Nếu tôi có thể làm cho một trái tim thôi tan vỡ, tôi sẽ không sống vô ích; nếu tôi có thể xoa dịu nỗi đau trong đời của một người, hoặc làm một vết thương thôi nhức nhối, hoặc có thể giúp đem về tổ một cánh chim ngất lả dọc đường, tôi sẽ không sống vô ích.

Emily Dickinson
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 14369
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2262
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TƯ LIỆU » Giáo Tỉnh Sài Gòn» GP Mỹ Tho
S  M  L
(Cập nhật: 07/10/2008)
 
VI. DANH SÁCH LINH MỤC

1. Phêrô Lê Tấn Bảo, sinh 1972; lm 1999; Du học Roma.

2. Phêrô Nguyễn Văn Bé, sinh 1947; lm 1976; NT Fatima, ấp Trung, xã Tân Quới,

    huyện Thanh Bình, Đồng Tháp. Đt: 067 537184.

3. Đa Minh Lê Minh Cảnh, sinh 1971; lm 1999; NT Mộc Hoá, HT 4, huyện Mộc Hoá,

    Long An. Đt: 072 842370.

4. Phêrô Đặng Tri Cậy, sinh 1941; lm 1968; NT Bình Tạo, 90/4 Lê Thị Hồng Gấm, P.6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Đt: 073 876496.

5. Phêrô Hồ Bản Chánh, sinh 1941; lm 1969; NT Chiùnh Toà, 32 Hùng Vương, P.7,

    TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Đt: 073 876496.

6. Phaolô Võ Văn Chánh, sinh 1924; lm 1951; Nghỉ hưu nhà Chung Mỹ Tho,

    23 Lý Thường Kiệt, P.6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

7. Gioan Phạm Văn Chúc, sinh 1933; lm 1963; NT Kim Sơn, ấp Phú Hoà, xã Phú Phong, Châu Thành, Tiền Giang. Đt: 073 894045.

8. Inhaxiô Võ Viết Chuyên, sinh 1960; lm 1998; NT Thánh Anrê, ấp Tân Thới, xã Tân Hoà, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp. Đt: 067 537099.

9. Gioan Trần Phước Cương, sinh 1944; lm 1972; NT Lương Hoà Hạ, HT 11,

    Bưu điện Bến Lức, xã Lương Hoà, Bến Lức, Long An. Đt: 072 873222.

10. Tôma Bùi Công Dân, sinh 1967; lm 1998; NT Thủ Đoàn, ấp 1, xã Bình Đức, Bến Lức, Long An. Đt: 072 891434. Email: tomnhan2001@yahoo.com

11. Đa Minh Nguyễn Công Diện, sinh 1950; lm 1989; NT Trà Dư, ấp 5, xã Thường Lạc, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Đt: 067 584206.

12. Phêrô Nguyễn Xuân Diễm, sinh 1968; lm 1999; NT Thánh Tâm, xã Tân Công Sinh, huyện Tam Hồng, Đồng Tháp.

13. Phêrô Võ Hoàng Dũng, sinh 1974; lm 2004; NT Chính Toà, 32 Hùng Vương, P. 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Đt: 073 872290 - 880075.

14. Phaolô Đặng Tiến Dũng, sinh 1957; lm 1992; NT Chính Toà, 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Đt: 073 880075 - 872290. Email: dungdang@hcm.vnn.vn

15. Đa Minh Nguyễn Trọng Dũng, sinh 1967; lm 1998; NT Rạch Thiên, ấp Hoà Bình I, xã Hiệp Hoà, Đức Hoà, Long An. Đt: 072 854611.

16. Antôn Nguyễn Võ Triều Duy, sinh 1971, lm 2002; NT Bến Lức, 94 Lô 3, ấp Chợ,

      Bến Lức, Long An. Đt: 072 871717.

