Hãy hạnh phúc với chính bản thân bạn, với những việc bạn làm và những việc bạn muốn làm!

Steve Maraboli
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 14504
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2262
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TƯ LIỆU » Giáo Tỉnh Sài Gòn» GP Phú Cường
S  M  L
(Cập nhật: 09/03/2008)
 
III. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH

Giám mục: Phêrô Trần Đình Tứ.

Tổng đại diện: Lm. Micae Lê Văn Khâm.

 

      

Gm. Phêrô Trần Đình Tứ

 

Hội đồng Linh mục:

 

- Tổng thư ký: Lm. Micae Lê Văn Khâm.

- Thư ký: Lm. Giuse Phạm Quang Tòng.

- Đặc trách Tương tế:

 

+ Lm. Tôma Phan Minh Chánh.

+ Lm. Giuse M. Trần Thái Hiến.

+ Lm. Giuse Nguyễn Đăng Hanh.

+ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Khi.

+ Lm. P.X. Ngô Viết Năng.

+ Lm. Đa Minh Hà Chí Luyến.

+ Lm. Giuse Quang Minh Tuấn.

+ Lm. Giuse Nguyễn Văn Cung.

+ Lm. Micae Nguyễn Văn Minh.

+ Lm. G.B. Nguyễn Văn Riễn.

+ Lm. Giuse Phan Trọng Quang.

+ Lm. Phêrô Tạ Văn Đức.

+ Lm. Phêrô Phạm Ngọc Hiệp.

+ Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Trung.

+ Lm. Phaolô Phạm Quốc Tuý.

+ Lm. Giuse Nguyễn Đình Hoè.

+ Lm. Titô Nguyễn Minh Nhường.

+ Lm. Antôn Hà Văn Minh.

 

Hội đồng Tư vấn:

 

- Lm. Giuse M. Trần Thái Hiến.

- Lm. Tôma Phan Minh Chánh.

- Lm. Giuse Nguyễn Đăng Hanh.

- Lm. Phaolô Nguyễn Văn Khi.

- Lm. Giuse Phạm Quang Tòng.

- Lm. P.X. Ngô Viết Năng.

- Lm. Đa Minh Hà Chí Luyến.

- Lm. Giuse Quang Minh Tuấn.

- Lm. Phaolô Phạm Quốc Tuý.

- Lm. Titô Nguyễn Minh Nhường.

- Lm. Antôn Hà Văn Minh.

 

Hội đồng Mục vụ:

 

- Tổng thư ký: Lm. Giuse Phạm Quang Tòng.

- Thư ký: Lm. Antôn Hà Văn Minh.

 

Hội đồng gồm 35 thành viên: 15 linh mục, 4 tu sĩ và 16 giáo dân, chia thành các ban:

 

* Ban Mục vụ Hôn nhân và Gia đình: Lm. Antôn Hà Văn Minh (có phòng tư vấn HN và GĐ).

* Ban Mục vụ đặc trách Người Cao tuổi: Lm. Giuse M. Trần Thái Hiến.

* Ban Mục vụ đặc trách Gia trưởng: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Khi.

* Ban Mục vụ đặc trách Hiền Mẫu: Lm. Giuse Nguyễn Văn Cung.

* Ban Mục vụ đặc trách Giới trẻ: Lm. Giuse Phan Trọng Quang.

* Ban Mục vụ đặc trách Thiếu nhi: Lm. Simon Nguyễn Văn Thu.

 

Toà án giáo phận:

 

- Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Đức.

- Lm. Micae Hoàng Đô Đốc.

 

Các Uỷ ban Giám mục:

 

- Uỷ ban Bác ái Xã hội: Lm. Micae Lê Văn Khâm. 

- Uỷ ban Giáo dân: Lm. Antôn Hà Văn Minh.

- Uỷ ban Giáo lý Đức tin: Lm. Giuse Nguyễn Đình Hoè.

- Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh: Lm. Phaolô Phạm Quốc Tuý. 

- Uỷ ban Loan báo Tin Mừng: Lm. Giuse Phạm Quang Tòng.

- Uỷ ban Phụng tự và Thánh nhạc: Lm. Đa Minh Hà Chí Luyến.

- Uỷ ban Tu sĩ: Lm. Giuse Phan Trọng Quang.

- Uỷ ban Văn hoá: Lm. Phêrô Đỗ Ngọc Cường.

- Phụ trách thông tin: (chưa có)

II. ĐỊA LÝ VÀ DÂN SỐ <<
IV. CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ CỦA GIÁO PHẬN >>
 
Mồng 8 Tết Quý Mão
Chúa Nhật 3 Thường Niên
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 1-2023
Cầu cho các nhà giáo dục
Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn là óc ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất.
For educators
We pray that educators may be credible witnesses, teaching fraternity rather than competition and helping the youngest and most vulnerable above all.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@