tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
Các bài học Thánh Kinh năm B

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Các Thánh Tử đạo VN
Lễ Chúa Kitô Vua - B
CN I Mùa Vọng - Tin Mừng theo Thánh Marcô 13,33-37
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu
CN II Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Marcô 1,1-8
Vui học Thánh Kinh tháng 12
CN III Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Ga 1,6-8.19
CN IV Mùa Vọng B - Tin Mừng theo Thánh Luca 1,26-38
Ngày Gia đình
Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Chúa nhật II Thường niên - B
Chúa nhật III Thường niên - B
Chúa nhật IV Thường niên - B
Chúa nhật V Thường niên - B
Chúa nhật VI Thường niên - B
Chúa nhật VII Thường niên - B
Chúa nhật I Mùa Chay - B
Chúa nhật II Mùa Chay - B
Chúa nhật III Mùa Chay - B
Chúa nhật IV Mùa Chay - B
Chúa nhật V Mùa Chay - B
Lễ Lá B - Tin Mừng Thánh Máccô 14,1-15.47
Lễ Phục Sinh
CN II Phục Sinh B - Tin Mừng Thánh Gioan 20,19-31
CN III Phục Sinh - B
CN IV Phục Sinh - B
Tháng 5
CN V Phục Sinh - B
CN VI Phục Sinh - B
CN Lễ Thăng Thiên - B
Lễ Hiện Xuống
Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
Tháng Thánh Tâm Chúa
Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm B
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B
Chúa nhật 11 Thường niên - B
Chúa nhật 12 Thường niên - B
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Chúa nhật 13 Thường niên - B
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Chúa nhật 14 Thường niên - B
Chúa nhật 15 Thường niên - B
Chúa nhật 16 Thường niên - B
Thánh Giacôbê và các Tông đồ
CN 17 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,1-15
CN 18 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,24-35
CN 19 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,41-51
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh
CN 20 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,51-58
CN 21 TN B - Tin Mừng Thánh Gioan 6,59a-69
CN 22 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,1-8a.14-15.21-23
CN 23 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 7,31-37
CN 24 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 8,27-35
CN 25 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,30-37
CN 26 TN B - Tin Mừng Thánh Máccô 9,38-43.45.47-48
Cuộc đời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh - (1873-1897)
CN 27 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,2-16
Tháng Mân Côi
CN 28 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,17-30
CN 29 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,35-45
CN 30 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 10,46-52
CN 31 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,28b-34
Tháng Các Linh Hồn - Tin Mừng Thánh Gioan 6,37-40
CN 32 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 12,38-44
CN 33 TN B - Tin Mừng Thánh Marcô 13,24-32
CN 34 TN B - Lễ Chúa Kitô Vua - Tin Mừng Thánh Gioan 18,33-37
Thánh Anrê Tông đồ - Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,18-22
Tháng 12 - Tin Mừng Thánh Gioan 1,1-18
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38
Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả - Tin Mừng Thánh Marcô 1,1-8
Cuộc đời Mẹ Maria - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-12
Giáng Sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu
Thánh Stêphanô Tử đạo tiên khởi - Ngày 26-12 - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22; Cv 6,8-10; 7,54-60
Thánh Gioan Tông Đồ - Ngày 27-12 - Tin Mừng Thánh Gioan 20,2-8
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Tin Mừng thánh Luca 2,16-21
Tổ phụ Abraham - Sách Sáng thế ký 12,1-5
Ô chữ Mùa Xuân
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - (Tin Mừng Thánh Marcô 16,15-18; Cv 9,1-22; 22,3-10)
Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40
Tháng 2 - Kính THÁNH GIA THẤT - Tin Mừng Thánh Luca 2,22-40
Đức Mẹ Lộ Đức - Tin Mừng Thánh Gioan 2,1-11 - (Ngày 11 tháng 2)
Cuộc đời Chúa Giêsu (3) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 27,45-56
Mùa Chay - Tin Mừng Thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Tháng 3 - Tin Mừng Thánh Luca 2,41-51a
Tháng Thánh Giuse - 19 tháng 3 - Tin Mừng Mátthêu 1,16.18-21.24a
Lễ Truyền Tin - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 25 tháng 3
Thứ Năm Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh - Tin Mừng Thánh Gioan 18,1-19,42
Chúa Nhật Phục Sinh - Tin Mừng Thánh Gioan 20,1-9
Tháng 4 - Tin Mừng Phục Sinh Gioan Mc 16,1-8
Tháng 5
Lễ Thánh Giuse thợ - (Ngày 1-5) - Tin Mừng Thánh Mátthêu 13,54-58
Thánh Matthia Tông đồ - (Ngày 14 tháng 5) - (Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)
Đức Maria đi viếng bà Êlisabeth - Tin Mừng Thánh Luca 1,39-56 - Ngày 31 tháng 5
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Tin Mừng Thánh Luca 15,3-7
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Ngày 24 tháng 6 - Tin Mừng Thánh Luca 1,57-66.80
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Vinhsơn Phaolô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 9,35-38 - Ngày 27 tháng 9
Thánh Venceslao - Tin Mừng Thánh Mátthêu 10,17-22 - Ngày 28 tháng 9
Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Tin Mừng Thánh Mátthêu Gioan 1,47-51 - Ngày 29 tháng 9
Thánh Giêrônimô - Tin Mừng Thánh Luca 24,44-49 - Ngày 30 tháng 9
Thánh Phanxicô - Tin Mừng Thánh Mátthêu 11,25-30 - Ngày 4 tháng 10
Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tin Mừng Thánh Luca 1,26-38 - Ngày 7 tháng 10
Thánh Dionysio và các bạn, tử đạo - Tin Mừng Thánh Gioan 17,11b-19 - Ngày 9 tháng 10
Thánh Callisto I, Giáo hoàng, Tử đạo - Tin Mừng Thánh Mátthêu 16,13-20 - Ngày 14 tháng 10
Thánh Simon và Giuđa Tông đồ - Tin Mừng Thánh Luca 6,12-19 - Ngày 28 tháng 10
Các Thánh Tử Đạo VN - Ga 17,11b-19 - Ngày 24 tháng 11
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Tin Mừng Thánh Marcô 1,7-11
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Nguyễn Thái Hùng
Đức Maria và những phụ nữ trong Thánh Kinh


