Bí quyết để thành công là đừng bao giờ bỏ cuộc.
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15159
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TƯ LIỆU » Giáo Tỉnh Sài Gòn» GP Long Xuyên
S  M  L
(Cập nhật: 07/10/2008)
 
VI. DANH SÁCH LINH MỤC

 

(Cập nhật 25/4/2008)

1.        Giuse Đỗ Xuân An, sinh 1926; lm 1953; Đc: Tv. Nguồn Sống, Bình Thạnh 1, Bình Đức,  Long Xuyên, An Giang. Đt: 076 856191.

2.        Giuse Vũ Hoàng Anh, sinh 1945, lm 2000; Đc: NT Kitô Vua, Kinh 1b, Tân Hiệp B, Kiên Giang. Đt: 077 720133.Email: 6anhkitokib@hcm.vnn.vn

3.        Inhaxiô Võ Văn Ánh, sinh 1945; lm 1976; Đc: NT Phú Hoà, Phi Thông, Tx. Rạch Giá, Kiên Giang. Đt: 077 899018.

4.        Giuse Cao Văn Bài, sinh 1947; lm 1974; Du học.

5.        Đa Minh Phạm Khắc Bạo, sinh 1958; lm 1997; Đc: NT Antôn, Kinh 1a, Tân Hà, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, Kiên Giang. Đt: 077 710219.Email: phamkbao@hcm.vnn.vn

6.        Vinh Sơn Lê Văn Bằng, sinh 1953; lm 1992; Đc: NT Cần Thay, An Thuận, Hoà Bình, Chợ Mới, An Giang. Đt: 076 638207- 0919 136 500. Email: lebangagg@hcm.vnn.vn

7.        Giuse Nguyễn Hải Bằng, sinh 1971, lm 2002; Du học Ý. Email: nguyenhaibang210@yahoo.com

8.        Giuse Hoàng Gia Bình. Đc: Tv. Phanxicô, Cù Lao Giêng, Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang. Đt: 076 880 009.

9.        Giuse Âu Thanh Bình, sinh 1957; lm 1994; Đc: NT Bắc Xuyên , Kinh E1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Đt: 0710 856 295; 0918 754 462. Email: jamiauthanhbinh @hcm.vnn.vn

10.      Giuse Nguyễn Thanh Bình. Đc: NT Trinh Vương, Kinh A1, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, Kiên Giang.

11.      Vinh Sơn Nguyễn Văn Cảnh. Đc: NT Hưng Văn, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang.

12.      Gioakim Nguyễn Đức Cần, sinh 1957; lm 1997; Đc: NT Bò Ót, Thới An, Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ. Đt: 0710 852353. Email: gioakimcan@hcm.vnn.vn

13.      Giuse Bùi Trung Châu, sinh 1939; lm 1968; Đc: NT Châu Đốc, 381 Lê Lợi, K. Châu Long 7, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang. Đt: 076 866787 - 869239.

14.      Martinô Trần Văn Chệ, sinh 1947; lm 1975; Đc: NT Khánh Bình, ấp Satô, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đt: 076. 525 272

15.      Antôn Phạm Đình Chiến, sinh 1943; lm 1992; Đc: NT Hải Sơn, Kinh C2, Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Đt: 0710 651166.

16.      Giuse Nguyễn Đức Chính, sinh 1944; lm 1974; Đc: NT Tân Thành, Kinh 4b, Tân An, Tân Hiệp, Kiên Giang. Đt: 077 832132.

17.      Vinh Sơn Nguyễn Minh Chu, sinh 1950; lm 1976; Đc: NT Hòn Chông, Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang. Đt: 077 854321. Email: vinchu@hcm.vnn.vn, chuvi50@hotmail.com

18.      Antôn Nguyễn Văn Chúc, sinh 1947; lm 1975; Đc: Tv. Phanxicô, Cù Lao Giêng, Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang. Đt: 076 880056. Email: ngvanchucofm@hotmail.com

19.      Giuse Bùi Đình Chư, sinh 1949; lm 1989; Đc: NT Thánh Gia, Kinh 1b, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, Kiên Giang. Đt: 077 720143.

