Bí quyết để thành công là đừng bao giờ bỏ cuộc.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15037
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TƯ LIỆU » Giáo Tỉnh Sài Gòn» GP Phú Cường
S  M  L
(Cập nhật: 09/03/2008)
 
VI. DANH SÁCH LINH MỤC

1. Antôn Hồ Ngọc Ẩn, sinh 1972; lm 1998. Đc: Gx. Vinh Sơn, Ttr. Châu Thành, Tây Ninh.

   Đt: 066 780394.

2. Giuse Nguyễn Bác Ái, sinh 1930; lm 1958. Đc: Gx. Chánh Thiện, Hiệp Thành, TDM,

    Bình Dương. Đt: 0650 824437.

3. Giuse Nguyễn Hồng Ánh, sinh 1972, lm 2002. Đc: Gh. Suối Đá, Khu phố 4,

    Dương Minh Châu, Tây Ninh. Đt: 066 877725.

4. Maure Nguyễn Văn Binh, sinh 1917; lm 1954. Đc: Gx. Tha La, An Hoà, Trảng Bàng,

    Tây Ninh. Đt: 066 880162.

5. Philipphê Trần Tấn Binh, sinh 1938; lm 1967. Đc: Gx. Tha La, An Hoà, Trảng Bàng,

   Tây Ninh. Đt: 066 880162.

6. Giuse Nguyễn Trịnh Can, sinh 1961, lm 2002. Đc: Gx. Bắc Đoàn, xã Tân Phú Trung,

    Củ Chi, TP. HCM. Đt: 08 8922156.

7. Tôma Phan Minh Chánh, sinh 1937; lm 1967. Đc: Gx. Lái Thiêu, Ttr. Lái Thiêu,

    Bình Dương. Đt: 0650 755728.

8. Phêrô Cao Văn Chánh, sinh 1946; lm 2004.

9. Giuse Nguyễn Minh Chánh, sinh 1975; lm 2004. Đc: Gx. Bình Long, Ttr. An Lộc,

    Bình Long, Bình Phước. Đt: 0651 666918.

10. Gioan Trần Xuân Minh Chánh, sinh 1974, lm 2002. Đc: Gx. Tây Ninh, KP.3, P.2,

    Tx. Tây Ninh, Tây Ninh. Đt: 066 812166.

11. Giuse Âu Dương Chi, sinh 1927; lm 1974. Đc: Gx. Trảng Bàng, Trảng Bàng,

    Tây Ninh. Đt: 066 880076.

12. Đa Minh Nguyễn Văn Chí, sinh 1960, lm 2000. Đc: Gx. Minh Hưng, xã Minh Hưng,

    Bình Long, Bình Phước. Đt: 0651 667908.

13. Giuse Nguyễn Ký Cư, sinh 1918; lm 1954. Đc: Nhà Hưu Dưỡng. Đt: 0650 753173.

14. Phêrô Đỗ Ngọc Cường, sinh 1958; lm 1999. Đc: Gx. Tân Thông, xã Tân Thông, Củ Chi,

     TP. HCM. Đt: 08 7900305.

15. Giuse Nguyễn Văn Cung, sinh 1932; lm 1960. Đc: Gx. Mỹ Hảo, Chánh Mỹ, TDM,

     Bình Dương. Đt: 0650 826991.

16. Phaolô Trần Thanh Danh, sinh 1974, lm 2000. Đc: Bình Sơn, An Sơn, Thuận An,

     Bình Dương. Đt: 0650 746108.

17. Tôma Nguyễn Văn Điểu, sinh 1941; lm 1970. Đc: Gx. Tân Qui, Trung An, Củ Chi,

     TP. HCM. Đt: 08 7956089.

18. Micae Hoàng Đô Đốc, sinh 1960; lm 1999. Đc: Tu viện Lời Chúa, Phú Thọ, TDM,

     Bình Dương. Đt: 0650 831473.