THÁNH KINH


(Khải huyền 11,19a; 12,1-6.10ab)

11.19 Đền Thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và Hòm Bia Giao Ước xuất hiện trong Đền Thờ.

12.1 Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. 2 Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. 3 Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện. 4 Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. 5 Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người. 6 Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

10 Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời:
“Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,
giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền,
và Đức Kitô của Người
giờ đây cũng biểu dương quyền bính”.

19 Then God's temple in heaven was opened, and the ark of his covenant could be seen in the temple.

1 A great sign appeared in the sky, a woman  clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars.

2 She was with child and wailed aloud in pain as she labored to give birth. 3 Then another sign appeared in the sky; it was a huge red dragon, with seven heads and ten horns, and on its heads were seven diadems.
4 Its tail swept away a third of the stars in the sky and hurled them down to the earth. Then the dragon stood before the woman about to give birth, to devour her child when she gave birth.

5 She gave birth to a son, a male child, destined to rule all the nations with an iron rod. Her child was caught up to God and his throne.

6 The woman herself fled into the desert where she had a place prepared by God, that there she might be taken care of for twelve hundred and sixty days.

10 Then I heard a loud voice in heaven say: "Now have salvation and power come, and the kingdom of our God and the authority of his Anointed.


I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình ảnh là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Khải Huyền 12,1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

ĐỨC MARIA


1. Thánh kinh không nhắc gì đến song thân của Đức Maria, nhưng qua truyền thống của Giáo hội, ta biết được phụ thân của Đức Maria là Thánh GioaKim, còn thân mẫu của ngài tên là gì?   

a. Bà Xintikhe              
b. Bà Minca
c. Bà Anna                             
d. Bà Pơritskila

2. Người đã đính hôn Đức Maria tên là gì? (Mt 1,18-25 )

a. Ông Giacóp             
b. Ông Hêli
c. Ông Giuse  
d. Ông Giôsuê

3. Người nói với Đức Maria: “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà” tên là gì? (Lc 2,28-38)

a. Ông Giacóp             
b. Ông Hêli
c. Ông Simêon
d. Bà Anna

4. Nữ tiên tri đã gặp Hài Nhi Giêsu và Mẹ ngài trong Đền Thờ tên là gì? (Lc 2,36-38)

a. Bà Gioanna             
b. Bà Xara
c. Bà Suzanna                        
d. Bà Anna  

5. Trên thập giá, Đức Giêsu đã trao phó Mẹ Ngài cho ai? (Ga 19,25-26)

a. Ông Giacóp             
b. Ông Gioan
c. Ông Giuse
d. Ông Giôsuê

6. Ai là người đã gọi đức Maria là: “Thân mẫu Chúa tôi”? (Lc 1,43)

a. Ông Giuse                
b. Bà Anna
c. Ông Dacaria            
d. Bà Êlisabét  

7. Những tín điều về Đức Maria là những tín điều nào?

a. … … … … … … … … … … … …                
b. … … … … … … … … … … … …
c. … … … … … … … … … … … …
d. … … … … … … … … … … … …

8. Tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa được Công Đồng nào tuyên tín?

a. Công đồng Vatican I              
b. Công đồng Êphêxô  
c. Công đồng Contantinop I
d. Công đồng Trentô

9. Tín điều Đức Maria hồn Xác Lên Trời được Đức Giáo Hoàng nào tuyên bố?

a. Đức Giáo hoàng Lêô XIII
b. Đức Giáo hoàng Piô XI            
c. Đức Giáo hoàng Piô XII
d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

10. Tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được tuyên tín năm nào?

a. Năm 1850                
b. Năm 1854
c. Năm 1950                 
d. Năm 1954

II. Ô CHỮ LỄ MẸ LÊN TRỜINHỮNG GỢI Ý


1. Người chị họ của Đức Maria tên là gì? (Lc 1,39-44)
2. Con của bà sau khi sinh được đưa lên đâu? (Kh 12,5)
3. Người phị nữ trong sách Khải Huyền sau khi sinh con thì trốn vào đâu? (Kh 12,6)
4. Đức Maria đẫ hát bài ca này để ngợi khên Thiên Chúa. (x. Lc 1,39-56)
5. Đức Maria ở miền này khi sứ thần Gáprien truyền tin.  (Lc 1,26)
6. Người đã đính hôn Đức Maria tên là gì? (Mt 1,18-25)
7. Theo truyền thống thân mẫu Đức Maria tên là gì?
8. Trong bài ca Ngợi khên, Đức Maria nói Thiên Chúa  độ trì ai, tôi tớ của người? (Lc 1,54)
9. Người phị nữ trong sách Khải Huyền mình khoác cái gì? (Kh 12,1)
10. Đức Giáo hoàng đã tuyên tín tín điều Đức Maria Hồn Xác Lến Trời tên là gì?
11. Người con cua Đức Maria đã chịu đóng đinh trên thập giá. (Ga 19,12-28)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. THỬ TÀI

A. THỬ TÀI NHỚ  

Đây là những cặp vợ chồng. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vât này.

CHỒNG              VỢ

************         ********

?                           GAIEN (Tl 4,17)
?                           MIKHAN (1Sm18,28
?                           XARA (St 17,1-17)
?                           EVA (St 3,20)
?                           BECNIKE (Cv26,30)
?                           GIOANNA (Lc 8,3)
?                           DORUXILA (Cv24,24
?                           APPHIA (Plm 2)

B. ĐẢO LỘN  

Những dãy từ của các nhân vật dưới đây đã bị đảo lộn 1 mẫu tự. Bạn cố gắng tìm ra và đặt vào đúng vị trí của nó.

ARIAM (Lc 1,26-28).
ƠRUXILAĐ (Cv 21,1-27).
ABITHAT (Cv 9,32-38).
YĐIAL (Cv 16,14-15).
ÊRÔĐIAH (Mt 14,2-12).
LISABÉTE (Lc 1,39-56).
PPHIAA (Plm 2).
AMAT (St 38,1-30).

Gợi ý:

Trong dãy từ này có nhân vật TAMA

V. CÂN NÃO

A. HÃY CÙNG ĐỌC ANNABà ANNA,
người  nữ đã gặp được
Hài Nhi Giêsu trong Đền Thờ
sau bao năm tháng đợi trông
(Lc 2,36-38).

Có tất cả bao nhiêu cách để đọc được từ ANNA theo đúng thứ tự sắp xếp của các chữ cái trong từ đó ở hình trên?

Bất kỳ 1 chữ A nào cũng có thể là chữ cái đầu tiên và chữ cái cuối cùng của cùng 1 từ ANNA, nhưng 2 chữ cái NN ở giữa  bắt buộc phải ở những vị trí khác nhau.
    
B. CHIA 1 THÀNH 4: PHỤ NỮ

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi phần nhỏ là 1 nhân vật nữ gồm 4 mẫu tự. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào?


Gợi ý

Trong ô này có những nhân vật có 4 mẫu tự:

1. Nữ tiên tri đang ở trong Đền thờ, khi ông Giuse và bà Maria mang trẻ Giêsu đến để dâng lên Thiên Chúa cùng với lễ vật. 1. Bà Anna (Lc 2,22-24).

2. Người con gái mà ông Calếp hứa gã cho ai đánh chiếm thành Kiagiát Xêphe.  2. Cô Acxa (T l 1,1-21)

3. Tiên tri Hôsê đã lập gia đình, nhưng người vợ của ông luôn ngoại tình, không trung thành với ông. Tiên tri Hôsê đã dùng cuộc hôn nhân của mình để loan báo sự bất trung của dân Ítraen với Thiên Chúa, như người vợ bất trung với chồng, khi bà chạy theo những người đàn ông khác. Người vợ bất trung của tiên tri Hôsê tên là gì? 3.  Bà Gôme (Hs 1,2-5).
4. Vua Asuêrô đã chọn em họ ông Moócdokhai, người Do thái làm Hoàng hậu. Bà tên là gì? 4. Bà Étte (Et 1,1…).