20.      Antôn Nguyễn Minh Chương, sinh 1964, lm 2001; Đc: NT Thái An, Đông Thái, Thạnh Đông B, Tân Hiệp, Kiên Giang. Đt: 077 834770. Email: antminhchuong@yahoo.com

21.      Giuse Nguyễn Toàn Công, sinh 1929; lm 1958; Đc: NT Giuse, Đông Hoà, Thạnh Đông B, Tân Hiệp, Kiên Giang. Đt: 077 834826.

22.      Phêrô Lã Văn Cường, sinh 1956; lm 1993; Đc: NT Đức Mẹ Mân Côi, F/1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Đt: 0710 856 078; 0907 820 902. Email: lavancuong@hcm.vnn.vn

23.      Đa Minh Nguyễn Mạnh Cường, sinh 1968, lm 2001; Đc: NT Bình Châu, Kinh 8a, Thạnh Đông A, Tân Hiệp, Kiên Giang. Đt: 077 835303. Email:dominiquecuong68@yahoo.com

24.      Giuse Nguyễn Văn Diễm, sinh 1954; lm 1989; Đc: ĐCV Thánh Giuse, 40 Phố Nhà Chung, Hà Nội. Đt: 0918 405528. Email: ndiem @pmail.vnn.vn

25.      Phêrô Nguyễn Đức Dũng, sinh 1971; lm 2003; Đc: NT Phú An, Phú Quới, Phú An, Phú Tân, An Giang.

26.      Louis G. Mai Hùng Dũng, sinh 1951; lm 1990; Đc: NT Cù Lao Giêng, Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang. Đt: 076 880120. Email: lgmaidung@hotmail.com

27.      Phêrô Nguyễn Thanh Dũng, sinh 1971, lm 2003; Đc: NT Châu Đốc, 381 Lê Lợi, K. Châu Long 7, Châu Phú B, An Giang.

28.      Antôn Nguyễn Tiến Dũng, sinh 1926; lm 1954; Đc: Nhà hưu Hà Nội, 116b, Hùng  Vương, Q.5, TP. Hồ Chí Minh. Đt: 08 8570400.

29.      G.B. Nguyễn Uy Dũng, sinh 1971; lm 2004. Du học Pháp. Email: jb_uydung@yahoo.com

30.      Augustinô Phạm Văn Dũng, sinh 1949; lm 1975; Đc: NT Hoà Giang, 128 Kinh I, Hoà Điền, Kiên Lương, Kiên Giang. Đt: 077 853557. Email: vandung@hcm.vnn.vn

31.      Giuse Nguyễn Hữu Duy, sinh 1952; lm 1977; Đc: NT Vinh Sơn, Tân Phát B, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, Kiên Giang. Đt: 077 720077.

32.      P.X. NguyễnVăn Dương, sinh 1917; lm 1946; Đc: Hưu tại Gx. Bò Ót, Thới An, Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ. Đt: 0710 851974.

33.      Phêrô Trương Công Đam, sinh 1955; lm 1994; Đc: NT Đa Minh, Kinh 10, Tân Hiệp, Kiên Giang. Đt: 077 834094.

34.      Giuse Bùi Văn Đang, sinh 1951; lm 1981; Đc: NT Khiết Tâm, Kinh D/2, Thạnh  Thắng, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Đt: 0710 633757.

35.      Phaolô Lê Thành Đạo, sinh 1951; lm 1977; Đc: NT Bò Ót , Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ. Đt: 0710. 851 974 - 0909. 205 512. Email: lethanhagg@hcm.vnn.vn

36.      Phêrô Phan Thanh Điềm, sinh 1952; lm 1992; Đc: NT Phú Vĩnh, Phú Hưng B, Phú Vĩnh, Tân Châu, An Giang. Đt: 076 538463.

37.      Giuse Nguyễn Văn Đình, sinh 1949; lm 1975; Đc: NT Thánh Gia, Kinh Thầy Ký, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Đt: 0710 856069.

38.      Giuse Trương Tiến Định, sinh 1942; lm 1968; Đc: NT Têrêxa Vĩnh Bình, Vĩnh Phước, Châu Thành, An Giang. Đt: 076 839370.

39.      Đa Minh Nguyễn Trinh Đức, sinh 1924; lm 1953; Đc: NT Thánh Tâm, Kinh B/2, Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Đt: 0710 643612.