17. Tôma Phạm Ngọc Dương, sinh 1939; lm 1968; NT Nữ Vương Hoà Bình,

      23 Lý Thường Kiệt, P.6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Đt: 073 877416.

18. Phêrô Đặng Văn Đâu, sinh 1953, lm 2001; NT Tân Đông, xã Tân Đông, Thạnh Hoá, Long An. Đt: 0913 430201.

19. Antôn Nguyễn Ngọc Đẹp, sinh 1952; lm 1989; Nhà chung Mỹ Tho (đang dưỡng bệnh), 23 Lý Thường Kiệt, P.6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Đt: 073 873459

20. Bênađô Nguyễn Văn Đệ, sinh 1944; lm 1972; Nhà Chung Mỹ Tho (đang dưỡng bệnh), 23 Lý Thường Kiệt, P.6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Đt: 073 873459.

21. Antôn Nguyễn Văn Đức, sinh 1950; lm 1976; NT Hiệp Hoà, Khu vực 5, Ttr. Hiệp Hoà, Đức Hoà, Long An. Đt: 072 854049.

22. Phêrô Phạm Bá Đương, sinh 1971; lm 1999; NT Cao Lãnh, 10 đường 30 tháng 4, Tx. Cao Lãnh, Đồng Tháp. Đt: 067 851872. Email: phambaduong@yahoo.com

23. Antôn Nguyễn Xuân Hà, sinh 1976; lm 2004; NT Mộc Hoá, HT 4, Mộc Hoá, Long An. Đt: 072 842370.

24. Giuse Nguyễn Tuấn Hải, sinh 1974; lm 2002; TGM, 32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Đt: 873299.

25. Giuse Nguyễn Hoàng Hân, sinh 1948; lm 1974; NT Bến Dinh, xã Tân Hoà, Thanh Bình, Đồng Tháp. Đt: 067 535016.

26. Phêrô Đặng Ngọc Hiền, sinh 1941; lm 1974; NT Bình Quân, 441 Quốc Lộ 1, P.4,

      Tx. Tân An, Long An. Đt: 072 828110.

27. Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu, sinh 1970; lm 2002; NT Tân An, 380 Quốc lộ 1, P. 4,

      Tx. Tân An, Long An. Đt: 072 832344.

28. Grêgôriô Lê Nguyên Hoà, sinh 1935; lm 1963; NT Bãi Chàm, ấp An Hoà,

      xã An Bình A, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Đt: 067 837893.

29. Giuse Bùi Văn Hoàng, sinh 1948; lm 1974; Du học Philippines.

30. Nicôla Nguyễn Tấn Hoàng, sinh 1973; lm 1998; NT Mỹ Quý, ấp Mỹ Phước 1,

      Tháp Mười, Đồng Tháp. Đt: 067 956794.

31. Antôn Vũ Sĩ Hoằng, sinh 1937; lm 1967; NT Long Định 2, ấp Mới, xã Long Định,

      Châu Thành, Tiền Giang. Đt: 073 834439.Email: vsihoang@hcm.vnn.vn

32. G.B. Nguyễn Văn Học, sinh 1950; lm 1992; NT Kiến Văn, HT 002, Bưu điện Cao Lãnh, Đồng Tháp. Đt: 067 914100.

33. Tôma Nguyễn Ngọc Hồ, sinh 1948; lm 1991; Nhà chung Mỹ Tho (đang dưỡng bệnh), 23 Lý Thường Kiệt, P.6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Đt: 073 873459.

34. Micae Nguyễn Văn Hồng, sinh 1945; lm 1984; NT Mỹ An, xã Mỹ An, Tháp Mười,

      Đồng Tháp. Đt: 067 824430.

35. Phêrô Đinh Sơn Hùng; NT Long Định 2, ấp Mới, xã Long Định, Châu Thành,

      Tiền Giang. Đt: 073 834439.

36. P.X. Trần Thanh Hùng, sinh 1975; lm 2004; NT 10 đường 30/4, Tx. Cao lãnh,

      Đồng Tháp. Đt: 067 851872.

37. G.B. Đặng Văn Hứa, sinh 1949; lm 1979; NT Bà Tồn, Bưu điện số 4, xã Mỹ Thành Nam, Cai Lậy, Tiền Giang. Đt: 073 816082.

38. Tôma Thiện Trần Quốc Hưng, sinh 1971; lm 1999; Du học Pháp.

39. Louis Nguyễn Trí Hướng, sinh 1948; lm 1976; NT Bến Lức, 94 Lô 3, ấp Chợ,

      Bến Lức, Long An. Đt: 072 871717.

