Tôi không nói điều gì xấu về bất cứ ai, và nói về tất cả những điều tốt đẹp tôi biết về mọi người.

Benjamin Franklin (1706-1790)
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 13237
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 14163
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 774
  • ♥ Video: 2257
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
LỊCH PHỤNG VỤ - LITURGICAL CALENDAR
Suy niệm CN & Lễ Trọng | Suy niệm trong tuần
Tháng Ba - 2021
Bí tích Hoà Giải
Chúng ta hãy cầu nguyện để có thể kinh nghiệm Bí tích Hoà Giải với chiều sâu đổi mới, hầu cảm nếm lòng thương xót vô hạn của Thiên Chúa.

Chúa nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
28 1  
2  
3  
4  
Thánh Casimirô (1458-1483)
5  
6  
7  Chúa Nhật III MC
Thánh Perpetua và Thánh nữ Phêlixita, tử đạo
8  
Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ
9  
Thánh Phanxicô Rômana, nữ tu
10  
11  
Thánh Đaminh Cẩm, linh mục
12  
13  
14  Chúa Nhật IV MC
15  
16  
17  
Thánh Patriciô, giám mục
18  
Thánh Cyrillô thành Giêrusalem, giám mục, tiến sĩ
19  
Thánh Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria
20  
21  Chúa Nhật V MC
22  
23  
Thánh Turibiô Mongrovejo, giám mục
24  
25  TT Gabriel Truyền Tin
Lễ Truyền Tin
26  
27  
28  Lễ Lá
29  
30  
31  
3/1/2021 9:13:58 PM
Năm Phụng vụ:      
CÁC BÀI ĐỌC NĂM B
* Lễ buộc - Holiday of Obligation
CN. I Mùa Vọng - 1st Advent: 29-11-2020
CN. II Mùa Vọng - 2nd Advent: 06-12-2020
CN. III Mùa Vọng - 3rd Advent: 13-12-2020
CN. IV Mùa Vọng - 4th Advent: 20-12-2020
* Lễ Chúa Giáng sinh - Christmas: Thứ 6, 25-12-2020
* Tết Dương lịch - Lễ Mẹ Thiên Chúa: Thứ 6, 01-01-2021
Lễ Hiển Linh - Epiphany: Thứ 4, 06-01-2021 dời vào CN, 03-01-2021
TẾT NGUYÊN ĐÁN - LUNAR NEW YEAR: THỨ 6, 12-02-2021 (Theo Âm Lịch Việt Nam)
Lễ Tro - Ash Wednesday: Thứ 4, 17-02-2021
CN. I Mùa Chay: 21-02-2021
CN. II Mùa Chay: 28-02-2021
CN. III Mùa Chay: 07-03-2021
CN. IV Mùa Chay: 14-03-2021
CN. V Mùa Chay: 21-03-2021
CN Lễ Lá - Palm Sunday: 28-03-2021
* Chúa nhật Phục sinh - Easter: 04-04-2021
Kính Lòng Thương Xót Chúa - Divine Mercy: 11-04-2021
* Lễ Thăng Thiên - Ascension: Thứ 5, 13-05-2021 dời vào CN, 16-05-2021 (in most dioceses of the United States)
Lễ Hiện Xuống - Pentecost: 23-05-2021
Lễ Chúa Ba Ngôi - Trinity: 30-05-2021
Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Corpus Christy: Thứ 5, 03-06-2021 dời vào CN, 06-06-2021
* Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - Assumption: CN, 15-08-2021
Lễ Chúa Kitô Vua - Christ The King: 21-11-2021
* Lễ Các Thánh - All Saints Day: Thứ 2, 01-11-2021
Kính Các Thánh Tử Đạo VN: Thứ 4, 24-11-2021
* Lễ Vô Nhiễm - Immaculate Conception: Thứ 4, 08-12-2021 (obligated in US)
CÁC BÀI ĐỌC NĂM C
CN. I Mùa Vọng - 1st Advent: 28-11-2021
CN. II Mùa Vọng - 2nd Advent: 05-12-2021
CN. III Mùa Vọng - 3rd Advent: 12-12-2021
CN. IV Mùa Vọng - 4th Advent: 19-12-2021
* Lễ Chúa Giáng sinh - Christmas: Thứ 7, 25-12-2021
Ngày 19 tháng 1 năm Tân Sửu
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 3-2021
Bí tích Hoà Giải
Chúng ta hãy cầu nguyện để có thể kinh nghiệm Bí tích Hoà Giải với chiều sâu đổi mới, hầu cảm nếm lòng thương xót vô hạn của Thiên Chúa.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@