19. Vinh Sơn Hoàng Trung Đoàn, sinh 1955; lm 1991. Đc: Gx. Tân Châu, Ttr. Chơn Thành,

     Bình Long, BP. Đt: 0651 667189.

20. G.B. Lê Quang Đức, sinh 1934; lm 1962. Đc: Gx. Phú Lợi, Phú Hoà, TDM, Bình Dương.

     Đt: 0650 828394.

21. Giuse Nguyễn Ngọc Đức, sinh 1971; lm 1999. Đc: Gx. Chính Toà, Phú Cường, TDM,

     Bình Dương. Đt: 0650 828558.

22. Phêrô Tạ Văn Đức, sinh 1955; lm 1999. Đc: Gx. Mỹ Khánh, xã Thái Mỹ, Củ Chi,

     TP. HCM. Đt: 08 7913213.

23. Phaolô Lê Vinh Đởm, sinh 1955; lm 1990. Đc: Gx. Lộc Ninh, Ttr. Lộc Ninh, Lộc Ninh,

     Bình Phước. Đt: 0651 568784.

24. Micae Nguyễn Văn Giang, sinh 1967, lm 2000. Đc: Gx. Thánh Tuân - Trần Xá,

     Châu Thành, Tây Ninh. Đt: 066 780396.

25. Giuse Nguyễn Đăng Hanh, sinh 1938; lm 1968. Đc: Gx. Tây Ninh, KP.3, P.2,

     Tx. Tây Ninh. Đt: 066 827772.

26. Giuse Trần Thái Hiến, sinh 1926; lm 1955. Đc: Gx. Phước Vĩnh, Phú Giáo,

      Bình Dương. Đt: 0650 672741.

27. Phêrô Phạm Ngọc Hiệp, sinh 1958, lm 2001. Đc: Gh. Tân Hiệp, xã Tân Hiệp, Phú Giáo,

      Bình Dương. Đt: 0650 671512.

28. Giuse Phạm Văn Hoà, sinh 1957; lm 1997. Đc: Gx. Củ Chi, Ttr. Củ Chi, TP. HCM.

      Đt: 08 8920030.

29. Giuse Nguyễn Khắc Hoài, sinh 1973, lm 2002. Đc: Gx. Hoả Đước, Châu Thành,

      Tây Ninh. Đt: 066 782654.

30. Phêrô Trương Huy Hoàng, sinh 1959; lm 1989. Đc: Gx. Bến Cát, Ttr. Mỹ Phước,

      Bến Cát, Bình Dương. Đt: 0650 564612.

31. Phêrô Nguyễn Thái Học, sinh 1971; lm 2004. Đc: Gx. Dầu Tiếng, Ttr. Dầu Tiếng,

      Bình Phước. Đt: 0650 561511.

32. Đa Minh Phạm Quang Hưng, sinh 1943; lm 1972. Đc: Gx. Nước Vàng, An Bình,

      Phú Giáo, Bình Dương. Đt: 0650 672964.

33. Phaolô Nguyễn Ngọc Hưng, sinh 1969; lm 1998. Đc: Gx. Phước Vĩnh, Phú Giáo,

      Bình Dương. Đt: 0650 672741.

34. Giuse Nguyễn Đình Hoè, sinh 1946; lm 1972. Đc: Gx. Bắc Hà, Ttr. Củ Chi, TP. HCM.

      Đt: 08 8920836.

35. Giuse Trần Ngọc Hữu, sinh 1945; lm 1975. Đc: Gx. Vĩnh Hoà, Ttr. Phước Vĩnh,

      Phú Giáo, Bình Dương. Đt: 0650 672847.

36. Phêrô Trần Văn Huấn, sinh 1946; lm 1972. Đc: Gx. Cao Xá, Ttr. Châu Thành, TN.

      Đt: 066 878188.