40.      Augustinô Vũ Hồng Đức, sinh 1926; lm 1955; (hưu), Đc: Đường N.1Đ 14, ấp Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương. Đt: 0650 242 423

41.      Vinh Sơn Đặng Xuân Hải, sinh 1937; lm 1963; Đc: NT Thánh Mẫu, Kinh F/2, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Đt: 076 879799. HT 54 Thoại Sơn, An Giang.

42.      Phêrô Lê Trọng Hải, sinh 1947; lm 1991; Đc: NT Mân Côi, thị trấn Tri Tôn, An Giang. Đt: 076 874 639. 

43.      Nicôla Vũ Ngọc Hải, sinh 1953; lm 1992; Đc: NT Cồn Én, Tấn Long, Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang. Đt: 067 833733. Email: nvnh@hcm.vnn.vn

44.      Phêrô Phạm Văn Hào, sinh 1963, lm 2000; Đc: NT Kitô Vua, Kinh 2a, Tân Phát B, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, Kiên Giang. Đt: 077 710 346. Email: phamhao2000@hotmail.com

45.      Hiêrônimô Đỗ Văn Hiến (DCCT), sinh 1953; lm 1990; Đc: NT Hiếu Hiệp, Kinh H1, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Đt: 0710 641 050; 0946 779 716. Email: minhhiendcct@yahoo.com

46.      Bênêđictô Bùi Đức Hiền, sinh 1954; lm 1992; Đc: NT Núi Sập, Bắc Sơn, Thoại Sơn, An Giang. Đt: 076 879.599 – 01 688 399 135. Email: lmhien@pmail.vnn.vn,   buihienntns@gmail.com

47.      Vinh Sơn Bùi Tuấn Hiếu, sinh 1951, lm 2004. Đc: NT. Thánh Tâm, K.B2, Thạnh Thắng, Cần Thơ. Đt: 0710 218 553; 0946 779 716.

48.      Giuse Hoàng Thượng Hiền (hưu), sinh 1928; lm 1958; Đc: Nhà hưu Cần Xây, Bình Đức, thành phố Long Xuyên, An Giang. Đt: 076 958 138 - 0946 319 389. Email: gshoanghien@pmail.vnn.vn, gs_hien@yahoo.com.  

49.      Phêrô Nguyễn Phước Hiền, sinh 1971, lm 2000; Đc: NT Năng Gù, Bình An 2, An Hoà, Châu Thành, An Giang. Đt: 076 665 086 - 0914 477 488.

50.      Phaolô Nguyễn Thế Hiển, sinh 1969; lm 2004; Đc: NT Vĩnh Nhuận, Vĩnh Nhuận, Châu Thành, An Giang. Đt: 076 660 113 - 0907 850 505. Email:pl_thehien@yahoo.com 

51.      Vinh Sơn Bùi Tuấn Hiếu. Đc: NT Tân Long, Kinh 2a, Tân Hiệp A, Tân Hiệp, Kiên Giang.

52.      Gioakim Khẩu Nguyễn Văn Hinh, sinh 1950; lm 1977; Đc: NT Vinh Sơn, Tân Hoà A, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, Kiên Giang. Đt: 077 834750.

53.      Vinh Sơn Phaolô Phạm Thế Hoà, sinh 1953; lm 1992; Đc: NT Minh Châu, Minh Tân, Minh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Đt: 077 827070. Email: vinchoa@hotmail.com

54.      Phêrô Trần Hoà, sinh 1951; lm 1993; Đc: NT Martinô, Kinh E1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Đt: 0710 856 728; 0917 773 610. Email: trhoath@hcm.vnn.vn

55.  &#

V. MỘT SỐ ĐIỂM ĐẶC SẮC CỦA GIÁO PHẬN <<
VII. CÁC DÒNG TU TRONG GIÁO PHẬN >>
 
Ngày 17 tháng 4 năm Giáp Thìn
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 5-2024
Cầu nguyện cho việc đào tạo các tu sĩ nam nữ và các chủng sinh
Chúng ta hãy cầu nguyện để các tu sĩ nam nữ và các chủng sinh được lớn lên trong tiến trình ơn gọi nhờ việc đào tạo nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đoàn, làm họ trở thành những chứng nhân đáng tin cậy vào Tin Mừng.
For the formation of men and women religious and seminarians
May’s prayer intention is for the formation of men and women religious and seminarians, that they may “grow in their vocational journeys through human, pastoral, spiritual, and community formation.”
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@