tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm B

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Lễ Chúa Kitô Vua - B
CN I Mùa Vọng - Tin Mừng theo Thánh Marcô 13,33-37
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
CN II Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Marcô 1,1-8
Vui học Thánh Kinh tháng 12
CN III Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Ga 1,6-8.19
CN IV Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Luca 1,26-38
Ngày Gia đình
Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Chúa nhật II Thường niên - B
Chúa nhật III Thường niên - B
Chúa nhật IV Thường niên - B
Chúa nhật V Thường niên - B
Chúa nhật VI Thường niên - B
Chúa nhật VII Thường niên - B
Chúa nhật I Mùa Chay - B
Chúa nhật II Mùa Chay - B
Chúa nhật III Mùa Chay - B
Chúa nhật IV Mùa Chay - B
Chúa nhật V Mùa Chay - B
Lễ Lá B - Tin Mừng Thánh Máccô 14,1-15.47
Lễ Phục Sinh
CN II Phục Sinh B - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
CN III Phục Sinh - B
CN IV Phục Sinh - B
Tháng 5
CN V Phục Sinh - B
CN VI Phục Sinh - B
CN Lễ Thăng Thiên - B
Lễ Hiện Xuống
Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
Tháng Thánh Tâm Chúa
Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm B
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B
Chúa nhật 11 Thường niên - B
Chúa nhật 12 Thường niên - B
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Chúa nhật 13 Thường niên - B
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Chúa nhật 14 Thường niên - B
Chúa nhật 15 Thường niên - B
Chúa nhật 16 Thường niên - B
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
CN 17 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,1-15
CN 18 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,24-35
CN 19 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,41-51
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
CN 20 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,51-58
CN 21 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,59a-69
CN 22 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,1-8a.14-15.21-23
CN 23 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,31-37
CN 24 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 8,27-35
CN 25 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,30-37
CN 26 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,38-43.45.47-48
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
CN 27 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,2-16
Tháng Mân Côi
CN 28 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,17-30
CN 29 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,35-45
CN 30 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,46-52
CN 31 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,28b-34
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
CN 32 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,38-44
CN 33 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 13,24-32
CN 34 TN B - Lễ Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Gioan 18,33-37
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Tin Mừng Thánh Marcô 1,7-11
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
Cuộc đời Chúa Giêsu (3)
Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
Tin Mừng

Đức Giêsu trút linh hồn (Mc 15,33-41; Lc 23,44-49; Ga 19,28-30)


45 Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. 46 Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: "Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni", nghĩa là "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" 47 Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Hắn ta gọi ông Êlia!" 48 Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống. 49 Còn những người khác lại bảo: "Khoan đã, để xem ông Êlia có đến cứu hắn không!" 50 Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.

51 Ngay lúc đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ. 52 Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. 53 Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người. 54 Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giêsu đều rất đỗi sợ hãi và nói: "Quả thật ông này là Con Thiên Chúa."

55 Ở đó, cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa. Các bà này đã theo Đức Giêsu từ Galilê để giúp đỡ Người. 56 Trong số đó, có bà Maria Mácđala, bà Maria, mẹ các ông Giacôbê và Giôxếp, và bà mẹ các con ông Dêbêđê.

45  From noon onward, darkness came over the whole land until three in the afternoon.

46 And about three o'clock Jesus cried out in a loud voice, "Eli, Eli, lema sabachthani?" which means, "My God, my God, why have you forsaken me?"

47 Some of the bystanders who heard it said, "This one is calling for Elijah."

48 Immediately one of them ran to get a sponge; he soaked it in wine, and putting it on a reed, gave it to him to drink.

49 But the rest said, "Wait, let us see if Elijah comes to save him."

50 But Jesus cried out again in a loud voice, and gave up his spirit.

51 And behold, the veil of the sanctuary was torn in two from top to bottom. The earth quaked, rocks were split,52 tombs were opened, and the bodies of many saints who had fallen asleep were raised.

53 And coming forth from their tombs after his resurrection, they entered the holy city and appeared to many.

54 The centurion and the men with him who were keeping watch over Jesus feared greatly when they saw the earthquake and all that was happening, and they said, "Truly, this was the Son of God!"