37. Giuse Nguyễn Hữu Huân, sinh 1937; lm 1967. Đc: Gx. Bắc Đoàn, Tân Phú Trung,

      Củ Chi, TP. HCM. Đt: 08 8922156.

38. Gioan Nguyễn Minh Hùng, sinh 1970, lm 2000. Đc: Gx. Búng, xã Hưng Định, Thuận An,

      Bình Dương. Đt: 0650 747476.

39. Giêrônimô Nguyễn Phi Hùng, sinh 1970, lm 2002. Đc: Gx. Cao Xá, KP. 2,

      Ttr. Châu Thành, Tây Ninh. Đt: 066 780165.

40. Micae Lê Văn Khâm, sinh 1939; lm 1968. Đc: Gx. Chính Toà, Phú Cường, TDM,

      Bình Dương. Đt: 0650 822292.

41. Giacôbê Nguyễn Thanh Khâm, sinh 1971, lm 2000. Đc: Gx. Vinh Sơn, K. 6, Phú Hoà,

      TDM, Bình Dương. Đt: 0650 825191.

42. Vinh Sơn Trần Minh Khang, sinh 1922; lm 1952. Đc: Nhà Hưu Dưỡng GP Phú Cường.

      Đt: 0650 753173.

43. Đa Minh Đinh An Khang, sinh 1924; lm 1952. Đc: Gx. Hảo Đước, xã Hảo Đước,

      Châu Thành, Tây Ninh. Đt: 066 782654.

44. Đa Minh Cao Xuân Khải, sinh 1972, lm 2000. Đc: Gx. Minh Thạnh, ấp 2, xã Minh Thạnh,

      Dầu Tiếng, Bình Dương. Đt: 0650 545258.

45. Phaolô Nguyễn Quốc Khánh, sinh 1960; lm 1999. Đc: Gx. Tích Thiện, Lộc Điền,

      Lộc Ninh, Bình Phước. Đt: 0651 569851.

46. Phêrô Trần Văn Khánh, sinh 1956, lm 2002. Đc: Gx. Tân Thông, Ttr. Củ Chi,

      TP.HCM. Đt: 08 7901414.

47. Phaolô Nguyễn Văn Khi, sinh 1938; lm 1967. Đc: Gx. Tân Thông, Củ Chi,

      TP. HCM. Đt: 08 7901834.

48. Vinh Sơn Nguyễn Đăng Khoa, sinh 1975, lm 2002. Du học.

49. Maccô Thượng Khôi, sinh 1974, lm 2001. Đc: Gx. Lái Thiêu, Ttr. Lái Thiêu,

     Bình Dương. Đt: 0650 759054.

50. Giuse Khuất Văn Long, sinh 1958, lm 2000. Đc: Gh. Nha Bích, xã Nha Bích,

      Bình Long, Bình Phước. Đt: 0651 643925.

51. Đa Minh Hà Chí Luyến, sinh 1940; lm 1968. Đc: Gx. Thượng Phúc, xã Lạc An,

     Tân Uyên, Bình Dương. Đt: 0650 656181.

52. Laurent Trương Văn Luyện, sinh 1967; lm 1998. Đc: Gx. Lộc Tấn, Lộc Tấn,

     Lộc Ninh, Bình Phước. Đt: 0651 547048.

53. Đa Minh Nguyễn Ngọc Minh, sinh 1972; lm 2004. Đc: Gx. Lộc Ninh, Ttr. Lộc Ninh,

      Bình Phước. Đt: 0651 568784.

54. Micae Nguyễn Văn Minh, sinh 1938; lm 1969. Đc: Gx. Búng, Hưng Định,

     Thuận An, Bình Dương. Đt: 0650 824445.

55. Antôn Hà Văn Minh, sinh 1956; lm 1990. Đc: TGM Phú Cường, 444 CMT 8, TDM,

     Bình Dương. Đt: 0650 870421.