40. Đa Minh Phạm Văn Khâm, sinh 1946; lm 1976; NT Bắc Hoà, ấp 1, xã Bắc Hoà,

     Tân Thạnh, Long An. Đt: 072 846026. Email: phamvankham@catholic.org

41. Phêrô Nguyễn Văn Khôi, sinh 1974; lm 2002; NT Bãi Chàm, ấp An Hoà, xã An Bình A, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Đt: 067 837893.

42. Stêphanô Nguyễn Văn Khen, sinh 1937; lm 1963; Nghỉ hưu tại NT Lương Bình,

      ấp 4, xã Lương Bình, Bến Lức, Long An. Đt: 072 873234.

43. Henri Nguyễn Văn Ký, sinh 1950; lm 1982; NT Tân Long, xã Tân Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp. Đt: 067 535353.

44. Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ, sinh 1968; lm 1998; NT Mỹ Điền, ấp Mỹ Điền,

      xã Long Hựu Tây, Cần Đước, Long An. Đt: 072 884453.

45. Martinô Phạm Hữu Lễ, sinh 1942; lm 1970; NT Thánh Tâm, 49 Nguyễn Trãi, P.2,

     Tx. Gò Công, Tiền Giang. Đt: 073 841743.

46. Đa Minh Nguyễn Thanh Liêm, sinh 1974; lm 2004; NT Lập Điền, ấp Lập Điền, Tân Mỹ, Đức Hoà, Long An.

47. Phêrô Nguyễn Kim Long, sinh 1941; lm 1968; 7/3A Cách Mạng Tháng Tám, P. 5,

     Q. Tân Bình, TP HCM. Đt: 08 8452115.

48. Phêrô Nguyễn Ngọc Long, sinh 1977; lm 2004; NT Chính toà, 32 Hùng Vương, P. 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Đt: 073 872290 - 880075.

49. Carôlô Lê Văn Lô, sinh 1943; lm 1973; NT Thủ Ngữ, HT 21, Chợ Gạo, Tiền Giang. Đt: 073 892029.

50. Philipphê Trần Bá Lộc, sinh 1944; lm 1974; Nhà Chung Mỹ Tho, 23 Lý Thường Kiệt, P.6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Đt: 073 873459.

51. G.B. Nguyễn Văn Luy, sinh 1948; lm 1980; NT Thiên Phước, Ttr. Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp. Đt: 067 827231 - 0918 186163.

52. Phaolô Trần Kỳ Minh, sinh 1952; lm 1991; NT Ba Giồng, ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, Châu Thành, Tiền Giang. Đt: 073 831232. Email: kyminh@hotmail.com

53. Matthêu Trương Quang Minh, sinh 1932; lm 1995; NT Thường Phước, ấp 2,

     xã Thường Phước 1, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Đt: 067 595394.

54. Giuse Phạm Thanh Minh, sinh 1946; lm 1972; NT Thánh Giuse Lao Công, 23/24 Học Lạc, khu phố 1, P.8, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Đt: 073 870924.

55. Phaolô Nguyễn Thành Mến, sinh 1969, lm 2002; NT Lương Hoà Hạ, HT 11,

      Bưu điện Lương Hoà, Bến Lức, Long An. Đt: 072 873375.

56. Gioan Nguyễn Huy Muôn, sinh 1942; lm 1970; NT Lương Bình, ấp 4, xã Lương Bình, Bến Lức, Long An. Đt: 072 873234.

57. Giuse Nguyễn Văn Nhạn, sinh 1959; lm 1999; NT Kiến Bình, khu vực 1, Ttr. Tân Thạnh, Long An. Đt: 072 844422.

58. Anrê Phạm Ngọc Nhạn, sinh 1974; lm 2004; NT Thiên Phước, Ttr. Tràm Chim,

     Tam Nông, Đồng Tháp. Đt: 067 828289.

59. Giuse Nguyễn Văn Nhật, sinh 1972; lm 2004; NT Lương Bình, ấp 4, xã Lương Bình, Bến Lức, Long An. Đt: 072 873234.

60. Phêrô Lâm Tấn Phát, sinh 1946; lm 1980; NT Bến Siêu, xã Tân Huề, Thanh Bình, Đồng Tháp. Đt: 067 835012.

61. Phêrô Võ Vinh Phước, sinh 1936; lm 1967; NT Mỹ Long, ấp 2, xã Mỹ Long, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Đt: 067 910043.

