tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm B

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Lễ Chúa Kitô Vua - B
CN I Mùa Vọng - Tin Mừng theo Thánh Marcô 13,33-37
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
CN II Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Marcô 1,1-8
Vui học Thánh Kinh tháng 12
CN III Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Ga 1,6-8.19
CN IV Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Luca 1,26-38
Ngày Gia đình
Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Chúa nhật II Thường niên - B
Chúa nhật III Thường niên - B
Chúa nhật IV Thường niên - B
Chúa nhật V Thường niên - B
Chúa nhật VI Thường niên - B
Chúa nhật VII Thường niên - B
Chúa nhật I Mùa Chay - B
Chúa nhật II Mùa Chay - B
Chúa nhật III Mùa Chay - B
Chúa nhật IV Mùa Chay - B
Chúa nhật V Mùa Chay - B
Lễ Lá B - Tin Mừng Thánh Máccô 14,1-15.47
Lễ Phục Sinh
CN II Phục Sinh B - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
CN III Phục Sinh - B
CN IV Phục Sinh - B
Tháng 5
CN V Phục Sinh - B
CN VI Phục Sinh - B
CN Lễ Thăng Thiên - B
Lễ Hiện Xuống
Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
Tháng Thánh Tâm Chúa
Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm B
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B
Chúa nhật 11 Thường niên - B
Chúa nhật 12 Thường niên - B
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Chúa nhật 13 Thường niên - B
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Chúa nhật 14 Thường niên - B
Chúa nhật 15 Thường niên - B
Chúa nhật 16 Thường niên - B
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
CN 17 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,1-15
CN 18 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,24-35
CN 19 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,41-51
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
CN 20 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,51-58
CN 21 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,59a-69
CN 22 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,1-8a.14-15.21-23
CN 23 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,31-37
CN 24 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 8,27-35
CN 25 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,30-37
CN 26 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,38-43.45.47-48
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
CN 27 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,2-16
Tháng Mân Côi
CN 28 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,17-30
CN 29 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,35-45
CN 30 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,46-52
CN 31 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,28b-34
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
CN 32 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,38-44
CN 33 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 13,24-32
CN 34 TN B - Lễ Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Gioan 18,33-37
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Tin Mừng Thánh Marcô 1,7-11
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu
Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh
(1873-1897)

1. Tên thật đầy đủ của chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu sinh năm nào?

a. Năm 1870
b. Năm 1873
c. Năm 1877
d. Năm 1897

3. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu được sinh ra ở đâu?  

a. Provence
b. Alencon
c. Lisieux
d. Lourdre

4. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu mất năm nào?  

a. Năm 1873
b. Năm 1877
c. Năm 1897
d. Năm 1899

5. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu sinh trưởng tại nước nào?  

a. Ý
b. Bồ Đào Nha
c. Pháp
d. Tây Ban Nha

6. Song thân của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu tên là gì?    

a. Ông Louis Martin và bà Zélie Guérin
b. Ông Louis Martin và bà Anna Guérin
c. Ông Louis Dacaria và bà Maria Guérin
d. Ông Gioan Martin và bà Zélie Guérin

7. Ông bà Louis Martin và Zélie Guérin có bao nhiêu người con?    

a. 3 người con
b. 6 người con
c. 7 người con
d. 9 người con

8. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu sống trong Dòng nào?  

a. Dòng Phaolô
b. Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn
c. Dòng Cát Minh
d. Dòng Tiểu Muội

9. Địa danh Dòng Cát Minh nơi Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu ở gọi là gì?  

a. Florence
b. Fatima
c. Lisieux
d. Loudre

10. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã xin Đức Giáo Hoàng nào cho phép chị vào Dòng trước tuổi quy định?     

a. Piô X
b. Piô XII
c. Lêô XIII
d. Bênêđictô XV

11. Chị Têrêxa đã vào Dòng Carmêlô ở Lisieux năm nào?  

a. 1878
b. 1887
c. 1888
d. 1928

12. Đức Giáo Hoàng nào đã ký sắc lệnh cho phép mở án phong thánh cho người nữ tu trẻ ngày 10-6-1914?  