55 There were many women there, looking on from a distance, who had followed Jesus from Galilee, ministering to him.

56 Among them were Mary Magdalene and Mary the mother of James and Joseph, and the mother of the sons of Zebedee.


I. HÌNH TÔ MÀU

 
* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Thánh Mt 27,46b

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

II. TRẮC NGHIỆM

1. Từ giờ thứ sáu điều gì xảy ra trên mặt đất? (Mt 27,45)

a. Đất rung chuyển mạnh
b. Mồ mả bật tung
c. Bóng tối bao phủ cả mặt đất
d. Thành thánh Giêrusalem sụp đổ

2. Vào giờ thứ mấy thì Đức Giêsu kêu lên "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”  (Mt 27,46)

a. Giờ thứ ba
b. Giờ thứ sáu
c. Giờ thứ chín
d. Giờ thứ mười một

3. Khi nghe Đức Giêsu kêu lớn tiếng, người ta tưởng Đức Giêsu kêu ai đến cứu? (Mt 27,47)

a. Ông Môsê
b. Ông Êlisa
c. Ông Êlia
d. Ông Tôma

4. Khi Đức Giêsu trút linh hồn, điều gì đã xảy ra? (Mt 27,51-52)

a. Mồ mả bật tung
b. Xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy
c. Bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. 
d. Cả a, b và c đúng.

5. Khi chứng kiến việc Đức Giêsu trút linh hồn, ai đã nói : "Quả thật ông này là Con Thiên Chúa."? (Mt 27,54)

a. Tổng trấn Philatô
b. Thượng tế Caipha
c. Ông Nicôđêmô
d. Viên đại đội trưởng

III. Ô CHỮ 
Những gợi ý

1. Ai đã kêu lên: "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46)

2. Trên đường về làng nào hai môn đệ gặp Chúa Giêsu và được ngài giải thích Thánh Kinh cho? (Lc 24,13-35) Emmau

3. Người đã xin phép tổng trấn Phila tô hạ thi hài Chúa Giêsu xuống là ai? (Ga 19,38)

4. Người phụ nữ được Chúa Giêsu phục sinh hiện ra đầu tiên quê ở đâu? (Ga 20,11-18)

5. Người cùng với ông Giô xếp hạ thi hài Chúa Giêsu xuống tên là gì? (Ga 19,39)

6. Người tông đồ đã chối thầy mình 3 lần. (Mt 26, 69-75)

7. Chúa Giêsu phục sinh nói với hai môn đệ làng Emmau: Ai phải chịu khổ hình rồi mới vào vinh quang? (Lc 24,26)

8. Thượng tế thời Chúa Giêsu chịu đóng đinh tên là gì? ( Ga 18,13)

9. Trước Thượng Hội đồng Dothái, Chúa Giêsu đã xác nhận mình là ai và điều này dẫn đến cái chết cho ngài? (Lc 22,70)

10. Quân lính kết một vòng gai làm gì đặt lên đầu Chúa Giêsu ? (Mt 27,29)

11. Tổng trấn xét xử Chúa Giêsu tên là gì? (Mt 27,11-14) 

12. Người lính đã lấy cái này đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu. (Ga 19,34)

13. Chúa Giêsu đã trao phó Mẹ Ngài cho vị tông đồ này. (Ga 19,26)

14. Ông Simôn, người vác đỡ thập giá của Chúa Giêsu ở làng nào? (Mc 15,21)

15. Chúa Giêsu nói với những phụ nữ thành nào đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu? (Lc 23,28)

16. Vị tông đồ đã phản bội Thầy mình. (Lc 22,3)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 "Quả thật ông này là Con Thiên Chúa." (Mt 27,54b)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU 3

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Chúa Giêsu trên thập giá

* Câu Tin Mừng thánh Mt 27,46b: "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? "

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. c. Bóng tối bao phủ cả mặt đất (Mt 27,45)
2. c. Giờ thứ chín  (Mt 27,46)
3. c. Ông Êlia (Mt 27,47)
4. d. Cả a, b và c đúng.(Mt 27,51-52)
5. d. Viên đại đội trưởng Mt 27,54)

III. Giải đáp Ô CHỮ 

1. Đức Giêsu  (Mt 27,46)
2. Emmau (Lc 24,13-35)
3. Giôxếp (Ga 19,38)
4. Mácđala (Ga 20,11-18)
5. Nicôđêmô (Ga 19,39)
6. Phêrô (Mt 26, 69-75)
7. Đấng Kitô (Lc 24,26)
8. Caipha (Ga 18,13)
9. Con Thiên Chúa (Lc 22,70)
10. Vương miện (Mt 27,29)
11. Philatô (Mt 27,11-14) 
12. Giáo (Ga 19,34)
13. Gioan (Ga 19,26)
14. Kyrênê (Mc 15,21)
15. Giêrusalem (Lc 23,28)
16. Giuđa (Lc 22,3)

Hàng dọc: Cuộc đời Chúa Giêsu 


3584