56. Giuse Nguyễn Thái Nghĩ, sinh 1960, lm 2000. Đc: Gx. Thị Tính, xã Long Hoà,

      Dầu Tiếng, Bình Dương. Đt: 0650 562048.

57. Augustinô Hà Minh Nghĩa, sinh 1936; lm 1962. Đc: Gx. Kiên Long, Thái Bình,

     Châu Thành, Tây Ninh. Đt: 066 878198.

58. Giuse Nguyễn Duy Nhất, sinh 1970, lm 2002. Đc: Gx. Bến Sắn, xã Khánh Bình,

     Tân Uyên, Bình Dương. Đt: 0650 610278.

59. Titô Nguyễn Minh Nhường, sinh 1955; lm 1989. Đc: TGM Phú Cường, 444 CMT8,

      TDM, Bình Dương. Đt: 0650 821713.

60. Phêrô Lê Văn Phát, sinh 1927; lm 1955. Đc: Nhà Hưu dưỡng GP. Phú Cường.

      Đt: 0650 753173.

61. Hilariô Nguyễn Đoàn Phong, sinh 1975, lm 2002. Đc: Gx. Kiên Long, xã Thái Bình,

      Châu Thành, Tây Ninh. Đt: 066 780054.

62. Giuse Cao Đình Phương, sinh 1956; lm 1991. Du học.

63. Phêrô Nguyễn Văn Phương, sinh 1968; lm 1998. Đc: Gx. Minh Lập, Minh Lập,

      Bình Long, Bình Phước. Đt: 0651 663591.

64. Giuse Trần Ngọc Phương, sinh 1961, lm 2001. Đc: Tu viện Lời Chúa, P. Phú Thọ,

      TDM, Bình Dương. Đt: 0650 811176.

65. Gioan Trần Đình Phùng, sinh 1971, lm 2000. Đc: Gx. Thánh Mẫu, xã Mỏ Công,

      Tân Biên, Tây Ninh. Đt: 066 874764.

66. Gioan Nguyễn Đình Phú, sinh 1958, lm 2000. Đc: Gx. Thanh An, xã Thanh An,

     Bình Long, Bình Phước. Đt: 0651 610016.

67. Phaolô Trần Hữu Phúc, sinh 1955; lm 1991. Đc: Gx. Phước Minh,

      Dương Minh Châu, Tây Ninh. Đt: 066 775517.

68. Tôma Trương Hoàng Phúc, sinh 1960, lm 2001. Đc: Gx. Lai Uyên, Bến Cát,

      Bình Dương. Đt: 0650 552460.

69. Giuse Lê Thanh Quang, sinh 1929; lm 1958. Đc: Gx. Vinh Sơn, Phú Hoà, TDM,

      Bình Dương. Đt: 0650 825191.

70. Giuse Phan Trọng Quang, sinh 1960; lm 1994. Đc: Tu viện Lời Chúa, Phú Thọ,

     TDM, Bình Dương. Đt: 0650 822586.

71. Phêrô Nguyễn Văn Quốc, sinh 1975; lm 2004. Đc: Gx. Tha La, An Hoà, Trảng Bàng,

     Tây Ninh. Đt: 066 885290.

72. Tôma Nguyễn Toàn Quyền, sinh 1940; lm 1969. Đc: Nhà Chung GP,

      104 Lạc Long Quân, TDM, Bình Dương. Đt: 0650 837633.

73. Stêphanô Nguyễn Văn Ri, sinh 1941; lm 1970. Đc: Gx. Phước Điền, xã Thanh Điền,

      Ttr. Châu Thành, Tây Ninh. Đt: 066 823067.

74. G.B. Nguyễn Văn Riễn, sinh 1954; lm 1987. Đc: Gx. Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hoà,

      Phú Giáo, Bình Dương. Đt: 0650 672872.

75. Antôn Phạm Văn Sá, sinh 1968; lm 2004. Đc: Gx. Chính Toà, 394 CMT8, TDM,

     Bình Dương. Đt: 0650 833052.