a. Piô X
b. Piô XII
c. Lêô XIII
d. Bênêđictô XV

13. Đức Giáo Hoàng nào đã cho phép tiến hành hồ sơ phong thánh cho chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu, miễn chuẩn đòi hỏi phải đợi 50 năm sau khi chết mới được phép tiến hành?  

a. Piô XI
b. Piô XII
c. Gioan Phaolô II
d. Bênêđictô XV

14. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu được phong chân phước năm nào?  

a. 1900
b. 1915
c. 1920
d. 1923

15. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu được phong hiển thánh năm nào?  

a. 1900
b. 1915
c. 1920
d. 1925

16. Đức Giáo Hoàng nào đã phong chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu lên bậc hiển thánh?  

a. Piô XI
b. Piô XII
c. Phaolô II
d. Bênêdictô XVI

17. "Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu là Vị Thánh lớn nhất của thời đại mới". Đây là lời tuyên bố của Ðức Giáo hoàng nào?
 
a. Piô X
b. Piô XII
c. Gioan Phaolô II
d. Bênêdictô XVI

18. Đức Giáo Hoàng nào đã đặt Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu làm quan thầy các xứ truyền giáo?  

a. Piô XI
b. Piô XII.
c. Gioan Phaolô II
d. Bênêdictô XVI.

19. Đức Giáo Hoàng nào đã tôn phong Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu là Tiến sĩ Hội Thánh?  

a. Piô XII
b. Gioan XXIII.
c. Gioan Phaolô II
d. Bênêdictô XVI

20. Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu là vị thánh bổn mạng của những ai?   

a. Người bệnh AIDS, phi công
b. Nguời bán hoa, bệnh hoạn
c. Các xứ truyền giáo
d. Cả a, b và c đúng

21. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu được tôn phong là Tiến sĩ Hội Thánh năm nào?  

a. 1915
b. 1995
c. 1997
d. 2000

22. Những nữ tiến sĩ của Hội Thánh là những ai?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Ngoài những lời Thánh Kinh và giáo huấn của Hội Thánh, Chị Têrêxa khi còn trẻ được nuôi dưỡng bởi giáo huấn của cuốn sách này.  

a. Bài ca anh Mặt trời của thánh Phanxicô Assisi
b. Tổng luận Thần học của Thánh Tôma Aquinô
c. Gương Chúa Kitô
d. Tự Thuật của Thánh Âutinh

24. Chị Têrêxa được đặc biệt nuôi dưỡng bởi giáo huấn của vị thánh này.  

a. Phanxicô Xaviê
b. Phaolô
c. Gioan Thánh Giá
d. Âutinh

25. Tác giả “Truyện một tâm hồn” là ai?  

a. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu
b. Thánh nữ Têrêxa Avila
c. Thánh nữ Catarina Siêna
d. Chân phước Têrêxa Calcutta

26. “Tình yêu phải được chứng tỏ bằng việc làm, vậy làm sao tôi có thể bày tỏ tình yêu? Những việc lớn lao, tôi không được làm. Cách duy nhất để tôi chứng tỏ tình yêu là tung những cánh hoa nhỏ, những cánh hoa là tất cả những hi sinh nhỏ bé, ánh mắt, lời nói, việc làm nhỏ bé nhất như những hành động của tình yêu”. Đây là lời của ai?
 
a. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu
b. Thánh nữ Têrêxa Avila
c. Thánh nữ Catarina Siêna
d. Chân phước Têrêxa Calcutta

27. “Con là một linh hồn rất bé mọn, chỉ có thể dâng những điều bé mọn cho Chúa. Con sẽ sống trên Thiên đàng bằng cách làm điều tốt ở trần gian. Sau khi con chết con sẽ "đổ mưa" hoa hồng”. Đây là lời của ai?
 
a. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu
b. Thánh nữ Têrêxa Avila
c. Thánh nữ Catarina Siêna
d. Chân phước Têrêxa Calcutta

28. “Tất cả đều là ân huệ tại vì tất cả đều là quà tặng từ Chúa. Cho dù là vai trò của cuộc sống hay những chuyện không lường trước được - đối với một trái tim biết yêu, mọi thứ đều tốt lành”. Đây là lời của ai?  

a. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu
b. Thánh nữ Têrêxa Avila
c. Thánh nữ Catarina Siêna
d. Chân phước Têrêxa Calcutta

29. Những đức tính nổi bật của chị Têrêxa là gì?  

a. Lòng đơn sơ.
b. Khiêm nhượng phó thác vào Chúa,
c. Bác ái với mọi người và lòng nhiệt thành yêu mến các linh hồn.
d. Cả a, b và c đúng

30. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu xin vào dòng kín năm bao nhiêu tuổi?  

a. 13 tuổi
b. 15 tuổi
c. 18 tuổi
d. 20 tuổi

31. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu mồ côi mẹ vào lúc mấy tuổi?   

a. 1 tuổi
b. 4 tuổi
c. 7 tuổi
d. 15 tuổi

32. Con đường Tu đức của Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu được gọi là gì?   

a. “Cuộc sống trọn lành”.
b. "Con đường thơ ấu thiêng liêng".
c. “Sự tín thác trong tay Thiên Chúa”.
d. “Trông cậy hoàn toàn vào Thiên Chúa”.

33. Tác phẩm “Histoire d’une âme - Truyện Một Tâm Hồn” của chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu được xuất bản năm nào?   

a. 1898
b. 1915
c. 1920
d. 1923

34. Ông Louis Martin - Thân phụ của chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu làm nghề gì?   

a. Thợ làm bánh
b. Thợ đồng hồ
c. Chăn nuôi
d. Làm vườn

35. Bà Zélie Guérin - Thân mẫu của chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu làm nghề gì?
 
a. Thợ làm bánh
b. Người dệt đăng-ten
c. Nội trợ
d. Làm vườn

36. Đây là những người chị của chị Têrêxa: Marie, Pauline, Léonie, và… …

a. Anna
b. Gioanna
c. Céline
d. Elisabeth

37. Bốn chị em Têrêxa ở tại tu viện Dòng Cát Minh tại Lisieux. Còn chị  Léonie, trở thành nữ tu Françoise-Thérèse của dòng nào?  

a. Dòng Truyền giáo
b. Dòng Nữ Tử Bác Ái
c. Dòng Thánh Phaolô
d. Dòng Đức Bà Thăm Viếng

38. Bà Zélie Guérin, thân mẫu của chị Têrêxa qua đời năm nào?

a. 1877
b. 1887
c. 1888
d. 1897

39. Ông Martin Louis, thân phụ của chị Têrêxa qua đời năm nào?

a. 1877
b. 1887
c. 1888
d. 1894

40. Song thân chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Ông Louis Martin và bà Zélie Guerin - hai ông bà đã được phong tước "Đáng kính" bởi Đức Giáo Hoàng nào?

a. Piô XII
b. Gioan XXIII
c. Gioan Phaolô II
d. Bênêđictô XVI

Ô CHỮ

THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU 1
Những gợi ý

1. Chị Têrêxa khi còn trẻ được nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng bởi cuốn sách này.

2. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu sinh trưởng tại nước nào?  

3. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu sống trong Dòng nào?  

4. Chị Têrêxa được đặc biệt nuôi dưỡng bởi giáo huấn của vị thánh này.  
 
5. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu nói: Sau khi con chết con sẽ "đổ mưa" gì xuống trần gian?   

6. Đức Giáo Hoàng nào đã tôn phong Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu là Tiến sĩ Hội Thánh?   

7. Thân mẫu của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu tên là gì?   

8. Đây là một trong những đức tính nổi bật của chị Têrêxa.   

9. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã xin Đức Giáo Hoàng nào cho phép chị vào Dòng trước tuổi quy định?       

10. Thân phụ của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu tên là gì?       

11. Tác giả “Truyện một tâm hồn” là ai?    

12. Địa danh Dòng Cát Minh nơi Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu ở gọi là gì?   

13. Đây là một trong những người chị của thánh nữ Têrêxa.  

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU 2


Những gợi ý

1. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu sống trong Dòng nào?  Dòng Cát Minh.

2. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã xin Đức Giáo Hoàng nào cho phép chị vào Dòng trước tuổi quy định?     

3. Thân phụ của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu tên là gì?    

4. Bốn chị em Têrêxa ở tu viện Dòng Cát Minh tại Lisieux. Còn chị  nào trở thành nữ tu Françoise-Thérèse của dòng Dòng Truyền giáo?

5. “Tất cả đều là ân huệ tại vì tất cả đều là quà tặng từ Chúa. Cho dù là vai trò của cuộc sống hay những chuyện không lường trước được - đối với một trái tim biết yêu, mọi thứ đều tốt lành”. Đây là lời của ai?  

6. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu sinh trưởng tại nước nào?  

7. Ngoài những lời Thánh Kinh và giáo huấn của Hội Thánh, Chị Têrêxa khi còn trẻ được nuôi dưỡng bởi giáo huấn của cuốn sách này.

8. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu nói: Sau khi con chết con sẽ "đổ mưa" gì xuống trần gian?

9. Chị Têrêxa khi còn trẻ được nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng bởi cuốn sách này.

10. Đây là một trong những đức tính nổi bật của chị Têrêxa.

11. Đức Giáo Hoàng nào đã ký sắc lệnh cho phép mở án phong thánh cho người nữ tu trẻ ngày 10-6-1914?  

12. Đức Giáo Hoàng nào đã tôn phong Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu là Tiến sĩ Hội Thánh?  

13. Thân mẫu của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu tên là gì?  

14. Song thân chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Ông Louis Martin và bà Zélie Guerin - hai ông bà đã được phong tước gì bởi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II?

15. Đức Giáo Hoàng nào đã phong chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu lên bậc hiển thánh?  

16. Đức Giáo Hoàng nào đã cho phép tiến hành hồ sơ phong thánh cho chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu, miễn chuẩn đòi hỏi phải đợi 50 năm sau khi chết mới được phép tiến hành?

17. Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu là vị thánh bổn mạng của những xứ nào?   

18. Địa danh Dòng Cát Minh nơi Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu ở gọi là gì?  

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU 3


Những gợi ý

1. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu sống trong Dòng nào?  

2. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu nói: Sau khi con chết con sẽ "đổ mưa" gì xuống trần gian?

3. Tác giả “Truyện một tâm hồn” là ai?  

4. Đức Giáo Hoàng nào đã phong chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu lên bậc hiển thánh?  

5. Đức Giáo Hoàng nào đã cho phép tiến hành hồ sơ phong thánh cho chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu, miễn chuẩn đòi hỏi phải đợi 50 năm sau khi chết mới được phép tiến hành?

6. Đức Giáo Hoàng nào đã tôn phong Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu là Tiến sĩ Hội Thánh?  

7. Thân phụ của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu tên là gì?    

THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU 4


Trong ô chữ nay, những lời giải được xếp ngang dọc. Mời các bạn cùng tìm.

Những gợi ý

1. Chị Têrêxa khi còn trẻ được nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng bởi cuốn sách này.

2. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu sống trong Dòng nào?  

3. Chị Têrêxa được đặc biệt nuôi dưỡng bởi giáo huấn của vị thánh này.  

4. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu nói: Sau khi con chết con sẽ "đổ mưa" gì xuống trần gian?

5. Đây là một trong những đức tính nổi bật của chị Têrêxa.
6. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã xin Đức Giáo Hoàng nào cho phép chị vào Dòng trước tuổi qui định?

