Hạnh phúc trước mắt sẽ tan vỡ nếu đem so sánh với quá khứ.

Doug Horton
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 19373
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14131
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 924
  • ♥ Video: 2250
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TƯ LIỆU » Giáo Tỉnh Sài Gòn» GP Cần Thơ
S  M  L
(Cập nhật: 06/04/2008)
 
III. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH

Giám mục chính: Emmanuel Lê Phong Thuận.

Giám mục phó: Stêphanô Tri Bửu Thiên.

Tổng Đại diện: Gm. Stêphanô Tri Bửu Thiên.

Toà án giáo phận: Chánh án: Lm. Đa Minh Đỗ Kim Thành.

 

           

Gm. Emmanuel Lê Phong Thuận

 

 

 

Các Uỷ ban Giám mục:

- Uỷ ban Bác ái Xã hội: Lm. Phanxicô Phan Văn Triêm

- Uỷ ban Giáo dân: Lm. Micae Trần Đình Nha.

- Uỷ ban Giáo lý Đức tin: Gm. Stêphanô Tri Bửu Thiên.

- Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh: Lm. Đa Minh Nguyễn Thành Tính.

- Uỷ ban Loan báo Tin Mừng:

- Uỷ ban Phụng tự: Lm. Giuse Nguyễn Hữu Tài.

- Uỷ ban Thánh nhạc và Nghệ thuật Thánh: Lm. Phêrô Tri Văn Vinh.

- Uỷ ban Tu sĩ: NT. M. Remi Trần Thị Kiều. 

- Uỷ ban Văn hoá: Lm. Đa Minh Mai Thúc Hoà.

- Phụ trách thông tin: (chưa có)

II. ĐỊA LÝ VÀ DÂN SỐ <<
IV. CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ CỦA GIÁO PHẬN >>
 
Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@