tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm B

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Lễ Chúa Kitô Vua - B
CN I Mùa Vọng - Tin Mừng theo Thánh Marcô 13,33-37
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
CN II Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Marcô 1,1-8
Vui học Thánh Kinh tháng 12
CN III Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Ga 1,6-8.19
CN IV Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Luca 1,26-38
Ngày Gia đình
Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Chúa nhật II Thường niên - B
Chúa nhật III Thường niên - B
Chúa nhật IV Thường niên - B
Chúa nhật V Thường niên - B
Chúa nhật VI Thường niên - B
Chúa nhật VII Thường niên - B
Chúa nhật I Mùa Chay - B
Chúa nhật II Mùa Chay - B
Chúa nhật III Mùa Chay - B
Chúa nhật IV Mùa Chay - B
Chúa nhật V Mùa Chay - B
Lễ Lá B - Tin Mừng Thánh Máccô 14,1-15.47
Lễ Phục Sinh
CN II Phục Sinh B - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
CN III Phục Sinh - B
CN IV Phục Sinh - B
Tháng 5
CN V Phục Sinh - B
CN VI Phục Sinh - B
CN Lễ Thăng Thiên - B
Lễ Hiện Xuống
Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
Tháng Thánh Tâm Chúa
Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm B
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B
Chúa nhật 11 Thường niên - B
Chúa nhật 12 Thường niên - B
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Chúa nhật 13 Thường niên - B
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Chúa nhật 14 Thường niên - B
Chúa nhật 15 Thường niên - B
Chúa nhật 16 Thường niên - B
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
CN 17 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,1-15
CN 18 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,24-35
CN 19 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,41-51
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
CN 20 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,51-58
CN 21 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,59a-69
CN 22 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,1-8a.14-15.21-23
CN 23 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,31-37
CN 24 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 8,27-35
CN 25 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,30-37
CN 26 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,38-43.45.47-48
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
CN 27 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,2-16
Tháng Mân Côi
CN 28 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,17-30
CN 29 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,35-45
CN 30 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,46-52
CN 31 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,28b-34
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
CN 32 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,38-44
CN 33 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 13,24-32
CN 34 TN B - Lễ Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Gioan 18,33-37
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Tin Mừng Thánh Marcô 1,7-11
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh
Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40

 


Tin Mừng 


Tiến dâng Đức Giêsu cho Thiên Chúa


22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", 24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 25 Hồi ấy ở Giêrusalem, có một người tên là Simêôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ítraen, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, 28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:


Bài ca "An bình ra đi" (Nunc dimittis)


29 "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.

30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:

32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen Dân Ngài."


33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêon vừa nói về Người. 34 Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; 35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà."


36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Pơnuên, thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem.


39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nadarét, miền Galilê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.


22 When the days were completed for their purification according to the law of Moses, they took him up to Jerusalem to present him to the Lord,23 just as it is written in the law of the Lord, "Every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord,"


24 and to offer the sacrifice of "a pair of turtledoves or two young pigeons," in accordance with the dictate in the law of the Lord.


25 Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the holy Spirit was upon him.


26 It had been revealed to him by the holy Spirit that he should not see death before he had seen the Messiah of the Lord.


27 He came in the Spirit into the temple; and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him,28 he took him into his arms and blessed God, saying:29 "Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your word,30 for my eyes have seen your salvation,31 which you prepared in sight of all the peoples,32 a light for revelation to the Gentiles, and glory for your people Israel."


33 The child's father and mother were amazed at what was said about him;34 and Simeon blessed them and said to Mary his mother, "Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted35 (and you yourself a sword will pierce) so that the thoughts of many hearts may be revealed."


36 There was also a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived seven years with her husband after her marriage,37 and then as a widow until she was eighty-four. She never left the temple, but worshiped night and day with fasting and prayer.


38 And coming forward at that very time, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were awaiting the redemption of Jerusalem.


39 When they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth.


40 The child grew and became strong, filled with wisdom; and the favor of God was upon him.


I. HÌNH TÔ MÀU 


 


* Chủ đề của hình ảnh này là gì?


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Thánh Luca 2,22


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


II. TRẮC NGHIỆM


A.