62. Tôma Phan Ngọc Phương, sinh 1951; lm 1984; NT Tân Hồng, 274 Nguyễn Huệ,

      Ttr. Sa Rài, Tân Hồng, Đồng Tháp. Đt: 067 830071.

63. Sylvestrê Nguyễn Văn Phương, sinh 1944; lm 1976; NT Nhật Tân, Ttr. Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà, Long An. Đt: 072 851721.

64. Phêrô Diệp Nhật Thanh Phương, sinh 1964; lm 1999; NT Cái Mây, ấp Hoà Quý,

      xã Hoà Khánh, Cái Bè, Tiền Giang. Đt: 073 823064.

65. Giuse Tô Minh Phương, sinh 1968; lm 2002; NT Giuse, ấp 5, xã Nhơn Hoà Lập,

     Tân Thạnh, Long An. Đt: 072 846087.

66. Antôn Nguyễn Ánh Quang, sinh 1973; lm 1999; NT Tín Đức, ấp Tân Thuận,

     xã Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang. Đt: 073 853359.

67. Phêrô Hà Văn Quận, sinh 1952; lm 1988; NT Chợ Bưng, ấp 1, xã Tam Hiệp,

      Châu Thành, Tiền Giang. Đt: 073 893306.

68. Giuse Đặng Ngọc Ra, sinh 1943; lm 1973; NT Thủ Thừa, ấp 11, Ttr. Thủ Thừa,

      Thủ Thừa, Long An. Đt: 072 864486.

69. Phaolô Nguyễn Thành Sang, sinh 1971; lm 1998; Du học Pháp.

70. G.B. Nguyễn Văn Sáng, sinh 1956; lm 1991; NT Antôn, 227/4 Đinh Bộ Lĩnh, P.2,

     TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Đt: 073 873899. Email: gbsang@hcm.vnn.vn

71. Phêrô Võ Hiệp Sĩ, sinh 1960; lm 1999; NT Đức Hoà, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hoà Hạ, Đức Hoà, Long An. Đt: 072 850505.

72. Albertô Trần Thúc Tề, sinh 1942; lm 1976; NT Tân Quới, xã Tân Quới, Thanh Bình, Đồng Tháp. Đt: 067 537183.

73. Đa Minh Nguyễn Thanh Thảo, sinh 1925; lm 1956; Nghỉ hưu Nhà Chung Mỹ Tho,

      23 Lý Thường Kiệt, P.6; TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Đt: 073 873459.

74. Micae Nguyễn Hữu Thanh, sinh 1936; lm 1962; NT Tân An, 380 Quốc lộ 1, P.4,

      Tx. Tân An, Long An. Đt: 072 826789.

75. Phaolô Phạm Minh Thanh, sinh 1968; lm 1992; NT Mỹ Lệ, ấp 2 Mỹ Tây, xã Mỹ Lệ,

     Cần Đước, Long An. Đt: 072 880673.

76. Phaolô Trần Chí Thanh, sinh 1974; lm 2004; NT Thủ Ngữ, HT 21, Chợ Gạo, Tiền Giang. Đt: 073 892029.

77. Lêô Trần Văn Thanh, sinh 1957; lm 1992; NT Kinh Cùng, Tân Lập, Tân Thạnh, Long An. Đt: 072 846124.

78. G.B. Nguyễn Thư Thành, sinh 1946; lm 1976; NT Mộc Hoá, HT 4, Mộc Hoá, Long An. Đt: 072 841465.

79. Phêrô Nguyễn Văn Thành, sinh 1947; lm 1979; NT An Thái Trung, ấp 2, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang. Đt: 073 821549. Email: chachitha@pmail.vnn.vn

80. Phaolô Phạm Đăng Thiện, sinh 1963, lm 2002; Du học Roma.

81. Đa Minh Phạm Minh Tiến, sinh 1969; lm 1999; NT Tín Đức, ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang. Đt: 073 853359. Email: pmtien@hcm.vnn.vn

82. Antôn Nguyễn Văn Tiếng, sinh 1954, lm 2001; NT An Long, xã An Long, Tam Nông, Đồng Tháp. Đt: 067 980043. Email: tienglehuy@catholic.org

83. P.X. Nguyễn Chí Tịnh, sinh 1924; lm 1950; NT. Cái Bè, TH 01, Ttr. Cái Bè, Cái Bè, Tiền Giang. Đt: 073 824250.Email: phmtinh@hcm.vnn.vn

84. Anphongsô Khuất Đăng Tôn, sinh 1949; lm 1988; NT Ngũ Hiệp, xã Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang. Đt: 073 812906.

