Hãy sống như bạn chỉ có thể sống được ngày hôm nay; còn ngày mai chưa tới nhưng chắc chắn sẽ tới, và có thể sẽ không còn có bạn.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 14369
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2262
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TƯ LIỆU » Giáo Tỉnh Sài Gòn» GP Phan Thiết
S  M  L
(Cập nhật: 09/03/2008)
 
III. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH

Giám mục: Phaolô Nguyễn Thanh Hoan.

Giám mục: Nicôla Huỳnh Văn Nghi (nghỉ hưu)

Tổng đại diện: Đô. G.B. Lê Xuân Hoa.

Quản lý: Lm. Anrê Lương Vĩnh Phú.

Thư ký: Lm. Giuse Nguyễn Văn Soi.

 

           

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

 

 

 

Toà án hôn phối: 

- Chánh án: Lm. Giuse Nguyễn Tiến Huynh.

- Chưởng lý, bảo hệ: Lm. Giuse Trần Đức Dậu.

- Lục sự: Lm. P.X. Nguyễn Quang Minh.

- Chưởng ấn: Lm. Antôn Vũ Ngọc Đăng.

 

Hội đồng tư vấn:

- Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan.

- Đô. G.B. Lê Xuân Hoa.

- Lm. G.B. Vũ Đình Hiên.

- Lm. Phêrô Nguyễn Viết Hiền.

- Lm. P.X. Phạm Quyền.

- Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Nhường.

- Lm. Anrê Lương Vĩnh Phú.

 

Hội đồng linh mục:

1. Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan.

2. Đô. G.B. Lê Xuân Hoa. 

3. Lm. G.B. Vũ Đình Hiên.

4. Lm. Phêrô Nguyễn Viết Hiền.

5. Lm. P.X. Phạm Quyền.

6. Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Nhường.

7. Lm. Anrê Lương Vĩnh Phú.

8. Lm. Antôn Vũ Ngọc Đăng.

9. Lm. G.B. Hoàng Văn Khanh.

10. Lm. G.B. Trương Văn Hiếu.

11. Lm. Giuse Nguyễn Tiến Huynh

12. Lm. Giuse Bùi Ngọc Báu.

13. Lm. Phêrô Phạm Tiến Hành.

14. Lm. Stêphanô Lê Công Mỹ.

15.Lm. Phêrô Nguyễn Thiên Cung.

16. Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt.

17. Lm. Augustinô Nguyễn Đức Lợi.

18. Lm. Augustinô Nguyễn Văn Lạc.

19. Lm. P.X. Nguyễn Quang Minh.

 

 

Các Uỷ ban Giám mục:

 

- Uỷ ban Bác ái Xã hội: Lm. Phêrô Nguyễn Đình Sáng.

- Uỷ ban Giáo dân: Lm. Giuse Bùi Ngọc Báu.

- Uỷ ban Giáo lý Đức tin: Lm. G.B. Hoàng Văn Khanh.

- Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh: Lm. Antôn Vũ Ngọc Đăng.

- Uỷ ban Loan báo Tin Mừng: Lm. P.X. Phạm Quyền.

- Uỷ ban Phụng tự: Đô. G.B. Lê Xuân Hoa.

- Uỷ ban Thánh nhạc và Nghệ thuật Thánh: Lm. Anrê Lương Vĩnh Phú.

- Uỷ ban Tu sĩ: Lm. Phêrô Phạm Tiến Hành.

- Uỷ ban Văn hoá: Lm. Augustinô Nguyễn Văn Lạc.

- Phụ trách thông tin: Lm. Giuse Nguyễn Văn Soi.

 

Các ban của giáo phận:

 

* Ban Giáo sĩ và Chủng sinh:

- Lm. Antôn Vũ Ngọc Đăng.

- Lm. G.B. Trương Công Hiếu. 

 

* Ban Tu sĩ:  

- Lm. Phêrô Phạm Tiến Hành.

- Lm. G.B. Hoàng Văn Khanh.

 

* Ban Giáo dân:

- Lm. Giuse Bùi Ngọc Báu.

- Lm. Giuse Nguyễn Huy Việt. 

 

* Ban Phụng tự:

- Đô. G.B. Lê Xuân Hoa.

- Lm. Giuse Nguyễn Văn Soi.

 

* Ban Thánh nhạc và Nghệ thuật Thánh:

- Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt.

- Lm. Anrê Lương Vĩnh Phú.

 

* Ban Loan báo Tin Mừng:

- Lm. P.X. Phạm Quyền.

- Lm. Phêrô Hoàng Văn Thinh.

 

* Ban Văn hoá:

- Lm. Augustinô Nguyễn Văn Lạc.

- Lm. Giuse Nguyễn Hữu An.

 

* Ban Giáo lý Đức tin:

- Lm. G.B. Hoàng Văn Khanh.

- Lm. Giuse Nguyễn Kim Anh.

 

* Ban Bác ái Xã hội:

- Lm. Phêrô Nguyễn Đình Sáng.

- Lm. Phanxicô A. Nguyễn Đức Quang.

 

* Phụ trách thông tin: 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Soi.

II. ĐỊA LÝ VÀ DÂN SỐ <<
IV. CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ CỦA GIÁO PHẬN >>
 
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 5-2022
Cầu cho giới trẻ được đầy niềm tin
Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người trẻ, có thể sống một cuộc sống trọn vẹn hoàn hảo; theo gương Đức Maria, biết lắng nghe, suy niệm và phân định với lòng can đảm, dạt dào đức tin để đưa ra hành động dấn thân phục vụ.
SUY NIỆM TIN MỪNG
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu Phép Rửa sẽ được cứu đo” (Mc 16,15)
“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20)
Nhìn lên Trời | Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
Góp phần kiến tạo Thiên đường đời sau ngay từ hôm nay | Lm. Đan Vinh
Chứng từ và việc rao giảng | Lm. Mark Link, S.J.
Chúa Cha | Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Làm chứng cho Chúa hôm nay | Lm. Đan Vinh
Ái mộ những sự trên trời | PM. Cao Huy Hoàng
Phòng Tiệc Ly là nơi Giáo Hội khai sinh và từ đó chảy ra con suối bác ái trở thành dòng sông lớn | Linh Tiến Khải
Hãy là chứng nhân của Thầy | Jos. Vinc. Ngọc Biển
Rao giảng việc sám hối | PM. Cao Huy Hoàng
Cùng lên trời với Chúa | Lm. Giuse Nguyễn Thành Long
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@