VI. CÂU KINH HỌC THUỘC LÒNG

 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!” (Lc 1,49)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Đức Maria
và những phụ nữ trong Thánh Kinh

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Đức Mẹ Lên Trời

* Câu Thánh Kinh sách Khải Huyền 12,1: Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM  ĐỨC MARIA

1.  Bà Anna                        
2. Ông Giuse (Mt 1,18-25 )
3. Ông Simêon (Lc 2,28-38)
4. Bà Anna (Lc 2,36-38)
5.  Ông Gioan (Ga 19,25-26)
6. Bà Êlisabét (Lc 1,43)
7. a. Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa          
    b. Đức Maria Trọn Đời Đồng Trinh
    c. Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
    d. Đức Maria Hồn Xác Lên Trời
8. Công Đồng Êphêxô (431)
9. Đức Giáo Hoàng Piô XII
10. Năm 1854              

III. Ô CHỮ LỄ MẸ LÊN TRỜI

1. Bà Êlisabét (Lc 1,39-44)
2. Thiên Chúa (Kh 12,5)
3. Sa mạc (Kh 12,6)
4. Ngợi khen (x. Lc 1,39-56)
5. Galilê (Lc 1,26)
6. Anh Giuse (Mt 1,18-25 )
7. Bà Anna
8. Ítraen (Lc 1,54)
9. Mặt trời (Kh 12,1)
10. ĐGH Piô XII.
11. Đức Giêsu (Ga 19,12-28)

Hàng dọc:  LỄ MẸ LÊN TRỜI

IV. THỬ TÀI

C. THỬ TÀI NHỚ  

CHỒNG               VỢ
***********            ***********
KHEVE               GAIEN (Tl 4,17)
DAVIT                  MIKHAN(1Sm18,28
APRAHAM          XARA (St 17,1-17)
ADAM                  EVA (St 3,20)
ACRIPPA            BECNIKE (Cv26,30)
KHUDA              GIOANNA (Lc 8,3)
PHELICH           DORUXILA(Cv24,24
PHILEMON        APPHIA (Plm 2)

B. ĐẢO LỘN  

Giải đáp:

Ta chỉ cần thay đổi mẫu tự đầu và cuối là được.

MARIA (Lc 1,26-28)
ĐƠRUXILA (Cv 21,1-27)
TABITHA (Cv 9,32-38)
LYĐIA (Cv 16,14-15)
HÊRÔĐIA (Mt 14,2-12)
ELISABÉT (Lc 1,39-56)
APPHIA (Plm 2)
TAMA (St 38,1-30)

V. CÂN NÃO

A. HÃY CÙNG ĐỌC ANNA


Giải đáp:

Tính số cách được dựa theo vị trí của những chữ A có trong hình vẽ:

* Ở trung tâm của hình vẽ : chữ A ở trung tâm của hình vẽ nằm liền kề với 4 chữ N (tính theo cả hàng dọc và hàng ngang). Thông qua mỗi chữ N  đều hình thành nên 15 chữ ANNA, vì thế có tất cả 50 từ ANNA từ chữ A ở trung tâm của hình vẽ. Ngoài ra còn có 4 chữ N khác trên các đường chéo của hình đã cho cũng nằm liền kề với chữ A ở trung tâm hình. Thông qua mỗi chữ N này đều hình thành nên 12 từ ANNA nữa. Từ đó ta có thêm 48 từ ANNA nữa.

* Ở các góc của hình vẽ: từ mỗi chữ A ở 1 góc của hình vẽ đều có thể hình thành được 9 từ

ANNA, cộng lại ta có thêm được 36 từ ANNA nữa.

* Trên các cạnh của hình vẽ: từ mỗi chữ A trong 8 chữ trên các cạnh của hình vẽ đều có thể hình thành được 30 từ ANNA, từ đó ta có thêm 240 từ ANNA nữa.

Vậy trong hình đã cho có tổng cộng là:
60 + 48 + 36 + 240 = 384 cách đọc từ ANNA.

B. CHIA 1 THÀNH 4: PHỤ NỮ

1. Bà Anna (Lc 2,22-24)
2. Cô Acxa (T l 1,1-21)
3. Bà Gôme (Hs 1,2-5)
4. Bà Étte (Et 1,1…)


4579