76. Gioan Võ Hoàn Sinh, sinh 1956; lm 1989. Đc: Gx. Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh.

      Đt: 066 874881.

77. Giuse Vũ Hùng Sơn, sinh 1950; lm 1987. Đc: Gx. Phong Cốc, Thái Bình,

      Châu Thành, Tây Ninh. Đt: 066 821180.

78. Giuse Nguyễn Phong Sương, sinh 1971, lm 2002. Đc: Hoàng Châu, xã Lạc An,

     Tân Uyên, Bình Dương. Đt: 0650 680139.

79. Giuse Nguyễn Phát Tài, sinh 1972; lm 2004. Đc: Gx. Tha La, An Hoà, Trảng Bàng,

      Tây Ninh. Đt: 066 885290.

80. Giuse Vũ Khắc Anh Tâm, sinh 1975, lm 2002. Đc: TGM. Đt: 0650 822860.

81. Đa Minh Nguyễn Thành Thái, sinh 1974; lm 2004. Đc: TGM.

82. Phêrô Lưu Đức Tân, sinh 1937; lm 1968. Đc: Gx. Võng Phan, Lạc An, Tân Uyên,

     Bình Dương. Đt: 0650 656186.

83. Giuse Nguyễn Văn Thân, sinh 1968, lm 1999. Đc: Gx. Cảnh Lâm, xã Lạc An, Tân Uyên,

     Bình Dương. Đt: 0650 656176.

84. Phêrô Nguyễn Văn Thắm, sinh 1939; lm 1969. Đc: Gx. Dầu Tiếng, Ttr. Dầu Tiếng,

     Dầu Tiếng, Bình Dương. Đt: 0650 561511.

85. Phaolô Nguyễn Quốc Thắng, sinh 1966; lm 1993. Đc: Gx. Minh Hưng, xã Minh Hưng,

      Bình Long, Bình Phước. Đt: 0651 667469.

86. Đa Minh Hoàng Duy Thanh, sinh 1927; lm 1956. Đc: Hưu Dưỡng. Đt 08 5110726.

87. Giêrônimô Nguyễn Linh Thao, sinh 1960, lm 2000. Đc: Gx. Mỹ Hưng, xã Mỹ Hưng,

      Chơn Thành, Bình Phước. Đt: 0651 667620.

88. Giuse Trương Công Thành, sinh 1945; lm 1973. Đc: Gx. Tân Nghĩa, Thạnh Đông,

      Tân Châu, Tây Ninh. Đt: 066 875558.

89. Tôma Trần Đức Thành, sinh 1958; lm 1999. Đc: Gx. Phú Hoà Đông, xã Phú Hoà Đông,

      Củ Chi, TP.HCM. Đt: 08 8928554.

90. G.B. Bùi Viết Thiệp, sinh 1968; lm 1999. Đc: Gx. Mỹ Vân, xã Lạc An, Tân Uyên,

      Bình Dương. Đt: 0650 656185.

91. Giuse Đào Nguyên Thống, sinh 1943; lm 1973. Đc: Gx. Lực Điền, Lạc An, Tân Uyên,

      Bình Dương. Đt: 0650 656192.

92. Giuse Nguyễn Văn Thịnh, sinh 1955, lm 1991. Du học.

93. Simon Nguyễn Văn Thu, sinh 1958; lm 1998. Đc: Gx. Sơn Lộc, xã Tân Phú Trung,

     Củ Chi, TP. HCM. Đt: 08 8922401.

94. Đa Minh Đỗ Bùi Quốc Thuấn, sinh 1971; lm 2004. Đc: Gx. Thượng Phúc, Lạc An,

     Tân Uyên, Bình Dương. Đt: 0650 656181.

95. Vinh Sơn Trần Thế Thuận, sinh 1943; lm 1972. Đc: Gx. Bến Sắn, Khánh Bình,

     Tân Uyên, Bình Dương. Đt: 0650 659905.