85. Marcel Trần Văn Tốt, sinh 1948; lm 1979; NT Cao Lãnh, 10 đường 30 tháng 4,

     Tx. Cao Lãnh, Đồng Tháp. Đt: 067 851872.

86. Phêrô Trần Anh Tráng, sinh 1971, lm 2002; NT Mỹ Trung, ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Trung, Cái Bè, Tiền Giang. Đt: 0903 708907.

87. Antôn Nguyễn Ngô Tri, sinh 1969. lm 2002; NT Cồn Bà, ấp Tân Thành 2,

     xã Tân Thạnh, Gò Công, Tiền Giang. Đt: 073 880799

88. Phêrô Nguyễn Văn Trí, sinh 1976, lm 2002; NT An Long, xã An Long, Tam Nông,

     Đồng Tháp. Đt: 067 980043 - 981405.

89. Antôn Nguyễn Văn Trọng, sinh 1944; lm 1973; NT Hoà Bình, ấp Khương Ninh,

     xã Long Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang. Đt: 073 830211.

90. Stêphanô Ngô Văn Tú, sinh 1966; lm 1992; NT Song Xoài, ấp Vàm Lớn,

      xã Thuận Nghĩa Hoà, Thạnh Hoá, Long An. Đt: 072 857451.

91. Phêrô Nguyễn Thanh Tuân, sinh 1935; lm 1963; Dưỡng bệnh Nhà Chung Mỹ Tho, 23 Lý Thường Kiệt, P.6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Đt: 073 873459.

92. Phaolô Nguyễn Văn Tuấn, sinh 1968, lm 2002; NT Kinh Gãy, ấp 4, xã Thạnh Lộc,

      Cai Lậy, Tiền Giang. Đt: 073 813240.

93. Bênađô Nguyễn Công Tuyển, sinh 1947; lm 1983; NT Rạch Cầu, xã Tân Thới,

     Gò Công Tây, Tiền Giang. Đt: 073 890314. Email: nctuyen@hcm.vnn.vn

94. Phêrô Nguyễn Phước Tường, sinh 1947; lm 1974; NT Cái Lậy, HT 48, Cai Lậy,

     Tiền Giang. Đt: 073 826548 - 0913 623980. Email: pherotuong@yahoo.com

95. Inhaxiô Lê Phước Vân, sinh 1974; lm 2004; NT Cao Lãnh, 10 đường 30 tháng 4,

     Tx. Cao Lãnh, Đồng Tháp. Đt: 067 851872.

96. Phanxicô X. Trương Quý Vinh, sinh 1952; lm 1998; NT Tân Phước, ấp 7,

     xã Tân Phước, Gò Công Đông, Tiền Giang. Đt: 073 840012.

97. Phêrô Nguyễn Văn Vĩnh, sinh 1959; lm 1998; NT Bằng Lăng, ấp Mỹ Chánh 5,

     xã Hậu Mỹ Bắc A, Cái Bè, Tiền Giang. Đt: 073 822143. Email: petvinh@pmail.vnn.vn

98. Giacôbê Hà Văn Xung, sinh 1956; lm 1992; TGM, 32 Hùng Vương, P. 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Đt: 073 873299 - 0918 467921.

V. MỘT SỐ ĐIỂM ĐẶC SẮC CỦA GIÁO PHẬN <<
VII. CÁC DÒNG TU TRONG GIÁO PHẬN >>
 
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 5-2022
Cầu cho giới trẻ được đầy niềm tin
Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người trẻ, có thể sống một cuộc sống trọn vẹn hoàn hảo; theo gương Đức Maria, biết lắng nghe, suy niệm và phân định với lòng can đảm, dạt dào đức tin để đưa ra hành động dấn thân phục vụ.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@