Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân của những người hay cay nghiệt, dốt nát, nhỏ nhen, nghi kỵ, hãy nhớ rằng việc đời có khi còn tệ hại hơn thế rất nhiều.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 14725
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2268
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TƯ LIỆU » Giáo Tỉnh Sài Gòn» GP Đà Lạt
S  M  L
(Cập nhật: 25/05/2008)
 
III. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH

(Cập nhật 18/4/2008)

Giám mục: Phêrô Nguyễn Văn Nhơn.

 

         

Gm. Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

 

Tổng Đại diện: Lm. Phaolô Lê Đức Huân

   

Các Uỷ ban Giám mục:

 

- Uỷ ban Bác ái Xã hội: Lm. Phaolô Dương Công Hồ.

- Uỷ ban Giáo dân: Lm. Phaolô Lê Đức Huân.

- Uỷ ban Giáo lý Đức tin: Lm. Antôn Nguyễn Đức Khiết.

- Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh: Lm.  Micae Trần Đình Quảng.

- Uỷ ban Loan báo Tin Mừng: Lm. P.X. Nguyễn Văn Hoàng.

- Uỷ ban Phụng tự: Lm. Giuse Trần Ngọc Liên.

- Uỷ ban Thánh nhạc và Nghệ thuật Thánh: Lm. Giuse Nguyễn Văn Bảo.

- Uỷ ban Tu sĩ: Lm. Giuse Tạ Đức Tuấn.

- Uỷ ban Văn hoá: Lm. Luy Phạm Văn Nhượng.

- Uỷ ban Truyền thông Xã hội: Lm. Giuse Trần Ngọc Liên

- Uỷ ban Mục vụ Giới trẻ: Lm. Boscô Trần Văn Điện 

- Uỷ ban Mục vụ Gia đình: Lm. Phaolô Lê Đức Huân

 

 

Các Ban khác của giáo phận:

 

- Giáo phủ: Lm. Phaolô Lê Đức Huân

- Chưởng ấn: Lm. Antôn Nguyễn Đức Khiết

- Quản lý: Lm. Giuse Lê Minh Tính

- Toà án Giáo phận: Lm. Micae Trần Đình Quảng

- Lục sự: Lm. Giuse Trần Ngọc Liên

 

Hội đồng linh mục:

 

 - Lm. Phaolô Lê Đức Huân

 - Lm. Antôn Nguyễn Đức Khiết

 - Lm. Micae Trần Đình Quảng

 - Lm. Giuse Lê Minh Tính

 - Lm. GB. Trần Thái Huân

 - Lm. Gioan Phan Công Chuyển

 - Lm. Giuse Nguyễn Văn Bảo

 - Lm. Giuse Nguyễn Viết Liêm

 - Lm. Giuse Phạm Minh Sơ

 - Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 - Lm. Giuse Vũ Đình Tân

 - Lm. Lorensô Phạm Giáo Hoá

 - Lm. Aug. Phạm Minh Thanh

 - Lm. F.X Nguyễn Văn Hoàng

 - Lm. Giuse Tạ Đức Tuấn 

 - Lm. Phaolô Dương Công Hồ

 - Lm. Giuse Nguyễn Đức Cường

 - Lm. Phanxicô X. K’Brel

 - Lm. Giuse Trần Đức Liêm

 

Các hạt trưởng:

 

- Hạt Đà Lạt: Lm. Phaolô Lê Đức Huân

- Hạt Đức Trọng: Lm. Giuse Nguyễn Văn Bảo

- Hạt Đơn Dương: Lm. Phaolô Phạm Công Phương

- Hạt Di Linh: Lm. Đaminh Trần Thả

- Hạt Bảo Lộc: Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 

II. ĐỊA LÝ VÀ DÂN SỐ <<
IV. CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ CỦA GIÁO PHẬN >>
 
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10-2023
Cầu cho Thượng Hội Đồng
Chúng ta hãy cầu nguyện để Hội Thánh có thể thực hành việc lắng nghe và đối thoại như một lối sống ở mọi cấp độ, và để Hội Thánh được Chúa Thánh Thần dẫn tới các vùng ngoại biên của thế giới.
For the Synod
We pray for the Church, that she may adopt listening and dialogue as a lifestyle at every level, and allow herself to be guided by the Holy Spirit towards the peripheries of the world.
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@