1. Theo luật nào, mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa? (Lc 2,23) 


a. Luật vua Hêrôđê

b. Luật dân sự

c. Luật vua Pharaon

d. Luật Môsê


2. Đây là những của lễ để dâng theo luật Chúa truyền: (Lc 2, 24)


a. Một đôi chim gáy

b. Một con chiên 1 tuổi

c. Một cặp bồ câu non

d. Chỉ a và c đúng


3. Tại đền thờ Giêrusalem, gia đình Hài Nhi Giêsu đã gặp ai? (Lc 2,25-38)


a. Ông Simêon

b. Bà Anna

c. Thượng tế Caipha

d. Chỉ a v à b đúng


4. Ông Simêon đã nói gì về Hài Nhi? (Lc 2,32)


a. Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian

b. Đây là ánh sáng của muôn dân

c. Ngài là đường là sự thật

d. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen dân Ngài.


5. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về cư ngụ ở thành nào? (Lc 2,39)


a.  Thành Giêrusalem

b.  Thành Nadarét

c.  Thành Bêlem

d.  Thành Caphácnaum


B. 


1. Sư kiện dâng Dâng Hài Nhi Giêsu vào Đền Thánh được thánh sử nào ghi chép? (2,22…)


a. Thánh sử Mátthêu

b. Thánh sử Máccô

c. Thánh sử Luca

d. Thánh sử Gioan


2. Sự kiện dâng Hài Nhi Giêsu vào đền thánh và thánh tẩy Đức Trinh Nữ này nhằm thực hiện những lề luật đã được ghi rõ trong Cựu ước (Lv 12,1-8). Theo luật Môisê gồm những điều gì?


a. Thánh tẩy người mẹ khi đã đủ 40 ngày

b. Dâng người con đầu lòng cho Thiên Chúa 

c. Của lễ là một con chiên hay một cặp chim gáy

d. Cả a, b và c đúng.


3. Trong ngày lễ Dâng Hài Nhi Giêsu vào Đền thánh có nghi tức gì đặc biệt? 


a. Làm phép nước

b. Làm phép nến

c. Làm phép thánh giá

d. Làm phép ảnh tượng


4. Lễ nghi làm phép và rước nến trong ngày lễ dâng Hài Nhi Giêsu trong đền thánh tượng trưng Chúa Giêsu là gì?


a. Bánh hằng sống

b. Ánh Sáng muôn dân  

c. Sự sống vĩnh cửu

d. Lời Hằng sống


5. Ông Simêon cũng biết và tiên báo sứ mệnh nào của Đức Maria khi nói "một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng bà"? (Lc 2,35). 


a. Trạng sư

b. Đồng Công cứu chuộc 

c. Cứu kẻ liệt kẻ khốn

d. Gác cửa Thiên đàng


III. Ô CHỮ  


 


Những gợi ý


1. Tại nơi này, hài nhi giê su được tiến dâng cho Thiên Chúa. (Lc 2,22)

2. Nữ ngôn sứ đã gặp Hài Nhi Giêsu. (Lc 2,36)

3.  Theo luật Chúa truyền: mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho ai? (Lc 2,23) 

4. Hài Nhi được tiến dâng cho Chúa tên là gì? (Lc 2,27)  

5. Người cùng Hài Nhi lên Giêrusalem. (Lc 2, 22) 

6. Theo ông Simêon, Hài Nhi Giêsu là gì của Ítraen dân Người? (Lc 2,32) 

7. Ông Simêon nói Hài Nhi Giêsu còn là dấu hiệu cho người đời làm gì? (Lc 2,34)


Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì? 


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


"Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa." (Lc 2,23)


***


Giải đáp 


VUI HỌC THÁNH KINH


LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐẾN THÁNH


I. HÌNH TÔ MÀU 


* Chủ đề: Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh


* Tin Mừng Thánh Luca 2,22: “Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa.”


II. TRẮC NGHIỆM


A.


1. d. Luật Môsê (Lc 2,23) 

2. d. Chỉ a và c đúng Lc 2, 24)

3. d. Chỉ a v à b đúng (Lc 2,25-38)

4. d. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen dân Ngài.(Lc 2,32)

5. b. Thành Nadarét (Lc 2,39)


B. 


1. c. Thánh sử Luca

2. d. Cả a, b và c đúng

3. b. Làm phép nến

4. b. Ánh Sáng muôn dân (Lc 2,32)

5. b. Đồng Công cứu chuộc 


III. Ô CHỮ  


1. Giêrusalem (Lc 2,22)

2. Anna (Lc 2,36)

3.  Chúa (Lc 2,23) 

4. Giêsu (Lc 2,27)  

5. Maria (Lc 2, 22) 

6. Vinh quang (Lc 2,32) 

7. Chống báng (Lc 2, 34)


Hàng dọc: Ánh sáng 


3367