Thành Triệu.

156. Giuse Lâm Quang Thi, phó Mai Phốp.

157. Tôma Nguyễn Quốc Tuấn, phó Bãi Xan.

158. Phêrô Nguyễn Văn Tường, phó Sađéc.

159. Giuse Nguyễn Ngọc Trường, phó Vĩnh Kim.

Các linh mục dòng:

1. P.X. Lê Thanh Châu (CSsR), sinh 1938; lm 1963; Tân Hoà. Đt: 070 823708.

2. Phêrô Khanh Trần Như Hảo (OC), sinh 1958; lm 2000; Phước Vĩnh. Đt: 074 827155.

3. Augustinô Lê Trọng Hồng (OC), sinh 1941; lm 1969; Phước Vĩnh.

4. Tôma Trần Quốc Hùng (CSsR), sinh 1948; lm 1975; La Mã.

5. Phêrô Nguyễn Thanh Liêm, sinh 1945; lm 1975; Thanh Sơn. Đt: 075 840238.

6. Phaolô Tịnh Nguyễn Tuyên Phương (OC), sinh 1942 ; lm 1969; Phước Vĩnh.

7. G.B. Nguyễn Minh Sang (CSsR), sinh 1943; lm 1975; Cái Tàu Hạ. Đt: 067 840196.

8. Giuse Phạm Sĩ Sản (SDB), sinh 1953; lm1994; Cầu Vồng; Đt: 070 832982.

9. Gregorius Đào Trọng Thanh (OC), sinh 1923; lm 1955; Phước Vĩnh.

10. Gioan Lê Quang Vinh (SDB), sinh 1965; lm 2002; Cầu Vồng.

V. MỘT SỐ ĐIỂM ĐẶC SẮC CỦA GIÁO PHẬN <<
VII. CÁC DÒNG TU TRONG GIÁO PHẬN >>
 
Ngày 17 tháng 4 năm Giáp Thìn
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 5-2024
Cầu nguyện cho việc đào tạo các tu sĩ nam nữ và các chủng sinh
Chúng ta hãy cầu nguyện để các tu sĩ nam nữ và các chủng sinh được lớn lên trong tiến trình ơn gọi nhờ việc đào tạo nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đoàn, làm họ trở thành những chứng nhân đáng tin cậy vào Tin Mừng.
For the formation of men and women religious and seminarians
May’s prayer intention is for the formation of men and women religious and seminarians, that they may “grow in their vocational journeys through human, pastoral, spiritual, and community formation.”
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@