96. Giuse Đỗ Văn Thuỵ, sinh 1949, lm 2001. Đc: Gx. Sơn Lộc, xã Tân Phú Trung, Củ Chi,

     TP. HCM. Đt: 08 8922401.

97. Đa Minh Hà Hoả Tiễn, sinh 1970, lm 2001. Đc: Gh. Bào Ao, KP.4, Ttr. Phước Vĩnh,

      Phú Giáo, Bình Dương. Đt: 0650 673297.

98. Giuse Đặng Văn Tình, sinh 1962, lm 2000. Đc: Gx. Cao Xá, Ttr. Châu Thành,

      Tây Ninh. Đt: 066 878188.

99. Antôn Lê Ngọc Tỉnh, sinh 1950; lm 2004.

100. Gioakim Trần An Toàn, sinh 1947; lm 1998. Đc: Gx. Phú Ninh, KP. 1, Ttr. Châu Thành,

       Tây Ninh. Đt: 066 878642.

101. Đa Minh Lương Đức Toàn, sinh 1971; lm 1999. Đc: Gx. Lễ Trang, xã Vĩnh Hoà, Phú Giáo,

        Bình Dương. Đt: 0650 672396.

102. Phêrô Phan Văn Toàn, sinh 1970; lm 2004. Đc: Gx. Tích Thiện, Lộc Điền, Lộc Ninh,

        Bình Phước. Đt: 0651 569851.

103. Giuse Phạm Quang Tòng, sinh 1944; lm 1970. Đc: Nhà Chung giáo phận,

       104 Lạc Long Quân, TDM, Bình Dương. Đt: 0650 821154.

104. Đa Minh Nguyễn Đức Tôn, sinh 1970; lm 2004. Đc: Gx. Mỹ Hảo, Chánh Mỹ, TDM,

       Bình Dương. Đt: 0650 826991.

105. Giuse Nguyễn Tấn Tước, sinh 1958; lm 1991. Đc: Du học Pháp.

106. Gioan Phạm Quý Trọng, sinh 1976, lm 2002. Du học.

107. Giuse Đinh Đức Trụ.

108. Tôma Lê Phát Trưởng, sinh 1967; lm 1993. Đc: Gx. Hiệp Thạnh, xã Hiệp Thạnh,

        Gò Dầu, Tây Ninh. Đt: 066 854370.

109. Đa Minh Nguyễn Đức Trung, sinh 1961, lm 2002. Đc: Gx. Bắc Hà, Ttr. Củ Chi,

       TP.HCM. Đt: 08 8920716.

110. Giuse Quang Minh Tuấn, sinh 1942; lm 1969. Đc: Gx. Bình Long, Ttr. An Lộc,

        Bình Long, Bình Phước. Đt: 0651 666918.

111. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn, sinh 1973, lm 2002. Du học.

112. Giuse Phan Quang Tú, sinh 1910, lm 1939. Đc: Hưu dưỡng. Đt: 08 8990719.

       Đc: Gx. Bình Hoà, Ttr. Lái Thiêu, Bình Dương. Đt: 0650 756477.

113. Phaolô Phạm Quốc Tuý, sinh 1947; linh mục 1975. Đc: Gx. Bình Hoà, Tr. Lái

        Thiêu, Bình Dương. Đt: 0650 756477.

V. MỘT SỐ ĐIỂM ĐẶC SẮC CỦA GIÁO PHẬN <<
VII. CÁC DÒNG TU TRONG GIÁO PHẬN >>
 
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 2-2024
Cầu nguyện cho các bệnh nan y
Chúng hãy cầu nguyện để những người mắc bệnh an y cũng như gia đình của họ luôn được hưởng những lợi ích của sự trợ giúp y khoa và lòng nhân đạo.
For the terminally ill
February’s prayer intention is that the sick, “who are in the final stages of life, and their families receive the necessary medical and human care and accompaniment.”
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@