7. Tác giả “Truyện một tâm hồn” là ai?  

8. Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu sinh trưởng tại nước nào?  
9. Đức Giáo Hoàng nào đã phong chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu lên bậc hiển thánh?  

10. Song thân chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Ông Louis Martin và bà Zélie Guerin - hai ông bà đã được phong tước gì bởi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II?  
   
***

Giải đáp

CUỘC ĐỜI Thánh TÊRÊXA HÀI ÐỒNG GIÊSU

Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh

(1873-1897)

1. Marie-Françoise-Thérèse Martin.
2. b. (1873–1897).
3. b. Alencon, nướcPháp.
4. c (1873–1897).
5. c. Nước Pháp.
6. a. Ông Louis Martin và bà Zélie Guérin.
7. d. 9 người con.
8. c. Dòng Cát Minh.
9. c. Lisieux.
10. c. Ðức Giáo hoàng Lêô XIII.
11. c. 1888.
12. a. Giáo hoàng Piô X.
13. d. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV.
14. d. Năm 1923.
15. d. Năm 1925.
16. a. Ðức Giáo hoàng Piô XI.
17. a. Thánh Piô X, Giáo Hoàng (1903-1914).
18. a. Ðức Giáo hoàng Piô XI.
19. c. Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
20. d. Cả a, b và c đúng.
21. c. Năm 1997.
22. a. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
      b. Thánh nữ Têrêxa Avila.
      c. Thánh nữ Catarina Siêna.
23. c. Gương Chúa Kitô.
24. c. Thánh Gioan Thánh Giá.
25. a. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
26. a. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
27. a. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
28. a. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
29. d. Cả a, b và c đúng.
30. b. Năm 15 tuổi.
31. b.  4 tuổi.
32. b.  "Con đường thơ ấu thiêng liêng"
33. a.  (Lisieux 1898).
34. b. Ông Louis Martin - thợ đồng hồ.
35. b. Zélie Guérin - một người dệt đăng-ten.
36. c. Céline.
37. d.  Đức Bà Thăm viếng.
38. a. 28/8/1877.
39. d. 29/7/1894.
40. c. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II (năm 1994).

Giải đáp Ô CHỮ

THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU 1


1. Kinh Thánh.
2. Nước Pháp.
3. Dòng Cát Minh.
4. Thánh Gioan Thánh Giá.
5. Hoa hồng.
6. Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
7. Bà Zélie Guérin.
8. Phó thác.
9. Ðức Giáo hoàng Lêô XIII.
10. Ông Louis Martin.
11. Thánh nữ Têrêxa.
12. Lisieux.
13. Pauline.

Hàng dọc: Thánh Nữ Têrêxa

THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU 2

1. Dòng Cát Minh.
2. Ðức Giáo hoàng Lêô XIII.
3. Ông Louis Martin.
4. Chị  Léonie.
5. Thánh nữ Têrêxa.
6. Nước Pháp.
7. Gương Chúa Kitô
8. Hoa hồng.
9. Kinh Thánh.
10. Đơn sơ
11. Ðức Giáo hoàng Piô X.
12. Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
13. Bà Zélie Guérin.
14. "Đáng kính"
15. Ðức Giáo hoàng Piô XI.
16. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV.
17. Các xứ truyền giáo.
18. Lisieux.

Hàng dọc: Têrêxa Hài Đồng Giêsu

THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU 3

1. Dòng Cát Minh.
2. Hoa hồng.
3. Thánh nữ Têrêxa
4. Ðức Giáo hoàng Piô XI.
5. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV.
6. Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
7. Ông Louis Martin.

THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU 4


1. Kinh Thánh.
2. Dòng Cát Minh.
3. Thánh Gioan Thánh Giá.
4. Hoa hồng.
5. Phó thác.
6. Ðức Giáo hoàng Lêô XIII.
7. Thánh nữ Têrêxa
8. Nước Pháp
9. Ðức Giáo hoàng Piô XI.
10. Đáng kính

5288